Reklama

Wiadomości

Mniejsza liczba wypadków na polskich drogach w roku 2020

W 2020 r. odnotowano mniejszą liczbę zdarzeń drogowych. W ostatnich latach podejmowano szereg działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.

2021-04-23 10:44

[ TEMATY ]

wypadek

wypadek

droga

kierowcy

Adobe Stock

Analizowano dane o zdarzeniach drogowych, opracowywano plany i programy działań Policji. - Mniejsza liczba zdarzeń drogowych oraz ich ofiar, to wspólny sukces wszystkich służb jak i uczestników ruchu drogowego – podkreśla komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. 25 kwietnia obchodzona będzie XV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.

Mimo trwającej pandemii i ograniczonego ruchu na drogach, policjanci ruchu drogowego sprawują aktywny nadzór na polskich drogach. Działania grup SPEED, częste kontrole prędkości, nadzór miejsc szczególnie niebezpiecznych, to tylko niektóre z podejmowanych aktywności Policji, które przyczyniły się do istotnego spadku liczby wypadków drogowych, ich ofiar i kolizji w całej Polsce.

Reklama

W 2020 r. doszło do 23 540 wypadków, a w 2019 r. – 30 288, w których zginęło 2 491 osób w 2019 r. – 2 909, a 26 463 zostały ranne rok 2019 r. – 35 477. Istotnie zmniejszyła się także liczba kolizji drogowych. W ubiegłym roku odnotowano ich 382 046, w roku 2019 r. – 455 454. Zwiększyło się też bezpieczeństwo pieszych. W tej grupie uczestników ruchu drogowego odnotowano o 162 ofiary mniej niż w 2019 roku (2020 r. – 631) i mniej rannych o 1 661 osób niż w 2019 r. (2020 r. – 4 700).

W 2020 r. policjanci zatrzymali 98 941 nietrzeźwych kierujących i choć ta liczba jest nieco mniejsza niż w roku 2019 (110 971) to nadal istotna. - Przypominamy, że nawet niewielka dawka alkoholu wpływa na koncentrację i refleks kierującego – zaznacza komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. Liczne działania prowadzone przez policjantów wymierzone przeciwko nietrzeźwym kierującym, coraz surowsze kary i publikacje wyroków sądowych przyczyniły się do spadku tej liczby.

Poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach zależy od zmiany mentalności wielu kierowców. Zmiany agresywnego stylu jazdy, dotarcia do świadomości, uświadomienia sobie jak tragiczne mogą być skutki brawury i nieodpowiedzialności za kierownicą.

Reklama

Wielu kierowców uważa, że wypadki drogowe dotyczą wszystkich innych, ale nie ich samych. Działania profilaktyczne, spotkania z kierowcami, udział w programach i akcjach propagujących bezpieczeństwo mają uświadomić istniejące zagrożenie, skłonić do właściwej refleksji. W kwestii nadzoru nad ruchem drogowym, bezpieczeństwo pieszych, w tym zwłaszcza na przejściach dla pieszych oraz egzekwowanie przekraczania dopuszczalnej prędkości to priorytetowe obszary działania Policji.

Dane statystyczne przygotowane przez Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji pokazują główne przyczyny wypadków występujących na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych to:- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 4 738 wypadków niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 4 685 wypadków - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 1 795 wypadków - niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 1 135 wypadków - nieprawidłowe wyprzedzanie - 997 wypadków. Główne przyczyny wypadków występujących na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 720 wypadków,- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 488 wypadków, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 386 wypadków,- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 231 wypadków.

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikowano do kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu". W 2020 roku wypadków takich było 12 414, co stanowiło 52,7% ogółu, śmierć w nich poniosło 1086 osób (43,6% wszystkich zabitych), a ranne zostały 15 072 osoby (56,9% ogółu rannych).Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego". Takich zdarzeń było 5 050 (21,5%), w ich wyniku zginęły 624 osoby (25,1%),a 4 651 zostało rannych (17,6%).

Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. „młodych kierowców" w wieku 18-24 lata charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. osób. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka. W 2020 r. młodzi kierowcy byli sprawcami 3 774 wypadków (18% wypadków powstałych z winy kierujących),zginęło w nich 431 osób, a 4 714 zostało rannych. Przyczyną 41% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu".

Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2020 roku spowodowali oni 1 385 wypadków (5,9% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 301 osób (12,1% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło 1 115 osób (4,2% ogółu rannych).W porównaniu z 2019 r. piesi spowodowali mniej wypadków o 494 (-26,3%), w których było mniej osób zabitych o 71 (-19,1%) i rannych o 433 (-28,0%)Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było:- wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 701 wypadków (tj. 50,6%wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 160 wypadków (11,6%),- wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 134 wypadki (9,7%),- wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 129 wypadków (9,3%).Najwięcej wypadków piesi spowodowali w miesiącach: luty (178 wypadków, 40 zabitych i 143 rannych) i styczeń (170 wypadków, 36 zabitych, 136 rannych).Najwięcej osób zginęło w grudniu – 43.

Jako jeden z czynników wpływających na taki rozkład wypadków uznać można złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a także szybko zapadający zmierzch. Wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności (tak pieszych, jak i kierujących) skutkuje dużą liczbą wypadków.

W 2020 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2 540 wypadkach drogowych (10,8% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 327 osób (13,1% ogółu zabitych), a 2 723 osoby odniosły obrażenia (10,3% ogółu rannych).

Komisarz Robert Opas zwraca uwagę na istotną rolę pasów bezpieczeństwa i fotelików samochodowych. - Przytrzymują one nasze ciało, nie pozwalając na przemieszczanie się lub uderzenie o wszelkiego rodzaju elementy znajdujące się w pojeździe. Aby spełniały swoją funkcje muszą jednak być prawidłowo założone, mieć odpowiednią wysokość, przylegać do ciała i nie mogą być poskręcane. Luźny pas nie spełnia swojej roli i spowoduje przemieszczenie się naszego ciała, co w trakcie wypadku drogowego może skutkować obrażeniami, których przecież możemy uniknąć, jeśli zapniemy prawidłowo pas – przypomina. Zaznacza też, że już od blisko 30 lat wprowadzony został w życie powszechny obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa i obejmuje on wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe. Wyjątek stanowią osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa czy też kobiety o widocznej ciąży. - Kierowca jadący samochodem, który ma niezapięte pasy bezpieczeństwa, musi liczyć się z konsekwencją otrzymania mandatu karnego. Również, gdy przewozimy pasażerów, którzy nie zapieli pasów bezpieczeństwa, możemy zostać ukarani grzywną - mówi komisarz Robert Opas.

Przypomina również o obowiązku przewożenia w fotelikach wszystkich dzieci, które mają mniej niż 150 cm. wzrostu. - Jako kierowcy zadbajmy o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących samochodem. Niech każdy z pasażerów ma zapięte pasy, a dzieci podróżują w wymaganych fotelikach bezpieczeństwa – podkreśla komisarz.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziś Ekstremalna Droga Krzyżowa po beskidzkich szczytach

[ TEMATY ]

Droga Krzyżowa

droga

65 osób w tym brat pallotyn oraz kapłan wezmą dziś, 28 marca, udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która prowadzić będzie przez beskidzkie szczyty. Uczestnicy wyprawy iść z będą w grupkach i wyruszą po uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej z parafii pallotyńskiej w Bielsku-Białej pod Szyndzielnią.

CZYTAJ DALEJ

Św. Józefie... zasłuchany w słowa Symeona

2021-05-13 21:45

[ TEMATY ]

św. Józef

#NiezbędnikMaryjny

Ks. Waldemar Wesołowski/Niedziela

Obraz św. Józefa, patrona parafii

Obraz św. Józefa, patrona parafii

Obowiązkiem i przywilejem każdego ojca w czasach św. Józefa, było przedstawienie nowonarodzonego dziecka, samemu Bogu w Świątyni. Każde dziecko, było Jego własności, należało ono do Narodu wybranego. Ofiarowanie odbywało się po upływie około czterdziestu dni od narodzin. Wtedy Ojciec dziecięcia wraz z matką, zanosili dziecko do Świątyni, aby tam pokazać, przedstawić je Bogu.

Jak wiemy św. Józef spełnia ten obowiązek i przywilej, choć biologicznym ojcem Jezusa nie jest. Przestawiając Bogu, Chrystusa, pokazując się nam jak ten, który choć nie jest ojcem z zrodzenia to jest nim przez fakt wychowania Jezusa. Spełniając obowiązek prawa, w Świątyni Jerozolimskiej, święta rodzina spotyka parę starców – Symeona i Annę, prowadzonych Duchem Święty.

CZYTAJ DALEJ

Tarnów: sprzeciw instytucji diecezjalnych wobec kampanii LGBT+

2021-05-14 08:26

[ TEMATY ]

Tarnów

Bożena Sztajner/Niedziela

Stanowisko instytucji diecezjalnych w Tarnowie w sprawie włączenia się przez Urząd Miasta Tarnowa w kampanię „LGBT+ja”.

Pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie działaniami zapowiedzianymi na dzień 17 maja br. przez Urząd Miasta Tarnowa związanymi z włączeniem się w kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod hasłem: „LGBT+ja”. Chociaż – w swoich założeniach – ma ona zachęcać młodych ludzi do okazywania wsparcia dla swoich „nieheteronormatywnych i transpłciowych” rówieśników, to jednak – w praktyce – może stać się przestrzenią promowania błędnych idei oraz zarzewiem wielu niepotrzebnych konfliktów, w które zostaną uwikłane środowiska szkolne, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodziny. Z dużą dozą prawdopodobieństwa planowany na 17 maja br. powrót uczniów do szkół, zamiast stopniowego powrotu do normalności w schyłkowej fazie pandemii, może stać się czasem kolejnych niepokojów i gorszących sytuacji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję