Reklama

Kościół

Bp Kaszak do chorych: Doświadczenie cierpienia jest sprawdzianem naszej wiary

- Doświadczenie cierpienia jest sprawdzianem naszej wiary i ufności wobec Boga - napisał bp Grzegorz Kaszak, sosnowiecki ordynariusz w liście na Światowy Dzień Chorego. Jak zaznaczył, w tym roku, 11 lutego z powodu restrykcji sanitarnych nie odbędzie się tradycyjna diecezjalna pielgrzymka osób chorych do sosnowieckiej katedry.

[ TEMATY ]

Dzień Chorego

bp Grzegorz Kaszak

Diecezja Sosnowiecka

bp Grzegorz Kaszak

bp Grzegorz Kaszak

Duchowny zachęcił chorych, by powierzyć Maryi trudy towarzyszące chorobie: ból, cierpienie, samotność, bezradność, niepewność i strach. - Doświadczenie choroby i cierpienia jest sprawdzianem naszej wiary, nadziei i ufności do Boga. W Ewangelii, w Drugim Liście do Koryntian czytamy: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12,9)”. Jest to odpowiedź Boga na prośbę apostoła Pawła o uwolnienie go od wielkiej trudności, której doświadcza w swoim życiu. Ta historia pokazuje nam, że nigdy nie powinniśmy tracić nadziei pokładanej w Bogu, tylko iść za przykładem Pawła – bp Kaszak.

Jak zauważa, relacja zaufania jest podstawą w opiece nad chorymi, a wzajemna troska o siebie ma szczególny wydźwięk w dobie pandemii. Potwierdzają to słowa Ojca Świętego z Orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Chorego: „To właśnie ta relacja z osobą chorą znajduje niewyczerpane źródło motywacji i mocy w miłości Chrystusa (…). Z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wypływa bowiem ta miłość, która potrafi nadać pełen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, kto się o niego troszczy. Zaświadcza o tym wielokrotnie Ewangelia, ukazując, że uzdrowienia dokonane przez Jezusa nigdy nie są gestami magicznymi, lecz zawsze są owocem spotkania, relacji międzyosobowej, w której dar Boży, ofiarowany przez Jezusa, odpowiada na wiarę osoby, która go przyjmuje.” Koniecznym elementem jest jednak wiara i przyjęcie Jezusowych zapewnień.

Reklama

Na zakończenie listu sosnowiecki ordynariusz zapewnił wszystkich diecezjan i dotkniętych chorobą, cierpieniem i samotnością o powierzeniu Matce Bożej, którą prosi o umocnienie wiary osób chorych i wypełnienie serc pokojem.

Poniżej publikujemy całość listu bpa Grzegorza Kaszaka na Światowy Dzień Chorego:

Sosnowiec, 6 lutego 2021 r.

Reklama

Grzegorz Kaszak

BISKUP SOSNOWIECKI

Drodzy Bracia i Siostry dotknięci chorobą i cierpieniem!

Umiłowani Diecezjanie!

11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, patronki chorych i cierpiących. Od dwudziestu dziewięciu lat w tym dniu obchodzimy, ustanowiony przez Jana Pawła II, Światowy Dzień Chorego, który ma na celu ‒ jak określił to nasz Papież ‒ uwrażliwienie (…) na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej (List Jana Pawła II ustanawiający obchody światowego dnia chorego, Watykan, 13 maja 1992 r.).

Tradycyjnie, 11 lutego gromadziliśmy się w sosnowieckiej katedrze jako diecezjalna pielgrzymka osób chorych, by powierzyć Maryi, naszej ukochanej Matce, wszystkie swoje trudy i zmagania: ból, cierpienie, samotność, bezradność czy niepewność i strach, które zazwyczaj towarzyszą chorobie. Przybywaliśmy ufni, wierząc, że Ta, która od zawsze troszczy się o nas ‒ swoje duchowe dzieci, podniesie nas i umocni w dźwiganiu ciężaru choroby i słabości.

W tym roku wyjątkowo nie spotkamy się na wspólnej modlitwie. Tym razem, ze względu na sytuację epidemiczną, nasze pielgrzymowanie będzie wyglądać inaczej. W cichości naszych serc zwróćmy się do Maryi, powierzając Jej wszystkie swoje troski w modlitwie indywidualnej i wspólnotowej podczas nabożeństw dla chorych sprawowanych w naszych kościołach parafialnych. Maryja ze swoim Synem zawsze jest blisko każdego z nas. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza teraz, kiedy wielu z nas z powodu zagrożenia koronawirusem jest zmuszonych do pozostania w domu, przebywa w zamkniętych dla odwiedzających oddziałach szpitalnych czy domach opieki, musi dźwigać krzyż choroby w samotności.

Na hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego papież Franciszek wybrał słowa: Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi, chcąc w ten sposób przypomnieć o znaczeniu braterskiej solidarności opartej na wzajemnej trosce o siebie, co ma szczególny wydźwięk w dobie pandemii. W Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego 2021 r. Ojciec Święty napisał: To właśnie ta relacja z osobą chorą znajduje niewyczerpane źródło motywacji i mocy w miłości Chrystusa (…). Z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wypływa bowiem ta miłość, która potrafi nadać pełen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, kto się o niego troszczy. Zaświadcza o tym wielokrotnie Ewangelia, ukazując, że uzdrowienia dokonane przez Jezusa nigdy nie są gestami magicznymi, lecz zawsze są owocem spotkania, relacji międzyosobowej, w której dar Boży, ofiarowany przez Jezusa, odpowiada na wiarę osoby, która go przyjmuje, co podsumowują słowa, które Jezus często powtarza: „twoja wiara cię ocaliła”. Ta relacja jest dostępna dla każdego. Wystarczy tylko uwierzyć i przyjąć Jezusowe zapewnienie.

Doświadczenie choroby i cierpienia jest sprawdzianem naszej wiary, nadziei i ufności do Boga. W Ewangelii, w Drugim Liście do Koryntian czytamy: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12,9). Jest to odpowiedź Boga na prośbę apostoła Pawła o uwolnienie go od wielkiej trudności, której doświadcza w swoim życiu. Ta historia pokazuje nam, że nigdy nie powinniśmy tracić nadziei pokładanej w Bogu, tylko iść za przykładem Pawła, który na słowa Pana reaguje stwierdzeniem: Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.(…) Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny (2 Kor 12, 9-10) i z ufnością podjąć swój krzyż.

Jak ważna jest akceptacja cierpienia i zrozumienie znaczenia krzyża w życiu, mówił do chorych św. Jan Paweł II: Jakiekolwiek jest wasze cierpienie (…) jest rzeczą konieczną, by postępować na drodze akceptacji. Tak, akceptować ten stan rzeczy, nie na zasadzie mniej lub bardziej ślepej rezygnacji, ale dlatego, że wiara zapewnia nas, iż Pan może i pragnie wyprowadzić dobro ze zła. Jakże wielu z was mogłoby zaświadczyć, że cierpienie, zaakceptowane w wierze, odradza pogodę ducha, nadzieję. I wreszcie najpiękniejszy gest, który możecie uczynić: ofiara. Dar złożony z miłości do Pana i do naszych braci pozwala osiągnąć, nieraz w stopniu bardzo wysokim, teologiczną cnotę miłości, to znaczy zatracenie się w miłości Chrystusa i Przenajświętszej Trójcy do ludzkości. (Jan Paweł II, Przemówienie do chorych Cierpienie świadome, przyjęte z wiarą i ofiarowane czyni nas współpracownikami Chrystusa, 15.08.1983 r.)

Drodzy Diecezjanie, wszystkich Was, dotkniętych chorobą i cierpieniem, dźwigających ciężar samotności, bezradności i strachu, powierzam Matce Bożej, Uzdrowieniu Chorych. Niech Najświętsza Pani umacnia Waszą wiarę i wypełnia Wasze serca pokojem. Pamięcią otaczam wszystkie osoby, które opiekują się chorymi, niosąc pomoc i wsparcie. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do tych, którzy codziennie stają na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, z wielkim oddaniem, pomimo nieraz ogromnego zmęczenia troszczą się o bliźnich, niejednokrotnie narażając przy tym swoje życie. Bóg zapłać za Waszą walkę o ludzkie życie i zdrowie. Niech sam Bóg będzie Wam nagrodą.

Wszystkich zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię

Wasz Biskup

+ Grzegorz

2021-02-10 08:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Tu się ratuje życie

Niedziela sosnowiecka 5/2020, str. I

[ TEMATY ]

szpital

poświęcenie

bp Grzegorz Kaszak

OIOM

Piotr Lorenc

Bp Grzegorz Kaszak poświęca wyremontowany OIOM

Bp Grzegorz Kaszak poświęca wyremontowany OIOM

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, nazywany OIOM, to część szpitala, w której leczy się pacjentów w krytycznym stanie. Nic dziwnego, że im lepiej wyposażony, tym większe niesie szanse w procesie zdrowienia.

Taki właśnie nowoczesny i świetnie wyposażony jest – otwarty i poświęcony po gruntownym remoncie – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Otwarcie oddziału odbyło się 20 stycznia br. Tydzień później przyjęto pierwszych pacjentów. Oddział dysponuje 16 miejscami i jedną izolatką.

CZYTAJ DALEJ

Święty Mateusz - Apostoł i Ewangelista

Niedziela szczecińsko-kamieńska 37/2002

[ TEMATY ]

święty

Arkadiusz Bednarczyk

21 września obchodzimy święto św. Mateusza, jednego z dwunastu Apostołów, autora pierwszej Ewangelii. Imię Mateusz jest odtworzeniem imienia Matthaios z hebrajskiej formy matthai, pochodzącej od Mattanjahu albo martanja (por. Ezdr 10, 33; 1 Krn 9, 15) i znaczy "dar Boga" . W Ewangelii św. Marka Mateusz - celnik nosi też drugie semickie imię Lewi, syn Alfeusza (Mk 2, 14-17), podobnie w Ewangelii św. Łukasza ( Łk 5, 27 32). Imię Lewi było znane w Starym Testamencie, ponieważ tak nazywał się syn Jakuba i Lei (Rdz 29, 34; 49, 5).

CZYTAJ DALEJ

Abp Pennacchio: Nieść krzyż to trzymać się mocno Pana Jezusa, także wtedy, kiedy to niemodne

2021-09-21 18:21

[ TEMATY ]

krzyż

abp Pennacchio

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

„Nieść krzyż to trzymać się mocno Pana Jezusa, także wtedy, kiedy to niemodne” – powiedział abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, który 21 września odwiedził sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie.

Mszę św. koncelebrował biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, biskup senior Paweł Socha oraz wielu kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję