Reklama

Święty Mikołaj w Barze na Ukrainie

BISKUP RYSZARD KARPIŃSKI
Niedziela Ogólnopolska 52/1999

Św. Mikołaj jest jednym z dwóch patronów parafii rzymskokatolickiej w Barze na Ukrainie, w diecezji kamieniecko-podolskiej. Parafia ta została utworzona w połowie XVI w. z fundacji królowej Bony. Na początku XX w. kościół został powiększony i otrzymał drugi tytuł - św. Anny. Obecnie uroczyście jest obchodzony odpust ku czci św. Anny. Świątynia w Barze była jednym z nielicznych kościołów czynnych na Podolu podczas trudnych lat prześladowań Kościoła za czasów istnienia Związku Radzieckiego. Jako mieszkanie dla księży służyły pomieszczenia dobudowane przy kościele i nad zakrystią. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych staraniem proboszcza, ks. prał. Bronisława Biernackiego, wybudowano tutaj osobną plebanię. Chyba nie jest rzeczą przypadku, że obecnie proboszczem w Barze jest tutejszy rodak, ks. lic. Mikołaj Gucal. Ks. Bronisław przejął prowadzenie innej, bardzo żywej parafii w Murafie, gdzie przez wiele lat duszpasterzował legendarny wprost ks. inf. Antoni Chomicki (+1993), zwany patriarchą Podola, b. więzień Workuty.
II Niedzielę Adwentu przeżyłem w kościele parafialnym w Barze i w kaplicy we wsi Koziarówka, wybudowanej od podstaw kilka lat temu. Przed dziesięciu laty miałem okazję celebrować tutaj Sumę w Boże Narodzenie. Był to dzień obowiązkowej pracy, dlatego w kościele były obecne przeważnie starsze panie, "babuszki", z wnukami. Teraz był przekrój całej parafii: starsi, pokolenie średnie, młodzież i dzieci. Natomiast 6 grudnia w kościele w Barze zgromadziła się wieczorem licznie wspólnota parafialna, aby modlić się do świętego Patrona i aby wyrazić życzenia swojemu duszpasterzowi. We wspólnocie modlitewnej przeważały dzieci. Przyszły te z rodzin katolickich, pewnie dołączyły do nich i te z prawosławnych oraz inne, po prostu te z ulicy. Dzięki sponsorom z Lublina, głównie ze spółki "Solidarność", po Mszy św. przybył św. Mikołaj z wielkim koszem podarunków dla dzieci. Podziwiałem, jak dzieci żywo reagowały na jego słowa, jak uczestniczyły w dialogu, który był równocześnie katechezą na temat modlitwy i dobroci serca.
Na kolację imieninową przyjechali duszpasterze z okolicznych parafii. Mieli okazję podzielić się doświadczeniami, m.in. z niedawnych misji parafialnych w parafii w Winnicy. Podziwiałem radość z utrudzenia na ich twarzach. Znaczny procent duszpasterzy to kapłani z Polski, ale są też miejscowi: starsi wychowankowie jedynego Seminarium na terenie ZSRR - w Rydze lub przygotowani "prywatnie" przez starszych kapłanów i wyświęceni po kryjomu przeważnie w Polsce, do nich każdego roku dołączają młodzi - wychowankowie Seminarium w Gródku Podolskim. Są kapłani diecezjalni, są i zakonni: bernardyni, marianie i kapucyni.
W dzień św. Mikołaja w południe miałem okazję przewodniczyć uroczystości odpustowej w parafii Czerniowce. Nie wiedziałem, co bardziej podziwiać, czy żywą i licznie uczestniczącą wspólnotę ludu Bożego, czy pięknie odrestaurowaną świątynię i wybudowaną przy niej plebanię oraz budynek gospodarczy. Celebrowałem w tym kościele 10 lat temu, w kilka miesięcy po jego odzyskaniu, gdy zaledwie uprzątnięto gruzy z głównej nawy, a wiatr szumiał w pustych oknach. Po drodze w Murafie mogłem zwiedzić odzyskany klasztor podominikański i odrestaurowany na bardzo funkcjonalny dom parafialny.
Nie wszędzie jednak jest tak dobrze, jak mogłoby się przybyszowi z Polski wydawać. W Kamieńcu Podolskim oprócz odzyskanej katedry, w której mieściło się muzeum ateizmu, widziałem zwrócony kościół podominikański, spalony przed oddaniem. Jego odbudowy podjęli się Ojcowie Paulini z Częstochowy. Potrzeba jednak wiele czasu i funduszów, aby doprowadzić świątynię do stanu używalności.
Wszystkim, którzy chcieliby pomóc Kościołowi w diecezji kamieniecko-podolskiej za pośrednictwem Zespołu Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie, przypominamy adres Zespołu:
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa;
konto złotówkowe: WBK X O/Warszawa 10901014-96061-128-00-0;
konto dolarowe: WBK X O/Warszawa 10901014-96061-128-00-787,
najlepiej z dopiskiem: Kościół w Diecezji Kamieniecko-Podolskiej.

Reklama

Rzecznik KEP: biskupi zobowiązali Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów

2019-09-21 11:39

BPKEP / Warszawa (KAI)

Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych 27 sierpnia br. zobowiązali Komisję Nadzorczą Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów dotyczących kwestii zarządzania Caritas Polska – napisał w przesłanym KAI komunikacie ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Paweł Trawka
Paweł Trawka

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, a także imigrantom i uchodźcom. Pomaga ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Dyrektorem Caritas Polska od 2017 r. jest ks. Marcin Iżycki. Przewodniczącym Komisji Nadzorczej jest bp Wiesław Szlachetka.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych 27 sierpnia br. na Jasnej Górze zobowiązali Komisję Nadzorczą Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów dotyczących kwestii zarządzania Caritas Polska.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21 września 2019

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziękczynienie za 95 lat istnienia Lasów Państwowych

2019-09-21 14:23

BPJG

Ok. 6 tys. pielgrzymów uczestniczy w 23. Pielgrzymce Leśników, odbywającej się w sobotę, 21 września na Jasnej Górze. Na doroczna modlitwę pod hasłem: „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem” przybyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

©/BPJG Krzysztof Świertok

„Ja przede wszystkim pragnę podziękować Pani Jasnogórskiej, Bogu, za rok, który był w leśnictwie, za mój nadzór nad leśnikami, za to, że leśnicy pełnią taką ważną misję, misję społeczną ochrony przyrody, misję gospodarczą - mówi o intencjach minister Henryk Kowalczyk - Myślę, że na to zaufanie, którym leśnicy są obdarzeni przez społeczność, w pełni zasługują. To niezwykle ważna misja, ważna funkcja. Na dalsze lata będziemy dzisiaj wszyscy wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo dla Lasów Państwowych i wszystkich związanych z gospodarką leśną, aby model polskiego leśnictwa, który jest, nie był nigdy zagrożony, ale też żeby leśnicy mogli spokojnie pracować, mimo czasami różnych niesprawiedliwych ataków ze strony organizacji pozarządowych i innych jednostek. Ja ufam leśnikom, wierzę w ich mądrość, wiedzę, stuletnie doświadczenie i sądzę, że będą dalej skutecznie chronić polską przyrodę i dbać o polskie lasy”.

„Najbardziej Polacy są dumni z takiej racjonalnej, bardzo przemyślanej gospodarki leśnej, która z jednej strony zapewnia surowiec dla przemysłu meblarskiego, z drugiej też umożliwia mieszkańcom swobodny dostęp do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw jak grzyby, jagody, ale przede wszystkim rekreacja, która jest w obecnym czasie niezwykle istotna. Do lasu się idzie po wypoczynek, po relaks, po wytchnienie, na kontemplację, więc myślę, że to też jest ważna misja, nie mniej ważna niż ochrona przyrody. Lasy potrafią łączyć te wszystkie funkcje, wszystko realizując z własnych środków finansowych, co jest niezwykle istotne, nie otrzymują dotacji budżetowej. Ten model polskiego leśnictwa jest godny naśladowania i myślę, że wiele państw europejskich patrzy na nasz model i uznaje go za wzorzec” - podkreśla minister środowiska.

„Przybywają tu leśnicy z terenu całej Polski, a mamy 470 jednostek organizacyjnych w kraju - mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych - Mamy za co dziękować, przede wszystkim za to, że w tym roku obchodzimy jubileusz 95-lecia Polskich Lasów Państwowych. To odradzająca się Polska w 1924 roku, uchwałą Rady Ministrów, pod kierunkiem wówczas premiera Grabskiego, podjęła uchwałę o powołaniu Polskich Lasów Państwowych. W ten sposób od 95 lat istniejemy i funkcjonujemy w Polsce, służymy całemu społeczeństwu. Co jest ważne, lasy przeszły bardzo wiele ciężkich, trudnych sytuacji i od II Wojny Światowej zaczęły się tak naprawdę rozwijać, bo od tego czasu przybyło 50% lasów w Polsce, jest to powierzchnia 2,5 miliona hektarów i tych lasów cały czas przybywa. Za to dziękujemy, że przetrwaliśmy, że obchodzimy ten jubileusz i prosimy naszą Patronkę, aby nas dalej prowadziła na kolejne lata Polskich Lasów Państwowych, w służbie lasom i ludziom”.

Przed Mszą św. list do uczestników pielgrzymki od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej. „Pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim pracownikom Lasów Państwowych za trud, jaki wkładają państwo w zachowanie polskich lasów - pisał prezydent RP - 95 lat państwowej gospodarki leniej w Polsce, upewnia nas w przekonaniu, że las jako dobro wspólne, powinien podlegać szczególniej ochronie Państwa i pozostać jego własnością. Lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne, są ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi być przemyślana, spójna i długofalowa, a gwarancją tego są Lasy Państwowe”. Prezydent podziękował m.in. za wspólne akcje „Sadzimy” i „Sprzątamy”, ponieważ „przypominają one, że o las możemy i powinniśmy dbać wszyscy”.

Słowa pozdrowienia od premiera RP Mateusza Morawieckiego odczytał Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. „Polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom - pisze do leśników premier Morawiecki - Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. Polscy leśnicy od lat udają się na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz naszych obywateli”.

Przemówienia wygłosili również: minister środowiska Henryk Kowalczyk i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Eucharystii o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze udział wzięli: bp Tadeusz Lityński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz regionalni duszpasterze. W imieniu ojców i braci paulinów słowa pozdrowienia wygłosił o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry.

„Gromadzimy się dzisiaj na Jasnej Górze, aby na wzór Maryi, czuwać nad naszą wiernością Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie - mówił w homilii abp Wacław Depo - Ta wierność, jako zadanie trudnej i odpowiedzialnej pracy, została wpisana w hasło waszej pielgrzymki ‘Wiernie z Narodem’. Jednocześnie dziękujemy Bogu za dar odzyskania utraconej wolności przeszło sto lat temu, w tym również za dar istnienia, piękno i dobroczynny charakter polskich lasów. Ten dar jest konstruktywny także w dziedzinie duchowej, czego dowodem jest wasze pielgrzymowanie, już po raz 23. na Jasną Górę”.

„Wy zawsze, pielgrzymując, idziecie ku lepszej przyszłości, za którą dzisiaj już bierzecie odpowiedzialność. Ta wasza pielgrzymka, wspólnoty ludzi w zielonych mundurach, jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze i serca ludzkie, i życiu naszemu przywraca pełny wymiar, i sens bytowania i pracy” - mówił do leśników abp Depo.

W czasie Eucharystii Akt Zawierzenia odczytał dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosił bp Tadeusz Lityński.

Oprawę muzyczną przygotowali: Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ sm

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem