Reklama

Polska

Nowi biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej

[ TEMATY ]

biskupi

Artur Stelmasiak

Ks. prałat Stanisław Salaterski i ks. prałat Jan Piotrowski zostali mianowani przez papieża Franciszka biskupami pomocniczymi diecezji tarnowskiej.

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Reklama

Komunikat

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupami pomocniczymi diecezji tarnowskiej:
- ks. prał. Stanisława Salaterskiego, proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie, przydzielając mu stolicę tytularną Tigillava;
- ks. prał. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Reklama

Warszawa, 14 grudnia 2013 roku.

Ks. dr Jan Piotrowski i ks. dr Stanisław Salaterski to nowi biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej. Pierwszy był dotychczas proboszczem parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a drugi proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie. Decyzję papieską ogłosiła 14 grudnia Nuncjatura Apostolska w Polsce. Uroczystości odbywają się też w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

„Oczekiwania na nowych biskupów pomocniczych rozpoczęły się tuż po nominacji biskupa Andrzeja Jeża na biskupa tarnowskiego. Potrzeby w diecezji są olbrzymie, mamy 451 parafii. Dziś w diecezji wielka radość połączona jest z modlitwą za nowych pasterzy, by swoją posługą prowadzili wiernych do Boga. To jest ich pierwsze zadanie i to wielka nadzieja jaką wiążemy z posługą nowych pasterzy” – mówi rzecznik biskupa tarnowskiego ks. Ryszard Nowak.

Pasją ks. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu są misje.

„Misje warunkują jego tożsamość. Ciągle żyje w kategoriach Kościoła misyjnego” - mówi ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Ks. Jan Piotrowski był misjonarzem w Republice Konga w Afryce. Pracował też w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. Przez 10 lat był dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Osoby znające księdza Piotrowskiego mówią, że dużo wymaga od siebie, jest człowiekiem otwartym na potrzeby konkretnego człowieka i życzliwym. „To Boży człowiek, szlachetny i ojcowski” - dodają wierni. Często do parafii zapraszał misjonarzy, którzy opowiadali o pracy w różnych rejonach świata.

W parafii św. Małgorzaty działają liczne grupy i stowarzyszenia m.in. kuchnia Caritas i punkt Dobre Serca, Poradnia Specjalistyczna Arka, grupa modlitewna św. o. Pio, świetlica parafialna dla dzieci oraz wspólnota osób niepełnosprawnych Wiara i Światło.

Ks. dr Jan Piotrowski, urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana Piotrowskiego członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała go na konsultora ds. Misyjnych KEP.

W 2009 r. został proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Interesuje się misjologią, historią misji, antropologią kulturową oraz muzyką klasyczną. Lubi jazdę na rowerze i pływanie. Biskup nominat zna pięć języków: angielski, francuski, włoski, hiszpański, munukutuba (Kongo Brazaville).

Biskup nominat Stanisław Salaterski od kwietnia 1995 r. jest proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie.

„Pracowity, dobry człowiek i gospodarz, otwarty na młodzież, potrzeby ubogich. Ważni są dla niego też chorzy i starsi. Nasz proboszcz ma czas dla drugiego człowieka” – mówią wierni.

W parafii prężnie działa świetlica dla najmłodszych. Codziennie korzysta z niej ok. 40 dzieci. Uczniowie odrabiają tam lekcje, dostają posiłki i jeżdżą na wycieczki. Ok. 80 ubogich jest objętych stałą pomocą. „Proboszcz nie raz kupował ludziom leki i pomagał płacić rachunki za media” – dodają parafianie.

Ks. Salaterski sam żyje skromnie, nie boi się prac fizycznych. Parafianie wiele razy widzieli go z taczkami, młotkiem czy nawet z miotłą. Raz nawet w prezencie dostał nowe taczki, kiedy starymi woził piasek, by posypać w zimie śliskie chodniki przy kościele.

W czasie kiedy był proboszczem w zabytkowej katedrze został przeprowadzony remont generalny. Udało się m.in. odnowić wieżę, elewację, wymienić blachę, osuszyć fundamenty i odnowić ołtarze. Remontowany był też pl. Katedralny.

„Nie chcę się za dużo zmieniać w podejściu do ludzi i duszpasterstwa” – mówi biskup nominat Stanisław Salaterski.

Ks. dr Stanisław Salaterski, urodził się 5 listopada 1954 roku w Lipnicy Murowanej. Jego parafią rodzinną jest Tymowa. Specjalistyczne studia z historii Kościoła zakończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem.

Był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, diecezjalnym duszpasterzem harcerstwa, koordynatorem duszpasterstwa młodzieży specjalnej troski, asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej i wikariuszem biskupim do spraw młodzieży. Interesuje się historią kościoła i turystyką górską. Zna języki niemiecki i rosyjski.

Jutro w kościołach diecezji tarnowskiej czytany będzie list biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, który prosi wiernych o modlitwę w intencji nowych biskupów pomocniczych.

„Proszę Was o modlitwę w intencji Biskupów Nominatów, aby mogli owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą duszpasterskie wyzwania trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, poprzez posługę nowych pasterzy tarnowskiego Kościoła umacnia wiarę Ludu Bożego, dodaje odwagi wobec zła oraz pomnaża cierpliwość na drodze poszukiwania prawdy i dążenia do osobistego uświęcenia” – napisał biskup tarnowski.

Ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski są jedenastym i dwunastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.

2013-12-14 12:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi Białorusi zachęcają do modlitwy za kraj

2020-11-27 18:51

[ TEMATY ]

modlitwa

Białoruś

biskupi

Vatican News

Katoliccy biskupi Białorusi wystosowali apel do wiernych i ludzi dobrej woli w związku z pogłębiającym się kryzysem społeczno-politycznym na Białorusi. Od prawie czterech miesięcy w kraju trwają masowe protesty, które wybuchły po wyborach prezydenckich.

Biskupi podkreślają, że Białoruś, znana ze swojej tolerancji i zgody panującej między ludźmi różnych wyznań i narodowości, już czwarty miesiąc przebywa w stanie niespotykanego dotąd kryzysu społeczno-politycznego, który się pogłębia. Jak pokazują codzienne protesty, przemoc nie ustaje, a społeczeństwo jest podzielone.

Biskupi podkreślają, że Kościół katolicki, kierując się Ewangelią i opartym na niej nauczaniem społecznym, występuje przeciwko przemocy, bezprawiu, niesprawiedliwości, kłamstwu i je potępia. Kościół nawołuje do pokojowego rozwiązania powstałych problemów w drodze dialogu i w duchu miłości do Boga i bliźniego, z przestrzeganiem prawa Bożego oraz ludzkiego.

„My, biskupi katoliccy Białorusi, przyłączamy się do apelu Papieża Franciszka, skierowanego przez niego po modlitwie Anioł Pański 13 września 2020 roku do władzy państwowej. Ojciec Święty wezwał do wysłuchania głosu obywateli i zaspokojenia ich zgodnych z prawem dążeń, do zabezpieczenia pełni praw człowieka i swobód obywatelskich” – piszą biskupi.

W swoim oświadczeniu podkreślają, że podstawowym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, aby budować Królestwo Boże, które nie kieruje się zasadami istniejącego świata i nie aspiruje do zdobycia ziemskiej władzy. Dlatego Kościół Katolicki nie pełni funkcji państwowych i nie może być przez nikogo wykorzystywany w celach politycznych.

Episkopat Białorusi zwraca się do katolików i do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o dalsze zanoszenie modlitw w intencji szybkiego i pokojowego rozwiązania kryzysu.

CZYTAJ DALEJ

Wizyta duszpasterska w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

2020-11-26 21:42

[ TEMATY ]

diecezja zielonogórsko ‑ gorzowska

Archiwum Aspektów

Wizyta duszpasterska w roku 2020/21

Ze względu na stan pandemii tegoroczną wizytę duszpasterską zwaną „kolędową” należy zorganizować w następujący sposób:

A. Zamiast odwiedzin duszpasterzy w domach należy zaprosić wiernych w mniejszych grupach (mieszkańców poszczególnych ulic lub rejonów parafii) na spotkanie kolędowe przy żłóbku po wieczornej Mszy św. z zachowaniem przepisów sanitarnych.

B. Spotkanie kolędowe będzie obejmować następujące elementy: śpiew kolęd, czytanie Ewangelii, słowo duszpasterza (homilia i informacje o życiu parafii), modlitwa powszechna, błogosławieństwo wody, błogosławieństwo wiernych z rozdaniem pamiątkowych obrazków, zachęta uczestników do wspólnej modlitwy po powrocie do domu i pokropienia mieszkania wodą święcona zabraną z kościoła. Podczas spotkania wierni będą mogli także złożyć ofiarę na utrzymanie parafii. Propozycja scenariusza zostanie nadesłana w późniejszym czasie.

C. Nowa forma kolędy zostanie zapowiedziana wiernym w liście biskupa diecezjalnego na IV Niedzielę Adwentu.

D. Proboszcz może również zaproponować parafianom, że w szczególnych przypadkach, takich jak błogosławieństwo nowego mieszkania czy odwiedziny osoby chorej, niepełnosprawnej, istnieje możliwość krótkiej indywidualnej wizyty duszpasterskiej na wyraźne zaproszenie przez wiernych.

CZYTAJ DALEJ

O. Zbudniewek OSPPE: Prymas Wyszyński wiedział, że musi iść z Maryją

2020-11-29 00:00

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Archikatedra św.Jana Chrzciciela

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

O związkach kard. Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą mówił w homilii w archikatedrze św. Jana Chrzciciela paulin o. prof. Janusz Zbudniewek. Jak każdego 28. dnia miesiąca warszawiacy modlili się o błogosławione owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Mszę św. koncelebrowali również ks. Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich Kurii Archidiecezji Warszawskiej oraz ks. Eugeniusz Leda, duszpasterz przy kaplicy Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Choszczówce.

W homilii o. prof. Zbudniewek nawiązał do wpisu w jasnogórskiej księdze gości pod dniem 5 maja 1946 r. Jest tam notatka o przybyciu księdza Wyszyńskiego z okazji jego konsekracji biskupiej na ordynariusza w Lublinie. Prefekt gości zaprowadził go wtedy do pokoju, z którego widok padał na 14. stację Drogi Krzyżowej. Wpatrując się w kamienną figurę Matki Bożej rekolektant przyjął ten znak, że na biskupiej drodze będzie mu towarzyszyła Matka spod krzyża, dana ku pomocy.

Kaznodzieja odwołał się również do listu bp. Wyszyńskiego do diecezjan z okazji poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, w którym ówczesny biskup lubelski napisał: „Na Jasną Górę – kto żyw! Bo ona jest sercem serc. Stąd płynęła moc, która szła z królami i hetmanami na pola bitewne. Tu więź jedności narodu w chwilach trudnych, tu naród w pokucie korzył się pielgrzymia pieśnią „Serdeczna Matko”. Tu bratały się stany i zawody, składając swe śluby uroczyste. Tu czerpano siły do pracy, ostrzono miecze ducha, stąd rozdzielano światło, bo tu stolica Królowej Korony Polskiej”.

O. Zbudniewek podkreślił, że to Matka Boża Jasnogórska sprawiła, iż dwa lata później Prymasem Polski został bp Stefan Wyszyński, który na pożegnanie swoim diecezjanom napisał: „Gdy musiałem pozostawić Lublin, pójść do Gniezna i Warszawy, już wtedy wiedziałem, że muszę iść z Maryją, że jeżeli mam wszystkiemu podołać, muszę związać się z Nią jeszcze bliżej i bardziej osobiście. Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Tarczo obronna pośród walk o Królestwo Syna Twojego! Jasnogórska Królowo Polski, prowadź i wspieraj!” - Tak Ksiądz Prymas rozpoczął siejbę mocą Bożą w Polsce centralnej i na terenach odzyskanych, a także nad wypracowaniem ryzykownego Porozumienia z władzami państwa – przypomniał zakonnik. Zaznaczył, że podpisanie 14 kwietnia 1950 r. paktu nieagresji dawało Kościołowi pewnego rodzaju wolność kultu religijnego i prasy katolickiej oraz nauczania religii w szkołach. Ale już wkrótce zaciskały się kleszcze wobec Kościoła, na co Sługa Boży, za wzorem św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, wypowiedział 8 maja 1953 r. to samo stwierdzenie: „non possumus”. - We wspomnianym przypadku zbieżność obu arcypasterzy była jednoznaczna. Obaj swoją misję rozpoczęli od nawiedzenia Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Obaj też doznali kaźni, z której wyszli z honorem, godni miana męczenników – podkreślił paulin.

O. Zbudniewek przywołał wydarzenia z nocy 25 na 26 września 1953 r., kiedy doszło do aresztowania kard. Wyszyńskiego. Wtedy jednego z agentów ugryzł pies Prymasa. Kard. Wyszyński sam powstrzymał krwawienie i opatrzył ranę. Ten incydent stał się okazją do anegdoty, że w obronie Prymasa okazał się wierny pies Baca i Niemiec Adalbert Zink, wikariusz generalny diecezji warmińskiej.

Kaznodzieja przytoczył także list Prymasa do generała paulinów o. Alojzego Wrzalika: „Bodaj nigdy tak dobitnie jak teraz nie uświadomiłem sobie tego, jak potężna jest wola Boga, aby Jasna Góra byłą stolicą chwały Bożej, która rozlewa się na Polskę przez dziewicze dłonie tak jasno, że wolą Ojca narodów jest, aby naród polski był zjednoczony przez Jasną Górę i by tutaj odnawiał się i krzepił. Tej woli Bożej nikt nie zdoła złamać, o czym świadczą nadal wieki naszego trwania na Jasnej Górze bardziej jeszcze niezłomnego niż mury i wały obronne”.

Paulin zwrócił uwagę na fakt, że zaplanowana na kilka miesięcy przed 1955 rokiem wystawa z okazji 300-lecia obrony klasztoru przed Szwedami otwarta została 10 grudnia. Przypominała ona jakby aktualną sytuację w kraju. - W rocznicę zwycięstwa, w mroźną bożonarodzeniową noc przeszła po wałach procesja eucharystyczna, która zgromadziła tysiące częstochowian, którzy uświadomili sobie bezskuteczność wszelkiej siły wroga wobec wiary narodu w opiekę Najświętszej Panny – zaznaczył o. Zbudniewek.

Prymas gratulował odwagi, ale też wyraził życzenie, aby pomyślano o następnej rocznicy 300-lecia Ślubów Jana Kazimierza. Scenariusz przy pomocy pań z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego był już gotowy na dzień Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia 1956 r. - Jeden szczegół budził zachwyt. Gdy odsłonięto niebieską zasłonę w centrum miejsca przy wejściu wisiał portret więźnia Prymasa. W ostatniej chwili biskupi i wierni dowiedzieli się o nadesłaniu z Komańczy na ręce o. generała Wrzalika mszalnej hostii i listu. On też osobiście ten list odczytał. Ten tajemniczy układ między sługą Bożym, a niektórymi pasterzami zdawał się dowodzić, że atmosfera polityczna i w tych kręgach budziła zastrzeżenia – podkreślił o. Zbudniewek.

Dowodem szykan stała się rewizja sekretariatu Instytutu Prymasowskiego i oficjalnie Prymasa na Pokojach Królewskich w lipcu 1958 r., w wyniku której zarekwirowano sprzęt, papier drukarski i mnóstw książek. Aresztowano kilku paulinów, a w sądzie katowickim osadzono ich na kilka miesięcy w areszcie.

O. Zbudniewek wspomniał także o aresztowaniu Obrazu Nawiedzenia, uroczystościach milenijnych oraz liście biskupów polskich do niemieckich, który spotkał się ze wściekłością władz PRL. - Krzyk partyjnego rządu rzucił się jak głodny lew na żer – porównał paulin.

Reakcją Prymasa było wyjaśnienie ideału chrześcijańskiej miłości, która zdolna jest odrodzić Europę i rozerwać sztuczną kurtynę, zatrzaśniętą przez polityków Wschodu. Kard. Wyszyński podkreślał, że Kościół jest zatroskany o los hermetycznie zamkniętej Ojczyzny. – Prymas nie ukrywał przy tym niepokoju, jaki niesie ze sobą sfrustrowana polityka Zachodu, goniąca jedynie za pieniądzem, bez żadnych ideałów lub etycznych hamulców – zaznaczył kaznodzieja.

Mszę św., w której uczestniczyły siostry zakonne, członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, a także członkowie Archikonfraterni Literackiej oraz Rycerze Jana Pawła II, zakończyła modlitwa przy grobie przyszłego błogosławionego i Apel Jasnogórski.

CZYTAJ DALEJ
NIE PRZEGAP
#NiezbednikAdwentowy

Reklama

Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję