Reklama

Kościół

Dzień Ojca. Co kard. Wyszyński pisał do swego ojca podczas uwięzienia?

Dziś obchodzimy Dzień Ojca. Wielkim świadectwem miłości syna do ojca są listy, jakie kardynał Stefan Wyszyński pisał w okresie uwięzienia do swego ojca - Stanisława. Choć skrupulatnie sprawdzane przez komunistycznych cenzorów, listy były pełne próśb do ojca i członków rodziny o zachowanie spokoju i ufności w Boży plan.

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

wikimedia

Rodzina: Julianna Karp i Stanisław Wyszyński z dziećmi (poniżej od lewej): Stanisława, Janina, Stefan (przyszły prymas) i Anastazja (Zuzela, 1906)

Rodzina: Julianna Karp i Stanisław Wyszyński z dziećmi (poniżej od lewej): Stanisława, Janina, Stefan (przyszły prymas) i Anastazja (Zuzela, 1906)

"Wcześnie straciłem Matkę rodzoną, która miała szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej, dokąd jeździła z pielgrzymką, jeszcze z Zuzeli. Ojciec mój natomiast ciągnął zawsze na Jasną Górę. Cześć Matki Bożej w życiu domowym była bardzo rozwinięta" - pisze w "Zapiskach więziennych" kard. Stefan Wyszyński. Nie bez powodu przyszły prymas w swym biskupim herbie umieścił wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Jego listy do ojca przepełnione są duchowością Maryjną.

1. Już w pierwszym liście hierarcha, zatrzymany i uwięziony niespełna miesiąc wcześniej, prosił ojca, aby ten "nie tracił sił na smutek i wątpliwości" i by "pełnił to, co jest zadaniem Twego sędziwego wieku - modlitwę za Twego syna".

Podziel się cytatem

Reklama

"Wprawdzie duch wiary, jakim żyjesz, jest i dla mnie uspokojeniem o Ciebie. Wiem, że w duchu wiary wszystko zrozumiesz, a modlitwą zgasisz smutek i rozpogodzisz ufnością serce. Ale człowiek słusznie wymaga i ludzkiej pociechy. (...) Pragnąłbym również, by z ust moich najbliższych nikt nie słyszał ani w domu, ani poza domem najmniejszej nawet skargi. Potrzebna mi jest wasza pogoda, spokój i modlitwa. Nie traćcie ufności w dobroć Opatrzności Bożej, w potęgę, mądrość i miłosierdzie Najmilszej Matki Jasnogórskiej" - pisał 17 października 1953 kard. Wyszyński uwięziony wówczas w Stoczku Klasztornym na Warmii.

2. Po dwóch tygodniach kolejny listy prymasa do ojca, a w nim wspomnienie 43. rocznicy śmierci matki. I znów - swoista katecheza dotycząca zaufania Bogu.

Podziel się cytatem

"Bóg, nieskończenie miłujący dzieła swoje, wszystko czyni według swej natury. We wszystkim więc, co człowieka w życiu spotyka, trzeba dopatrzeć się śladów tej Bożej miłości. Wtedy wstępuje radość do duszy, która może całkowicie zaufać kierowniczej mądrości Bożej. (...) Nie umiem napisać tego, czego doznaję od mojej Pani Jasnogórskiej i Matki. Każda sobota jest wielkim świętem, każdy dzień - przyjaznym wsparciem. Raduję się tym, że pod krzyżem Chrystus oddał nas swej Matce i zobowiązał Ją do macierzyństwa wobec wszystkich dzieci swoich" - to słowa kard. Wyszyńskiego z 31 października 1953.

Reklama

3. Na ten list prymas nie doczekał się jednak odpowiedzi. "Na pewno list nie został Ojcu doręczony" - zanotował pod datą 17 grudnia 1953, gdy otrzymał od rodziny świąteczną paczkę, skrupulatnie przejrzaną przez komunistyczne służby. Sprawdzano nawet żywność, a do pakunku, według komendanta miejsca internowania prymasa, listu nie doręczono.

Podziel się cytatem

"Ufam, że pokój Boży, płynący z Narodzenia Pańskiego, będzie udziałem Waszym, a modlitwa wzajemna stanie się błogosławioną więzią, która nie osłabnie nigdy" - pisał kard. Wyszyński w liście z 22 grudnia 1953.

4. Do wymiany listów między prymasem i rodziną dochodzi ostatecznie w kwietniu 1954 roku. 29 kwietnia kard. Wyszyński zapewnia ojca o modlitwie w jego intencji. Jak podkreśla, modlitwa jest potrzebna po to, by "myśli nie przestały być ufne i - pomimo wszystko - nie pozbawione chrześcijańskich uczuć wobec wszystkich ludzi, bez wyjątku".

Podziel się cytatem

"Smutku i niepokoju też szybko się wyzbywaj, Drogi Ojcze, bo to są uczucia przeciwne chrześcijańskiej nadziei, cnocie najbardziej zdobywczej, otwierającej wszystkie drzwi. (...) Tak hojnie zostaliśmy zaopatrzeni na święta przez dobroć serc Waszych! Stanowczo hojniej niż nam potrzeba, gdyż wszystko, co konieczne do życia, posiadamy. Ale takie dary są przez nas ocenione lepiej sercem niż ustami. I dlatego są drogie jako świadectwo Waszej tak upragnionej pamięci, miłości i znaku łączności" - zapewniał bliskich 29 kwietnia 1954 roku prymas Wyszyński.

5. Jednym z głównych tematów kolejnych listów jest pogarszający się stan zdrowia kardynała. Te wieści budzą poważny niepokój u ojca i jego bliskich. Stefan Wyszyński wspomina o nadkwasocie, bólach głowy, dolnej części jamy brzusznej, nóg czy powiększeniu wątroby. Jednocześnie prymas prosi ojca, by nie poddawał się niepokojom o jego zdrowie.

Podziel się cytatem

"Wiem, że przedłużająca się nieobecność moja jest dla wielu ciężką próbą. Ale Bóg ma prawo wymagać od nas wszystkiego i trzeba to dać z miłością i spokojem. Nasze cierpienie nie może nas uczynić gorszymi i pozbawić miłości do ludzi, bo to byłaby przegrana" - Prudnik, 28 października 1954.

6. Przed świętami Bożego Narodzenia 1954 prymas Wyszyński ponownie informuje o swym stanie zdrowia, ale mimo wieści, które były dalekie od optymistycznych, stara się podnosić na duchu swego ojca.

Podziel się cytatem

"Bodaj najlepszym moim lekarstwem jest to, że nie myślę wcale o tym, co było, ani o tym, co będzie. Któż z nas jest panem przeszłości albo przyszłości? Tak układam czas, by wypełnić go całkowicie lekturą, która - poza modlitwą - jest nadal jedynym moim zajęciem. Pomimo przymusowej bezczynności, jestem prawdziwie zajęty cały dzień i nie mam czasu, nawet tutaj. Drogi Ojcze! Już drugie święta Bożego Narodzenia spędzisz bez mojego opłatka. Ale nie myśl, że będziesz pokrzywdzony. Obydwaj spotkamy się w modlitwach przed Sercem Najlepszego Ojca" - Prudnik, 14 grudnia 1954.

7. W lutym 1955 Stanisław Wyszyński przeszedł ograniczony udar mózgu. Stan zdrowia ojca jest nieustanną troską prymasa już od pierwszych listów. Komunistyczne władze, mimo próśb Stanisława Wyszyńskiego, nie zezwalały na widzenie.

Podziel się cytatem

"Nie umiem Cię przeprosić za to, że nie ma mnie przy Tobie w chwili Twego cierpienia i słabości. Przecież do mnie to należy przed wszystkimi, okazać Ci jak najwięcej serca, byś nie czuł się opuszczony. (...) Proszę przy tym, byś zachował całkowity chrześcijański spokój i ufność, które tak bardzo pomagają do pokonania skutków tego rodzaju choroby" - pisał 17 lutego 1955 kard. Wyszyński.

W kolejnych listach prymas wyraża radość ze stopniowej poprawy stanu zdrowia ojca. List z 25 kwietnia 1955 kończy w podobny sposób jak poprzednie: "Ręce Twoje z miłością i wdzięcznością całuję, śląc Tobie i moim Najbliższym błogosławieństwo. Matce Najświętszej Jasnogórskiej i Wspomożycielce wiernych oddaję Was wszystkich"

8. W październiku 1955 prymas zostaje przewieziony do - jak się później okazało - ostatniego miejsca odosobnienia, Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Kardynał Wyszyński mógł poruszać się po całej miejscowości, nie mógł jednak jej opuścić. Prymas stale zdaje sobie sprawę ze swej sytuacji, nie tylko internowania, ale też podsłuchów i cenzury. Mimo to nieustannie zapewnia ojca, że to nic w Bożej perspektywie.

Podziel się cytatem

"Byłem zdania, że więzienie moje musi mieć charakter wyznania prawdy i dziękczynienia. Pierwsze mogło pogarszać moją sytuację, ale było konieczne. A drugie było już tylko samą radością, na ile człowiek ułomny zdolny jest chwalić Boga stosownie. Byłem i jestem przekonany, że moje doświadczenie jest niezbędne dla dobra Kościoła i dla Jego chwały; chociaż musiałem milczeć, to w mocy Bożej leżało mówić za mnie. A cierpienie przeżywane ma taką właściwość, że Bóg przemawia przez nie do każdego sumienia wymowniej niż najlepsze kazanie. Byłem i jestem spokojny o to, że sytuacja moja szkody Kościołowi nie przyniesie, a raczej takie dobro, które przynieść może tylko Duch Święty, który przecież przez wszystko rządzi Kościołem" - Komańcza, uroczystość Chrystusa Króla 1955.

***

28 października 1956 po uprzednim przyrzeczeniu przez przedstawicieli rządu przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd, prymas Wyszyński wraca na prośbę władz do Warszawy i obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne.

Stanisław Wyszyński zmarł w nocy 15 lutego 1970 w Zalesiu koło Piaseczna. Uroczystości pogrzebowe, które celebrował bp Wacław Majewski, z udziałem m.in. kard. Karola Wojtyły i 15 biskupów odbyły się 18 lutego w kościele św. Małgorzaty we Wrociszewie, a następnie Stanisław Wyszyński został pochowany na tamtejszym cmentarzu w grobowcu rodzinnym.

2021-06-23 10:51

Ocena: +6 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kard. Nycz o beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Łukasz Krzysztofka

- Możemy spodziewać się prezentu na Gwiazdkę - tak tajemniczo skomentował pytanie o beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego kard. Kazimierz Nycz, który stwierdził też, że nigdy nie udziela odpowiedzi na to pytanie, bo po prostu nie wie. Metropolita warszawski już w ubiegłym roku wyrażał nadzieję na rychłe ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Metropolita warszawski przypomniał, że proces beatyfikacyjny Prymasa składa się, tak jak każdy proces w Rzymie, z dwóch części. Jedna część to jest opracowanie "Positio" i przygotowanie tzw. dekretu o heroiczności cnót - "po pracy teologów, po pracy kardynałów i pod tym względem jesteśmy bardzo blisko końca i jestem przekonany, że w tej dziedzinie możemy się nawet spodziewać jakiegoś prezentu na Gwiazdkę. Ale proszę mnie nie pytać o wytłumaczenie dalsze" - zastrzegł kard. Nycz. Natomiast jeśli chodzi o drugi, równoległy etap, w momencie, kiedy Papież ogłosi heroiczność cnót, to jest zrobiona większość pracy w procesie. Wtedy zaczyna się na serio opracowywanie cudu" - mówił metropolita warszawski dodając, że "potrzebna jest modlitwa, czas, spokój". Dodał, że jeśli za wstawiennictwem Prymasa Wyszyńskiego wydarzy się jakiś cud, wówczas "te dwie drogi się zejdą i wtedy jest beatyfikacja".

CZYTAJ DALEJ

Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na list Przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

2021-07-23 17:46

[ TEMATY ]

list

parlament europejski

Przemysław Czarnek

polityka antypolska

Karol Porwich/Niedziela

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odniósł się do listu przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, Pani Sabine Verheyen. W swoim piśmie minister przytoczył bolesne karty antypolskiej polityki Niemiec w okresie międzywojennym, dramat września 1939, okupacji niemieckiej i zakłamania historii w czasach panowania komunizmu, ale także współczesne próby zniekształcania obrazu dziejów m.in. w niemieckich mediach.

- Po zagarnięciu ziem Polski we wrześniu 1939 roku w propagandzie niemieckiej przedstawiano Polskę jako kraj zacofany, nieprzygotowany do wojny. Za przegraną we wrześniu 1939 roku obwiniano władze polskie i sojusz Polski z Anglią i Francją. Podobnie postępował okupant sowiecki, który brutalny atak na Polskę 17 września 1939 roku i zajęcie wschodniej części naszego kraju usprawiedliwiał obroną życia i mienia ludności białoruskiej i ukraińskiej – napisał minister Przemysław Czarnek. – Po wojnie narzucone Polsce władze komunistyczne nie oszczędzały w krytyce przedwojennej Polski, umniejszały polski wkład w walkach w czasie II wojny światowej, a pomnik Powstańcom Warszawskim w Warszawie postawiono dopiero w 1989 roku, 45 lat od powstania – dodał minister.

CZYTAJ DALEJ

Papież na „Anioł Pański”: prawdziwym cudem jest dzielenie się z innymi

2021-07-25 12:16

[ TEMATY ]

Franciszek

Anioł Pański

Grzegorz Gałązka

Prawdziwym cudem jest dzielenie się z innymi, które powiększa miłość. A kiedy się dzielisz, Bóg pomnaża – mówił o tym papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” na placu św. Piotra. Zwrócił uwagę, że „pomnażanie dóbr, bez sprawiedliwego podziału, nie rozwiązuje problemów” ludzkości.

Komentując ewangeliczny opis rozmnożenia chleba i ryb, którymi Jezus nakarmił około pięciu tysięcy osób, papież zauważył, że „Jezus nie stwarza bochenków i ryb”, ale bierze „pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby” od chłopca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję