Reklama

Tutaj czują się bezpiecznie

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza od 100 lat nieprzerwanie prowadzi placówkę wychowawczo-opiekuńczą - obecnie jest to Dom dla Chłopców im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie przy ul. bp. T. Kubiny 2/4. W roku jubileuszowym pochylamy się nad tą wyjątkową historią, pisaną sercem i nieustanną walką o dobro tych najbardziej bezbronnych i pokrzywdzonych dzieci.

Niedziela Ogólnopolska 44/2002

Paweł Podsiedlik

Wspólne spotkania, radośnie spędzony czas integrują grupę i zaskakują pomysłowością chłopców.

Wspólne spotkania, radośnie spędzony czas integrują grupę i zaskakują pomysłowością chłopców.

"Nasz Dom jest ciepły..."

Przekraczając progi Domu, doświadcza się ciepłej, rodzinnej atmosfery. Dla wychowawców najważniejsze jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej, zrekompensowanie im braku domu, zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz pomoc w usamodzielnieniu się.
Słowa wychowanków są najlepszym potwierdzeniem panującego tutaj ciepła i miłości: "Lubię ten Dom, tutaj czuję się bezpiecznie"; "Ten Dom jest miejscem, które pomaga mi stawać się lepszym, zapomnieć o złych chwilach"; "Nasz Dom jest ciepły, jest w nim dużo miłości"; "Czuję się tutaj lepiej niż w rodzinie"...
Obecnie w Domu przebywa 54 chłopców w wieku od 7 do 18 lat. Warto dodać, że są to dzieci w większym lub mniejszym stopniu niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci w normie intelektualnej, lecz zaniedbane społecznie. Wychowankowie podzieleni są na trzy grupy, nad którymi czuwają: s. Marianna Deptuła, s. Iwona Szmagaj, Magdalena Banasiak, s. Wiesława Szladowska, s. Wioletta Janiak, s. Teresa Kałuża, s. Ewa Janiszewska, s. Bogumiła Młocek i Marek Mizera.
Zgłoszeń wciąż przybywa, jednak ciasne pomieszczenia wiekowego budynku uniemożliwiają przyjęcie większej liczby dzieci. Chłopcy trafiają tutaj z całym bagażem traumatycznych doświadczeń, z obciążeniami psychicznymi i fizycznymi. "Najczęściej - mówi s. Łucja Niewińska, od 16 lat dyrektorka Domu - chłopcy są kierowani na prośbę rodziców przez placówki pomocy rodzinie przy Urzędzie Miasta Częstochowy. Bywają także kierowani sądownie. Chłopcy pochodzą z trudnych rodzin, stąd praca wychowawcza musi być zdwojona. Wykwalifikowany personel, odpowiednie metody wychowawcze sprawiają, że nasi wychowankowie z czasem rozkwitają. Staramy się, aby każdego z chłopców objąć jak najserdeczniejszą, matczyną opieką".

Działania wychowawcze

Reklama

Swoim wychowankom Siostry zapewniają oprócz środków do życia wszechstronny rozwój. Równocześnie z wymaganym tokiem edukacyjnym - chłopcy są uczniami częstochowskich szkół specjalnych i publicznych - duży nacisk kładą na indywidualną pracę w Domu. W swoich działaniach wychowawczych preferują metody wychowania katolickiego. Istotna jest także formacja duchowa, począwszy od codziennej modlitwy z wychowawcami, przez przeżywanie poszczególnych okresów roku liturgicznego, pierwszopiątkową spowiedź, rekolekcje, pielgrzymki.... Wielu chłopców tutaj przeżywało swój chrzest św. czy Pierwszą Komunię św. Formacja ta jest możliwa dzięki ofiarnej posłudze duszpasterskiej zaprzyjaźnionych z Domem kapłanów, a także współpracy z miejscowym Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym - dzięki dyspozycyjności kleryków i alumnów.
Mówi wychowawczyni grupy I Magdalena Banasiak: "Opieka nad grupą chłopców to prowadzenie zajęć dydaktycznych, wyrównawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych. Stosujemy w naszym Ośrodku metody wychowawcze ogólnie przyjęte w nowoczesnej pedagogice i to one wyznaczają nam sposób współbycia z wychowankami. Cały czas musimy pamiętać, że każde dziecko jest indywidualnością, każdy z tych chłopców ma inne pragnienia, przychodzi do nas z innymi trudnościami i z innym bagażem doświadczeń, dlatego staramy się dobierać takie metody i środki wychowawcze, aby były one jak najbardziej adekwatne do jego potrzeb. W codziennej pracy dążymy do jak najlepszego poznania chłopców. Pragniemy, aby chłopcy rozumieli, jak należy postępować i czym kierować się w życiu, aby być dobrym człowiekiem i chrześcijaninem".
Chłopcy chętnie włączają się w codzienne prace domowe. Dzięki temu uczą się samodzielności, odpowiedzialności, zaradności życiowej, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka... Każdemu wychowankowi wchodzącemu w dorosłe, samodzielne życie Siostry zapewniają mieszkanie i pracę.

Pod okiem specjalistów

Przejawem troski sióstr o dobro każdego wychowanka jest także zapewnienie opieki specjalistów. W Domu pracuje psycholog - Urszula Jagieła. Chłopcy uczęszczają na terapię indywidualną i grupową. Wielką pomocą jest tu nieduża sala rehabilitacyjna - jak wiadomo, stymulowanie ciała ma duży wpływ na pobudzenie tak rozwoju fizycznego, jak i intelektualnego. Duża grupa dzieci jest objęta opieką logopedy - Anny Strzelczyk, która prowadzi żmudne zajęcia grupowe i indywidualne; każdy symptom poprawy bardzo ją cieszy. Swoją pomocą służą lekarze: psychiatra Wioletta Konieczna i pediatra Mirosław Piwowarski. Niezastąpiona podczas ataku grypy jest opieka pielęgniarki - s. Tarsycji Petkowicz. Niektórzy chłopcy korzystają z konsultacji innych lekarzy. Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne nad morzem czy podczas ferii zimowych w górach oraz pobyty w sanatoriach sprzyjają poprawie stanu zdrowia całej grupy.

Odkrywanie talentów

Zajęcia w kółkach zainteresowań pozwalają na ujawnienie drzemiących w chłopcach talentów. Dzieci przejawiają duże zdolności manualne. Prace plastyczne, jakie powstają pod kierunkiem wychowawców, zachwycają różnorodnością form, technik i kompozycji. Są one wizytówką Domu, ozdabiając hol, gabinet Siostry Dyrektor, jak również świetlicę każdej grupy. Starsi chłopcy podejmują bardziej ambitne prace, np. z drewna, wikliny... Na szczególną uwagę zasługuje kółko teatralne. Każda rocznica, imieniny, urodziny są ubogacone inscenizacją. Cała grupa jest zaangażowana w przygotowania corocznych, wyjątkowo widowiskowych jasełek. Zawsze można podziwiać interesujący scenariusz, choreografię, scenografię i stroje. Najważniejsze jednak są nie tyle wrażenia estetyczne, co pokonywanie przez młodych aktorów blokad emocjonalnych, dzięki występom w atmosferze pełnej akceptacji. Oczywiście, działa kółko sportowe. Funkcje komputera chłopcy opanowują podczas zajęć z informatyki. Liturgiczne spotkania wdrażają ministrantów w posługę przy ołtarzu Pańskim. Wychowankowie Domu poznają też piękno naszego kraju - wszelkie eskapady są możliwe tylko dzięki sponsorom.

Jubileuszowe przygotowania

Reklama

Duchowe przygotowania do obchodów jubileuszu (9 listopada br.) trwają od początku roku. Chłopcy z każdej grupy w wieczornym pacierzu modlą się w tych intencjach dziesiątką Różańca. Z własnej inicjatywy przygotowali jubileuszową modlitwę do św. Stanisława Kostki oraz na każdy dzień intencje do modlitwy wspólnotowej. Największym przeżyciem była jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu i najwspanialsza chwila - spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Warto dodać, że z racji tego wyjątkowego jubileuszu powstała pieśń Na następne sto lat, której kompozytorem jest ks. Marek Cisowski (także twórca hymnu Domu).

Jutro Domu

Przyszłość jawi się pod znakiem szybkiej rozbudowy. Przestronne pomieszczenia jadalni, sali widowiskowej, sypialń, świetlic..., gdzie bez przeszkód młodzi mieszkańcy będą mogli uczyć się i rozwijać swoją osobowość - to pragnienia i potrzeba chwili. Jednak rzeczywistość staje na przeszkodzie intencjom Sióstr. Toteż wszystkich, którym leży na sercu dobro dzieci, prosimy o wsparcie, zarówno to duchowe - w modlitwie, jak i - w miarę możliwości - finansowe.

Oto adres i numer konta:
Dom dla Chłopców, ul. bp. T. Kubiny 2/4, 42-200 Częstochowa, e-mail: sowdom@poczta.onet.pl, tel. (0-34) 324-70-08, fax (0-34) 368-00-52, Bank PKO SA II O/Częstochowa 10701151-1847-2221-8109.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apel Jasnogórski z udziałem wiernych Archidiecezji Wrocławskiej

2021-09-17 21:52

ks. Łukasz Romańczuk

bp Jacek Kiciński

bp Jacek Kiciński

Dziś Apel Jasnogórski prowadzony był przez ks. bp. Jacka Kicińskiego 

Z racji Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej w kaplicy Cudownego Obrazu obecni byli kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy z terenu naszej archidiecezji. 

CZYTAJ DALEJ

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę, którą ci daje

2021-09-16 09:12

[ TEMATY ]

ksiądz

Jezus

Karol Porwich/Niedziela

Hymnem do Ducha Świętego odśpiewanym w łódzkiej bazylice archikatedralnej rozpoczęły się doroczne rekolekcje dla księży diecezjalnych i zakonnych, którym w dniach 15 – 17 września przewodniczy abp Grzegorz Ryś. Pierwsze rozważanie rekolekcyjne zostało oparte o fragment ewangelii św. Marka (Mk. 1.1-8)

Przyglądając się postaci św. Marka, łódzki pasterz wskazał na trzech uczniów Jezusa, którzy byli mistrzami dla autora Ewangelii. – Trzech uczniów Jezusa Chrystusa: Barnaba, Piotr i Paweł przekazywali Markowi wiarę. Chcę dzisiejszego wieczoru zatrzymać się tylko na tym jak ten przekaz się dokonywał, bo to jest coś, w czym każdy z nas może się odnaleźć, ale potrzebujemy się odnaleźć razem – zauważył arcybiskup.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Pielgrzymkowe dziękczynienie

2021-09-18 16:21

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Archiwum Akcji Katolickiej

Już po raz kolejny Akcja Katolicka z parafii św. Anny ze swoim duszpasterzem ks. Andrzejem Milczarkiem i grupą parafian udała się z okazji 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej na pielgrzymkę której trasa prowadziła przez ciekawe i historyczne miejsca z pięknymi zabytkami takie jak: Chęciny ( Jaskinia Raj ) , Łysą Górę ( klasztor Świętego Krzyża), Roztocze ze,, szlakiem szumów", Zwierzyniec ( kościół na wyspie pw. św. Jana Nepomucena ), Krasnobród ( Sanktuarium Nawiedzenia NMP z kapliczką objawień na wodzie ), Lublin, który zachwyca Starym Miastem, którego sercem jest zamek królewski z kaplicą św. Trójcy. Miejscami w których modliliśmy się w intencjach wszystkich dzieł ewangelizacyjnych naszej diecezji były: Kaplica Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Archikatedra i Bazylika oo. Dominikanów w Lublinie, Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej z cudowna figurka w Wąwolnicy. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Nałęczowie-miasto i uzdrowisko z którym związani byli S. Żeromski, B. Prus, H. Sienkiewicz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję