Reklama

Żyć Karmelem w świecie

Niedziela Ogólnopolska 29/2001

Dzięki Opatrzności jestem gościem Karmelu w Czernej. Mam w ręku interesującą książkę pt. "Świecki Karmel Terezjański w Polsce" i rozmawiam z jej autorem - o. Włodzimierzem Tochmańskim OCD. Wśród katolickich stowarzyszeń i organizacji kościelnych działających w Polsce istnieje Świecki Zakon Karmelitów Bosych - Ordo Saecularis Carmelitarum Discalceatorum (OSCD), nazywany dawniej III Zakonem Karmelitańskim, Trzecim Zakonem NMP z Góry Karmel i św. Teresy, Świec-ką Rodziną Karmelitańską, Trzecim Karmelem czy Świeckim Karmelem. Historia tej instytucji na ziemiach polskich, jej duchowość i działalność apostolska w przeciągu ponad stu lat jest tematem książki o. Włodzimierza.

KAZIMIERZ KANIA: - Dla kogo pisał Ojciec tę książkę?

O. WŁODZIMIERZ TOCHMAŃSKI: - Główny adresat jest określony w tytule - Świecki Zakon Karmelitański, ale nie tylko on.

- Z lektury wątku historycznego Ojca książki wynika, że ludzie świeccy ciągle krążyli wokół Karmelu. Czym to wytłumaczyć?

- Charyzmatem Karmelu, w którym łączy się kontemplacyjna modlitwa z apostolstwem, radość bycia przed Bogiem i bycia dla ludzi.

- Przypomnijmy tu kilka podstawowych faktów i dat.

- Za moment powstania wspólnoty Trzeciego Karmelu na ziemiach polskich uważa się 1864 r., kiedy to powstał Trzeci Zakon przy klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie przy ul. Kopernika. Najsilniejszy rozwój w historii Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego nastąpił po reformie klasztoru w Czernej i odnowie życia zakonnego męskiego Karmelu w Polsce w 1880 r., a zwłaszcza na polecenie generała Zakonu - o. Hieronima Marii Gottiego, prawdopodobnie podczas jego pierwszej wizytacji w 1885 r. Kierownikiem duchowym III Zakonu w Czernej został wtedy św. Rafał Kalinowski, który też w 1893 r. założył wspólnotę Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego w Wadowicach. Księga przyjęć do Trzeciego Zakonu przy klasztorze w Czernej została założona w 1891 r. Inspirującą siłą tworzenia wspólnot tercjarskich był klasztor czerneński, a na mniejszą skalę także klasztor wadowicki.
W czasie II wojny światowej wiele wspólnot zaprzestało zewnętrznego pokazywania się na terenie parafii. Brały udział raczej w umacnianiu swej wiary przez prywatne spotkania i modlitwy w domu. W latach walki państwa i partii komunistycznej z Kościołem w Polsce wspólnoty tercjarskie występowały tylko przy nielicznych okazjach. Obawiano się podstawianych agentów UB i SB, stąd przykre dla ludzi ograniczenia działalności. W 1950 r. kurie diecezjalne pod naciskiem władz państwowych i policyjnych zabraniały działalności stowarzyszeń świeckich katolików. Dopiero w 1963 r. udało się zorganizować na Jasnej Górze zjazd - pielgrzymkę wszystkich wspólnot lokalnych Trzeciego Zakonu.
W 1990 r. liczba wszystkich członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce wynosiła ok. 1800 osób.
Świecki Zakon Karmelitów Bosych uzyskał w 1994 r. prawną rejestrację: wprowadził też w życie zatwierdzony przez Definitorium Generalne naszego Zakonu nowy tekst polskich statutów w 1995 r. Świecki Karmel odradza się obecnie duchowo i obejmuje wszystkie wspólnoty jednakowym poziomem formacji opieki duszpaster-skiej czy możliwością kontaktów ogólnopolskich pomiędzy nimi. Odbył się I Kongres Ogólnopolski w Czernej w 1996 r. oraz II Kongres Prowincjonalny w Bytomiu w 1997 r.

- Cz coś takiego, jak "Reguła życia Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych" nie brzmi dziś trochę staroświecko?

- Ta Reguła została 10 maja 1979 r. zatwierdzona przez Stolicę Apostolską. Papieskie zatwierdzenie jest znakiem przekonania o możliwości istnienia charyzmatu oraz duchowości Karmelu Terezjańskiego wśród członków Zakonu żyjących w świecie.

- A na czym polega ten charyzmat?

- Tego trzeba doświadczyć. Reguła jest dla wielu świeckich pewnym zabezpieczeniem przed niestałością i chaotycznością życia, które mogą zniweczyć wiele ich duchowych wysiłków. Jej stosowanie ma przyczyniać się do wzrostu świętości członków Świeckiego Zakonu.

- Jakie są ideały Świeckiego Karmelu?

- Ideał i charyzmat karmelitański można poznać w wierze, w modlitwie, w poszukiwaniu, w studium. Drugi artykuł Reguły życia mówi o ideałach powołaniowych, jakie karmelici żyjący w świecie stawiają sobie w celu przeżycia ich jako charakterystycznego itinerarium świętości chrześcijańskiej. Te ideały czerpie się z pism i charyzmatu świętych założycieli Karmelu Terezjańskiego: św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża.

- A jak przedstawia się formacja w Świeckim Karmelu?

- Przez coraz głębsze poznawanie i doświadczanie charyzmatu karmelitańskiego, jak również odpowiednie apostolstwo w swoim środowisku zawodowym, rodzinnym i społecznym, osoba formowana duchowo przygotowuje się do złożenia przyrzeczeń i ślubów (czystości wg swego stanu oraz posłuszeństwa wg Reguły, które będą wyrazem jej odpowiedzi na Bożą miłość. Czas formacji właściwej to okres dwóch lat do przyrzeczeń czasowych, kolejnych trzech lat do przyrzeczeń wieczystych i jednego roku do ślubów. Jest także formacja ciągła dla wszystkich - po przyrzeczeniach. Są kursy i rekolekcje. Zachęcamy do udziału w Instytucie Duchowości w Krakowie, w Studium Karmelitańskim w Katowicach czy rekolekcjach formacyjnych w domu rekolekcyjnym w Czernej. Trzeba do tego dodać stałą lekturę dzieł świętych Karmelu i wszelkie lektury duchowe.

- Dziękuję za rozmowę.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowy dar od papieża Franciszka dla Jasnej Góry

2020-02-27 08:41

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Franciszek

Mazur/episkopat.pl

Jasna Góra

Sanktuarium otrzymało przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”, czyli ma „wieczystą moc” dla wszystkich wiernych nawiedzających to święte miejsce. To odpowiedź Stolicy Apostolskiej na prośbę Paulinów dla pobożności wiernych i ze względu na dobro duchowe milionów pielgrzymów przybywających do częstochowskiego klasztoru.

Uzyskiwanie różnych odpustów w sanktuariach to przywilej wielu miejsc na świecie, otrzymywany z zasady z racji rocznic czy też jubileuszy. Odpust zaś dany przez Stolicę Apostolską na sposób stały, to czyli bez konieczności ponawiania, to już wyróżnienie szczególne.

Jak podkreślił przełożony generalny Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, powodem prośby do Penitencjarii Apostolskiej „była troska o dobro duchowe każdego pielgrzyma, który przybywa do Matki Bożej, aby mógł korzystać z wielkiego bogactwa Kościoła, jakim jest łaska odpustu”.

Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjęciu komunii i modlitwie w intencjach Ojca Świętego. Do warunków odpustu jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie Jasnej Góry w formie pielgrzymki oraz modlitwę o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji obrony instytucji rodziny.

Generał paulinów podkreśla, że te intencje są niezwykle ważne, bo jest to zarówno przypomnienie roli jaką pełni Jasna Góra dla naszego narodu, jak i tego, co dziś „jest wielką troską wszystkich czyli prośby o nowe powołania, by nie zabrakło kapłanów czyli tych, którzy sprawować będą sakramenty oraz za rodzinę, która przeżywa dziś wielki kryzys”.

Z daru odpustu w wyjątkowych sytuacjach np. choroby, podeszłego wieku lub z innych ważnych powodów, skorzystać mogą także osoby pozostające w domach, które nie mogą przybyć do Sanktuarium, ale które wyrażą takie pragnienie i modlić się będą przed jakimkolwiek obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.

O. Chrapkowski podkreśla, że jest to wielki dar papieża Franciszka dany za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej. - Idea zrodziła się już dawno temu, ale droga była długa. Konieczne było zebranie wielu dokumentów, także historycznych, potwierdzających przywileje nadane temu miejsca w ciągu wieków oraz odpowiednie umotywowanie prośby wystosowanej przez Zakon – zauważa.

Dokument został podpisany 22 lutego, w święto Katedry św. Piotra. - To pokazuje nasz związek z Ojcem Świętym, ze Stolicą Apostolską, jest dowodem szczególnej łączności jasnogórskiego sanktuarium z Watykanem – podkreśla o. Generał i przypomina, że „na Jasnej Górze każdego dnia trwa modlitwa za papieża, odprawiana jest codziennie Msza św. w jego intencji, tu przybywają też biskupi Rzymu, był Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek”.

Zauważa, że jest to też „znak, że posługa paulinów w tym miejscu, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania, jest bardzo ważna”. - Jest to też prezent dla nas z racji jubileuszu 750. rocznicy śmierci założyciela bł. Euzebiusza i podkreślenie związku z Jasną Górą - uważa o. generał.

Stosowny dokument z darem odpustu przekazał podczas Apelu Jasnogórskiego 26 lutego na ręce przełożonego generalnego Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej.

W odczytanym słowie obok wskazania warunków odpustu zupełnego „in perpetuo” przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zachęcił paulinów, którzy wielkodusznie poświęcają się sakramentowi spowiedzi do jeszcze większej hojności w dostępie do mocy Bożego Miłosierdzia i niesienia Chrystusa eucharystycznego.

W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli ten szczerze za nie żałuje, ale spoczywa na nim jeszcze obowiązek wyrównania naruszonego porządku moralnego, bo każde zło jest naruszeniem sprawiedliwości i miłości.

Przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół. Odpust można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej po spełnieniu określonych warunków.

Odpusty mogą być zupełne - zyskujemy wtedy darowanie całej kary, albo cząstkowe - darowana jest część kary. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna; przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencji jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy dzień.

CZYTAJ DALEJ

CMWP SDP krytycznie o publikacji Gazety Wyborczej na temat żony ministra sprawiedliwości

2020-02-28 21:18

Materiał prasowy

Apel do dziennikarzy o przestrzeganie etyki dziennikarskie.

CMWP SDP z zaniepokojeniem przyjmuje podjętą przez Gazetę Wyborczą próbę dyskredytowania ministra sprawiedliwości poprzez publikacje niewiarygodnych informacji o jego żonie i apeluje do mediów o przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej, szczególnie w trwającej obecnie w kraju prezydenckiej kampanii wyborczej.

26 lutego b.r. “Gazeta Wyborcza” zamieściła artykuł Wojciecha Czuchnowskiego pod tytułem “Niebezpieczne związki Patrycji Koteckiej. Niejasna przeszłość żony Ziobry”, w którym, opierając się na zeznaniach byłego członka gangów Piotra K. ps. Broda z 2009 r., skierowano pod adresem żony ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, zarzuty bliskich kontaktów ze środowiskiem przestępczym Warszawy .

Tymczasem informacje ujawniane przez media w odpowiedzi na publikację Gazety Wyborczej (m.in. portal wpolityce.pl ) potwierdzają, iż w/w artykuł oparty był na kłamstwach i konfabulacjach niewiarygodnych osób . W ocenie CMWP SDP termin, treść opublikowanego artykułu i sposób jego promocji w mediach , w tym w społecznościowych, wskazuje na to, iż jest on elementem nieuczciwej walki politycznej, której celem jest dyskredytowanie ministra sprawiedliwości i związanego z nim obozu politycznego.

Należy przy tym zauważyć, iż informacjom GW stanowczo zaprzeczyła zarówno Prokuratura Krajowa, jak i p. Patrycja Kotecka. Prokuratura Krajowa w specjalnym oświadczeniu podkreśliła , iż wyjaśnienia Piotra K. na których opiera swoje zarzuty Gazeta Wyborcza, były przez nią wielokrotnie i szczegółowo sprawdzane w postępowaniach prowadzonych od 2009 r. i nie zostały przez nią potwierdzone. Przeciwnie, dowody zgromadzone przez prokuraturę w tych postępowaniach jednoznacznie wykazały, że Piotr K. ps. „Broda” mijał się z prawdą. Piotr K . obecnie jest podejrzany, ściganym listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania i utracił status świadka koronnego.

W związku z tym CMWP SDP przypomina, iż zgodnie z zasadami Światowej Karty Etyki Dziennikarskiej przyjętej 12 czerwca 2019 podczas 30. Kongresu Międzynarodowej Federacji Dziennikarskiej (IFJ) podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest szacunek dla prawdy i prawo opinii publicznej do jej poznania. Spełniając ten obowiązek dziennikarz powinien zawsze przestrzegać zasady rzetelności w zbieraniu i publikowaniu informacji i nie wolno mu wykorzystywać wolności prasy dla partykularnych korzyści. Jest to podstawą zasady wolności słowa w demokratycznym państwie, do której przestrzegania zobowiązani są zarówno przedstawiciele władzy, jak i mediów.

dr Jolanta Hajdasz
dyr. CMWP SDP
Warszawa, 28 lutego 2020 r.

CZYTAJ DALEJ
Projekt Niedzieli na Wielki Post
#ODKUPIENI

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję