Reklama

Prezentacja parafii pw. św. Wojciecha w Błędowej Zgłobieńskiej

Ze św. Wojciechem - pierwszym patronem Polski

Alina Ziętek-Salwik
Edycja rzeszowska 21/2002

Parafia pw. św. Wojciecha w Błędowej Zgłobieńskiej ma krótką historię, gdyż została erygowana w 1995 r., a pierwszym (i do tej pory jedynym) proboszczem został mianowany ks. Antoni Domino (brat bliźniak ks. Bronisława, proboszcza w Szufnarowej). Parafia obejmuje mieszkańców jednej miejscowości, licząc ok. 560 wiernych.

Z parafii wywodzą się dwie siostry zakonne.

Dzieje młodej parafii

Tereny obecnej parafii Błędowa Zgłobieńska należały przed 1981 r. do dwóch parafii: w Trzcianie oraz w Zgłobniu. Chociaż odległości nie były zbyt duże, to jednak brak dobrej drogi utrudniał wiernym dotarcie do świątyni na nabożeństwa. W tej sytuacji ks. inf. Józef Sondej podsunął dziekanowi i proboszczowi w Trzcianie - ks. Eugeniuszowi Rosielskiemu myśl budowy nowej kaplicy dojazdowej. W 1981 r. wybudowano tymczasową kaplicę w Błędowej Zgłobieńskiej, która została poświęcona 15 marca 1981 r. To był początek idei budowy własnej świątyni. Początkowo ludzie nie bardzo wierzyli, że są w stanie wybudować kościół, ale gdy rozpoczęto inwestycję, ruszyli do pracy z wielkim zapałem.

Ciekawa jest historia miejsca, na którym wzniesiono świątynię. Parcelę ofiarował Jan Kałucki, który jest bratankiem zmarłego przed kilkunastu laty, a pochodzącego właśnie z Błędowej Zgłobieńskiej, ks. Wojciecha Kałuckiego. Za swojego życia ks. W. Kałucki chciał ofiarować swoją ojcowiznę na rzecz Kościoła, ale z nieznanych powodów do tego nie doszło. Po jego śmierci parcela znalazła się w rękach bratanka, który ofiarowując w 1981 r. miejsce pod kościół, spełnił wolę swojego stryja. Miejsce pod kościół znajduje się w środku wioski, na wzniesieniu (teren został fachowo przygotowany pod budowę).

Budowę nowej świątyni rozpoczęto 29 sierpnia 1981 r. Projekt świątyni wykonał architekt rzeszowski Roman Gorczyca. Jest to budynek wzniesiony z cegły, kryty blachą. Konstrukcję dachową wykonała firma Piotra Janowskiego z Domaradza. Trzeba podkreślić, że pieczę nad budową sprawował proboszcz z Trzciany - ks. Eugeniusz Rosielski. On jako pierwszy organizował parafię pod względem duchowym oraz materialnym.

11 września 1982 r. ówczesny ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk uroczyście poświęcił nową świątynię pw. św. Wojciecha. Świątynia był kościołem filialnym parafii w Trzcianie. Obsługiwali ją trzciańscy księża. W 1983 r. z tyłu kościoła dobudowano część mieszkalną.

Po zmianach administracyjnych w Kościele i utworzeniu diecezji rzeszowskiej, już w 1992 r. bp Kazimierz Górny utworzył rektorat w Błędowej Zgłobieńskiej. Rektorem został mianowany ks. Edward Ryfa. Status samodzielnej parafii placówka zyskała w 1995 r., a obowiązki proboszcza Ksiądz Biskup powierzył ks. Antoniemu Domino. Dotychczasowy rektor - ks. Edward Ryfa wyjechał na misje do Czadu.

Ostatnie lata to czas upiększania świątyni oraz jej otoczenia. Są już ławki, posadzka, w ostatnim roku w prezbiterium umieszczono krzyż nad tabernakulum. W najbliższych planach jest budowa nastawy ołtarzowej. Wokół świątyni ułożona jest kostka, a kilkunastometrowe wzniesienie ze schodami wiodącymi do świątyni jest gustownie obsadzone iglakami, które tworzą jakby zielony dywan rozwinięty przed świątynią. Na terenie parafii powstał cmentarz wraz z kaplicą przedpogrzebową.

Reklama

Parafia młodzieżą silna

Ksiądz Proboszcz podkreśla zaangażowanie parafian w życie Kościoła, które wyraża się nie tylko w religijności, ale także w pracowitości i ofiarności. Mieszkańcy parafii kolejno sprzątają świątynię i pomagają w pielęgnacji roślin ozdobnych.

Wśród grup duszpasterskich Ksiądz Proboszcz wymienia Radę Duszpasterską, Zespół Charytatywny Caritas, Zespół Synodalny Nauczycieli i chór parafialny. Wielką nadzieją jest dobra i chętna do współpracy młodzież. Nie ma zjawisk patologicznych, młodzież spotyka się w Domu Ludowym. Przy parafii skupiona jest grupa ministrantów i schola, działa Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, a także KSM. Uroczystości religijne uświetniają także strażacy.

Reklama

„Z Janem Pawłem II ku przyszłości”

2019-08-19 08:42

Anna Przewoźnik

Redaktor Lidia Dudkiewicz o „Niedzieli” i jej związkach z Janem Pawłem II.

Bożena Sztajner/Niedziela

W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie 18 sierpnia odbyło się kolejne, 89. spotkanie z cyklu: „Z Janem Pawłem II ku przyszłości”. Jego gościem była Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w latach (2014 - 2019).

Spotkanie prowadził Krzysztof Witkowski, dyrektor i założyciel muzeum. Gościem specjalnym spotkania był o. Jerzy Tomziński, wieloletni generał Zakonu Ojców Paulinów, który w tym roku skończy 101 lat. Jego obecność na spotkaniu nie była przypadkowa. Ojciec Tomziński od początku współpracował z „Niedzielą” i jest zaprzyjaźniony z red. Dudkiewicz.

Redaktor Lidia Dudkiewicz wspominała spotkania z wieloma wybitnymi przedstawicielami Kościoła i dyplomatami. W tym kontekście odniosła się do mijającej właśnie setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską i wspominała związany z tym swój pobyt w Rzymie. Przypominając współpracujących z redakcją twórców, opowiedziała o Zofii Kossak-Szczuckiej o działalności pisarki w czasie II wojny światowej i prześladowaniach, jakich doświadczyła ona z rąk niemieckiego okupanta, o jej wierze i miłości do Ojczyzny.

Bożena Sztajner/Niedziela

Wypowiedzi red. naczelnej wielokrotnie uzupełniał swoimi refleksjami o. Jerzy Tomziński.

Drugą część spotkania prowadził ks. Mariusz Frukacz, redaktor „Niedzieli”. Mówił o wielkim zaangażowaniu w pracę redakcyjną red. Dudkiewicz, podkreślił, że nie szczędziła dla niej ani swojego czasu, ani modlitwy. Zawsze można było ją spotkać na Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Na łamach „Niedzieli” nie tylko informowała o działalności Papieża, ale przypominała też nauczanie św. Jana Pawła II.

Swoją opowieść o związkach „Niedzieli” z Janem Pawłem II rozpoczęła od wspomnienia osobistego spotkania z kard. Karolem Wojtyłą, we wrześniu 1978 r. Miesiąc przed wyborem na Papieża spotkałam kard. Karola Wojtyłę w Katedrze częstochowskiej podczas otwarcia Sacro Song. – Byłam wtedy chórzystką chóru św. Zygmunta,uczestniczyliśmy w tym festiwalu. Pamiętam dobrze, jak wtedy głównym wejściem, krokiem tanecznym szedł przez środek Katedry w naszym kierunku – opowiadała.

Mówiąc o związkach „Niedzieli” z Janem Pawłem II podkreśliła Redaktor, że wyrażały się one również w bliskich kontaktach tygodnika z przyjaciółmi Papieża: m.in. Kard. Dziwiszem, ks. prof. Styczniem, kard. Nagym.

– Cenimy sobie najbardziej to, że przyjaciele Papieża byli naszymi „Niedzielnymi” przyjaciółmi. Byli też naszymi łącznikami, czasem dostawaliśmy sygnały, że Ojcu Świętemu zależy na jakimś temacie, wtedy też podejmowaliśmy go na łamach.

Na zakończenie spotkania dyrektor Muzeum wręczył red. Dudkiewicz medal wybity na okoliczność 40. rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Redaktor Lidia Dudkiewicz odwzajemniła się przekazując muzeum srebrny znaczek wydany w związku z 25. rocznicą Pontyfikatu (seria limitowana). I ostatnią, wydaną pod jej redakcją w Bibliotece „Niedzieli” książką pt. „Nowe ślady. Zofia Kossak odkryta w Częstochowie”.

Na pożegnanie red. Lidia Dudkiewicz skierowała do dyr. Krzysztofa Witkowskiego słowa podziękowania: – Tutaj w Muzeum Monet jest przestrzeń, w której odczuwa się, że jest Jan Paweł II. Dziękujemy za to miejsce ważne dla Częstochowy, dla Polski, a nawet świata. Naszym zadaniem jest Jana Pawła II trzymać nie tylko w sercu i umyśle, ale też dzielić się nim. Możemy to robić przez książkę, gazetę, monety i medale w ten sposób wędrujemy z nim po świecie”.

Lidia Dudkiewicz – Związana z Tygodnikiem Katolickim „Niedziela” od 1981 r., kiedy wznowiono jego wydawanie po 28-letniej przerwie. Była wtedy pierwszym po redaktorze naczelnym pracownikiem zatrudnionym w „Niedzieli". Pracowała w tygodniku przez 38 lat. Pełniła w nim funkcję sekretarza redakcji, zastępcy red. naczelnego, a przez ostatnie 5 lat – redaktora naczelnego „Niedzieli”.

Pełni funkcję konsultorki Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, jest damą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Współuczestniczyła w organizacji pielgrzymek Jana Pawła II do Częstochowy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Premier Morawiecki modlił się w Piekarach Śląskich

2019-08-19 16:33

ks. sk / Piekary Śląskie (KAI)

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w poniedziałek sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Po modlitwie złożył kwiaty na grobie ks. Jana Ficka, apostoła trzeźwości oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary komunizmu.

ks. S. Kreczmański/archidiecezja Katowicka

Podczas wizyty premier RP wyraził nadzieję, że Matka Boża Piekarska będzie czuwała nad naszą Ojczyzną. – Niech ogień niesiony przez naszych przodków, także w ciemnych czasach Kulturkampfu i najczarniejszej nocy Drugiej Apokalipsy, a potem „czerwonej zarazy” – niech ten ogień rozświetla naszą drogę w przyszłość – ku sprawiedliwej, dobrej, wielkiej Polsce – Polsce wiernej wierze naszych ojców – napisał Mateusz Morawiecki w piekarskiej księdze pamiątkowej.

Podczas wizyty premier modlił się przy grobie wielkiego śląskiego apostoła trzeźwości ks. Jana Ficka, który rozpoczął swoją działalność propagującą trzeźwość w 1844.

Premier wraz z księżmi posługującymi w sanktuarium udał się także na Rajski Plac, gdzie złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary komunizmu.

Sanktuarium piekarskie jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego w archidiecezji katowickiej. Czczona w Piekarach Matka Boża nosi tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Do najsłynniejszych pielgrzymek należą pielgrzymki stanowe: mężczyzn i młodzieńców w ostatnią niedzielę maja, kobiet i dziewcząt w niedzielę po 15 sierpnia.

Do szczególnych piekarskich pielgrzymów należał św. Jan Paweł II, który jako metropolita krakowski przez wiele lat głosił kazania podczas stanowej pielgrzymki mężczyzn a po wyborze na Stolicę Piotrową co roku przesyłał swoje słowo pozdrowienia do pielgrzymów zgromadzonych na piekarskim wzgórzu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem