Reklama

Wiadomości z Polski


Niedziela Ogólnopolska 44/2001

Msza św. w rocznicę śmierci Księdza Jerzego

W 17. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, przypadającą 19 października br., w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie rzesze wiernych uczestniczyły we Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Kapelana "Solidarności". Uroczystej Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki.
"Celebrujemy dzisiaj zwycięstwo prawdy, miłości i męczeństwa nad kłamstwem, nienawiścią i życiową łatwizną" - powiedział w homilii bp Jarecki. Przypomniał, że "pierwszym męczennikiem jest Jezus Chrystus i Jego śladami idą wszyscy męczennicy, łącznie z Księdzem Jerzym" . Wezwał przy tym, by w życiu kapłańskim, jak również indywidualnym i zbiorowym, "nie zniweczyć przelanej za nas wszystkich krwi męczennika" .
W Eucharystii uczestniczyła m.in. matka Księdza Jerzego - Marianna Popiełuszko oraz jego bracia i siostry. Do żoliborskiego sanktuarium przybyli także politycy i związkowcy "Solidarności".

Sejm oddał hołd ks. Popiełuszce

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji, zebrany na swym pierwszym posiedzeniu, oddaje hołd pamięci sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego kapłana, obrońcy życia nienarodzonych, patrioty i kapelana ´Solidarności´, zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL przed 17 laty" - rozpoczyna się uchwała autorstwa 18 posłów z Ligi Polskich Rodzin, podpisana m.in. przez Antoniego Macierewicza, Gabriela Janowskiego, Macieja i Romana Giertychów i Zygmunta Wrzodaka. Tę ustawę przyjął Sejm RP przez aklamację 23 października br.
Posłowie LPR przypominają, że męczeńska śmierć ks. Popiełuszki i jego przesłanie: "Zło dobrem zwyciężaj" legły u źródeł polskiej niepodległości i demokracji oraz zwracają uwagę, że mimo to do dziś nie ukarano sprawców ani nie ujawniono wszystkich mechanizmów zła. " Sejm stwierdza, że zbrodnia dokonana na słudze Bożym ks. Jerzym Popiełuszce wymaga potępienia i napiętnowania" - kończy się uchwała przyjęta przez Sejm.

Promocja dokumentów Polskiego Synodu Plenarnego

W sobotę 10 listopada br. o godz. 12.00 odbędzie się w archikatedrze łódzkiej uroczysta promocja dokumentów Drugiego Synodu Plenarnego. Poprzedzi ją konferencja rejonowa dla duszpasterzy z wykładem ks. prof. Henryka Seweryniaka. W ramach promocji delegacje wszystkich dekanatów archidiecezji otrzymają z rąk arcybiskupa łódzkiego Waładysława Ziółka tom dokumentów synodalnych.
Uczestnicy promocji będą mogli na miejscu nabyć wydane niedawno dokumenty Polskiego Synodu Plenarnego.

Reklama

Protest w sprawie likwidacji Sejmowej Komisji Rodziny

Wyrażam dezaprobatę wobec decyzji Sejmu RP dotyczącej likwidacji Sejmowej Komisji Rodziny. Komisja ta powstała w poprzedniej kadencji Sejmu i odbyła 215 posiedzeń, rozpatrzyła m.in. 21 ustaw, w tym kilka autorstwa Komisji, przygotowała kilkadziesiąt dezyderatów i opinii. Włączenie problematyki tej Komisji do bardzo obciążonej pracą Komisji Polityki Społecznej spowoduje, że wiele ważnych dla rodzin spraw nie zostanie podjętych. Decyzja Sejmu RP w tej sprawie jest niekorzystna dla polskich rodzin.

Antoni Szymański - Przewodniczący Komisji Rodziny III Kadencji Sejmu RP

Tablica ku czci bł. ks. Wł. Miegonia

15 października br. w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy ku czci bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, beatyfikowanego przez Jana Pawła II dwa lata temu w Warszawie w gronie 108 Męczenników II wojny światowej. Tablicę odsłonił prof. Alfred Michał Peszke z USA, chrześniak bł. Władysława Miegonia, a zarazem fundator tablicy. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył dziekan Marynarki Wojennej RP - ks. komandor Bogusław Wrona w koncelebrze m.in. z o. Janem Golonką, o. Eustachym Rakoczym i o. Efremem Osiadłym - paulinami. Homilię wygłosił ks. komandor Zbigniew Jaworski - wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Miegonia oraz autor książki poświęconej życiu Męczennika. W uroczystości wzięło udział ok. 120 marynarzy ze Świnoujścia i Gdyni. Dowództwo Marynarki Wojennej reprezentowali kontradmirałowie: Marek Bragoszewski i Zbigniew Popek. Na uroczystości obecny był prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Pielgrzymka Telekomunikacji

20 października przybyło ok. 5 tys. uczestników 12. Pielgrzymki Telekomunikacji Polskiej SA. Centralnym punktem była Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego - abp. Stanisława Nowaka. Koncelebrowali m.in.: ks. inf. Marian Mikołajczyk - kanclerz Kurii Metropolitalnej i o. Ireneusz Pompa - wikariusz generalny Zakonu Paulinów. Witając zebranych, przeor Jasnej Góry - o. Izydor Matuszewski stwierdził, że dzięki nowym technologiom przestrzeń świata staje się coraz mniejsza. "Bliskość komunikacyjna ma prowadzić nas do otwarcia się na drugich, ma uwrażliwiać na potrzeby bliźnich" - mówił Ojciec Przeor.
W wygłoszonej homilii abp Nowak powiedział: "Ci, którzy pracują w Telekomunikacji, służą wielkim duchowym, społecznym i ludzkim dobrom. (...) Człowiek jest istotą duchową i potrzebuje komunikacji myśli i serca". Pielgrzymi złożyli wotum Matce Bożej: 23 róże upamiętniające lata pontyfikatu Jana Pawła II.
Tegoroczną pielgrzymkę zorganizował Okręg Katowicki Telekomunikacji Polskiej. Obecni byli m.in. przedstawiciele Zarządu TP SA na czele z prezesem Marianem Ogonowskim, kierownictwo Związków Zawodowych TP SA oraz dyrektorzy regionalni na czele z Henrykiem Beberokiem z Katowic.

V Sympozjum Osób Konsekrowanych

Sympozjum odbyło się w dniach 16-17 października pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Sakramentów. Sympozjum miało służyć pogłębieniu liturgii przez osoby zakonne. Gośćmi byli m.in.: biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Stefan Cichy, ks. prof. Stanisław Czerwik (PAT), ks. prof. Jan Janicki (PAT), ks. prof. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr Józef Sroka (WSD Przemyśl) i ks. prof. Zbigniew Wit (KUL). W Sympozjum uczestniczyło 150 osób, głównie sióstr zakonnych.

Maturzyści na Jasnej Górze

19 października przybyły dwie diecezjalne grupy maturzystów: z Ełku i Łomży. Mszy św. dla ok. 2 tys. młodzieży diecezji ełckiej przewodniczył ks. prał. Jerzy Abramowicz z Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego przy Kurii Łomżyńskiej. Natomiast pielgrzymka maturzystów diecezji łomżyńskiej zgromadziła ok. 3 tys. uczniów. Eucharystię odprawił dla nich biskup pomocniczy diecezji ełckiej Edward Samsel.
Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań
W spotkaniu w dniach 18-20 października uczestniczyło ok. 180 diecezjalnych i zakonnych referentów powołań, czyli osób odpowiedzialnych w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach za powołania. Zastanawiano się nad zagadnieniami z dziedziny wychowania, pedagogiki i psychologii, które są istotne w dzisiejszym duszpasterstwie powołań. Spotkaniu z ramienia Episkopatu Polski przewodniczył biskup pomocniczy diecezji legnickiej Stefan Regmunt, współorganizatorem zaś był ks. Marek Dziewiecki - krajowy duszpasterz powołań.

ZAPOWIEDZI:

5-7 listopada - Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali.

9 listopada - Forum Szkolnych Programów Wychowawczych.

10 listopada - 18. Pielgrzymka Kolejarzy.

O. Robert Mirosław Łukaszuk - rzecznik prasowy Jasnej Góry

W SKRÓCIE:

16 października Mszy św. wspólnotowej z okazji 23. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II przewodniczył o. Marian Lubelski, podprzeor Jasnej Góry. Homilię wygłosił o. Włodzimierz Kuliberda, podprzeor Klasztoru.

18 października Mszę św. dla dobrodziejów Jasnej Góry odprawił o. Ireneusz Pompa. W Eucharystii wzięli udział m.in.: dyrektor TP SA w Katowicach Henryk Beberok, artysta Jerzy Duda Gracz oraz 30-osobowa grupa biznesmenów, którzy wspomagają finansowo odnowę zabytków na Jasnej Górze.

18 października pielgrzymowali posłowie i senatorowie Ligi Polskich Rodzin. Mszę św. odprawił ks. Henryk Michalak z Warszawy.

20 października na Mszy św. odprawionej przez bp. Jana Wątrobę z Częstochowy zgromadziła się 50-osobowa grupa #Środowisko" . Zrzesza ona osoby, które znały ks. Karola Wojtyłę, później biskupa i kardynała, należały do jego duszpasterstwa akademickiego lub spotykały się z nim i przyjaźniły.

20-21 października odbyła się Pielgrzymka Esperantystów. Spotkaniu kilkudziesięciu osób przewodniczył ks. Józef Zielonka, duszpasterz esperantystów katolickich. W programie były także nabożeństwa w języku esperanto.

JEDNYM ZDANIEM

22 października br. 50 biskupów i ponad 50 księży sprawowało w warszawskim kościele Świętego Krzyża dziękczynną Mszę św. z okazji 23. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk.

Prymas Polski - kard. Józef Glemp odprawił w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie Mszę św. w 120. rocznicę urodzin kard. Augusta Hlonda.

O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec - dominikanin otrzymał Medal za Zasługi KUL w związku z działalnością na rzecz rozwoju uczelni i rozsławienie Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.

S. Maria Brygida Biedroń została nową przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.

Rząd Ukrainy zgodził się, by odbudowa Cmentarza Orląt Lwowskich została wykonana zgodnie z dotychczasowymi polsko-ukraińskimi ustaleniami. Zalecił też wykonanie tych wszystkich elementów cmentarza, na które nie zgadzały się do tej pory władze Lwowa - m.in. napisu na tablicy w głównej części cmentarza, pomnika pilotów amerykańskich i piechurów francuskich oraz pomników lwów, które mają stanąć przy katakumbach.

Na pierwszym posiedzeniu rządu SLD-UP-PSL premier Leszek Miller oświadczył, iż tegoroczne wydatki budżetowe zostaną ograniczone o 8,5 mld zł. Wręczył też nominacje nowo powołanym wojewodom. Rząd podjął decyzję o likwidacji kilkunastu stanowisk pełnomocników rządu, m.in. ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Jednocześnie ustanowił 2 nowych pełnomocników: ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej i ds. rodziny oraz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Marszałkiem Sejmu IV Kadencji został wybrany Marek Borowski, a wicemarszałkami: Janusz Wojciechowski, Donald Tusk, Tomasz Nałęcz oraz Andrzej Lepper. Marszałkiem Senatu V Kadencji został Longin Pastusiak. Marszałek senior Aleksander Małachowski wykorzystał okazję, że powierzono mu prowadzenie pierwszego posiedzenia nowego Sejmu i wygłosił mowę, w której przeprosił "w imieniu Rzeczypospolitej" b. marszałka i premiera Józefa Oleksego za "nikczemne podejrzenie o szpiegostwo".

Adam Bachleda-Curuś zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza miasta Zakopanego.

Paweł Piskorski zrezygnował ze stanowiska prezydenta Warszawy na rzecz mandatu poselskiego.

Poseł AWS Marek Kolasiński, podejrzany o wielomilionowe oszustwa finansowe, uciekł za granicę, posługując się kończącym ważność poselskim paszportem dyplomatycznym.

Trzej nowi posłowie przyznali się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL: Jerzy Szteliga (SLD), Ryszard Chodynicki (SLD) i Stanisław Łyżwiński ("Samoobrona").

Prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich, oświadczył, iż sprawdzi, czy generalny inspektor informacji finansowej miał podstawy do podważania uczciwości ministra Jerzego Widzyka.

Laptopa z poufnymi danymi skradziono z pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Zapisane były w nim dane dotyczące ważnych śledztw, m.in. w "sprawie Jedwabnego".

Wstrząsające zapiski żołnierzy Armii Krajowej więzionych przez NKWD odkryto na ścianach Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nowym Sączu podczas remontu budynku. Aby uczcić pamięć torturowanych żołnierzy powstanie tam Izba Pamięci Narodowej.

Reklama

Zmarł o. Łucjan Królikowski OFM Conv, który uratował 150 sierot

2019-10-12 19:32

Dr Małgorzata Brykczyńska

W piątek rano 11 pażdziernika 2019, w Enfield, CT (USA) zmarł o. Łucjan Królikowski OFM Conf, autor książki Skradzione Dziecinstwo i Pamiętnik Sybiraka i Tułacza. Odznaczony najwyższymi orderami Polski, (ostatnio z okazji 100 rocznicy urodzin Prezydent RP przyznał mu order Orła Białego), Harcmistrz, i wielki franciszkanin, który przed miesiącem obchodził 100 urodziny w Chicopee, MA. Na uroczystość zjechali się ludzie z całego świata, włącznie z sierotami z Tengeru których uratował, ich rodzinami i inni “Afrykańczycy”.

Marie Romanagno

Ks Łucjan był seniorem franciszkanów (najstarszy żyjący franciszkanin) i ostatni który jeszcze odbył nowicjat u Św Maksymiliana Kolbe. Ojciec Łucjan zmarł w powszechnej opinii świętości. Wielki człowiek, polak, kapłan.

Łucjan Królikowski urodził się 7 września 1919 r. Do zakonu franciszkanów wstąpił w Niepokalanowie. W 1939 r. udał się na studia do Lwowa, ale już rok później został aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię. Wolność przyniósł mu układ Sikorski-Majski z 1941 r., który gwarantował „amnestię” dla Polaków. Ojciec Łucjan z trudem przedostał się do Buzułuku, gdzie stacjonował sztab Armii Andersa. Wraz z nią przemierzył Kazachstan, Uzbekistan i Kirgizję. Później ukończył szkołę podchorążych i dotarł do Persji i Iraku.

Nadal jednak chciał być zakonnikiem, nie żołnierzem. Wiosną 1943 r. dotarł do Bejrutu, gdzie rozpoczął studia teologiczne. Ukończył je i otrzymał święcenia kapłańskie. W czerwcu 1947 r. wypłynął do Afryki Równikowej, gdzie podjął pracę wśród polskich dzieci w Tengerze (przebywały tam dzieci z matkami oraz sieroty, które NKWD wywiozło na Sybir – te, które ocalały, zostały uratowane przez Armię Andersa). Po okropieństwach Syberii małym tułaczom osiedle położone niedaleko równika wydawało się rajem.

Szczęście nie trwało jednak długo. Kiedy w 1949 r. Międzynarodowa Organizacja Uchodźców postanowiła zlikwidować polskie obozy w Afryce, a dzieci odesłać do komunistycznej Polski, o. Łucjan zdecydował, by wraz z nimi wyemigrować do Kanady. Na początku czerwca 1949 r. prawie 150 polskich sierot wyruszyło z Afryki.

W Kanadzie o. Łucjan był prawnym opiekunem dzieci, zajmował się także ich edukacją i wychowaniem. Tymczasem w Polsce komuniści wpadli w szał. Do próby odzyskania sierot chciano wykorzystać nawet ONZ. Na próżno – dzieci o. Łucjana były już wolne.

Można zadać sobie pytanie: Skąd ta chęć bezinteresownej pomocy? Sam o. Łucjan udzielał najlepszej odpowiedzi: „Życie człowieka jest grą, sztuką, realizacją Boskiego utworu, który nosi tytuł: miłość. Ona jest tak wpleciona w życie, że stanowi pobudkę ludzkich myśli, słów, czynów i działań. Miłość, która nie skrzywdzi biednego, bezbronnego jak dziecko, nie zerwie kwiatka, by go za chwilę podeptać, ani nie zgładzi psa czy kota”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

70. urodziny abp. Stanisława Gądeckiego

2019-10-19 16:33

ms / Poznań (KAI)

„Abp Gądecki jest też człowiekiem dialogu i kompromisu” – powiedział w rozmowie z KAI prof. Jan Węglarz. 19 października przypada 70. rocznica urodzin metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Artur Stelmasiak

Prof. Jan Węglarz, wybitny polski informatyk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w rozmowie z KAI podkreśla, że na abp. Gądeckiego patrzy z dwóch punktów widzenia – jako słuchacz głoszonych przez niego homilii i uczestnik posiedzeń Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim.

„Z jednej strony można w nim dostrzec zatroskanego pasterza, człowieka wiary, jego homilie są zawsze bardzo przemyślane, oparte na Piśmie Świętym, i to fascynuje. Abp Gądecki jest też człowiekiem dialogu i kompromisu, co dzisiaj jest bardzo ważne, potrafi pogodzić ludzi mających bardzo zróżnicowane poglądy” – zauważył prof. Węglarz.

Stanisław Gądecki urodził się w Strzelnie w środę, 19 października 1949 roku, z rodziców Leona i Zofii. Jego patronem od sakramentu chrztu św. jest św. Stanisław Kostka – chrzest przyjął 6 listopada 1949 roku w parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie. W Strzelnie ukończył Liceum Ogólnokształcące, a z jego absolwentami spotyka się do dziś każdego roku.

Pracę magisterską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym napisał pod kierunkiem ks. prof. Felicjana Kłonieckiego.

Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice archikatedralnej w Gnieźnie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 2020 r. zostanie beatyfikowany. Również ze swoimi kolegami kursowymi z roku święceń metropolita poznański spotyka się przynajmniej raz w roku.

Po święceniach ks. Stanisław Gądecki rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki w Rzymie i w Jerozolimie. Uwieńczył je doktoratem z teologii biblijnej.

Święty papież Jan Paweł II mianował go w 1992 r. – w wieku 42 lat – biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, a w 2002 r. – w wieku 52 lat – arcybiskupem metropolitą poznańskim.

W latach 1995-2008 był konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami, a od 2014 r. jest członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Metropolita poznański uczestniczył w Synodzie Biskupów w Rzymie poświęconym głoszeniu słowa Bożego (2008), nowej ewangelizacji (2012), rodzinie (2014 i 2015) i młodzieży (2018).

Od 2014 r. abp Stanisław Gądecki jest Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, od 2016 r. Wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Do znaczących osiągnięć abp. Gądeckiego należy przeprowadzenie Synodu Archidiecezji Poznańskiej (2004-2008), przewodniczenie Komisji Duszpasterstwa KEP (2006-2016), zorganizowanie obchodów 1050-lecia chrztu Polski i biskupstwa poznańskiego. Z jego inicjatywy odbyło się w Poznaniu w 2009 r. Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez wspólnotę Taizé.

Abp Gądecki jest zaangażowany w działalność ekumeniczną, m.in. w powstanie Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, oraz międzyreligijną – jest inicjatorem ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, organizowanego również w Poznaniu. Przewodniczący Episkopatu Polski udał się także z pomocą humanitarną do Iraku, Syrii i Libanu. Bibliografia prac abp. Gądeckiego zawiera ponad tysiąc pozycji.

Zazwyczaj metropolita poznański rozpoczyna dzień przed godz. 7 rano od modlitwy i Eucharystii, w której uczestniczą siostry elżbietanki. Po śniadaniu odbywa się „odprawa” z udziałem księdza sekretarza oraz księdza kanclerza, podczas której abp Gądecki zapoznaje się z korespondencją i podejmuje decyzje dotyczące bieżących spraw.

Codzienna posługa metropolity poznańskiego to spotkania z ludźmi, celebracja wielu uroczystości i głoszenie homilii, troska o chorych, podejmowanie odpowiedzialności za duszpasterstwo w diecezji, decyzje personalne dotyczące kapłanów.

Cotygodniowe spotkania Rady Biskupiej umożliwiają organizowanie działalności duszpasterskiej w diecezji.

Szczególną uwagę metropolita poznański przykłada do treści przekazywanych przez środki komunikacji społecznej, takich jak diecezjalne media „Przewodnik Katolicki” i Radio Emaus, czy też Katolicka Agencja Informacyjna, w której przez wiele lat był członkiem Rady Programowej.

Abp Stanisław Gądecki na co dzień przebywa w Poznaniu, ale z racji obowiązków często odwiedza Warszawę, a także Rzym. W najbliższych dniach będzie przewodniczył uroczystościom 125-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Londynie.

Abp Gądecki zazwyczaj nie obchodzi urodzin, żartuje, że „nie mieszkamy już w państwie pruskim”. W tym roku zgodził się jednak na zorganizowanie przez domowników skromnej kolacji urodzinowej przy pizzy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem