Reklama

Nie lękajcie się być świętymi nowego Tysiąclecia

Jubileuszowe świętowanie w Archidiecezji Przemyskiej

KS. ZBIGNIEW SUCHY
Niedziela Ogólnopolska 40/2000

Na drodze szczególnego obdarowania łaskami Jubileuszu Zmartwychwstały Chrystus w sposób niejako szczególny zatrzymał się w dniach 14 - 17 września w Przemyślu. Świętowanie rozpoczęło się właściwie o dzień wcześniej wszak w kościele księży Salezjanów przy licznym udziale wiernych odbyło się zakończenie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Augustyna Czarotryskiego. W homilii podczas uroczystej Eucharystii Metropolita Przemyski ukazał " przedziwne drogi Boże" jakimi kroczy ludzka świętość. Przytoczył wydarzenie ze swojej rodzinnej diecezji, ukazujące jak wielka jest łaska Boża. Oto kapłan, który na różny sposób zmagał się z własną słabością w chwili wielkiej próby zdobył się na heroiczny gest: kiedy zabierano do więzienia jego proboszcza zadeklarował swoją gotowość pójścia za niego. Zginął wkrótce śmiercią męczeńską i dziś dzieli radość błogosławionych. Było to niejako wprowadzenie w tę bramę, która w niedzielę witała przychodzących na centralne uroczystości.
Od czwartku dar Jubileuszu rozlał się na całą archidiecezję. W Krośnie, Przeworsku i w samym Przemyślu odbywały się sympozja i liturgiczne celebracje. W Krośnie sympozjum otworzył ksiądz Prymas, a potem przyjechał do Przemyśla aby tutaj zakończyć interesujące spotkanie intelektualistów na temat " Jubileuszowego Dziedzictwa". W tym przemyskim sympozjum licznie uczestniczyła młodzież szkół średnich. Należy mieć nadzieję, że te godziny refleksji na trudnym dziedzictwem ziem kresowych ubogaciło ich zarówno intelektualnie jak i duchowo.
Wieczorem uczestniczyliśmy w uroczystości zarówno symbolicznej, jak i teologicznie niezmiernie bogatej. Ksiądz Prymas poświęcił nowe drzwi przemyskiej archikatedry, ufundowane przez kapłanów naszej diecezji. W uroczystej Eucharystii, która miała miejsce po przejściu przez te nowe drzwi, nową niejako bramę tysiąclecia, które przed nami uczestniczyli samorządowcy całej diecezji. W stallach zasiedli parlamentarzyści, starostowie, przedstawiciele władz wojewódzkich i terenowych komórek samorządowych. W homilii ksiądz prymas skoncentrował się na darze wolności i zdolności jej zagospodarowania przez współczesnych ludzi. Na zakończenie ksiądz Arcybiskup podziękował serdecznie wszystkim przybyłym, ciesząc się, że matka kościołów zapełniła się ludźmi piastującymi ważne funkcje społeczne i rządowe. Wyraził nadzieję, że dla wszystkich były to chwile umocnienia do wielkiego zadania jaki jest dawanie świadectwa Chrystusowi.
Piątek od rana zapisywał historię jubileuszowego świętowania w naszej diecezji tonacjami poetyckich strof i tonami wdzięczności rozpisanymi na partyturach chórów, które występowały w archikatedrze , a przybyły także zza granicy.
Szczególnie wzruszającym przeżyciem była wieczorna Droga Krzyżowa i poświęcenie Krzyża Zawierzenia. Przeszło sześć tysięcy mieszkańców grodu nad Sanem wzięło udział w tym szczególnym spotkaniu. Sama droga do owego krzyża usiana była wieloma przeszkodami. W jednak kiedy zgromadziliśmy się w miejscu rozpoczęcia drogi okazało się, że Krzyż Chrystusowy nie dzieli, ale, ale łączy. Mimo, że nabożeństwo trwało kilka godzin ludzie trwali w wielkim skupieniu i modlitwie. Na zakończenie drogi Krzyżowej ksiądz Arcybiskup poświęcił Krzyż zawierzenia, który będzie milczącym świadectwem wiary, skupienia i znakiem, że pojednanie w prawdzie możliwe jest tylko przy krzyż Chrystusa. Metropolita przemyski nie krył wzruszenia, kiedy dziękował uczestnikom za udział, a inicjatorom dzieła za odwagę. Trzeba mieć nadzieję, że to miejsce stanie się symbolicznym wezwaniem do pojednania w prawdzie, które tak bardzo jest potrzebna zarówno ojczyźnie, jak i naszej wspólnocie miejskiej. To nabożeństwo miało jeszcze jeden duchowy wymiar. W tym czasie w parafiach diecezji odbywały się podobne nabożeństwa i była to swoista duchowa jedność całego Kościoła lokalnego.
Sobota to dzień radosnego śpiewania " Te Deum". W dalszym ciągu trwały występy chórów, a wieczorem Zamku swoją wdzięczność Bogu za dar Jubileuszu i swoją młodość wyśpiewali młodzi artyści. Koncert, dzięki trosce i animacji księdza Białego przemienił się w śpiewaną modlitwę. Był to wprawdzie konkurs, ale udało się go przemienić w radość świętowania wdzięczności.
Niedziela nie przyniosła nam radosnych promieni słońca. Wręcz przeciwnie - powitała nas strugami ulewnego deszczu. To on stał się pierwszą bramą dla wielu, którzy jeszcze w sobotę wybierali się na celebrację uroczystej Eucharystii. Desz, bardzo ulewny nie przeszkodził w świętowaniu. Był - jakby to powiedział Ojciec Święty darem niebios ukazującym spektakularne, jak potrzebne jest to obmycie wodami nieba z naszych codziennych grzechów. Najwcześniej swoje świętowanie rozpoczęli młodzi. Przy kościele Świętej Trójcy wysłuchali katechezy jubileuszowej, potem animatorzy RAM-u i Ruchu Światło Życie otrzymali krzyże animatorskie i wyruszyli w procesji ku rynkowi, aby przejść przez bramę, na której powitał ich napis, będący tytułem tej refleksji. Od wczesnego rana na drogach archidiecezji trwało " autobusowe świętowanie" . To pielgrzymi z odległych rejonów diecezji jechali do biskupiego miasta. Trwająca w tych świątyniach na kołach modlitwa przysparzała odwagi lękliwym. Miejsce uroczystości zapełniali kolejni " odważni". Gdy popatrzyło się z góry , las parasoli tworzył jakby sklepienie wielkiej świątyni. Nieco zmoknięci, skuleni pod swoimi parasolami, uniknęliśmy niepotrzebnych rozproszeń. W wielkim skupieniu wysychaliśmy katechezy jubileuszowej wygłoszonej przez księdza biskupa Kazimierza Ryczana, a potem włączyliśmy się w uroczystą Eucharystię celebrowaną przez kardynała Franciszka Macharskiego z Krakowa.
" Brama nawrócenia i nadzieli! Jest ona - wołał kardynał w homilii - jednocześnie bramą trudu i wyzwania, i wysiłku. Chrystus mówi " Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (...) Wolność jest trudna, a jest to "trud wielkości".
Potem przytoczył świadków wiary naszej archidiecezji i zachęcał abyśmy w duchu wiary w świętych obcowanie wzięli je na drogi nowego tysiąclecia. W ten sposób nasze świętowanie stanie się wspólnotą, a " apelem poległych".
Białe parasole wskazywały uczestnikom szafarzy niosących chleb żywota. Długo trwało to posilanie się Ciałem Pana na nowe tysiąclecie. Tych, którzy nie mogli skorzystać zaproszono do katedry i kościoła Ojców Franciszkanów.
Arcybiskup Józef Michalik w słowie końcowym ograniczył się do jakże szczerych słów : "Dziękuje wam za odwagę i waszą obecność. Resztę niech pozostanie wdzięcznością serca".
Pożegnaliśmy licznych biskupów i prałatów oklaskami i każdy wyruszył w drogę codzienności, na której czeka nas zadanie świadectwa. Dar tych dni stanie się niewątpliwie źródłem mocy do życia w " Posłudze jednania i dialogu w prawdzie". Wielką pomocą mogą stać się na tej drodze słowa katechezy księdza biskupa Kazimierza z Kielc, którą proponujemy jako materiał do refleksji dla naszych czytelników.

Franciszek do Polaków: módlcie się, by wypełniła się wola Boga

2019-05-22 10:23

st (KAI) / Watykan

„Módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola”- zachęcił Ojciec Święty pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Grzegorz Gałązka

Oto słowa papieża skierowane do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez Ducha Świętego i zachęceni przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z dziecięcą ufnością i oddaniem módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola. Zawierzam was i waszych bliskich matczynej opiece Maryi Wspomożycielki wiernych i z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Dzisiaj kończymy cykl katechez na temat „Ojcze nasz”. Możemy powiedzieć, że modlitwa chrześcijańska rodzi się z odwagi wzywania Boga jako Ojca. Wyraża ona dziecięcą bliskość, do której jesteśmy wprowadzeni przez łaskę: Jezus objawia nam Ojca i obdarza nas zażyłością z Nim. „Nie pozostawia nam jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania. Jak w każdej modlitwie ustnej, przez Słowo Boże Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy do Ojca” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2766).

Pierwszym działającym w każdej modlitwie chrześcijańskiej jest Duch Święty, który tchnie w sercu ucznia. Duch czyni nas zdolnymi do modlitwy w postawie dzieci Bożych, którymi naprawdę jesteśmy na mocy chrztu. Duch Święty sprawia, że modlimy się z ufną uległością woli Pana. Oto tajemnica modlitwy chrześcijańskiej: dzięki łasce zostaliśmy włączeni w dialog miłości Trójcy Przenajświętszej.

Na zakończenie tej katechezy możemy powtórzyć modlitwę Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21 ).

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: Grupa pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa; Grupa pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych z Radomia; pielgrzymi z parafii Podwyższenia Krzyża Św. ze Zwolenia (diec. radomska); parafii św. Jana Pawła II w Zgierzu (arch. łódzka); uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie; z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z Legionowa; uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Wybickiego w Jastarni; ze szkoły podstawowej nr 1 Piwnicznej Zdroju; Katolickiej Szkoły św. Eryka w Sztokholmie, Szwecja; Grupa ministrantów z opiekunami z parafii Przemienienia Pańskiego z Brzozowa (arch. przemyska); Członkowie Służby Liturgicznej franciszkańskiej parafii MB Różańcowej w Kłodzku; Grupa pielgrzymów z Ząbkowic Śląskich; Pielgrzymi z Brzeźnicy koło Dębicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Polska parafia św. Jana Pawła II w Pradze świętowała 99. rocznicę urodzin Papieża

2019-05-23 12:41

ww

Polska Parafia Św. Jana Pawła II w Pradze, przy kościele św. Idziego oo. dominikanów, zorganizowała w niedzielę 19 maja br. już po raz piąty, w 99. rocznicę urodzin Papieża - Polaka, święto dziękczynienia.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Kard. Dominik Duka, Prymas Czech i Arcybiskup Pragi, o. Hieronim Kaczmarek OP - duszpasterz Polaków, a kazanie wygłosił przybyły z Poznania ks. Wiesław Wojcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego. Do zebranych w barokowej bazylice na Starym Mieście ok.300 rodaków i zaproszonych Czechów, jak też gości z Polski, kaznodzieja przypomniał przesłanie otwierające pontyfikat Wielkiego Papieża: "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie...". Świętowanie polonijne ubogacił Chór Kameralny Sancta Trinitas, działający przy bazylice oo.dominikanów w Krakowie. W duchu papieskiej radości i jedności wszyscy zgromadzeni Polacy na czele z Panią Ambasador RP - Barbarą Ćwioro wzięli udział w pikniku parafialnym na terenie klasztoru. Oprawę muzyczną poprowadził kwartet smyczkowy z Krakowa i muzycy polonijni z Pragi. Najmłodsi parafianie wzięli udział w konkursie plastycznym z nagrodami pt. „Nasze pielgrzymowanie”. Odbyła się także loteria fantowa.

Karolki są organizowane w Pradze od roku 2014, to znaczy od kanonizacji św. Jana Pawła II. Wraz z Polską Parafią współtworzą je inne polskie instytucje i środowiska: Ambasada RP, Konsulat RP, Instytut Polski, Klub Polski, Klub Polskiego Biznesu, Polska Szkoła i Stowarzyszeniem „Trampolina”. Wydarzenie to zapewne sprzyjała integrowaniu polskiej społeczności w Pradze.

Poprzez zaangażowanie wielu wolontariuszy i darczyńców w symboliczny sposób ukazuje piękno Kościoła, w którym można służyć bezinteresownie. To zaangażowanie i pomoc uczą brania współodpowiedzialności za wszelkie społeczności, w których żyjemy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem