Reklama

Wiara

12 października

#NiezbędnikRóżańcowy: Maryja w Licheniu prosi o różaniec

Trzecim miejscem, które nawiedzamy z różańcem w ręku, to nasze narodowe sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

[ TEMATY ]

różaniec

#NiezbędnikRóżańcowy

Karol Porwich/Niedziela

Tu kult Maryi związany jest z Jej objawieniami z 1850 roku. Jak podają przekazy historyczne, pasterz, Mikołaj Sikatka, często modlił się przed leśną kapliczką, w której znajdował się obraz Maryi odnaleziony przez byłego żołnierza Tomasza Kłosowskiego, przedstawiający Jej wizerunek w takiej postaci, w jakiej sobie życzyła. W maju 1850 roku, kiedy Mikołaj klęcząc na trawie odmawiał różaniec, zbliżyła się do niego nieznana mu, piękna niewiasta. Była to Najświętsza Maryja Panna, która pochwaliwszy Boga przekazała mu swoje orędzie do ludu, mówiąc między innymi: „Zachęcaj ludzi do pokuty i modlitwy... Zwłaszcza niech ludzie modlą się na różańcu, rozważając życie i mękę Pana Jezusa”... Po tych słowach Pani ukazała Mikołajowi długi różaniec składający się z piętnastu tajemnic. Podczas drugiego objawienia powtórzyła to polecenie.

Jak podają przekazy „Pasterz nie rozstawał się z różańcem ani na chwilę. Jego palce przebierały paciorki, usta szeptały Ojcze nasz i Zdrowaś, a serce zatapiało się w niezgłębionych tajemnicach Wcielenia, Odkupienia i Chwały Bożego Syna i Jego Przeczystej Matki”. Po pewnym czasie, gdy odmawiał różaniec klęcząc przed kapliczką, znowu podeszła do niego Matka Boża i znów zaczęła przepowiadać o nadchodzącym Bożym gniewie na „zepsuty” naród polski i całą Europę. „niech ludzie – mówiła – odmawiają różaniec i błagają Boga o miłosierdzie”...

Biorąc do ręki różaniec spełnijmy prośbę Maryi i wołajmy do Boga bogatego w miłosierdzie: miej miłosierdzie dla nas i całego świata….

Podziel się cytatem

Reklama

Czytanki przygotowuje: ks. Krzysztof Hawro /Niedziela

Pomódl się wspólnie z nami. Start transmisji modlitwy różańcowej z Jasnej Góry o godz. 16:00, a o 19.00 tramsmisja nabożeństwa październikowego.

Rozważania różańcowe na 12 października: Różaniec ze św. Janem XXIII

Tłumaczenie własne słów św. Jana XXIII z języka włoskiego i rozważania: ks. Mariusz Frukacz

Tajemnica I

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

„Życie chrześcijańskie jest ofiarą. W ofierze, która jest ożywiona przez miłość jest zasługa naszego umocnienia, co było celem ziemskiego życia Jezusa” (św. Jan XXIII, 1958 r.)

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu nadal trwa, jak pisał kard. Karol Wojtyła. Ona trwa ciągle. I w obliczu każdego ludzkiego cierpienia powinniśmy uczestniczyć w tej Jezusowej modlitwie. Ona daje umocnienie.

Tajemnica II

Biczowanie Pana Jezusa

„Bez cierpienia, bez wyrzeczenia nie będziemy mieli nadziei na prawdziwy duchowy pokój, zarówno w życiu domowym i społecznym, ani nie będziemy mieli zasług na godzinę przejścia do życia, które nie zna zachodu” (św. Jan XXIII, 1961 r.)

Reklama

Biczowanie ciała Jezusa przypomina o tym jak ważna jest czystość cielesna, jak ważny jest szacunek do ludzkiego ciała, które w naszych czasach jest tak bardzo poniżane, biczowane pornografią, grzechem. Zawalczmy o czystość ciała, w którym przecież zmierzamy do zbawienia.

Tajemnica III

Cierniem ukoronowanie

„Opieka nad chorymi i dzieła miłości według miłosierdzia zawiera w sobie całą doskonałość (…) Miłosierdzie Pana przewyższa zdecydowanie nieskończenie małość ludzką i wszystko otacza swoim światłem i swoim pokojem” (św. Jan XXIII, 1951 r.)

W koronie cierniowej Jezus, „ecce Homo” – oto Człowiek pyta nas o to, co zrobiliśmy z człowiekiem, co zrobiliśmy z człowiekiem w sobie? Kard. Karol Wojtyła pytał: – Co zrobiliśmy z Bogiem w człowieku?

Tajemnica IV

Dźwiganie krzyża

„Jeśli chcemy być Jezusowi, należeć do Niego na tej ziemi i później w błogosławionej wieczności niebios, musimy naśladować Go: wziąć krzyż i nieść go z Nim; poddać dyscyplinie naszą naturę zranioną przez grzech aż w niej zatriumfuje nowy człowiek” (św. Jan XXIII, 1960 r.)

Życie nasze jest drogą krzyżową. Musimy nieść krzyż codziennie. Nie zrezygnować z krzyża, nie wlec go po ziemi. Krzyż jest naszym wywyższeniem, prowadzi do góry, do nieba.

Tajemnica V

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

„Jezus Chrystus przyszedł na Kalwarię: tutaj zmarł, ale także zmartwychwstał. Tak chrześcijanin patrzy na wydarzenia ludzkie: cierpienia i śmierć, nieszczęścia i nędze mogą obciążać jego plecy, ale pokonają jego ducha” (św. Jan XXIII, 1962 r.)

Benedykt XVI napisał, że każda nadzieja tu na ziemi jest zbyt krótka, tylko wieczność dodaje czasu. Jezus umarł na krzyżu, abym ja umiał krzyżować w sobie wszystko, co przeszkadza mi w drodze do poranka wieczności.

Tajemnice życia ukrytego Pana Jezusa w Nazarecie

Podziel się cytatem

„Z młodym Jezusem w Nazarecie. Życie ukryte Pana Jezusa na tle Różańca Świętego” – to tytuł rozważań różańcowych, które opracował w 2011 r. abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski. Zdaniem byłego metropolity częstochowskiego tajemnice życia ukrytego Jezusa w Nazarecie „można rozważać na kanwie oficjalnego różańca, dodawać prywatnie, między tajemnice radosne a tajemnice światła. Można je całkiem oddzielnie odmawiać, zanurzając się w życie nazaretańskie młodego Jezusa lub też prywatnie dołączać do części pierwszej na jej przedłużeniu- tak jak to radził Jan Paweł II”. Abp Nowak zaproponował odmawianie różańca nazaretańskiego według siedmiopunktowej metody, na którą wskazał bł. Jan Paweł II w liście apostolskim o różańcu „Rosarium Virginis Mariae”, a mianowicie: 1. zapowiedź tajemnicy, 2. słuchanie Słowa Bożego, 3. milczenie (rozważanie), 4. „Ojcze nasz”, 5. dziesięć „Zdrowaś Maryjo” z tzw. dopowiedzeniami po słowie „Jezus”, 6. „Chwała Ojcu”, 7. końcowy akt strzelisty.

Reklama

Kiedy w 2002 r. św. Jan Paweł II ogłosił list o różańcu „Rosarium Virginis Mariae” i wprowadził tajemnice światła, wówczas abp Stanisław Nowak podczas prywatnej wizyty u Ojca Świętego rozmawiał m.in. o tajemnicach życia ukrytego Pana Jezusa. Św. Jan Paweł II podkreślił, że można je rozważać na przedłużeniu piątej tajemnicy radosnej: „Znalezienie Pana Jezusa”. Abp Nowak zaznacza, że nie ma potrzeby oficjalnego wprowadzania piątej części różańca, ale można tajemnice życia ukrytego rozważać prywatnie na tle Różańca Świętego.

Tajemnica I

Wzrastanie Jezusa w mądrości – w rodzinie i szkole

„Życie w Nazarecie jest słodkie i spokojne...Duch odpoczywa w Nazarecie, modlitwa spontanicznie pojawia się na wargach. Tutaj ćwiczy się cnoty, które ważą tak wiele w życiu – pokorę, posłuszeństwo, ukrycie, poświęcenie – tutaj wszystko staje się naturalne i łatwe. Dusza czuje się bardzo dobrze, ponieważ jest najbliżej Boga”. (św. Jan XXIII, 1906 r.)

Reklama

W ciągłym zabieganiu, w hałasie dnia codziennego, w hałasie dzisiejszego świata bardzo potrzebujemy ducha Nazaretu, ducha ukrycia i wyciszenia. Jeśli chcemy być bliżej Boga musimy wrócić do Nazaretu.

Tajemnica II

Intymne rozmowy Jezusa z Ojcem w czasie modlitwy rodzinnej i osobistej, na pielgrzymkach i w synagodze

„Niech wasza modlitwa karmi się u źródeł głębokiego poznania Pisma Świętego, szczególnie Nowego Testamentu, a także w liturgii i nauczaniu Kościoła w całej jego pełni...Dla oświecenia i wzmocnienia adoracji Jezusa nie ma nic lepszego niż medytować Go i wzywać Go w potrójnym świetle Imienia, Serca, Krwi...Imię, Serce, Krew: oto główny pokarm dla solidnego pobożnego życia”. (św. Jan XXIII, 1962 r.)

Modlitwa powinna być naturalnym wymiarem naszego życia, a nie nadzwyczajnym dodatkiem do niego. Ona jest spotkaniem z Ojcem. Jest spotkaniem dwóch serc: serca człowieka i Serca Boga. Papież dobroci, św. Jan XXIII uczy nas, że w naszej modlitwie powinno być złączone ze sobą rozmyślanie nad tajemnicą Imienia, Serca i Krwi Chrystusa. W ten sposób, chociażby za pomocą trzech litanii, możemy rozważać każdego dnia życie Jezusa i miłość Bożą.

Tajemnica III

Praca Jezusa jako cieśli dla bliźnich

„Pracując z Jezusem w Nazarecie, pomiędzy ukryciem i modlitwą, przygotuję się do wypełnienia doskonale misji, która mnie czeka, misji mądrości i miłości”. (św. Jan XXIII, 1900 r.)

Praca to jeden z ważnych wymiarów naszego życia. Bł. kard. Stefan Wyszyński pisał o „duchu pracy ludzkiej”, św. Jan Paweł II podkreślał, że praca ma na sobie cząstkę krzyża. Praca połączona z modlitwą prowadzi nas do zbawienia.

Tajemnica IV

Obecność Jezusa w życiu i przy śmierci św. Józefa

„O mój dobry św. Józefie...Tobie poświęcam po raz kolejny siebie samego...Przez Twoje wstawiennictwo proszę, abym mógł otrzymać łaskę wytrwania w moich modlitwach, w praktyce życia wewnętrznego, które podziwiam w Tobie”. (św. Jan XXIII, 1901 r.)

W Roku św. Józefa uczmy się od tego Świętego całkowitego zawierzenia Bogu, wsłuchiwania się w głos Boga. Bądźmy obecni w życiu św. Józefa. Zanurzmy nasze życie w Jego życiu.

Reklama

Tajemnica V

Pożegnanie Jezusa z Matką przed rozpoczęciem publicznej działalności

„O Maryjo, jestem nędzarzem i jestem Twoim synem: zobacz moje serce...Obiecuję i przyrzekam Najświętszej Maryi, że będzie dla mnie zawsze najsłodszą Matką...” (św. Jan XXIII, 1896 r., 1903 r.)

Bardzo w naszym życiu potrzebujemy matki. To osoba, przy której czujemy się najbezpieczniej. Serce matki mówi zawsze najwięcej o życiu swojego dziecka.

Słowa św. Jana XXIII w rozważaniach różańcowych pochodzą z następujących publikacji:
„Papa Giovanni. Breviario della semplicità”, Figlie di San Paolo, Milano 2000
Giovanni XXIII, Il Giornale dell’anima e altri scritti di pietà, Milano 2003
Giovanni XXIII, 365 giorni con il papa della bontà, a cura di Renato Brucoli e Luigi Ferraresso, 2010

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#NiezbędnikRóżańcowy
<a href="https://www.niedziela.pl/niezbednikrozancowy"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-niezbednik-rozancowy-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #NiezbędnikRóżańcowy" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#NiezbędnikRóżańcowy
<a href="https://www.niedziela.pl/niezbednikrozancowy"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-niezbednik-rozancowy-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #NiezbędnikRóżańcowy" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2021-10-11 20:30

Ocena: +30 -4

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ze świętym Janem Pawłem II modlimy się na Różańcu...

„Totus Tuus” – Cały Twój, Maryjo!

CZYTAJ DALEJ

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Karol Porwich/Niedziela

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

CZYTAJ DALEJ

Podkarpacie: rok 2023 ogłoszony „Rokiem Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi”

2023-02-03 16:31

[ TEMATY ]

rodzina Ulmów

podkarpackie

Wojciech Pysz/wikimedia.org

Sejmik Województwa Podkarpackiego jednogłośnie przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2023 „Rokiem Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi”. W grudniu papież Franciszek zdecydował o publikacji dekretu o męczeństwie Sług Bożych z Markowej. Ich beatyfikacja ma się odbyć w tym roku na terenie archidiecezji przemyskiej.

- Chcemy, by istota rozwoju naszej wspólnoty opierała się na mocy chrześcijańskiego i patriotycznego kanonu wartości, który swą heroiczną postawą ukazała rodzina Ulmów – powiedział podczas sesji sejmiku marszałek województwa Władysław Ortyl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję