Reklama

30-lecie Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Wśród najważniejszych wydarzeń pasterzowania bp. Kazimierza Majdańskiego dostrzec należy wizytę Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Oczekiwanie na Ojca Świętego było ogromne. Już podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny w 1983 r. odbyło się spotkanie Papieża ze szczecińską wspólnotą diecezjalną na Jasnej Górze, podczas którego Ojciec Święty poświęcił kamień węgielny, wzięty z Bazyliki św. Piotra w Rzymie, pod szczecińskie Seminarium Duchowne. Wizyta Ojca Świętego w Szczecinie odbyła się 11 czerwca 1987 r. i trwała 7 godzin i 15 minut. Były to dla wszystkich bardzo wzniosłe chwile. Papież spotkał się z różnymi grupami szczecinian w trzech miejscach: na Jasnych Błoniach (sprawował tutaj Mszę św. w intencji rodzin ziemi pomorskiej i całej Polski; na koniec poświęcił figurkę Matki Bożej Fatimskiej, która nawiedziła wszystkie parafie naszej diecezji), w Seminarium Duchownym (gdzie wmurował kamień węgielny) i w bazylice katedralnej (spotkał się tutaj z duchowieństwem, alumnami, siostrami zakonnymi i członkami instytutów świeckich).

Szczególnie wielką troską bp Kazimierz Majdański otaczał rodziny i Seminarium Duchowne. W tym celu 18 stycznia 1979 r. w Szczecinie założył punkt konsultacyjny Zakładu Teologii Praktycznej - Studium nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Zakład ten, a później Instytut Studiów nad Rodziną ATK, składał się z czterech pracowni. Studiowali w nim również księża. Wizyta Pani Jasnogórskiej ( od września 1990 r. do 1 września 1991 r.) odbywała się również w duchu wezwania "Jasnogórska Matko Kościoła - ocal miłość i życie" .

Seminarium Duchowne, będące sercem diecezji, głęboko leżało na sercu jego Pasterzowi. Alumni ciągle kształcili się gościnnie w Seminarium w Gościkowie-Paradyżu. Dopiero w 1977 r. przeniesiono alumnów szóstego roku studiów do Szczecina i umieszczono na plebanii parafii pw. Świętej Trójcy. Było to roczne Studium Pastoralne. Od 1982 r. trzy ostatnie roczniki przebywały w Szczecinie, mieszkając na plebaniach przy parafiach pw.: św. Kazimierza, Świętej Trójcy, św. Jakuba Apostoła oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Golęcinie. Prace budowlane nowego gmachu uczelni rozpoczęto dopiero 11 sierpnia 1983 r. Do wznoszonego budynku przy ul. Papieża Pawła VI nr 2 we wrześniu 1985 r. przeniósł się szósty rocznik, a w 1987 r. już wszystkie zamieszkały w nowym Seminarium.

Pasterza diecezji niepokoiła również mała liczba powołań kapłańskich. Stąd w 1985 r. wyruszyła ze Szczecina piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy w następnym roku rozpoczęli 9-letnią nowennę o powołania kapłańskie i zakonne. Podobnie trud pracy kapłańskiej na tych ziemiach trwożył serce bp. Kazimierza Majdańskiego. Aby ich praca była skuteczna, Ksiądz Biskup sprowadził do Szczecina Siostry Karmelitanki. Pierwsze dwie karmelitanki przybyły tutaj 25 marca 1983 r. W Szczecinie w tym czasie modliło się i pracowało dwieście sióstr (1985 r.) - była to największa liczba sióstr na terenie diecezji w okresie 25-lecia.

W pasterskiej posłudze Ordynariuszowi pomagali oprócz bp. Jana Gałeckiego bp. Stanisław Stefanek i bp Marian Błażej Kruszyłowicz.

Czas formowania zaznaczył się również powołaniem do działania nowych struktur: Kapituły Kolegiackiej w Kamieniu Pomorskim, Sądu Biskupiego, Rady Duszpasterskiej i Społecznej oraz ustanowieniem nowego składu Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultatorów. Dla prężniejszego działania duszpasterskiego bp Kazimierz Majdański 22 czerwca 1985 r. utworzył 11 nowych dekanatów, a 31 grudnia następnego roku trzy kolejne.

Zaszczytem dla naszej diecezji, i oczywiście osobistym, było przyznanie 3 sierpnia 1991 r. bp. Kazimierzowi Majdańskiemu Orderu Wielkiego Niemieckiego Krzyża Zasługi z Gwiazdą przez prezydenta NRF Richarda von Weizsacker´a. Ksiądz Biskup jest pierwszym Polakiem, który otrzymał tak wysokie odznaczenie.

Te wielkie zasługi Pasterza szczecińskiego zostały docenione przez Papieża Jana Pawła II, który bullą Totus Tuus Poloniae Populus wśród 11 nowych metropolii ustanowił również szczecińsko-kamieńską. Ojciec Święty przyjął rezygnację bp. Kazimierza Majdańskiego z urzędu pasterskiego i mianował go biskupem ad personam.

Pierwszym metropolitą został dotychczasowy biskup chełmiński Marian Przykucki. Ingres Księdza Arcybiskupa do bazyliki katedralnej odbył się w Niedzielę Palmową - 12 kwietnia w obecności nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka. Paliusz - znak władzy metropolitalnej - nowy rządca otrzymał 29 czerwca w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

Dewizą abp. Mariana Przykuckiego jest zawołanie: Błogosławieni pokój czyniący. Tę zasadę z całym oddaniem wciela w życie. Na szczególne uznanie zasługują zabiegi Metropolity o afiliację szczecińskiego Seminarium Duchownego do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Ziściło się to 5 sierpnia 1994 r., gdy Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała odpowiedni dekret. Obecnie od listopada 1998 r. Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne należy do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Budowa gmachu seminaryjnego wraz z kaplicą została zakończona i nuncjusz apostolski abp. Józef Kowalczyk 23 października 1993 r. dokonał aktu poświęcenia kaplicy i błogosławieństwa całego Seminarium.

W ramach Wyższego Seminarium Duchownego Ksiądz Arcybiskup 1 września 1992 r. erygował Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Szczecinie - sekcja katechetyczna, a następnie w Stargardzie Szczecińskim - sekcja nauk o rodzinie. Idąc w duchu szkolnictwa, Ksiądz Arcybiskup 3 maja 1992 r. powołał do istnienia Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Kolbego w Szczecinie. W 1993 r. swą działalność rozpoczęły Katolickie Licea Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Świnoujściu, im. ks. kard. A. Hlonda w Stargardzie Szczecińskim i wieczorowe w Pyrzycach. 1 września 1994 r. powstał w Szczecinie Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego i Liceum Ogólnokształcące, a ostatnio utworzono Szkołę Podstawową im. Świętej Rodziny w Szczecinie. Dla podniesienia poziomu życia intelektualnego i religijnego na wsi szczecińskiej Ksiądz Arcybiskup powołał do istnienia z dniem 1 lipca 1993 r. trzy Ludowe Uniwersytety Katolickie w Barzkowicach, Wolinie i Zielinie.

1 stycznia 1995 r. Ksiądz Arcybiskup ustanowił Archidiecezjalną Radę Ciągłej Formacji Duchowej i Studium Teologiczne dla Kapłanów. Dla koordynacji nauki natomiast Metropolita szczecińsko-kamieński powołał Centrum Edukacyjne.

Ksiądz Arcybiskup, troszcząc się o duszpasterstwo młodzieży, ministrantów i powołania kapłańskie, włączył w kalendarz zadań: Dni Młodych (w związku z Niedzielą Palmową), pielgrzymkę młodzieży maturalnej na Jasną Górę, rekolekcje grup młodzieżowych, sylwestrowe spotkanie młodzieży Europy i Światowe Dni Młodych z Papieżem. Z duszpasterstwem młodzieży łączy się rozwój ruchów religijnych, które w 1993 r. stworzyły federację (obejmuje ona obecnie ponad dwadzieścia organizacji i ruchów kościelnych i ok. siedem tysięcy uczestników).

Od początku swej posługi abp Marian Przykucki podnosił odpowiedzialność laikatu za misję Kościoła. Dlatego 15 października 1992 r. został otwarty w archidiecezji II Plenarny Synod. Zaangażowanych jest w nim trzysta czterdzieści siedem zespołów. Od 15 czerwca 1994 r. zainaugurowana została działalność Akcji Katolickiej, która powołała sto kół z ponad tysiącem członków.

W okresie pasterzowania abp. Mariana Przykuckiego można mówić o wielkim rozwoju sanktuariów. Obok istniejących sanktuariów maryjnych - w Siekierkach i na osiedlu Słonecznym - powołano następne w: Brzesku, Choszcznie, Resku i Trzebiatowie; Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu i Szczecinie oraz Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Dla usprawnienia pracy duszpasterskiej abp Marian Przykucki 22 maja 1992 r. ustanowił Sąd Metropolitalny I i II instancji. Dekretem z 1 października tegoż roku powołał Radę Kapłańską i Kolegium Konsultatorów. Jeszcze tego roku, 3 listopada, powstała Arwizja - Radiowo-Telewizyjna Redakcja Programów Katolickich. Istniejące Archidiecezjalne Radio As (od 1 sierpnia 1994 r.) 1 września 1998 r. przekształciło się w spółkę producencką Radia Plus, a 6 września tegoż roku Kościół nad Odrą i Bałtykiem zaczął ukazywać się w ramach dodatku do Tygodnika Katolickiego Niedziela.

Abp Marian Przykucki 1 stycznia 1995 r. dokonał nowego podziału na dekanaty. Obecnie jest ich trzydzieści sześć, w tym siedem w Szczecinie. Erygował również dwie nowe kapituły kolegiackie: jedną ( 1 listopada 1992 r.) przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, drugą (1 lipca 1995 r.) w Stargardzie Szczecińskim, przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata.

Z wielką radością przyjęto fakt poświęcenia nowego budynku Kurii Biskupiej przy ul. Papieża Pawła VI. Aktu tego dokonał nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk 18 listopada 1998 r. Również długo oczekiwany dom dla księży emerytów doczekał się swojego istnienia w Kamieniu Pomorskim. W grudniu tegoż roku Ksiądz Arcybiskup w obecności kanoników Kamieńskiej Kapituły Kolegiackiej dokonał jego poświęcenia.

Należy zaznaczyć również dwa szczególne wydarzenia, które dokonały się w tym czasie. 3 października 1992 r. na zamku szczecińskim abp Kazimierz Majdański otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Natomiast w grudniu 1994 r. decyzją Ojca Świętego podniesiono do godności biskupiej ks. dr. Pawła Cieślika - rektora Seminarium Duchownego.

Ojciec Święty Jan Paweł II 1 maja 1999 r. ustanowił dotychczasowego biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego (1999 - ) drugim metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Ksiądz Metropolita odbył ingres do bazyliki katedralnej 23 maja. Nowy Metropolita, kontynuując dzieło poprzednika w zakresie stworzenia Wydziału Teologicznego, kładzie nacisk na pogłębianie jedności i wiary wśród wiernych przez Eucharystię, sakrament pojednania i modlitwę. A głównym Jego zamierzeniem jest przeprowadzenie pierwszego w ramach archidiecezji synodu.

W 30-rocznicę istnienia diecezji (od 25 marca 1992 r. archidiecezji) mieszka w niej 1 078 800 wiernych, skupionych w 267 parafiach, 36 dekanatach i 696 kościołach. Posługę pełni 655 kapłanów, w tym 471 diecezjalnych, 177 zakonnych i 7 z innych diecezji. Ojcowie zakonni, z 9 zakonów i zgromadzeń zakonnych, pracują w 38 parafiach. Na terenie diecezji działają 23 zakony i zgromadzenia żeńskie w 41 placówkach (169 sióstr - 1996 r.) oraz 9 placówek Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża (75 sióstr - 2002 r.).

W tym czasie została odbudowana katedra, powstał nowy budynek Kurii Metropolitalnej oraz Seminarium Duchownego (AWSD w Szczecinie jest sekcją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; zaawansowane są prace związane z powołaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim), a Sąd Biskupi otrzymał miejsce po dawnej Kurii Biskupiej. Spośród pozostałych instytucji naukowych działają: Instytut Studiów nad Rodziną i Kolegium Teologiczne, a centralnych struktur diecezjalnych: kapituły - katedralna i trzy kolegiackie; sanktuaria - szaść maryjnych, dwa Miłosierdzia Bożego i jedno Najświętszego Serca Pana Jezusa; muzeum, powstaje także archiwum. Duszpasterstwo zwyczajne jest dobrze rozwinięte, działają stowarzyszenia, a także coraz prężniej instytucje charytatywne i oświatowe.

A życie duchowe? Patronka archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej - Matka Kościoła - w Kanie Galilejskiej mówiła: "Czyńcie, cokolwiek wam mój Syn powie" (J 2, 5). Oby Jej słowa były przez nas coraz głębiej przeżywane.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi ponowili Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021-06-11 19:50

[ TEMATY ]

Kraków

100‑lecie Aktu poświęcenia Polski

EpiskopatNews

- Stojąc wobec trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny, z ufnością wołamy: "Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym" - tymi m.in. słowami biskupi zgromadzeni w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie ponowili po 100 latach Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Odczytał go na zakończenie Mszy św. przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Akt ten zostanie dziś ponowiony także we wszystkich parafiach w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Polska ponownie poświęcona!

2021-06-08 12:34

Niedziela Ogólnopolska 24/2021, str. 10-12

[ TEMATY ]

serce

Anna Wiśnicka

W jakim celu ponownie oddajemy nasz kraj Sercu Jezusa, skoro poświęcenie miało już miejsce w 1921 r. na Małym Rynku Krakowie?

Ojciec Robert Więcek, jezuita, dyrektor Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy, wyjaśnia: – To jak dmuchnięcie w popiół, który przykrywa żar, po to, by na nowo rozpalić serca wiernych gorejącym ogniem miłości. Skoro „ponownie”, to znaczy, że od czasu do czasu warto powrócić do źródeł. Z biegiem lat jakoś blednie wspomnienie o tym, co się wydarzyło. Duchowi synowie św. Ignacego Loyoli często powtarzają sentencję łacińską: repetitio mater studiorum est (powtarzanie jest matką wiedzy). W tym wyrażeniu także odkrywamy nutki nadziei związanej z tym ponowieniem. Jeszcze jedna myśl ojca Ignacego, która powtarza się w dynamice Ćwiczeń duchowych: mówi on, że nie ilość treści, a smakowanie nasyca duszę – o takie sycenie chodzi.

CZYTAJ DALEJ

Wystawa pielgrzymkowa u franciszkanów na Karłowicach

2021-06-12 14:42

ks. Łukasz Romańczuk

Od wczoraj, przy kościele pw. św. Antoniego przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu - Karłowicach (franciszkanie), można oglądać wystawę: „Homo viator, czyli wyrusz w drogę - Czterdzieści lat Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę”

Prezentacja wystawy dostępna na naszym kanale YouTube:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję