Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo do alumnów WSD: Oparciem dla spełnionej nadziei jest Osoba Zbawiciela.

Oparciem dla spełnionej nadziei i motywów życia nie mogą być media społecznościowe, czy uznanie religii w pozycji instytucji charytatywnej, lecz Osoba Zbawiciela, Jezusa Chrystusa – powiedział w homilii metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Przewodniczył on 1 października Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Indeksy uczelni odebrało w tym roku 6 nowych alumnów oraz 2 barci Oratorian św. Filipa Neri.

[ TEMATY ]

WSD Częstochowa

inauguracja roku akademickiego

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Mszę św. koncelebrowali m.in. bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, m. in. Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Katolickiej w Warszawie, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

W homilii abp Depo podkreślił, że „stoimy na progu daru i zmagania”. – Pan Bóg nigdy nie zatrzymuje swojej ręki w obdarowaniu miłością i odpowiedzialnością za każdego bez wyjątku człowieka. Trzeba nam wielkiego wysiłku ducha i modlitwy, żeby znów nasze domy seminaryjne tętniły życiem, ale jednocześnie wzrostem w łasce powołania i wierności do końca w kapłańskiej służbie – powiedział abp Depo.

Komentując czytania mszalne arcybiskup wskazał, że „Baruch przyznaje ze wstydem, że królowie, zwierzchnicy, kapłani, prorocy i przodkowie zgrzeszyli. W tej publicznej spowiedzi wylicza następujące grzechy: niewiarę, nieposłuszeństwo, łamanie Prawa Bożego, niewierność, niedbałość, samowole i promocję zła”.

– Słuszną konsekwencją takiego postępowania jest sprawiedliwa kara i nieszczęścia. Baruch wzywa do przyznania się do grzechów i do nawrócenia – komentował arcybiskup.

– Czy coś się zmienia w życiu ludzi, nawet w życiu ludzi wybranych i posłanych? – pytał abp Depo i dodał: „Chyba tylko intensywność, która jest znana tylko samemu Bogu poprzez sumienia i serca”.

– Jezus w Ewangelii wymienia imiennie trzy miasta, Korozain, Betsaidę i Kafarnaum, które słysząc Jego naukę i widząc Jego cuda nie nawróciły się ze złej drogi. Jezus przestrzega nas wszystkich, abyśmy nie sprzeciwiali się łasce prawdy Bożej, bo wtedy przyjdzie lawina zła, której nie sposób pokonać – kontynuował arcybiskup.

Reklama

Za papieżem Benedyktem XVI metropolita częstochowski zaapelował: „Pozwólmy się dotknąć przez ogień Ducha Świętego, a zrozumiemy, że ból jaki nam to sprawi jest niezbędny dla naszego przemienienia. Potrzebujemy ognia Ducha Świętego ponieważ Chrystusowa miłość nas zbawia. Tylko ona nas odkupuje”.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

– Ufna modlitwa do Ducha Świętego, niezależnie od lat naszej służby kapłańskiej, czy lat we wspólnocie seminaryjnej, czy nawet początków drogi studiów i formacji, ta modlitwa jest koniecznością, a nie dodatkiem, z którego można rezygnować i przywoływać tylko do czasu do czasu – zaznaczył arcybiskup.

Odnosząc się do współczesności abp Depo przypomniał analizę, której dokonał kard. Gerhard Ludwik Müller: „Zamiast zielonoświątkowej odnowy Kościoła przyszło pomieszanie pojęć i języków na wzór wieży Babel. Ten kryzys pojęć i cywilizacji chrześcijańskiej przyszedł na własne życzenie. Zniknęło poczucie tajemnicy. A szyderstwo i wyśmiewanie wiary w Boga okazały się być wyjątkowo skuteczną bronią. Znakami nadziei są kapłani i świeccy, którzy wiarę przyjmują jako dar i zarazem brzemię drogi pójścia za Nim” – cytował abp Depo.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Po liturgii w auli seminaryjnej im. Jana Pawła II odbyła się dalsza część inauguracji nowego roku akademickiego. Podczas immatrykulacji nowi alumni odebrali z rąk abp. Wacława Depo i bp. Grzegorza Kaszaka indeksy.

W swoim przemówieniu ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor seminarium cytując m.in. Benedykta XVI zauważył, że „w kontekście sekularyzacji kapłani i kapłaństwo są traktowani jako element obcy”. – W czasach współczesnych są jeszcze rozpowszechnione tu i ówdzie niektóre niejasne czy też całkowicie błędne koncepcje tożsamości kapłańskiej – podkreślił i przypomniał, że „propaguje się koncepcję kapłaństwa jedynie funkcjonalnego, kapłaństwa czysto horyzontalnego, ideę kapłana rozumianego jako delegata wspólnoty wiernych dla zagwarantowania jej organizacji i wypełniania jakiejś misji o charakterze czasowym, wizję indywidualistyczną kapłaństwa bez jakiegokolwiek odniesienia eklezjologicznego i nie mającego wpływu na problemy codziennego życia”.

Reklama

– W środowiskach kościelnych często zapomina się, iż kapłaństwo wspólne wiernych różni się od kapłaństwa służebnego nie tylko stopniem, ale również istotą. Przyszli kapłani powinni być tak formowani, aby nie popadli w „klerykalizm” ani nie ulegali pokusie opierania własnego życia na poszukiwaniu ludzkiego poparcia – kontynuował ks. Selejdak i wskazał, odwołując się do nauczania Kościoła, na konieczność integralnej formacji kapłańskiej.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Również ks. prof. Jan Dziedzic, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie przypomniał słowa św. Jadwigi, królowej, że „nauka i cnota są najpełniejszym bogactwem”. Podkreślił, że w naszych czasach również ważne jest studiowanie teologii. – Ona pokazuje kim człowiek jest, kim może się stać, skąd pochodzi i dokąd zmierza. Teologia nadaje kierunek życiu – podkreślił ks. prof. Jan Dziedzic i zacytował Benedykta XVI, który powiedział: „Kto powiedział o Bogu i o człowieku powiedział wszystko”

Natomiast o. Marek Kotyński, prorektor i profesor Akademii Katolickiej w Warszawie wskazał, że dzisiaj tożsamość jest w najwyższej cenie. – Teologia, która stoi na straży godności człowieka jest cenna i potrzebna – dodał.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL-Lublin) nt. „Nowy ateizm i jego antychrześcijański charakter”. Podkreślił, że „ateizm jawi się jako wynik błędu poznawczego”. – Paradoksalnie w kulturze europejskiej pierwszy pojawił się teizm. Źródłem pojęcia Boga jest doświadczenie religijne – podkreślił prelegent i przypomniał, że fundamenty ateizmu to: materializm, naturalizm i ewolucjonizm.

Reklama

– Pierwszym w dziejach krytykiem ateizmu był Platon. Uważał, że jego przyczyną są ignorancja, która przybiera postać najwyższej wiedzy i błąd w rozumowaniu – kontynuował.

Prelegent wskazał, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z ideologią i ofensywą nowego ateizmu, którego głównymi przedstawicielami są: Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris i Christopher Hitchens. – Za biblię nowego ateizmu uważana jest książka Dawkinsa „Bóg urojony”. Zdaniem przedstawicieli nowego ateizmu religia jest przyczyną wszelkiego nieszczęścia w świecie. Nowy ateizm łączy się z radykalizmem, Nową Lewicą oraz z postawą nietolerancji i wrogości wobec religii – mówił prof. Dłubacz.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

– Przedstawiciele nowego ateizmu promują go jako postawę godną człowieka nowoczesnego, domagają się zniesienia moralnego autorytetu religii, zmiany języka, pojęć. Głoszą alternatywną obrzędowość. Przestrzenią dla nowego ateizmu jest kultura masowa – podkreślił prelegent.

Podczas inauguracji dr Wanda Terlecka i dr Barbara Zięblińska otrzymały „Medale Świętej Rodziny - Zasłużony dla Archidiecezji Częstochowskiej” za wieloletnią dydaktyczną pracę w seminarium.

Bp Grzegorz Kaszak życzył alumnom mądrości i zapału w zgłębianiu wiedzy i pobożności, a wykładowcom, by umieli wskazać na to co jest istotą w przekazie wiary.

Bp Teodor Kubina, pierwszy biskup diecezji częstochowskiej utworzył seminarium duchowne w Krakowie, przyłączając je do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z woli bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej rozpoczęto w 1983 r. budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

W 1991 r. seminarium przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy. Nowy gmach został uroczyście poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1991 r. 7 czerwca 1996 r. metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak uroczyście poświęcił kościół seminaryjny pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Od października 2013 r. w Częstochowie kształcą się także przyszli księża diecezji sosnowieckiej.

2021-10-01 16:31

Ocena: +1 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Niecodzienna uroczystość

Niedziela szczecińsko-kamieńska 44/2022, str. II

[ TEMATY ]

inauguracja roku akademickiego

Piotr Słomski

Podczas inauguracji roku akademickiego prof. Margaret Archer wygłosiła okolicznościowy wykład

Podczas inauguracji roku akademickiego prof. Margaret Archer wygłosiła okolicznościowy wykład

Szczecin To wyróżnienie ze strony uczelni jest dla mnie prawdziwym zaszczytem – powiedziała rektor Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

W Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie sala nr 22/24 nosi imię prof. Margaret Scotford Archer. Brytyjska socjolog od lat współpracuje z papieżem na polu nauki. Na początku października w świętującej 25-lecie swojego powstania Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie gościła wybitna socjolog z Uniwersytetu Warwick w Anglii, prof. Margaret Scotford Archer. W latach 2014-19 pełniła funkcję przewodniczącej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Rzymie. Profesor Archer, jako teoretyk realizmu krytycznego, rozwinęła istotną koncepcję człowieka na gruncie socjologii.

CZYTAJ DALEJ

Gromniczna

Niedziela Ogólnopolska 5/2022, str. 16-17

[ TEMATY ]

święto Ofiarowania Pańskiego

pl.wikipedia.org

Matka Boska Gromniczna, rysunek Michała Andriollego przedstawiający wypalanie gromnicą znaku krzyża na belce stropowej chaty w dzień Matki Bożej Gromnicznej

Matka Boska Gromniczna, rysunek Michała Andriollego przedstawiający wypalanie gromnicą znaku krzyża na belce stropowej chaty w dzień Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego aż do drugiej połowy minionego stulecia nosiło nazwę Purificatio – Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny. W Polsce mówiono o święcie Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodziła od świec (gromnic), zabieranych w tym dniu do kościołów i tam poświęcanych.

Dawniej wielkie zagrożenie dla domów w Polsce stanowiły burze, a zwłaszcza pioruny, które wzniecały pożary i niszczyły głównie drewniane domostwa. Właśnie przed nimi miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Gromnicę wręczano również konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów. Dwie z wyżej wspomnianych nazw uwypuklały bardziej maryjny charakter święta. Dopiero ostatnia reforma liturgiczna nadała mu charakter uroczystości Pańskiej, co szło w parze ze zmianą nazwy na Praesentatio, czyli Przedstawienie, Okazanie Pana Jezusa w świątyni. W języku polskim zamiast dosłownego tłumaczenia tego łacińskiego terminu przyjęło się określenie Ofiarowanie Pańskie.

CZYTAJ DALEJ

BBN: Prezydent mianuje gen. Wiesława Kukułę na Dowódcę Generalnego RSZ

2023-02-03 14:43

[ TEMATY ]

Andrzej Duda

Karol Porwich/Niedziela

Andrzej Duda

Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda mianuje generała broni Wiesława Kukułę na nowego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych; zastąpi on generała Jarosława Mikę. Prezydent mianuje też nowego dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej - generała brygady Macieja Klisza, obecnie p.o. dowódcy tej formacji - podało BBN.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w piątek, że prezydent Andrzej Duda z dniem 7 lutego 2023 r. mianuje generała broni Wiesława Kukułę na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz generała brygady Macieja Klisza na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję