Reklama

Niedziela Legnicka

Myśl na tydzień - bp Andrzej Siemieniewski

15.11.2022 – 21.11.2022
Nadzieja zakotwiczona jest głębiej niż w tym co widać – bo w Bogu, w Jego obecności, chwale i łasce.

8.11.2022 – 14.11.2022
Życie to pielgrzymka. Pielgrzymuje się do celu. Pielgrzymuje się, by znaleźć w niebie wieczne mieszkanie.

1.11.2022 – 7.11.2022
Wędrując z pielgrzymką modlitwy po cmentarzach, wyrażamy pielgrzymkę Kościoła ku zbawieniu wiecznemu.

25.10.2022 – 31.10.2022
Tajemnice różańcowe są wspomnieniami Najświętszej Maryi Panny, którymi żyje wspólnota chrześcijańska.

18.10.2022 – 24.10.2022
Dziś obrazem sieci apostołów stał się internet, międzyludzka sieć powiązań, dzielenia się doświadczeniami, a także tym, jak wspaniałym może być chrześcijaństwo.

11.10.2022 – 17.10.2022
Mamy naszą modlitwą wzniecać ogień, który będzie miał moc rozświetlić i ogrzać te przestrzenie, gdzie panuje mrok duchowy, gdzie serca ludzkie potrzebują ognia, żaru.

4.10.2022 – 10.10.2022
Prawdziwa młodość to działanie, to tworzenie, to radość z tego, co się czyni.

27.09.2022 – 3.10.2022
Liturgia to także udział w tajemniczych rzeczywistościach niebiańskich.

20.09.2022 – 26.09.2022
Praca duszpasterza trochę przypomina pracę rolnika, to znaczy, że wymaga nieustannego trudu.

13.09.2022 – 19.09.2022
Z płomieniem wiary przychodzi także płomień miłości i nadziei.

6.09.2022 – 12.09.2022
Pan Bóg nie patrzy na naszą produktywność, ale na dobrą wolę, a gorliwość i wzrost od Niego pochodzi.

30.08.2022 – 5.09.2022
Słowo Boże, wędruje wraz z nami, jak pochodnia i światło.

22.08.2022 – 29.08.2022
Parafia ma na celu stworzenie warunków, abyśmy nie tylko w wierze trwali, ale i abyśmy w wierze wzrastali.

16.08.2022 – 22.08.2022
Mówi się czasem: „Szara codzienność”, a chrześcijanin odkrywa, że codzienność jest barwna, przeniknięta, rozświetlona Bożą obecnością.

9.08.2022 – 15.08.2022
W żadnym innym ludzkim losie prymat łaski nie wyraził się tak dobitnie i jawnie, jak w życiu Maryi.

2.08.2022 – 8.08.2022
Królestwo Boże, to obecność Pana Jezusa w sercach, tam gdzie słupem granicznym jest wiara.

26.07.2022 – 1.08.2022
Bóg zsyła nam pomoc, wsparcie. Nazywamy je łaską. Łaska to nic innego jak moc Boża.

19.07.2022 – 25.07.2022
Pielgrzymowanie okazuje się Bożym błogosławieństwem.

12.07.2022 – 18.07.2022
Kościół winien nabierać świadomości, że jest świątynią Boga, nie po to, by kropić występki wodą święconą, ale od występków ratować.

5.07.2022 – 11.07.2022
Wielkim przywilejem jest zostać nazwanym dzieckiem Bożym.

28.06.2022 – 4.07.2022
Kto przyjmuje Ducha Świętego, przyjmuje Go z obietnicą, że nawet mała wiara może wzrastać.

21.06.2022 – 27.06.2022
Jezus opowiadał o nim tłumom, a potem, w Wieczerniku, sprowadził Królestwo Boże z mocą, do swojego Kościoła.

14.06.2022 – 20.06.2022
Jezus jest obrazem Boga Niewidzialnego. Kościół przypomina, że w Najświętszej Maryi Pannie, upodobnienie do Jezusa Chrystusa jest doskonałe.

7.06.2022 – 13.06.2022
Istnieje potrzeba ukazywania miejsca darów Ducha Świętego, charyzmatów i całego zagadnienia chrześcijańskiego doświadczenia działania Ducha Świętego, na tle centralnego wydarzenia życia duchowego.

31.05.2022 – 6.06.2022
Wszystkie wystawne przyjęcia tego świata są niczym, w porównaniu z Ucztą przygotowaną przez Pana Jezusa.

24.05.2022 – 30.05.2022
Kościół buduje się na Bożym Objawieniu.

17.05.2022 – 23.05.2022
Głoszenie i świadczenie o zmartwychwstaniu zostaje zawierzone każdemu z nas.

10.05.2022 –16.05.2022
Chcemy być dalej wspólnotą, żywą, aktywną. Z jednej strony z wdzięcznością patrzącą w przeszłość, a z drugiej, z gotowością patrzącą w przyszłość.

3.05.2022 – 9.05.2022
Pasterzem można być tylko wtedy, jeśli najpierw jest się chrześcijaninem, jeśli umie się traktować chrześcijaństwo jako radosne źródło łaski i niezawodną ścieżkę zbawienia.

26.04.2022 – 2.05.2022
Fundamentem i źródłem życia, źródłem nadziei, dynamizmu Kościoła, jest całe Triduum Paschalne.

19.04.2022 – 25.04.2022
Pełni wiary w Moc Boga objawioną w Tajemnicy Paschy Jezusa z ufnością powierzamy się Opatrzności Bożej.

12.04.2022 – 18.04.2022
Tymczasem „tajemniczy plan Boży” (Ef 3, 9) polega na tym, że Bóg zmienia świat swoimi sposobami, niekoniecznie politycznymi.

5.04.2022 – 11.04.2022
Chrześcijanin też walczy. Ale nie walczy przeciw innym, chrześcijanin walczy o innych, o ich nawrócenie.

29.03.2022 – 4.04.2022
Nie tylko pamiętamy i świętujemy dzień Zwiastowania Pańskiego, ale wchodzimy też w teraźniejszość obecności Syna Bożego na ziemi.

22.03.2022 – 28.03.2022
Pomoc Kościoła, bardzo wielokształtna i wieloraka, to zarazem pomoc bardzo osobista – od człowieka do człowieka.

14.03.2022 – 21.03.2022
Nawet dobry chrześcijanin potrzebuje jednak pokuty, ponieważ wszyscy znajdujemy się niekiedy na drogach, na których nie powinniśmy się znaleźć.

8.03.2022 – 14.03.2022
Powszechne staje się dziś życie bez wiary, bez nadziei, bez miłości, co ostatecznie oznacza życie bez sensu, bez znaczenia, bez kierunku.

28.02.2022 – 07.03.2022
Nie każdy zasiew wyda plon, ale jeśli się w ogóle go nie wysieje, to plonów nie będzie.

22.02.2022 – 28.02.2022
Brak jedności to nie tylko jakiś problem organizacyjny, to wezwanie by wspólnie stanąć pod krzyżem.

15.02.2022 – 21.02.2022
Także dziś Jezus przychodzi do chorych, także dziś wyciąga do nich swoją dłoń.

8.02.2022 – 14.02.2022
Jak Anioł Stróż, tak również człowiek może być stróżem dobra swojego bliźniego.

1.02.2022 – 7.02.2022
Od stworzenia świata przynajmniej dwa przymioty Boga stały się widzialne: Jego potęga i Jego bóstwo.

25.01.2022 – 31.01.2022
We wspólnocie zakonnej można bardziej dosłownie zrealizować słowa Pisma Świętego.

18.01.2022 – 24.01.2022
Pan Bóg po to wzywa na modlitwę i po to obdarza wspólnotą, aby przez to, co trudne, przejść zwycięsko.

11.01.2022 – 17.01.2022
Mądre rady liczą się wtedy, kiedy się przekładają na zdecydowane gesty.

4.01.2022 – 10.01.2022
Chrystus przynosi pokój tym, którzy przyjmują Go pod swój dach.

28.12.2021 – 3.01.2022
Ważne są wszystkie działania na rzecz pokoju na świecie, ale doskonale zrobimy, jeżeli zaczniemy czerpać pokój od tego, który jest pokojem – Jezusa Chrystusa.

21.12.2021 – 27.12.2021
Jednym z istotnych aspektów realizowania powołania do świętości, jest aspekt maryjny.

14.12.2021 – 20.12.2021
Adwent - to szczególny czas, kiedy dociera do nas coraz więcej Bożego światła.

7.12.2021 – 13.12.2021
Wychowanie to wiele, ale nie wszystko. To ważna część tych warunków, które sprawiają, że człowiek zaczyna mieć otwarte ucho na głos Pana.

30.11.2021 – 6.12.2021
Bóg szuka tych, którzy mogą zmieniać historię w Bożym stylu.

23.11.2021 – 29.11.2021
Święty Józef nie był tylko obserwatorem tego, co realizowało się z Bożej woli, ale brał za to odpowiedzialność.

16.11.2021 – 22.11.2021
Naród jest wielką wspólnotą ludzi, którą łączy kultura, doświadczenie przeszłości.

9.11.2021 – 15.11.2021
Słowo Boże przychodzi do nas z wichrem i ogniem i jest testamentem do wypełnienia.

2.11.2021 – 8.11.2021
Pożytecznie jest znać nienaruszoną Prawdę o Bogu objawioną przez Jezusa, ponieważ w Prawdzie znajduje się zbawienie.

26.10.2021 – 1.11.2021
Wyruszamy w synodalne wędrowanie, oświecone przez Słowo Boże, Tradycję Kościoła, zakorzenione w konkretnym życiu ludu Bożego.

19.10.2021 – 25.10.2021
Dzięki modlitwie powstaje Kościół jako wspólnota przebaczająca i wspólnota przebaczenia.

11.10.2021 – 18.10.2021
Modląc się z Maryją, chcemy wejść w biblijną i kościelną tradycję modlitewną.

5.10.2021 – 11.10.2021
O ile zwykłe życie człowieka to historia zmagania łaski z buntującą się i grzeszną naturą ludzką, o tyle dzieje wiążące Maryję z Bogiem są dziejami samej łaski.

28.09.2021 – 4.10.2021
Katedralny wizerunek Boskiego Serca Jezusa – apeluje: „nie zasmucajcie Ducha Bożego”, gdyż Serce Zbawiciela raduje się każdym gestem miłości wobec bliźniego.

21.09.2021 – 27.09.2021
Katedra – centralna świątynia diecezji, jest właściwym miejscem sprawowania urzędu biskupa.

14.09.2021 – 20.09.2021
Tylko w chrześcijańskiej duchowości Kościoła jest obecny Jezus Ewangelii i tylko tu działa czysta moc Ducha Świętego.

06.09.2021 – 13.09.2021
We współczesnym świecie ważne jest, by były takie miejsca, gdzie Słowo Chrystusa jest naprawdę słuchane

30.08.2021 – 06.09.2021
To, co kiedyś Pan Jezus czynił chodząc po ziemi, teraz chce czynić przez swoje Ciało, czyli Kościół.

24.08.2021 – 30.08.2021
Moc reprezentowania i szerzenia Królestwa otrzymuje się nie przez stanowiska państwowe, tylko przez moc Ducha.

17.08.2021 – 23.08.2021
Gdzie nie ma obecności słowa Bożego, to siłą rzeczy nie ma tam wiary.

10.08.2021 – 16.08.2021
Nagroda w niebie jest czymś, czego przedsmak odczuwa się już tutaj.

2.08.2021 – 9.08.2021
W życiu Kościoła i społeczeństwa potrzebni są ludzie zdolni do całkowitego poświęcenia się Bogu i bliźnim dla miłości Boga.

27.07.2021 – 2.08.2021
Modlimy się nieustannie, by przyszło Królestwo Boże i ono rzeczywiście przychodzi, ale nie od razu całe.

20.07.2021 – 26.07.2021
Duch Święty może przynieść powtórzenie tego wszystkiego, o czym czytamy w Piśmie Świętym.

13.07.2021 – 19.07.2021
Nawet dobry chrześcijanin potrzebuje pokuty, ponieważ wszyscy znajdujemy się niekiedy na drogach, na których nie powinniśmy się znaleźć. Musimy się nawracać!

05.07.2021 – 12.07.2021
Miłość nie jest tylko tworem ludzkiego wysiłku, ale: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).

2021-07-05 11:43

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Myśl na tydzień - bp Piotr Jarecki

[ TEMATY ]

Myśl na tydzień

bp Piotr Jarecki

Łukasz Krzysztofka

Biskup Piotr Jarecki

Biskup Piotr Jarecki

16.08.2022 – 22.08.2022
Bóg chce, byśmy pogłębili naszą wiarę w to, że każdy z nas jest przeznaczony do chwały Nieba.

CZYTAJ DALEJ

Kard. Sarah: wolność religijna zagrożona także na Zachodzie

2022-11-29 15:06

[ TEMATY ]

kard. Robert Sarah

Copyright Niedziela/Wlodzimierz Rędzioch

Chrześcijanie na Zachodzie nie powinni brać wolności religijnej i wolności kultu za pewnik – podkreśla kard. Robert Sarah. Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zauważa, że wolność religijna atakowana jest na różne sposoby, a męczennicy nadal umierają za swą wiarę na całym świecie. Dzieje się tak nie tylko w odległych zakątkach globu, ale również na Zachodzie, gdzie wolność religijna jest także zagrożona.

Kard. Sarah wskazuje, że w przypadku Zachodu mamy obecnie do czynienia nie tyle z otwartą nienawiścią do wiary, ile coraz bardziej widocznymi i pogłębiającymi się uprzedzaniami wobec chrześcijaństwa. Afrykański hierarcha mówił o tym w wywiadzie dla telewizji EWTN prezentując swą najnowszą książkę pt. „Katechizm życia duchowego”. Jest ona głęboką refleksją nad siedmioma sakramentami oraz nad tym, jak czynić postępy w życiu duchowym.

CZYTAJ DALEJ

Anglia i Walia: mniej niż połowa mieszkańców to chrześcijanie

2022-11-29 16:01

[ TEMATY ]

Wielka Brytania

Karol Porwich/Niedziela

Chrześcijanie stanowią dziś mniej niż połowę mieszkańców Anglii i Walii. Wzrasta natomiast liczba wyznawców innych religii i osób bez przynależności religijnej – wynika z danych zebranych podczas spisu powszechnego w 2021 roku, które opublikował brytyjski krajowy urząd statystyczny.

Po raz pierwszy w historii liczba osób deklarujących się jako chrześcijanie spadła poniżej 50 proc. i wyniosła 46,2 proc., czyli 27,5 mln. Oznacza to spadek o 13,1 proc. w stosunku do 2011 roku, gdy za chrześcijan uznało się 59,3 proc. mieszkańców Anglii i Walii, czyli 33,3 mln.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję