Reklama

Niedziela Częstochowska

Kard. Dziwisz: Mrzygłód zajmuje poczesne miejsce na duchowej mapie naszej ojczyzny

– Całe dzieje parafii i świątyni Matki Bożej Różańcowej w Mrzygłodzie, sięgające początków XVII wieku, świadczą o miłości i przywiązaniu do Matki Chrystusa – powiedział 22 sierpnia w sanktuarium w Myszkowie-Mrzygłodzie kard. Stanisław Dziwisz. Duchowny przewodniczył Mszy św. z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej.

Uroczystości rozpoczęły się w kaplicy koronacyjnej na Gruchli. – Tym z nas, którzy uczestniczyli w tamtych wydarzeniach, jubileusz ma przypomnieć o wielkim darze, jaki został nam dany i zadany. Dla najmłodszych jest on piękną lekcją miłości do Matki Odkupiciela – podkreślił ks. Jacek Gancarek, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i kustosz sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej. – Chciałbym, by radość świętowania przeniosła się na codzienną praktykę miłości w naszym życiu i jeszcze bardziej umocniła przeświadczenie, że Maryja jest z nami i towarzyszy nam w drodze codziennego życia – dodał.

Maciej Orman/Niedziela

Następnie wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odśpiewali Nieszpory maryjne, którym przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W krótkiej homilii przypomniał: – To dzisiaj do nas odnoszą się słowa: Oto Matka twoja. Weź Ją do swojego domu. Wprowadź Ją w swoje życie w tajemnice radosne, światła i bolesne, nim przejdziesz razem z Nią, z Chrystusem i przez Chrystusa, do tajemnic chwalebnych w zmartwychwstaniu ciał. Duchowny dziękował również, że Jan Paweł II „obdarował nas tajemnicami światła i tym samym spiął całe życie Jezusa w Różańcu”. – Matka Boża Różańcowa zaprasza nas, żebyśmy przez Nią wołali do Syna – podsumował.

Po nabożeństwie wierni wyruszyli w procesji, rozważając część chwalebną Różańca, na kalwarię do sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Maciej Orman/Niedziela

Witając uczestników liturgii, ks. Gancarek nawiązał do historii sanktuarium. – Najbardziej sprawdzoną i pewną drogą do Boga jest droga Maryi. Bóg w swojej Opatrzności od 1644 r. zaprosił nas na tę drogę w Mrzygłodzie, dając obraz Matki Bożej przez fundatora tej świątyni Stanisława Warszyckiego. Dzisiaj Bóg (...) chce po raz kolejny u stóp Pani Mrzygłodzkiej niebo połączyć z ziemią, a człowieka ze sobą – zaznaczył. Duchowny wyraził również wdzięczność kard. Dziwiszowi „za tyle dobra, którego doświadczyła Polska przez posługę Księdza Kardynała u boku św. Jana Pawła II”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

W homilii kardynał zauważył, że spełniły się i nadal się spełniają słowa Maryi z hymnu Magnificat: „Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. – Wszystkie pokolenia uczniów Jezusa sławią od wieków Jego Matkę, a Ona zajmuje wyjątkowe miejsce w Kościele. My również jesteśmy takim pokoleniem, dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Całe dzieje parafii i świątyni Matki Bożej Różańcowej w Mrzygłodzie, sięgające początków XVII wieku, świadczą o miłości i przywiązaniu do Matki Chrystusa. Tę miłość i przywiązanie utrwala obraz przywieziony z Krakowa – wyjaśnił.

Wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II przypomniał, że od samego początku istnienia mrzygłodzkiej parafii „czciciele Maryi tworzyli tutaj Arcybractwo Różańca Świętego, podtrzymując nabożeństwo i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny całej wspólnoty parafialnej”. – Od samego początku wspólnota parafialna w Mrzygłodzie zaprosiła do siebie Maryję, trwała cały czas i nadal trwa na modlitwie z Nią i do Niej – wskazał.

Duchowny wyraził Bogu wdzięczność „za niemal cztery wieki obecności Maryi w tej wspólnocie uczniów Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana oraz za cześć, jaką tutaj Ona odbiera”. Dziękował również za koronację Jej wizerunku i rozprzestrzenianie się kultu Matki Bożej Różańcowej „wykraczające znacznie poza granice parafii i Myszkowa-Mrzygłodu”.

– Cieszymy się, że Mrzygłód, będący jednym z pierwszych na ziemi polskiej miejsc kultu Matki Bożej Różańcowej, zajmuje poczesne miejsce na duchowej mapie naszej ojczyzny – przyznał kard. Dziwisz. Przypominając, że zgodę na koronację mrzygłodzkiego wizerunku wydał Jan Paweł II, zauważył, że „w ten sposób święty papież wpisał się w historię obrazu Madonny z Dzieciątkiem i sanktuarium w Mrzygłodzie”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Były metropolita krakowski zwrócił uwagę, że wszyscy, którzy przez wieki wpatrywali się w ten wizerunek, uczyli się od Maryi, „jak postawić Boga w centrum naszego życia i jak pełnić Jego najświętszą wolę”. Zaznaczył, że w naszych czasach „jesteśmy w sposób szczególny wezwani do dawania świadectwa wierności i do umacniania wspólnoty Kościoła, w którym mamy przystęp do słowa Bożego i życiodajnych sakramentów”.

Celebrans podkreślił, że nikt i nic poza Chrystusem „nie ocali naszego życia i losu na całą wieczność”. Przypomniał, że z tego powodu św. Jan Paweł II tak mocno i gorliwie „głosił Chrystusa w najdalszych zakątkach świata i prosił żarliwie, by nie zamykać przed Nim żadnej przestrzeni naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego, by Jezus Chrystus był obecny w naszej kulturze i wychowaniu młodego pokolenia, bo tylko On ma słowa życia wiecznego”.

Kard. Dziwisz wezwał przede wszystkim do dawania świadectwa bezinteresownej miłości, braterstwa i solidarności. – Taka postawa najbardziej przemawia do serca człowieka, kiedy już żadne słowo nie przemawia – dodał.

Maciej Orman/Niedziela

Duchowny poprosił uczestników uroczystości o modlitwę na różańcu w intencji Kościoła w Polsce. – Zdajemy sobie sprawę, że grzechy niektórych ludzi stają się dla pewnych okazją do ostrej i niesprawiedliwej krytyki całej wspólnoty Kościoła. Podważa się nawet duchowy autorytet świętego papieża Jana Pawła II oraz to, co wniósł on w naszą współczesną historię. W ten sposób chce się zniszczyć dobro, jakim dla narodu polskiego był zawsze i jest Kościół. Kościół w Polsce był zawsze z narodem – wskazał. Kardynał zachęcił, aby jubileuszowym darem naszych serc był różaniec jako broń „w walce o dobro Kościoła”.

Reklama

– Nie jesteśmy sami. Jest zawsze z nami Jezus Chrystus wsłuchujący się w nasze rozterki, dostrzegający nasze słabości i choroby, oświecający nas swoim słowem, karmiący nas swoim Ciałem i Krwią, przygarniający nas do swojego miłosiernego Serca. Jest z nami zawsze Matka Chrystusa i nasza Matka – przypomniał.

Duchowny zakończył słowami modlitwy z pieśni „Mrzygłodzka Pani, Maryjo nasza”: „Dopóki serce bić nie przestanie,/ Maryjo, kochać Cię będziem./ Uproś nam, Matko, szczęsne skonanie,/ niech z Bogiem wiecznie zasiędziem”.

W procesji z darami, wraz z chlebem i winem, wierni przynieśli: relikwiarz na relikwie św. Jacka, ornat św. Jacka, księgę Bractwa Różańcowego (działającego w Mrzygłodzie od 1644 r.), monstrancję, publikację „W blasku mrzygłodzkiej świątyni”, stópki duchowego kroczenia za Maryją oraz pamiątkową tablicę upamiętniającą posadzenie drzewa z okazji jubileuszu 25. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej.

Maciej Orman/Niedziela

Na zakończenie abp Depo dziękował kard. Dziwiszowi za „wierną miłość i oddanie aż do ostatnich chwil drgnienia serca Jana Pawła II”. – Trwamy przy Tobie, niezależnie od wiatrów, które w ten czy w inny sposób próbują naruszyć zarówno godność osoby, jak i pontyfikat Jana Pawła II przez atak na Twoją osobę – przyznał.

Kardynał wskazał, że „Polska zapomniała o roli, jaką odegrał Jan Paweł II w życiu i historii naszego narodu, że przeprowadził nas przez «morze czerwone» do wolności”. Zaapelował, by wierni czcili Matkę Najświętszą w Mrzygłodzie również przez Jana Pawła II. – Nie zawiedziecie się – zapewnił.

Kard. Dziwisz podarował także sanktuarium różaniec św. Jana Pawła II. – Niech przypomina papieża, wielkiego czciciela Matki Bożej Różańcowej – powiedział na zakończenie.

Maciej Orman/Niedziela

W uroczystościach uczestniczyli: kapłani archidiecezji częstochowskiej na czele z przedstawicielami kapituł, ks. Maciej Będziński – dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, siostry zakonne, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Zarząd Krajowy Żywego Różańca, Akcja Katolicka, OSP Mrzygłód wraz z orkiestrą, pielgrzymi z archidiecezji częstochowskiej oraz przedstawiciele władz: wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich. W modlitwie łączył się z wiernymi arcybiskup senior Stanisław Nowak.

Koronacja obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej miała miejsce 25 sierpnia 1996 r. na prośbę abp. Stanisława Nowaka, pierwszego metropolity częstochowskiego. Była ona zwieńczeniem Międzynarodowego Kongresu Maryjnego i Mariologicznego, który odbywał się na Jasnej Górze. W imieniu Jana Pawła II obraz koronował legat papieski kard. Adam Maida, metropolita Detroit.

2021-08-23 00:15

Ocena: +5 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kto stanie w obronie kard. Dziwisza?

Na początek pozwolę sobie na osobiste wyznanie. Muszę się przyznać, że niełatwo było w ostatnią niedzielę maja wyjść do ołtarza, rozpocząć Mszę św. i po Ewangelii odczytać słowo polskich pasterzy

Bolało, nawet bardzo bolało poczucie wstydu. Okładem na ranę były uśmiechnięte – jak zawsze, a może nawet bardziej niż zwykle – twarze parafian, wymieniane na przywitanie przyjazne uściski ręki, które mówiły, że nie wkładają oni wszystkich duchownych do jednego worka. Mimo tego bólu nie mam żadnych wątpliwości, że głos biskupów był potrzebny, i dlatego dziękuję moim pasterzom za szybką reakcję, pokorne i odważne słowa, w tym także te, w których przyznali, iż nie zrobili wszystkiego, aby zapobiec strasznemu złu. To było właśnie to, czego należało oczekiwać od czułych pasterzy, stojących na straży, trzymających pieczę nad powierzoną im owczarnią. Tym bardziej chciałbym to docenić, bo dostrzegam (trudno zresztą tego nie widzieć), że teraz to właśnie oni, może nawet bardziej niż sprawcy tych ohydnych czynów – z których część już nie żyje, część została osądzona, a inni usunięci ze stanu kapłańskiego – znaleźli się na celowniku wrogów Kościoła, a czasem osobistych wrogów Pana Boga. Trzeba wiedzieć, że pedofilia jest określana jako zjawisko globalne, dotyczące wielu środowisk. Osoby duchowne stanowią 0,3 proc. (czyli 3 promile) skazanych za pedofilię, a 99,7 proc. to osoby innych stanów i profesji. Można postawić pytanie, dlaczego tak mało jest zainteresowania pedofilią poza środowiskiem kościelnym...

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Koncert z okazji szczytu OBWE

2022-12-02 15:13

[ TEMATY ]

Łódź

archidiecezja łódzka

Szczyt OBWG

Marek Kamiński

W Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbył się specjalny koncert z okazji konferencji Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Do Łodzi na szczyt przyjechało dwustu delegatów z ponad pięćdziesięciu krajów świata. 

CZYTAJ DALEJ

Lublin. Zapraszamy na Orszak św. Mikołaja

2022-12-02 17:17

Paweł Wysoki

W niedzielę, 4 grudnia, ulicami Lublina już po raz 9. przejdzie Orszak św. Mikołaja. Do udziału w radosnym pochodzie zaproszone są nie tylko dzieci, ale właśnie najmłodsi mają zagwarantowane upominki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję