Reklama

Piesze pielgrzymki na Jasną Górę

Niedziela Ogólnopolska 34/2003

5 sierpnia – wtorek

W 20 grupach z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej przywędrowało 1,3 tys. pielgrzymów. Grupy 44. Pieszej Pielgrzymki Promienistej wędrowały osobno, a połączyły się dopiero u podnóża Jasnej Góry. Najwcześniej – 26 lipca wyruszyli pielgrzymi z Bydgoszczy, a cztery dni później – z Gniezna. Grupa z Janikowa, integrująca osoby zdrowe i niepełnosprawne, przemierzyła w ciągu 14 dni najdłuższą trasę – 350 km. Pielgrzymów ze Szczytu witał o. Michał Fuksa.

6 sierpnia – środa

Dotarła 21. Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka z Gniezna i Bydgoszczy. W 20 grupach weszło 1653 pątników, 30 kapłanów, 33 kleryków i 5 sióstr zakonnych. Pątnicy pielgrzymowali pod hasłem: Żyję już nie ja.... Jako pierwsi wyszli pielgrzymi z Bydgoszczy – mieli do pokonania 330 km w ciągu 12 dni. Po 3 dniach dołączyli do nich pielgrzymi z Gniezna, którzy przeszli trasę 270 km. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Krzysztof Woźniak. Pątników pozdrowił o. Witold Głowacz. Mszę św. na Szczycie odprawił biskup pomocniczy Bogdan Wojtuś.

9 sierpnia – sobota

Reklama

W 12. Pieszej Pielgrzymce Dominikańskiej z Krakowa przybyło w 8 grupach ok. 1,4 tys. młodych pątników z krakowskich duszpasterstw „Beczka” i „Przystań”, 19 kapłanów, 11 kleryków i 7 sióstr zakonnych. Obok krakowian wędrowali pielgrzymi z Jarosławia, Tarnobrzega, Sandomierza, Warszawy, a także grupa cudzoziemców: z USA i Rosji. Pielgrzymi w ciągu 7 dni, wędrując pod hasłem: Światłość w ciemności, pokonali 150 km. Przewodnikiem był o. Jakub Kruczek, przeor klasztoru Dominikanów w Krakowie. Specyfiką pielgrzymki dominikańskiej są tzw. Grupy Ciszy, których uczestnicy słuchają konferencji i modlą się w całkowitym milczeniu. Pielgrzymów powitał o. Roman Wit. W Kaplicy Matki Bożej Mszę św. odprawił o. J. Kruczek.

10 sierpnia – niedziela

23. Piesza Pielgrzymka Wrocławska – 4 tys. pątników w 19 grupach wraz z przewodnikiem – ks. prał. Stanisławem Orzechowskim i ojcem duchownym – ks. Henrykiem Wachowiakiem, 50 kapłanami, 43 klerykami i 17 siostrami zakonnymi przebyło 210 km w ciągu 9 dni. Hasłem tegorocznej pielgrzymki było pytanie Jezusa skierowane do Piotra: Czy miłujesz mnie?. Podczas pielgrzymki pątnicy trzykrotnie dawali odpowiedź: „Ty wiesz, że Cię kocham!”. Wszyscy otrzymali drewniane krzyże, na których były wypisane słowa Piotrowej odpowiedzi. W pielgrzymce wędrowała 300-osobowa grupa pokutna. Mszy św. na Szczycie przewodniczył bp Jan Tyrawa z Wrocławia. Pielgrzymów powitał o. Witold Głowacz.
11. Pielgrzymka Legnicka wędrowała pod hasłem: Umiłować Chrystusa. Zgromadziła 2560 pielgrzymów, w 10 grupach szło 29 kapłanów, 35 kleryków i 6 sióstr zakonnych. W ciągu 10 dni pątnicy przeszli 270 km, dziękując za jubileusz Ojca Świętego i za 50 lat kapłaństwa biskupa diecezji legnickiej Tadeusza Rybaka. Pielgrzymi w drodze otrzymali różańce. Mszy św. na Szczycie przewodniczył bp T. Rybak. Pątników powitał przeor Jasnej Góry – o. Marian Lubelski.

11 sierpnia – poniedziałek

Pierwsza weszła 11. Piesza Pielgrzymka Ełcka, skupiająca w 10 grupach 610 pątników, 18 księży, 12 kleryków i 5 sióstr zakonnych. Pielgrzymi pod hasłem: Umiłować Chrystusa wędrowali od 14 do 19 dni. Najkrócej szli pątnicy z Pisza – 470 km, najdłużej z Sejn – 587 km. Przewodnikiem był ks. Kazimierz Gryboś. Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej dla pielgrzymów odprawił biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur, a witał ich o. Roman Wit.
Druga wchodziła 12. Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej – pod hasłem: Poprzez Różaniec uczymy się kochać Chrystusa i bliźnich. Pielgrzymkę tworzyły grupy z Bielska-Białej, Oświęcimia, Andrychowa, Cieszyna i Czechowic-Dziedzic – w sumie 5,3 tys. pątników, 70 księży, 30 kleryków i 15 zakonnic. Najdłuższą trasę – 185 km pokonano w czasie 7 dni. Tegoroczna pielgrzymka była przede wszystkim wielkim darem wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II. Po raz 8. na Jasną Górę szła 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży – byłych narkomanów z ośrodka „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Pielgrzymkę prowadził ks. Józef Walusiak.
Trzecią w kolejności była 23. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej – 8,7 tys. pielgrzymów przeszło 130 km pod hasłem: Błogosławieni miłosierni. Najdłuższe trasy pokonali pątnicy z: Myślenic, Gdowa, Mszany Dolnej i Suchej Beskidzkiej – 8 dni; najkrócej szli pielgrzymi z Krakowa – 6 dni. W pielgrzymce wzięło udział 87 księży, 55 kleryków, 21 sióstr zakonnych, kilkaset osób z ruchów: „Comunione e Liberazione” i Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, skupiających pielgrzymów z Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Irlandii i Anglii, oraz 35-osobowa grupa z Czech, z diecezji Ołomuniec. Podczas drogi pielgrzymi otrzymali różańce wykonane przez bezrobotnych z krakowskiego duszpasterstwa. Zebrane ofiary przeznaczone będą na pomoc dla bezrobotnych. Koordynatorami pielgrzymki byli: ks. Adam Ogiegło i ks. Stanisław Sudoł. Pielgrzymów powitał wikariusz generalny Zakonu Paulinów – o. Tomasz Ciołek. Mszy św. na Szczycie przewodniczył metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.
11. Piesza Pielgrzymka z Elbląga – 916 pielgrzymów w 11 grupach pokonało 510 km z Pasłęka i 422 km z Iławy w ciągu 12-15 dni. W pielgrzymce, której hasłem były słowa: Umiłować Chrystusa, szło 23 księży, 26 kleryków i 16 sióstr zakonnych wraz z przewodnikiem – ks. Markiem Witkowskim. Pielgrzymów powitał i odprawił dla nich Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej biskup diecezji elbląskiej Jan Styrna. W imieniu Paulinów powitał ich o. Bogumił Schab.

12 sierpnia – wtorek

Reklama

20. Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej – w jej skład weszły: 21. Pielgrzymka z Janowa Lubelskiego z ks. Wacławem Hapakiem – pielgrzymi przeszli 320 km; 20. Pielgrzymka ze Stalowej Woli z ks. Bogdanem Piekutem – jej trasa wynosiła 260 km; 20. Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej z ks. Jerzym Bisztygą – 250 km; 20. Pielgrzymka Ziemi Świętokrzyskiej z Ostrowca Świętokrzyskiego z ks. Wacławem Gieńcem – 230 km. W pielgrzymce, której hasło brzmiało: Różaniec szkołą miłości Chrystusa, w 13 grupach wędrowało 2750 pielgrzymów, 40 księży, 18 diakonów, 62 kleryków i 11 zakonnic. Przewodnikiem był ks. Henryk Hendzel. Pielgrzymi szli od 9 do 11 dni. Mszę św. w Bazylice odprawił biskup diecezji Andrzej Dzięga. Pielgrzymów powitał podprzeor Jasnej Góry – o. Sebastian Matecki.
21. Piesza Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – w jej skład wchodzili pątnicy z: Zielonej Góry z ks. Krzysztofem Koczem, Głogowa z ks. Dariuszem Karpezo, Gorzowa z ks. Andrzejem Tomysem. 2250 pielgrzymów w 21 grupach, rozważając hasło: Umiłować Chrystusa jak Maryja, przeszło 354 km w ciągu 10 dni. Wędrowało 31 księży, 34 kleryków i 6 sióstr zakonnych. Najmłodszy pątnik miał 11 miesięcy, najstarszy – 74 lata. W skład pielgrzymki weszły także 11. Ogólnopolskie Warsztaty w Drodze, wędrujące pod hasłem: O chrześcijańską tożsamość nauczyciela tu i teraz. Kierownikiem grupy był Marek Budniak. 120 nauczycieli szło 11 dni, pokonując 350 km. Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej odprawił biskup pomocniczy diecezji Paweł Socha. Pielgrzymów powitał o. Witold Głowacz.
20. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Warmińska – w 16 grupach przybyło 1084 pielgrzymów wraz z bp. Julianem Wojtkowskim, pielgrzymującym po raz 43. (10 razy z Pielgrzymką Warszawską, 13 razy z Wilna i 20 razy z Warmii), kanclerzem Kurii Metropolitalnej – ks. kan. Andrzejem Zielińskim i ks. przewodnikiem Janem Szymko, 29 kapłanami, 5 klerykami i 2 siostrami zakonnymi. Najkrócej szli pielgrzymi z Sasinia-Kozłowa – 410 km. Najdłuższe trasy pokonały grupy: Warmia-Reszel – 550 km i Natangia-Bartoszyce – 550 km, które wyszły 28 lipca. Hasłem były słowa: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pielgrzymów powitał ze Szczytu o. Tomasz Ciołek. Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej odprawił metropolita warmiński – abp Edmund Piszcz.
21. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gdańskiej – w skład której weszły pielgrzymki: 21. Gdańska, 18. Gdyńska i 22. Kaszubska z Helu. Najdłuższą trasę – 613 km pokonała w 19 dni grupa Kaszubów, wyruszająca z Helu, z Gdyni pielgrzymi szli 18 dni (560 km), a grupa z Gdańska pielgrzymowała 16 dni (480 km). Na Jasną Górę przybyło 1400 pielgrzymów wraz z 21 kapłanami, 25 klerykami i 2 siostrami zakonnymi. W pielgrzymce uczestniczyło 11 niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przewodnikami grup byli: gdańskiej – ks. Bernard Zieliński, gdyńskiej – ks. Marek Wende i kaszubskiej – ks. Jan Perszon. Pielgrzymi w drodze rozważali Różaniec i encyklikę Ojca Świętego poświęconą Eucharystii. Na Jasną Górę wprowadził ich metropolita gdański – abp Tadeusz Gocłowski, który w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył Mszy św. W imieniu Jasnej Góry pątników powitał podprzeor Jasnej Góry – o. Nikodem Kilnar. 114 pielgrzymów uroczyście zobowiązało się do odmawiania Różańca, składając na ołtarzu karteczki z intencją i planowanym okresem szczególnej modlitwy różańcowej.
17. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Białostockiej – 650 pielgrzymów w 5 grupach wraz z przewodnikiem ks. Andrzejem Chutowskim przeszło w ciągu 14 dni 480 km. Wędrowało 15 księży, 13 kleryków i 3 siostry zakonne. Hasło pielgrzymki brzmiało: Ukochaj Chrystusa. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji Edward Ozorowski, a pątników witał o. Szymon Stefanowicz.
25. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Młodzieży Różnych Dróg – 600 osób wyruszyło z Warszawy (z pól wilanowskich, gdzie budowana jest Świątynia Opatrzności Bożej), pokonując 270 km w ciągu 12 dni wraz z ks. Andrzejem Szpakiem SDB. Hasłem pielgrzymki były słowa: Jezu, ufam Tobie!. W drodze odbyły się: chrzest, I Komunia św. i ślub, który pobłogosławił bp Antoni Długosz z Częstochowy. Oprócz Polaków wędrowała grupa Słowaków, Czechów i Ukraińców. W imieniu Jasnej Góry pielgrzymów powitał o. Michał Fuksa.

13 sierpnia – środa

25. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Toruńska i 22. Piesza Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej – w 8 grupach toruńskich i 4 z ziemi lubawskiej wędrowało 2 tys. pielgrzymów, 37 księży, 37 kleryków i 2 siostry zakonne wraz z przewodnikiem – ks. Wojciechem Miszewskim. W czasie od 10 do 13 dni pielgrzymi przemierzyli trasę: z Działdowa – 396 km, z Torunia – 300 km. Tradycyjnym hasłem pielgrzymki od 25 lat są słowa: Nieśmy pomoc Ojcu Świętemu. W drodze odwiedził pielgrzymów inicjator pielgrzymki – ks. Stanisław Kardasz, który opowiadał o jej początkach. Na placu przed Szczytem poszczególne grupy witał biskup pomocniczy Józef Szamocki.
12. Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej – w 6 grupach szło 1233 pielgrzymów, 25 księży, 12 diakonów, 27 kleryków wraz z przewodnikiem – ks. Andrzejem Szopińskim. Pod hasłem: Nieśmy pomoc Ojcu Świętemu pielgrzymowali z Lęborka (570 km) 17 dni, a ze Świecia (360 km) 12 dni. Na Jasnej Górze do pątników dołączyła 25-osobowa grupa rowerzystów z Lęborka, którzy wraz z ks. Mariuszem Szczypkiem przebyli 510 km. Pielgrzymów witał na placu biskup diecezji Jan Bernard Szlaga.
19. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – w 4 grupach wędrowało 700 osób, 16 kapłanów, 16 kleryków i 2 siostry zakonne oraz ks. przewodnik Dariusz Doburzyński. Pątnicy ze Świnoujścia (613 km) wędrowali 19 dni, ze Szczecina (500 km) – 16 dni. Hasłem pielgrzymki były słowa: Umiłować Chrystusa. Na Jasnej Górze dołączyła 19-osobowa grupa rowerowa z 2 kapłanami, która przejechała wzdłuż granicy na Odrze i Nysie, nawiedzając sanktuaria w Czechach, pokonując łącznie 1000 km. Pielgrzymów wprowadził biskup pomocniczy Marian Błażej Kruszyłowicz.
21. Piesza Pielgrzymka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – wędrowało w niej w 11 grupach 1350 pielgrzymów z przewodnikiem – ks. Antonim Tofilem, 30 kapłanami, 40 klerykami i 11 zakonnicami. Najdłuższą trasę – 620 km przemierzyli pątnicy z Ustki (19 dni), natomiast pątnicy wyruszający z Koszalina przemierzyli 400 km (13 dni). Szli pod hasłem: Umiłować Chrystusa. W drodze otrzymali różańce wraz z rozważaniami. Pątników wprowadził biskup pomocniczy Tadeusz Werno.
13. Piesza Pielgrzymka Diecezji Drohiczyńskiej –1123 pątników w 5 grupach, 18 księży, 15 kleryków, 8 sióstr zakonnych pielgrzymowało przez 13 dni, pokonując 360 km. Hasłem pielgrzymki były słowa: W Roku Różańca, Maryjo, prowadź do Jezusa. Przewodnikiem był ks. Wiesław Niemyjski. Z pielgrzymami codziennie łączyło się ok. 3 tys. pielgrzymów duchowych. Na trasie w Gidlach ok. 200 osób podjęło duchową adopcję dzieci poczętych. Pielgrzymów wprowadził biskup diecezji Antoni Dydycz.
26. Piesza Pielgrzymka Diecezji Rzeszowskiej – 3300 pielgrzymów wraz z biskupem pomocniczym Edwardem Białogłowskim, przewodnikiem – ks. Stanisławem Wójcikiem, 61 księżmi, 45 klerykami i 20 zakonnicami przemierzyło w ciągu 10 dni 300 km. Hasłem pielgrzymki były słowa: Różaniec szkołą miłości. Z pielgrzymami codziennie łączyło się przez Msze św. i konferencje 200 osób w 2 grupach przebywających w szpitalach. Trasę pielgrzymki transmitowało diecezjalne Radio „Via”. W pielgrzymce szło 14 pielgrzymów z Ukrainy, jedna osoba z USA, jedna z Madagaskaru oraz 2 księży pracujących w Czechach. Pątników wprowadził biskup diecezji Kazimierz Górny.
O godz. 12.30 dla pieszych pielgrzymek z Torunia, Pelplina, Rzeszowa, Drohiczyna, Koszalina i Szczecina Mszy św. na Szczycie przewodniczył biskup diecezji pelplińskiej Jan Bernard Szlaga, który także wygłosił Słowo Boże. Koncelebrowali: bp Józef Szamocki, bp Kazimierz Górny, bp Antoni Dydycz, bp Marian Błażej Kruszyłowicz, bp Tadeusz Werno i bp Edward Białogłowski oraz 300 duszpasterzy pielgrzymkowych. Pątników powitał o. Witold Głowacz.
22. Piesza Pielgrzymka Kielecka – 2500 pielgrzymów, 52 księży, 39 kleryków, 6 sióstr zakonnych w 13 grupach pod przewodnictwem ks. Mariana Janusa przewędrowało w ciągu 8 dni 200 km pod hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie. W pielgrzymce maszerowało także 370 żołnierzy II Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego pod dowództwem ks. kapelana ppłk. Grzegorza Kamińskiego oraz 40-osobowa grupa Związku Strzeleckiego, skupiająca młodzież – z Polski i Wileńszczyzny, na czele z dowódcą – młodszym inspektorem Janem Kasprzykiem. Na Jasną Górę pielgrzymów wprowadził biskup diecezji Kazimierz Ryczan.
12. Piesza Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej – w 12 grupach szło 2120 pątników, 30 księży i 15 kleryków. W ciągu 6 dni z Jaworzna, Sosnowca i Będzina oraz 5 dni z Olkusza przemierzyli 160 km. Wędrowali pod hasłem: Weźcie do rąk koronki różańca. Przewodnikiem był ks. Henryk Januchta. (Pielgrzymka wyposażona jest we własną kuchnię, agregaty i toalety).
15. Piesza Pielgrzymka Włocławska i 13. Piesza Pielgrzymka z Konina – 641 pielgrzymów z Konina przeszło w ciągu 7 dni 220 km, a 416 z Włocławka w ciągu 8 dni 230 km. Włocławskim przewodnikiem był ks. Krzysztof Kacała, a Konin prowadził ks. Jan Kozłowicz. W obu pielgrzymkach szło 7 księży, 7 kleryków i 2 siostry zakonne. Hasłem były słowa: Różaniec drogą do Jezusa. W pielgrzymce szedł prezydent Włocławka Władysław Skrzypek. Przybyłych powitał bp Wiesław Mering.
25. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Radomska – 9577 pielgrzymów, 90 księży, 98 kleryków 14 sióstr zakonnych wraz z przewodnikiem – ks. Piotrem Jaśkiewiczem przemierzyło 200 km w 49 grupach w ciągu 8 dni. Hasłem pielgrzymki było wezwanie: Pokochaj Chrystusa. Trasa pielgrzymki była transmitowana przez diecezjalne Radio „Ave”, z którym łączyło się ok. 300 pielgrzymów duchowych, dziękując za jubileusz Ojca Świętego i za pielgrzymkę jubileuszową. W pielgrzymce szło 7 kleryków z grodzieńskiego Seminarium Duchownego na Białorusi, 50 pątników z Ukrainy i 10 z Francji. Pielgrzymi z racji jubileuszu otrzymali metalowe serca, na których wygrawerowano krzyż i różaniec, a na odwrocie wypisano datę jubileuszu pielgrzymki. Na Jasnej Górze witał pielgrzymów biskup diecezji Zygmunt Zimowski. W pielgrzymce wędrowało 42 harcerzy ze szczepu Orląt Lwowskich; dołączyła do nich 30-osobowa grupa rowerowa z Szydłowca na czele z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim.
336. Piesza Pielgrzymka Kaliska (12. Diecezji Kaliskiej) – w 19 grupach wędrowało 2685 pielgrzymów, 39 księży, 50 kleryków i 19 sióstr zakonnych z przewodnikiem ks. Krzysztofem Ordziniakiem i dyrektorem diecezjalnego Radia „Rodzina” ks. Leszkiem Szkopkiem. Najdłuższa trasa, z Jarocina, wynosiła 260 km pokonanych w ciągu 8 dni, a najkrótsza, z Kalisza – 180 km – w ciągu 4 dni. Pielgrzymi szli z przesłaniem biskupa diecezji Stanisława Napierały, polecając Panu Bogu trudne sprawy diecezji, ludzi młodych i Ojca Świętego pod hasłem: Idziemy w światłach Chrystusa. Z pielgrzymami łączyła się ok. 300-osobowa grupa pielgrzymów duchowych. Ze Szczytu pątników witał o. Bogumił Schab w towarzystwie bp. S. Napierały. 16 sierpnia pielgrzymi wracają do Kalisza pieszo.
19. Piesza Pielgrzymka Diecezji Łomżyńskiej – w 8 grupach wędrowało 1372 pielgrzymów, którzy przeszli 430 km w ciągu 13 dni. Hasłem tegorocznym były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie. Pielgrzymkę prowadził ks. Piotr Kapelański wraz z 30 księżmi, 10 klerykami i 2 siostrami zakonnymi. Do pielgrzymów na Szczyt wyszedł biskup diecezji Stanisław Stefanek.
O godz. 20.00 na Szczycie Mszy św. koncelebrowanej dla pieszych pielgrzymek z Kielc, Radomia, Sosnowca, Włocławka i Konina przewodniczył biskup diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan, z którym koncelebrowali: bp Zygmunt Zimowski, bp Adam Śmigielski – głosił homilię, bp Wiesław Mering i 194 duszpasterzy. Pielgrzymów witał na początku Mszy św. podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki. Rozważanie apelowe po Mszy św. poprowadził bp Z. Zimowski.
Jedyna zagraniczna piesza pielgrzymka, która przychodzi w sierpniu na Jasną Górę, to 13. Pielgrzymka ze Słowacji. Grupa 70 Słowaków wyszła z paulińskiej parafii we Vranovie. Z pielgrzymką szło 5 kleryków. Przez 13 dni na 400-kilometrowej trasie pielgrzymom przewodził o. Martin Lehončák, paulin i proboszcz parafii. Hasło brzmiało: Bądź pozdrowiona, Pełna Łaski.

Czwartek – 14 sierpnia

23. Piesza Pielgrzymka Podlaska – w 26 grupach wędrowało 5 tys. pielgrzymów i pokonało 413 km z Włodawy w ciągu 14 dni oraz 387 km z Siedlec w ciągu 10 dni. W pielgrzymce szło 67 księży, 84 kleryków, 15 zakonnic wraz z przewodnikami ks. Piotrem Wojdatem i ks. Jackiem Jaśkowskim. Hasłem pielgrzymki były słowa: Oto Matka Twoja. Pątników na Jasną Górę wprowadził biskup diecezji siedleckiej Zbigniew Kiernikowski. Przybył także biskup pomocniczy Henryk Tomasik. W okolicach Wąchocka miało miejsce poświęcenie przydrożnego krzyża, upamiętniającego wypadek z 1997 r., w którym zginęły dwie pątniczki z grupy 8 A z Ryk – Agnieszka Mazurek i Małgorzata Olszówka. Ojciec Małgorzaty pielgrzymuje co roku, a grupa 8 A znacznie się odtąd powiększyła. W ostatnich dniach do pielgrzymki dołączyło 6 rowerzystów z Łaskarzewa od przewodnictwem Edwarda Rytla.
22. Piesza Pielgrzymka Płocka – w 13 grupach 2577 pielgrzymów, 50 księży, 59 kleryków, 8 sióstr zakonnych wędrowało przez 9 dni, pokonując 263 km z przewodnikiem – ks. Andrzejem Rednerem. Hasłem pielgrzymki były słowa: Oto Matka Twoja. W pielgrzymce wzięło udział 2 biegaczy. W drodze 80 osób zobowiązało się do codziennego odmawiania Różańca przez rok, 200 osób przyjęło szkaplerz – jego przyjmowanie jest praktykowane od 3 lat. Do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na rok włączyło się 160 osób. Z pątnikami codziennie łączyło się za pośrednictwem Radia „Plus” w Płocku i Ciechanowie i Radia „Puls” w Płocku 1658 duchowych pielgrzymów. Na Jasnej Górze do pielgrzymów dołączyło ok. 400 osób. Pielgrzymów witał na Jasnej Górze biskup diecezji Stanisław Wielgus.
23. Piesza Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna – jej hasłem były słowa: Umiłować Chrystusa w Duchu Świętym. 5200 pielgrzymów z ks. Bogdanem Bartołdem na czele, 52 kapłanami, 36 klerykami, 8 siostrami zakonnymi przeszło 285 km w ciągu 9 dni w 18 grupach. Ok. 1000 osób przyjęło szkaplerz, a ok. 2000 włączyło się w duchową adopcję.
O godz. 9.00 Mszy św. na Szczycie dla pielgrzymów z Siedlec, Płocka, Kalisza i Łomży przewodniczył i wygłosił Słowo Boże biskup diecezji kaliskiej Stanisław Napierała. Współkoncelebrowali: bp Stanisław Stefanek z Łomży, bp Stanisław Wielgus z Płocka, bp Zbigniew Kiernikowski i bp Henryk Tomasik z Siedlec oraz 170 kapłanów. Pielgrzymów witał o. Michał Fuksa.
21. Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska – 2224 pielgrzymów w 10 grupach przeszło w ciągu 13 dni 364 km. Przewodnikiem był ks. Tadeusz Bastrzyk. Szło 27 księży, 49 kleryków i 5 sióstr zakonnych. Hasło brzmiało: Przez Maryję i Różaniec do pełni życia w Chrystusie. Pielgrzymom towarzyszyła grupa duchowa łącząca się z pieszymi. Pielgrzymkę wprowadził bp Mariusz Leszczyński. Na Jasną Górę dojechało 300 pielgrzymów autokarowych.
25. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Lubelska – 4500 pątników w 11 dni przeszło 320 km. Wędrowało 51 księży, 62 kleryków i 15 zakonnic. Przewodniczył pielgrzymce ks. Józef Dziduch. Pielgrzymka szła w 18 grupach pod hasłem: Maryja uczy umiłować Chrystusa. Wszystkich przywitał abp Józef Życiński.
8. Piesza Pielgrzymka Łowicka – 1800 młodych pątników, 28 księży, 38 kleryków i 9 zakonnic przeszło w ciągu 9 dni 235 km pod hasłem: Ojcze, bądź wola Twoja. Pielgrzymkę prowadził ks. Robert Kwatek. Przez całą drogę pielgrzymi nieśli 30-kilogramową Arkę, wykonaną z drewna, w której umieszczono dwie granitowe tablice z wyrytymi słowami przykazań. Na Jasnej Górze witał przybyłych bp Alojzy Orszulik.
12. Salezjańska Piesza Pielgrzymka (a w niej 2. Pielgrzymka Pustyni) – 840 młodych pielgrzymów, 10 księży, 18 kleryków i 8 sióstr zakonnych w ciągu 15 dni przeszło 370 km pod hasłem: Oto Matka Twoja. Na czele pielgrzymki szedł ks. Leszek Zioła i ks. Dariusz Presnal. Na Jasnej Górze do pielgrzymów dołączył ksiądz prowincjał Jerzy Worek.
20. Jubileuszowa Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – 600 pielgrzymów w 10 dni pokonało 315 km. Szli w 7 grupach pod hasłem: Umiłować Chrystusa z Maryją. Kierownikiem duchowym pielgrzymki był ks. Włodzimierz Serżysko, a prowadził przewodnik świecki Adam Ślizawski. Wędrowało 4 kapłanów i 16 kleryków. Najmłodszy pątnik liczył 11 miesięcy, najstarszy – 70 lat. Dołączyło 5 pocztów sztandarowych Służb Porządkowych „Totus Tuus”, które są organizatorami pielgrzymki.
O godz. 13.00 Mszy św. na Szczycie dla pielgrzymów z Lublina, Zamościa, APM z Warszawy i Łowicza przewodniczył metropolita lubelski abp Józef Życiński, z którym koncelebrowali: bp Mariusz Leszczyński z Zamościa, bp Alojzy Orszulik z Łowicza i bp Stanisław Kędziora z Warszawy-Pragi oraz 141 księży. Pielgrzymów witał definitor generalny Zakonu Paulinów o. Jerzy Kielech.
187. Piesza Pielgrzymka z Tomaszowa Mazowieckiego – 576 pątników pokonało w ciągu 5 dni 143 km. W pielgrzymce uczestniczyło 5 kapłanów i 5 kleryków. Szli w 3 grupach pod hasłem: Umiłować Chrystusa. Przewodnikiem był ks. Ryszard Stanek. Po raz pierwszy z pielgrzymką łączyła się grupa pielgrzymów duchowych. Najmłodszy pielgrzym miał 2 lata, najstarszy – 80 lat. W sanktuarium dołączyło do pielgrzymów 400 osób, które przyjechały autokarem. Pielgrzymka wyrusza pieszo w drogę powrotną 16 sierpnia.
12. Piesza Pielgrzymka Żołnierzy – w tej międzynarodowej pielgrzymce żołnierskiej szło 2500 żołnierzy polskich, słowackich i niemieckich ze wszystkich jednostek wojskowych. Przemaszerowali od 120 km – ze Śląskiego Okręgu Wojskowego w Opolu do 380 km – z Bydgoszczy. Organizatorami byli: ks. ppłk Grzegorz Kamiński i ks. ppłk Dariusz Kowalski. W pielgrzymce wzięło udział: 11 generałów, 20 księży, 16 kleryków. Hasłem było wezwanie: Umiłować Chrystusa. W Częstochowie do żołnierzy dołączyła 250-osobowa grupa straży granicznej. Wędrował także biskup polowy Armii Słowackiej František Rábek. Na Jasną Górę wprowadził żołnierzy biskup polowy WP Leszek Sławoj Głódź, który w Kaplicy zawierzył żołnierzy Matce Bożej.
292. Akademicka Piesza Pielgrzymka – grupy „17”; – w 19 grupach wraz z przewodnikiem ks. Janem Oleszko SAC pielgrzymowało 2600 osób, 44 księży, 33 kleryków i 40 zakonnic. Pielgrzymi w ciągu 9 dni pokonali 289 km. Hasłem pielgrzymki było pytanie Jezusa: Czy miłujesz Mnie?. W Studziannej miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a w Nowym Mieście – odnowienie przyrzeczeń kapłańskich i zakonnych.
12. Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych – 800 pątników, 13 księży, 7 kleryków, 8 zakonnic w 5 grupach w ciągu 10 dni przeszło 260 km pod hasłem: Umiłować Chrystusa w Duchu Świętym. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Stanisław Jurczuk, a organizatorem – Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. W pielgrzymce wędrowali również więźniowie, policjanci, osoby niepełnosprawne (w tym 100 na wózkach inwalidzkich). Pątników powitał ze Szczytu o. Roman Wit.
292. Warszawska Piesza Pielgrzymka – wędrowało w sumie 10 040 osób. Pielgrzymkę tę utworzyło łącznie aż 30 grup: 16 grup zasadniczych, 7 tzw. „Dziesiątek” oraz 7 różnokolorowych grup zwanych „Piętnastkami”. Pątników, którzy tradycyjnie od 1711 r. wyruszają 6 sierpnia, prowadzili przez 9 dni z Warszawy na Jasną Górę ojcowie i bracia paulini pod kierownictwem o. Andrzeja Laskusa, przeora warszawskiego klasztoru. Pielgrzymi z Warszawy, jak i wielu obcokrajowców, którzy dołączyli do tej pielgrzymki, przeszło 250 km. Wszystkich pątników prowadziło tego roku na Jasną Górę hasło pielgrzymki: Chrystus światłem świata przez twoją świętość. W tym roku pielgrzymka była przede wszystkim ofiarą dziękczynienia za 25 lat Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. W odpowiedzi na list generała Zakonu – o. Izydora Matuszewskiego i przeora Jasnej Góry o. Mariana Lubelskiego z prośbą o specjalne błogosławieństwo ks. prał. Gabriele Caccia w imieniu Ojca Świętego przesłał uczestnikom pielgrzymki słowa „duchowej łączności i dar modlitwy”. Z okazji trwającego Roku Różańca każdy z pielgrzymów modlił się na różańcu poświęconym przez Prymasa Polski. Pielgrzymom pieszym towarzyszyła kilkutysięczna grupa duchowa. Zgodnie z tradycją, w Częstochowie przed kościołem św. Zygmunta pątników z Warszawy witał Prymas Polski – kard. Józef Glemp, metropolita częstochowski – abp Stanisław Nowak, generał Zakonu Paulinów – o. Izydor Matuszewski, przeor Jasnej Góry – o. Marian Lubelski, o. Efrem Osiadły i prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona.
O godz. 20.00 Mszy św. na Szczycie dla pielgrzymów z Warszawy przewodniczył i Słowo Boże wygłosił bp Józef Zawitkowski z Łowicza; śpiewał zespół „Mocni w Duchu”. Po Mszy św. rozważanie apelowe poprowadził definitor generalny zakonu – o. Stanisław Jarosz.

* * *

W dniach od 1 do 14 sierpnia na Jasną Górę dotarły także mniejsze piesze pielgrzymki z: Siemianowic Śląskich (18), Kochłowic (185), Mysłowic (50), Bierunia Starego (53), Żernicy (64), Rudy Śląskiej (35), Piekar Śląskich (130), Bełku (23), Gniazdowa (40). Dojechały także pielgrzymki rowerowe z: Gdańska-Oliwy (32), Szczecina (92), Warszawy-Pragi (33), powiatu łańcuckiego (30), Bytowa (19), Rzeszowa (117), Zgierza (20). Przybyły również pielgrzymki biegowe z: Tarnobrzega (45), Bytowa (19), Ostrzeszowa (17), Ostrowa Wielkopolskiego (20), Kobierna (20), Poznania (20).

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Henryk Hoser SAC ponownie trafił do szpitala. Jego stan jest poważny

2021-07-30 22:11

[ TEMATY ]

abp Henryk Hoser

razem.tv

O modlitwę w intencji powrotu do zdrowia swojego poprzednika prosi bp Romuald Kamiński.

Ordynariusz warszawko-praski w liście skierowanym do księży, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych i wszystkich diecezjan podkreślił, że abp Hoser jest hospitalizowany i znajduje się w poważnym stanie.

CZYTAJ DALEJ

Brytyjski historyk: Niemcy byli zaskoczeni skalą Powstania Warszawskiego

2021-07-31 09:03

[ TEMATY ]

Powstanie Warszawskie

Wikipedia/Sylwester Braun

28 sierpnia 1944 r. budynek Prudentialu został trafiony przez 2-tonowy pocisk

28 sierpnia 1944 r. budynek Prudentialu został trafiony przez 2-tonowy pocisk

Niemcy nie byli całkowicie zaskoczeni wybuchem Powstania Warszawskiego, ale jego skalą i zaciętością walk - tak, bo spodziewali się, że dadzą radę je stłumić w ciągu kilku dni - mówi PAP brytyjski historyk Roger Moorhouse.

W niedzielę mija 77 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego, które było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

CZYTAJ DALEJ

"Pokazaliśmy im" - polska sztafeta mieszana 4x400 m zdobyła złoty medal

2021-07-31 15:38

[ TEMATY ]

lekkoatletyka

Tokio 2020

PAP/EPA/DIEGO AZUBEL

Polska sztafeta mieszana 4x400 m zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-czerwoni w finale poprawili rekord Europy czasem 3.09,87. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Dominikany, a trzecie Amerykanie.

Polacy biegli w finale w składzie: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński. Ich czas jest rekordem Starego Kontynentu, a także rekordem olimpijskim. To drugi wynik w historii tej konkurencji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję