Reklama

W 10. rocznicę śmierci

Wspomnienie o abp. Jerzym Ablewiczu

"Pierścień biskupi, jaki otrzymałem, przypomina mi, że poślubiłem Oblubienicę Mistyczną, Kościół tarnowski, diecezję tarnowską. Chociaż Jej jeszcze nie znam, to już dla Niej bije gorąco moje serce. Kościół tarnowski jest w moich myślach, jest opleciony moimi uczuciami" - tak przemawiał bp Jerzy Ablewicz 20 maja 1962 r. w czasie święceń biskupich. Jego serce, które umiłowało tarnowską diecezję, przestało bić swym ziemskim rytmem 31 marca 1990 r. o godz. 23.50.

S. Celina Czechowska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich wspomina, iż pierwsze jej spotkanie z bp. Ablewiczem miało miejsce zaraz po jego przybyciu do diecezji. Otóż, Ksiądz Biskup zerwał ścięgno w nodze, przyjechał do Krynicy na kurację i zamieszkał w domu zakonnym Sióstr Służebniczek Dębickich. "Nie mógł odprawiać Mszy św. Przeżywał to bardzo - mówi s. Celina. - Ukazywał się nam jako człowiek modlitwy. Dużo się modlił i nas, siostry, zachęcał do modlitwy".
Ks. Władysław Kostrzewa, który był kapelanem bp. Ablewicza przez ostatnie 15 lat jego życia, wspomina go jako człowieka głębokiej i żywej wiary. Miał okazję przez te lata dzielić z nim radości i smutki diecezji. "Do wszystkich spraw podchodził z miłością i zatroskaniem, a przy tym modlił się całą swoją osobą przed każdym ważnym wyjazdem czy istotną sprawą duszpasterską nie tylko w swojej kaplicy, ale w katedrze, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, na grobach swoich poprzedników. Tam szukał rady, siły i mądrości" - mówi ks. Kostrzewa.
S. Borgia ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich pracuje w gospodarstwie seminaryjnym w Porębie Radlnej od 1958 r. Niejeden raz otwierała bp. Ablewiczowi drzwi, gdy przyjeżdżał tam pracować, odpoczywać, modlić się. Poręba była najczęściej odwiedzanym przez niego miejscem. Bywał tam każdego tygodnia. "Pierwszy raz przyjechał z bp. Pękalą. Było to w 1962 r. - wspomina s. Borgia. - Od tego czasu był już częstym gościem u nas. Chodził na spacery do lasu, tam miał takie swoje pniaczki, na których przysiadywał, czytał książki, modlił się na różańcu. W Porębie pisał listy pasterskie, przygotowywał się do kazań przed ważnymi uroczystościami".
Ks. Kazimierz Góral w latach 1970-75 był osobistym sekretarzem i kapelanem bp. Ablewicza. Zapamiętał go jako człowieka ogromnej wiary i miłości, kochającego lud i kapłanów. "Bardzo cieszył się z pielgrzymek do Rzymu, do stolicy chrześcijaństwa - wspomina ks. Góral. - Tam modlił się na grobach Apostołów, słychać było szept jego modlitw, czuć było, że te kamienie Rzymu są w pewnym sensie wyklękiwane przez niego".
Bp Ablewicz bardzo lubił pielgrzymować do Tuchowa. Tam, u stóp Matki Bożej, zawierzał wszystkie sprawy diecezji. O. Kazimierz Fryzeł - redemptorysta, kustosz sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, po raz pierwszy spotkał się z bp. Ablewiczem jesienią 1968 r., jeszcze jako kleryk. Pamięta, że Ksiądz Biskup do Tuchowa przychodził pieszo, przez Górę św. Marcina. Te pielgrzymki odbywał regularnie, przychodził co tydzień. Tutaj znajdował czas i miejsce na wiele przemyśleń. Interesował się życiem redemptorystów. "Przypominał nam, aby dbać o sanktuarium, o jego rozwój. Mówił, że ludzie kochają Matkę Bożą Tuchowską" - wspomina o. Fryzeł.
Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Tarnowie w czerwcu 1987 r. w uznaniu zasług podniósł bp. Ablewicza do godności arcybiskupa. Rzesze, zgromadzone wtedy na placu, oklaskami witały tę nominację. S. Borgia wspomina, że abp Ablewicz bardzo to przeżył. " Jak przyjechał do nas po wizycie Ojca Świętego, składałyśmy mu życzenia, mówiłyśmy, że bardzo się cieszymy, że Papież wyniósł go do godności arcybiskupa. Był zadowolony". S. Borgia pamięta, iż także ludzie z okolicznych domów przychodzili do Księdza Arcybiskupa z gratulacjami. Cieszyli się, że odwiedza on biedny lud Poręby Radlnej.
Ksiądz Arcybiskup bardzo kochał prosty lud wiejski. I chociaż pochodził z Krosna, z miasta, to jednak wysoko cenił pracę rolników, chciał ulżyć ich niełatwej sytuacji. Do tego ludu zawsze szedł z otwartym sercem, starał się go zrozumieć i doprowadzić do Boga. Temu ludowi poświęcił wiele troski. Pragnął też, aby spracowany, polski chłop miał godne warunki do modlitwy.
S. Borgia mówi, że abp Ablewicz często rozmawiał w Porębie z ludźmi biednymi; oni bardzo to sobie cenili. "Dzieci częstował cukierkami, a te maleństwa przybiegały do nas i chwaliły się, że dostały cukierki od Księdza Arcybiskupa. Zawsze miał przy sobie jakieś pomadki. A kiedy w lasku zgubił pióro, dzieci znalazły je i przyniosły. Wtedy powiedział: ´ten, kto znalazł, niech sobie zatrzyma´".

Reklama

Sobota 31 marca 1990 r. Ta data wpisuje się na trwałe w annały diecezji tarnowskiej. W Domu Biskupim przy ul. Mościckiego w Tarnowie Ksiądz Arcybiskup zbliżał się do progu wieczności.
"Gdy dowiedział się, że ma raka, jego myśli były już gdzie indziej, wiedział, że jego życie się kończy" - opowiada s. Celina. "Ostatnie miesiące jego życia były naznaczone niemałym cierpieniem, łączył to cierpienie z cierpieniem Chrystusa - mówi ks. Kostrzewa. - Nigdy nie przyjął leków przeciwbólowych, chciał cierpieć".
"Już latem 1989 r., gdy Ksiądz Arcybiskup przyjechał do Poręby, widziałyśmy, że coś mu dolega - mówi s. Borgia. - Ostatni raz był u nas jesienią. Poszedł do lasku, w to miejsce, gdzie zawsze odpoczywał. Później pożegnał nas, udzielił błogosławieństwa i powiedział: ´Już więcej do Sióstr nie przyjadę´. I tak się stało. Nie przyjechał. A 1 kwietnia 1990 r. - telefon z Tarnowa: ´Ksiądz Arcybiskup nie żyje´. Bardzo nas zabolała ta wiadomość".
S. Celina była u abp. Ablewicza dzień przed śmiercią. Nie mógł mówić. "Trzymałam go za rękę. Drgała. Wtedy dane mi było po raz ostatni z wdzięcznością ucałować jego kapłańską dłoń" - mówi.
Tuż przed północą 31 marca 1990 r. umierający otwarł oczy, zatrzymał wzrok na krzyżu, na obrazie anioła i wizerunku Matki Bożej. Gromnica płonęła. Później zamknął oczy, już na zawsze. Zamknął je, by Tam otworzyć Oczy Ducha, by ujrzeć całą rzeczywistość Nieba.

W 10. rocznicę jego śmierci w tarnowskiej katedrze zostanie odsłonięte epitafium ku czci abp. Ablewicza. Ukazała się też książka poświęcona jego życiu. Od 1993 r. działa Fundacja abp. Jerzego Ablewicza, która pomaga zdolnym, ale biednym dzieciom i młodzieży ze wsi, aby mogły się uczyć w szkołach średnich i wyższych.

1. Po kim Karol Wojtyła otrzymał imię?

2. Podaj datę urodzin Jana XXIII.

3. Kto wywarł największy wpływ na duchowość młodego Karola Wojtyły?

4. Jakie było zawołanie papieskie Jana Pawła II?

5. Gdzie urodził się papież Jan XXIII?

6. Jakiego kraju nie odwiedził Jan Paweł II podczas pielgrzymek zagranicznych?

7. Jak miała na imię matka Jana XXIII?

8. Jaki był hymn VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie?

9. Kto był rzecznikiem prasowym Jana Pawła II?

10. Ile rodzeństwa miał Jan XXIII?

11. Podczas której z pielgrzymek do Polski Jan Paweł II nie był w Częstochowie na Jasnej Górze?

12. Ile adhortacji napisał Jan Paweł II?

13. Ilu błogosławionych wyniósł na ołtarze papież Jan XXIII?

14. Jakiego świętego nie beatyfikował Jan Paweł II?

15. W którym mieście w Polsce Jan Paweł II spotkał się z dziećmi pierwszokomunijnymi?

16. Ile lat trwał pontyfikat papieża Jana XXIII?

17. Który kardynał przewodniczył uroczystościom pogrzebowym Jana Pawła II?

18. Jak się nazywał sekretarz Jana XXIII?

19. Który papież mianował Karola Wojtyłę biskupem?

20. Kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny papieża Jana XXIII?

Aby zobaczyć wynik musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

Karol Porwich/Niedziela

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Reklama

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Reklama

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

1. Po kim Karol Wojtyła otrzymał imię?

2. Podaj datę urodzin Jana XXIII.

3. Kto wywarł największy wpływ na duchowość młodego Karola Wojtyły?

4. Jakie było zawołanie papieskie Jana Pawła II?

5. Gdzie urodził się papież Jan XXIII?

6. Jakiego kraju nie odwiedził Jan Paweł II podczas pielgrzymek zagranicznych?

7. Jak miała na imię matka Jana XXIII?

8. Jaki był hymn VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie?

9. Kto był rzecznikiem prasowym Jana Pawła II?

10. Ile rodzeństwa miał Jan XXIII?

11. Podczas której z pielgrzymek do Polski Jan Paweł II nie był w Częstochowie na Jasnej Górze?

12. Ile adhortacji napisał Jan Paweł II?

13. Ilu błogosławionych wyniósł na ołtarze papież Jan XXIII?

14. Jakiego świętego nie beatyfikował Jan Paweł II?

15. W którym mieście w Polsce Jan Paweł II spotkał się z dziećmi pierwszokomunijnymi?

16. Ile lat trwał pontyfikat papieża Jana XXIII?

17. Który kardynał przewodniczył uroczystościom pogrzebowym Jana Pawła II?

18. Jak się nazywał sekretarz Jana XXIII?

19. Który papież mianował Karola Wojtyłę biskupem?

20. Kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny papieża Jana XXIII?

Aby zobaczyć wynik musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania

CZYTAJ DALEJ

Abp Andrzej Dziega: Słowa dla każdego mężczyzny

2020-09-21 10:31

[ TEMATY ]

Pielgrzymka mężczyzn

Karolina Krasowska

Słowa abp. Andrzeja Dzięgi skierowane do każdego mężczyzny podczas VIII Pielgrzymki Mężczyzn do Międzyrzecza. Słowa, które każdy wierzący mężczyzna powinien wziąć do serca, przyjąć i realizować w swoim życiu, osobistym, rodzinnym i zawodowym.

„Pomóż Chrystusowi, aby i w nowym czasie Jego słowo, słowo Boga samego było głoszone niezmiennie i do końca; by było głoszone i by było słyszane; by było słyszane i by było przyjmowane; by było przyjmowane i by stawało się konstytucją naszych wyborów, decyzji i planów”.

„Pomóż Maryi, aby kolebka polska, kołyska w domu rodzinnym, wózek dziecięcy nie były puste”.

Reklama

„Pomóż całemu polskiemu domowi, rodzinie polskiej, by zaczęła znowu patrzeć we właściwym kierunku, byśmy się nie bali być po Bożemu gospodarzami w naszym polskim gospodarstwie, w naszym polskim domu, to znaczy, byśmy naprawdę my decydowali”.

„Stawaj przy Chrystusie – Maryja ci w tym pomoże. Stawaj przy ołtarzu pańskim. Z radością patrzymy jako biskupi i kapłani, że dorośli mężczyźni powracają do ołtarza, komże nakładając, Pismo Święte czytając, posługując, asystując kapłanowi przy ołtarzu. To jest kierunek, to jest czas dla mężczyzn. Za mężczyznami przyjdą niewiasty, przyjdą dzieci, powróci młodzież. Dlatego tak się z was cieszymy”.

„Mężczyźni polscy powstańcie ze snu. Nie bójcie się osobistej modlitwy. Miej czas i ty na modlitwę osobistą, każdego dnia. Miej czas i ty, aby świętować Dzień Pański – jeśli możesz to z rodziną. Jeśli rodzina z jakiegoś powodu nie chce – to ty masz świętować – rodzina dołączy. Szukaj przestrzeni wyciszenia na skupienie, dzień skupienia, dzień rekolekcji zamkniętych, żeby przemyśleć i przemodlić wszystko w swoim umyśle i sercu. To nie jest przypadek, że tu pielgrzymujemy do miejsca, gdzie jest pierwszy udokumentowany klasztor na polskich ziemiach, i to był klasztor męski. To nie było miejsce, gdzie się nic nie robiło – wręcz przeciwnie – wszystko się robiło, co trzeba było zrobić. Ale w tym wszystkim była modlitwa i poczucie obecności wobec Boga, dlatego tu było owocnie. I powracaj tutaj prywatnie, do tej świątyni, do tego miasta. Patrz czasem na te imiona: Mateusz, Izaak, Jan, Krystyn, Benedykt. Podejdź czasem do ich relikwii i pomyśl sobie, że minęło tyle wieków, a nic się nie zmieniło w zadaniach nowego czasu. I idź w nowy czas teraz ty. Nie lękaj się. Bądź człowiekiem rozumnym i wolnym, bo jesteś na obraz i podobieństwo Boże w nowym czasie”.

1. Po kim Karol Wojtyła otrzymał imię?

2. Podaj datę urodzin Jana XXIII.

3. Kto wywarł największy wpływ na duchowość młodego Karola Wojtyły?

4. Jakie było zawołanie papieskie Jana Pawła II?

5. Gdzie urodził się papież Jan XXIII?

6. Jakiego kraju nie odwiedził Jan Paweł II podczas pielgrzymek zagranicznych?

7. Jak miała na imię matka Jana XXIII?

8. Jaki był hymn VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie?

9. Kto był rzecznikiem prasowym Jana Pawła II?

10. Ile rodzeństwa miał Jan XXIII?

11. Podczas której z pielgrzymek do Polski Jan Paweł II nie był w Częstochowie na Jasnej Górze?

12. Ile adhortacji napisał Jan Paweł II?

13. Ilu błogosławionych wyniósł na ołtarze papież Jan XXIII?

14. Jakiego świętego nie beatyfikował Jan Paweł II?

15. W którym mieście w Polsce Jan Paweł II spotkał się z dziećmi pierwszokomunijnymi?

16. Ile lat trwał pontyfikat papieża Jana XXIII?

17. Który kardynał przewodniczył uroczystościom pogrzebowym Jana Pawła II?

18. Jak się nazywał sekretarz Jana XXIII?

19. Który papież mianował Karola Wojtyłę biskupem?

20. Kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny papieża Jana XXIII?

Aby zobaczyć wynik musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję