Reklama

Z Jasnej Góry

Wiadomości z Polski

Jubileusz 200-lecia Sióstr Sacre Coeur

Już 200 lat istnieją Siostry Sacre Coeur - Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa. Z tej okazji przez 5 dni w różnych miejscach Polski odbywały się spotkania jubileuszowe. Głównym punktem uroczystości była Msza św. dziękczynna 18 listopada br. w warszawskim kościele św. Zofii Barat, której przewodniczył warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus. Mszę św. poprzedziła 3-dniowa sesja poświęcona duchowości założycielki Zgromadzenia, św. Magdaleny Zofii Barat w Centrum Duchowości Ignacjańskiej w Gdyni. 19 listopada w domu wspólnoty w Pobiedziskach odbyły się rocznicowe uroczystości z udziałem abp. Henryka Muszyńskiego.
Na ziemiach polskich pierwszy dom Zgromadzenia stanął we Lwowie w 1843 r. Siostry SacreM Coeur mają obecnie w Polsce 10 domów. Przełożoną jest s. Maria Skowyra. Zgromadzenie działa na wszystkich kontynentach. Zakonnice pracują na uniwersytetach, podejmują się ewangelizacji przez kulturę i za pośrednictwem mass mediów, zajmują się dziećmi ulicy, pracują w Europie i w krajach Trzeciego Świata.

Krzyż nad Muszyną

4 listopada br. na szczycie Koziejówki w okolicach Muszyny odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża upamiętniającego Jubileusz Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa. Krzyż zainstalowano na górze w połowie października br. Jego budową kierował Komitet Budowy Krzyża Roku Jubileuszowego, powołany przy Oddziale Terenowym Katolickiego Stowarzyszenia " Civitas Christiana" w Muszynie. Poświęcenie odbyło się podczas Mszy św. polowej, w której uczestniczyli przedstawiciele władz Muszyny, wierni z tego miasta, a także przebywający tutaj wczasowicze i kuracjusze.

Koronacja u Augustianów w Krakowie

9 grudnia 2000 r. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, dokona koronacji koronami papieskimi słynącego łaskami fresku Matki Bożej Pocieszenia w kościele Ojców Augustianów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 16.00. Ojcowie Augustianie i parafianie św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu przygotowują się duchowo do uroczystości przez rekolekcje, które odbędą się w dniach 3-8 grudnia br.
Poprzedzi je wykład o. prof. dr. hab. Tadeusza Łukaszuka - paulina pt.: Religijny sens koronacji wizerunku Matki Bożej. 8 grudnia odbędzie się koncert. W jego programie znajduje się Magnificat Antonio Vivaldiego i Msza C-dur Koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta, w wykonaniu Capellae Cracoviensis pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego. Kościół św. Katarzyny od czasu swego powstania w II połowie XIV wieku jest znanym ośrodkiem kultu maryjnego w całej Polsce.

Reklama

Protest środowisk katolickich

4 listopada br. odbyły się w Mysłowicach główne obchody Milenium Chrześcijaństwa. Najważniejszym ich elementem było ogłoszenie patronem miasta św. Jana Chrzciciela i poświęcenie kapliczki pod jego wezwaniem.
Choć jeszcze rok temu tylko jedna osoba w Radzie Miejskiej Mysłowic była przeciwna uchwale o patronie miasta, a połowa radnych SLD opowiedziała się za nią, dziś stosunek tej partii radykalnie się zmienił. Uroczystości milenijne zostały przez SLD zbojkotowane, a działanie Zarządu Miasta w tej sprawie, zostało w sposób urągający dobrej woli oprotestowane. Posunięto się do oszczerstw, które opublikowane były w gazetach o najgorszej opinii nie tylko w Mysłowicach, ale o zasięgu ogólnopolskim.
Działanie takie do głębi oburza opinię publiczną, ponieważ wymierzone jest nie tylko w pierwszy Zarząd Miasta, którego działanie przerywa okres stagnacji w Mysłowicach. Jest to przede wszystkim nie mający precedensu atak na Kościół katolicki, przeprowadzony najgorszymi metodami. Zastanawiamy się, czy aby zmiana postępowania SLD nie jest związana z rezultatem wyborów prezydenckich i zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
Niniejszym wyrażamy nasz protest i oburzenie wobec osób, które w ten nieuczciwy sposób postępują i metod którymi się posłużono. Prosimy również, aby ten głos opinii publicznej został opublikowany.
Protest podpisali: Akcja Katolicka Mysłowice, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Mysłowicach oraz Duszpasterska Rada Parafialna przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach.

Reklama

"Różańcowe nosze"

Tylko 5 minut dziennie wystarczy, by odmówić dziesiątkę Różańca - twierdzą Dominikańscy Animatorzy Różańcowi. Ta wspólnota modlitewna, zainicjowana przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, zakłada kręgi różańcowe i propaguje inicjatywę pod nazwą "różańcowe nosze". Tylko w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia akcji (7 października br.) włączyło się w nią 100 młodych osób, a nawet całe rodziny.
Dominikańscy Animatorzy Różańcowi to młodzi ludzie, którzy przez modlitwę różańcową chcą podjąć duchową walkę ze złem, a zwłaszcza z nałogami: alkoholizmem i narkomanią. Znajdują w swoich środowiskach po 4 osoby, które podobnie jak oni codziennie odmawiają dziesiątkę Różańca. Docelowo - trzy pięcioosobowe kręgi różańcowe tworzą "duży" krąg, a każdy z jego członków w danym tygodniu modli się i rozważa jedną z piętnastu tajemnic Różańca. Inicjatywa "różańcowe nosze" polega na modlitwie pięcioosobowego kręgu w intencji konkretnej osoby potrzebującej pomocy - często znanej z imienia i nazwiska. Modlitwa ta trwa określony czas. Dominikańscy Animatorzy Różańcowi są przekonani, że modlitwa ma wielką moc, a wiara innych może się przyczynić do uzdrowienia kogoś z duchowego paraliżu. Mottem ich działalności jest ewangeliczny opis uzdrowienia paralityka, którego przyjaciele przynieśli do Chrystusa z prośbą o uzdrowienie.
Zgłoszenia nowych chętnych przyjmują Siostry Dominikanki pod numerem telefonu: (0-12) 425-24-05.


O. JERZY TOMZIŃSKI - paulin

Reklama

Modlitewne czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy

W nocy z 17 na 18 listopada w Kaplicy Cudownego Obrazu odbyło się modlitewne czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy. Zorganizowane zostało przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, założone w 1932 r. przez sługę Bożego kard. Augusta Hlonda - prymasa Polski i ks. Ignacego Posadzego. Stolica Apostolska zatwierdziła Zgromadzenie 2 kwietnia 1950 r. Chrystusowcy, których hasłem są słowa: Wszystko dla Boga i Polonii zagranicznej oraz Oby tylko Chrystus był głoszony - pracują w 255 placówkach w 19 krajach poza Polską. Służą rodakom za granicą nie tylko opieką duszpasterską, ale również kulturalną i społeczną.
Jasnogórskie - 15. z rzędu czuwanie rozpoczęło się Apelem. Przeprowadził go ordynariusz diecezji łomżyńskiej - bp Stanisław Stefanek, chrystusowiec. Przez fale Radia Maryja łączono się z Polakami w USA, Kanadzie i w krajach europejskich. Modlitwy zanoszone przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Pani, Królowej Wychodźstwa Polskiego, i przez wstawiennictwo sługi Bożego kard. A. Hlonda były m.in. zespoleniem emigracji "starej" i "najnowszej", aby "zjawisko ludzkiego wzrastania na emigracji było nieustannie rozjaśniane światłem Chrystusa i Jego Ewangelii nadziei" (Jan Paweł II, 2 czerwca 2000 r.).
W modlitewne czuwanie włączyły się parafie z Pyrzyc, Płot, Władysławowa, Poznania-Umultowa, Szczecina Zdroju, Stargardu Szczecińskiego,
Aachen, Białorusi i Ukrainy oraz siostry zakonne, a także skupiska emigracyjne z całej ziemi przez wcześniej przysłane intencje modlitewne. W Kaplicy Matki Bożej zgromadziło się ok. 800 osób, m.in. grupy Polaków z duszpasterzami chrystusowcami z Kolonii, Bochum, Budapesztu i Kazachstanu. Łączność z trwającymi na czuwaniu wyrazili przez listy kard. Józef Glemp - prymas Polski, abp Józef Michalik i abp Szczepan Wesoły oraz marszałek Senatu Alicja Grześkowiak. O północy w koncelebrze generała Towarzystwa Chrystusowego - ks. Tadeusza Winnickiego i 30 chrystusowców maryjną Pasterkę odprawił i wygłosił kazanie bp Stanisław Stefanek. Przemówił również ks. Winnicki. O godz. 5.00 modlitwą w intencji powołań kapłańskich i zakonnych zakończono czuwanie.

Reklama

XI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

W dniach 16-18 listopada br. odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich. Ok. 1200 dyrektorów i nauczycieli z hasłem: Świętymi bądźcie omawiało zagrożenia, wizje i szanse szkół katolickich na przełomie tysiącleci.
Pierwszego dnia pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej bp. Stanisława Napierały - asystenta Szkół Katolickich odbyło się plenarne zebranie dyrektorów. Po prezentacji nowego Statutu Rady Szkół Katolickich głos zabrali: bp St. Napierała - o stronie kanoniczno-prawnej Statutu, ks. Andrzej Dymer, przewodniczący RSK - o celach i zadaniach Rady, s. Maksymiliana Wojnar, członek zarządu RSK - o stronie organizacyjno-prawnej RSK i o prawie oświatowym i wewnętrznym szkoły, Jolanta Dobrzyńska, wicedyrektor departamentu kształcenia i wychowania MEN - o drugim etapie wdrażania reformy oświaty. Firma "Techbit" przedstawiła multimedialną pracownię komputerową i propozycje finansowania szkoły. W toku dyskusji stwierdzono, że jeżeli nowe prawo oświatowe wejdzie w życie, to szkoły katolickie będą miały możliwość m.in. obniżenia czesnego tak, aby stały się ogólnodostępne.
Drugiego dnia po Mszy św. odprawionej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej nastąpiło uroczyste otwarcie XI Forum Szkół Katolickich. W ciągu dwóch dni wygłoszono 12 referatów: bp K. Nycz, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski - Służebna rola szkoły katolickiej w Polsce w systemie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży; F. Adamski, UJ - Integralna wizja człowieka podstawą wychowania chrześcijańskiego; M. Handke - Sytuacja polskiego systemu oświaty wyzwaniem dla szkoły katolickiej; bp S. Stefanek, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski - Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty; bp E. Dajczak - Nauczycielu Dobry - osobowość nauczyciela; ks. J. Kordzikowski - Uczeń poszukujący sensu życia; A. Sowiński - Praca ucznia nad sobą; M. Stanisz - Święci w literaturze i sztuce; J. Dobrzyńska, MEN - Wykorzystanie szans w edukacji; G. Płoszajska, MEN - Misja katechety w szkole katolickiej; ks. S. Gancarek, SPSK - Program wychowawczy szkoły; s. J. Cichocka - Wychowanie przez uczestnictwo w kulturze. Wygłoszone prelekcje i dyskusja panelowa prowadzona przez M. Stanisz ukazały, że szkoły katolickie, których dziesięcioletni dorobek tworzony był na ofiarnym trudzie nauczycieli świeckich, sióstr zakonnych i kapłanów oraz rodziców, chcą rozwijać swoją misję edukacyjną - wychowania, nauczania i opieki oraz wspierać całe polskie szkolnictwo. W czasie Forum uczniowie KLO z Częstochowy przedstawili widowisko pt. Ślad Antygony, oparte na fragmentach dramatu Sofoklesa i wybranych utworach liryków greckich. Oprócz modlitwy apelowej, której przewodniczył o. Izydor Matuszewski - przeor Jasnej Góry, ważnym elementem Forum była Eucharystia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, której przewodniczył bp Napierała. Świętą Liturgię połączono z Aktem Zawierzenia Szkolnictwa Katolickiego w Polsce Matce Bożej Jasnogórskiej.

Jubileusz Kapelmistrza Jasnej Góry

Alfred Stępniewski, świętujący jubileusz 70-lecia działalności artystycznej i pedagogicznej w Częstochowie, związany jest również z Jasną Górą.
Już w 1946 r. pod jego batutą orkiestra wojskowa 6 PP w Częstochowie brała udział w uroczystościach religijnych na Jasnej Górze, m.in. przy powitaniu prymasa Anglii - Gryfina i prymasa Polski - Hlonda. Za tzw. wrogi stosunek do Związku Radzieckiego p. Stępniewski trzy lata przebywał w więzieniu. Po wyjściu w 1954 r. rozpoczął w Częstochowie pracę w orkiestrze symfonicznej i w szkole muzycznej. Był również założycielem wielu orkiestr zakładowych.
Od 40 lat jest dyrygentem zespołu ojców i braci paulinów, którzy każdego dnia pięć razy grają na odsłonięcie i zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej. Przed 20 laty A. Stępniewski zorganizował Jasnogórską Orkiestrę Dętą, która z fanfarystami bierze udział we wszystkich uroczystych nabożeństwach, a także w czasie nowenny do św. Pawła I Pustelnika (Pawełki). Jubilat każdego dnia jest na Jasnej Górze i raz w tygodniu dojeżdża do nowicjackiego domu w Leśniowie, gdzie uczy nowicjuszy grać na trąbce. W 1986 r. Zakon Paulinów włączył Alfreda Stępniewskiego do grona konfratrów.
W obchody jubileuszowe Konfratra włączyła się Jasna Góra. W jego intencji 19 listopada w Bazylice Jasnogórskiej została odprawiona Msza św. W koncelebrze definitora generalnego - o. Efrema Osiadłego, przeora Jasnej Góry, o. Izydora Matuszewskiego oraz innych ojców Eucharystię sprawował i słowo Boże wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz. Przemawiali również o. Efrem i o. Izydor. Oprawę śpiewno-muzyczną w czasie Liturgii św. pełniły: Jasnogórska Orkiestra Dęta, zespół wokalny "La musica sacra" i Jasnogórski Kwartet Wokalny "Cantus".

JEDNYM ZDANIEM

Prymas Polski - kard. Józef Glemp zakończył 4-dniowy pobyt we Włoszech. Został przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego, odebrał nagrodę pokojową im. Giorgio La Piry, wziął udział w obchodach 90. rocznicy założenia Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie.

Podczas V Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w Warszawie przyjęto plan działania na rok przyszły; tytuły honorowego członka SWK nadano min. Jerzemu Góralowi, ks. Kazimierzowi Pekowi MIC oraz ks. Władysławowi Zakrzewskiemu.

Jacek Saryusz-Wolski, sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, stanowczo odrzucił sugestie przedstawicieli Unii Europejskiej, iż Polska powinna zrezygnować z części dotacji dla swoich rolników, jeżeli chce wejść szybko do UE.

W Warszawie odbyło się - z inicjatywy ONZ - spotkanie poświęcone prawom człowieka; obecni na nim przedstawiciele 25 państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Kaukazu i centralnej Azji wystosowali apel o podjęcie działań w celu zahamowania rosyjskiej przemocy w Czeczenii.

Nowym prezesem Związku Polaków na Białorusi został Tadeusz Kruczkowski.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie nowych dowodów osobistych - będą one wydawane między 2001 a 2007 r., kosztem 770 mln zł (nowy dokument przypomina kartę bankomatową, ma 40 zabezpieczeń).

Sejm nie podniósł podatku VAT na mieszkania, materiały i usługi budowlane (stawki w budownictwie pozostaną niezmienione do końca 2002 r.); uchwalił natomiast podwyżkę VAT m.in. na gazety (z 0 do 7%).

Sejm odrzucił wniosek SLD i PSL o zorganizowanie referendum w sprawie reprywatyzacji.

Nowym przewodniczącym "Solidarności´80" został Grzegorz Durski.

Władze krajowe Unii Wolności rozwiązały 10 kół partii w Małopolsce, gdyż w spisach ich członków były "martwe dusze".

NIK zakończyła kontrolę w sprawie komputeryzacji ZUS; zdaniem Izby, za nieprawidłowości przy zawieraniu kontraktów odpowiedzialna jest b. prezes Anna Bańkowska (SLD), a za opóźnienia komputeryzacji - jej następca Stanisław Alot (AWS).

Likwidator majątku b. PZPR zwrócił się do ministra sprawiedliwości o wznowienie umorzonego przez warszawską prokuraturę postępowania w sprawie kont dewizowych po PZPR; nie wyjaśniono dotąd, co stało się z równowartością 7,5 mln dol. przejętych przez SdRP.

Były dyrektor "Polisy" ujawnił, że firma płaciła łapówki za ubezpieczanie dużych instytucji; zażądał z tego tytułu ułaskawienia, powołując się na obietnicę złożoną przez Prezydenta RP. Jak wiadomo, udziały w "Polisie" miała m.in. Jolanta Kwaśniewska.

Policja i straż graniczna zlikwidowały fabrykę amfetaminy w woj. zachodniopomorskim, mogącą wyprodukować 250 kg czystego narkotyku o wartości rynkowej ok. 2 mln dol.

W Paryżu ukazał się ostatni - 637. numer miesięcznika Kultura. Zgodnie z wolą Jerzego Giedroycia, po jego śmierci pismo przestaje się ukazywać. Instytut Literacki będzie natomiast prowadzić działalność jako samodzielna placówka naukowo-badawcza.

Powstanie niebawem Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zajmujący się ochroną dziedzictwa po kompozytorze; odpowiedzialny za nie będzie bezpośrednio minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zakończyły się zdjęcia do serialu o Józefie Piłsudskim pt. Marszałek, w reżyserii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Czym jest Kościół?

2022-11-29 17:36

[ TEMATY ]

Kościół

Karol Porwich/Niedziela

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r. w Kościele rozpoczął się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Tematem przewodnim jest refleksja nad Kościołem i jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca. Program skierowany jest nie tylko do duszpasterzy, ale również bezpośrednio do wiernych. Jego realizacja zakończy się w niedzielę Chrystusa Króla, 26 listopada 2023 r.

CZYTAJ DALEJ

Co naprawdę świętujemy?

W Boże Narodzenie warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Po co nastąpiło Wcielenie? Po co żłóbek i kolędy?
Po co przygotowania i karp, i choinki?

W wyznaniu wiary mówimy: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. Jezus przychodzi do człowieka, staje się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy mieli uczestnictwo w życiu Bożym. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, to znaczy, aby nas zjednoczyć z Bogiem, aby dać nam możliwość zamieszkania z Nim w wieczności, co więcej – abyśmy mogli lepiej wniknąć w Bożą miłość.

CZYTAJ DALEJ

Czym jest Kościół?

2022-11-29 17:36

[ TEMATY ]

Kościół

Karol Porwich/Niedziela

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r. w Kościele rozpoczął się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Tematem przewodnim jest refleksja nad Kościołem i jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca. Program skierowany jest nie tylko do duszpasterzy, ale również bezpośrednio do wiernych. Jego realizacja zakończy się w niedzielę Chrystusa Króla, 26 listopada 2023 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję