Reklama

Kościół

Bp P. Greger: Musimy szukać porozumienia z człowiekiem, nawet jeśli jest daleko od Kościoła

„Dziś słabnie nie tylko wiara, ale także odniesienie człowieka do spraw nadprzyrodzonych. To oznaka kryzysu nie tyle samego Kościoła, ile w ogóle czasów i ludzi. Nazwałbym to kryzysem antropologicznym. Ma on wiele płaszczyzn: społeczną, duchową, cywilizacyjną. Jako pasterze musimy się odnaleźć przy człowieku w każdej z tych sfer i głosić Chrystusa w każdej płaszczyźnie. To rodzi konieczność poszukiwania konkretnych kierunków pastoralnych. Zwłaszcza, jeśli chodzi o młodzież. Nie możemy przestać poszukiwać płaszczyzn porozumienia ze współczesnym człowiekiem nawet jeśli jest daleko od nas, od Kościoła i od Boga” – mówi bp Piotr Greger – Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej w rozmowie z ks. Tomaszem Podlewskim

Ks. Tomasz Podlewski: Ksiądz Biskup już drugi raz na wizycie „ad limina”…

Bp Piotr Greger: Tak, to moja druga wizyta tego rodzaju. Druga wizyta, ale u jednego Papieża.

Ks. Tomasz Podlewski: Dostrzega Ksiądz Biskup jakieś większe różnice między tymi wizytami?

Bp Piotr Greger: Pod kątem organizacyjnym, zewnętrznym – raczej trudno tutaj o zmiany. Nowością jest w tym sensie chyba tylko skumulowanie pewnych spotkań w obrębie jednego dnia. Ta wizyta jest naprawdę bardzo intensywna. Tym bardziej, że trwa o dzień krócej niż poprzednia. Pojawiło się więc trochę fizycznego zmęczenia, ale przecież nie przyjechaliśmy tutaj wypoczywać, tylko pracować.

Ks. Tomasz Podlewski: Poza podobieństwami technicznymi, treści spotkań za to zupełnie nowe, prawda?

Bp Piotr Greger: Oczywiście. Treści rozmów i sprawy, z jakimi się przyjeżdża są inne niż kilka lat temu. Na pewno doświadczamy nowych trudności w życiu Kościoła. Nie chodzi zresztą tylko o Kościół w Polsce. To się dzieje w całym świecie. Słabnie nie tylko wiara, ale także szeroko rozumiane odniesienie współczesnego człowieka do spraw nadprzyrodzonych. Według mnie to jest oznaka kryzysu nie tyle samego Kościoła, ile w ogóle czasów i ludzi. Przeżywany obecnie kryzys nazwałbym kryzysem antropologicznym.

Ks. Tomasz Podlewski: Jak pasterze Kościoła mogą współczesnemu człowiekowi pomóc w tym kryzysie?

Bp Piotr Greger: Ten kryzys ma wiele płaszczyzn: społeczną, duchową, cywilizacyjną. Każdą z nich traktuję jako wyzwanie. Dla mnie jako biskupa to jest taka wielopłaszczyznowa motywacja. Jako pasterze musimy się odnaleźć przy człowieku w każdej z tych sfer. Musimy głosić Chrystusa i prowadzić do niego ludzi w każdej płaszczyźnie. A to rodzi konieczność poszukiwania konkretnych kierunków pastoralnych. Zwłaszcza, jeśli chodzi o młodzież. Nie możemy przestać poszukiwać płaszczyzn porozumienia ze współczesnym człowiekiem nawet jeśli jest daleko od nas, od Kościoła i od Boga.

Reklama

Ks. Tomasz Podlewski: A może zagłębienie się w drogę synodalną jakoś rozszerzy nam spojrzenie w tej materii?

Bp Piotr Greger: Brawo! Oczywiście, że tak. Bóg nie przestaje do nas mówić także dzisiaj. Także przez to, co się dzieje w świecie. Te kryzysy również są po coś. Chrystus jest ze swoim Kościołem zawsze. I poucza nas zawsze aktualnie, także w tej prawdzie synodalnej. Myślę, że ona nam pomoże i na nowo nauczy, by na bieżąco wsłuchiwać w to, co Duch Święty aktualnie do nas mówi. Każdy musi się w tym odnaleźć zgodnie ze swoim powołaniem i obszarem działania w Kościele. Dlatego pomimo współczesnych kryzysów mam zawsze doświadczenie Kościoła żywego i pełnego nadziei.

Ks. Tomasz Podlewski: Jak wyglądało spotkanie Księży Biskupów czwartej tury z Papieżem?

Bp Piotr Greger: Od strony zewnętrznej są najpierw pewne oficjalne elementy, stała procedura. Zajmujemy miejsca, Papież przychodzi do nas, witamy się. Później Papież prosi o zabranie głosu przez relatora, aby nie wszyscy mówili na raz. W tym wszystkim czuliśmy się jednak bardzo swobodnie już od samego początku, nawet przy tych formalnych wstępach. Myślę, że każdy z nas przeżył to spotkanie jak w gronie braci i przyjaciół. Spotkanie z Ojcem Świętym to doświadczenie jedności zarówno z Piotrem, jak i między nami – biskupami. Spotkanie naszej grupy z Franciszkiem trwało bardzo długo, bo ponad dwie i pół godziny. Chyba najdłużej ze wszystkich grup.

Ks. Tomasz Podlewski: Nie dłużyło się Księdzu Biskupowi?

Bp Piotr Greger: Ależ skąd! To stworzyło bardzo braterską atmosferę. To było spotkanie zarówno z ojcem, jak i z bratem. Sam Papież zresztą powiedział do nas: „Dziś jestem wśród was jako jeden z was. Mamy wspólne troski i one nas jednoczą”. To spotkanie w ogóle się nie dłużyło. Aż mi się nie chciało wierzyć, gdy zobaczyłem, że minęły już ponad dwie i pół godziny. Atmosfera była naprawdę wyjątkowa. Tym bardziej, że czas był dłuższy, a grupa – wyraźnie mniejsza niż kilka lat temu, gdy byliśmy wszyscy na raz.

Reklama

Ks. Tomasz Podlewski: Powiedział Ksiądz Biskup o ojcostwie Papieża. Pewnie łatwiej nam to odnieść do świeckich osób czy do prezbiterów. Ale co dokładnie ma Ksiądz Biskup na myśli, gdy mówi o ojcostwie Papieża względem Księży Biskupów?

Bp Piotr Greger: Ciekawe pytanie. To jest po pierwsze jego zauważalne ojcostwo w płaszczyźnie wiary. Ale doświadczamy tego także w jego trosce i w komunikacji z nami. Papież – mimo że sam zauważył także to swoje bycie między nami jako biskup wśród biskupów – jednocześnie jest o nas mocno zatroskany. Ale w tym dobrym sensie. Jest jak zasłuchany i zorientowany ojciec. Jestem pewien, że on był dobrze zorientowany nie tylko dzięki temu, że byliśmy już czwartą grupą. Papież ma zdolność wnikania w treść tego, co się do niego mówi. Przed nim naprawdę czułem się jak syn otoczony zrozumieniem. A jego słowa do nas to nie był teoretyczny wykład. To było odwołanie się do przykładów z życia. Do tego Papież jest bardzo głęboki i biegły w przekazie biblijnym. Na bieżąco przywołał kilka scen biblijnych dla zobrazowania tego, o czym mówiliśmy. Słowo Boże oczywiście jest zawsze ponadczasowe i uniwersalne, ale trzeba też przyznać, że Ojciec Święty spontanicznie przywoływał niezwykle aktualne i trafne obrazy. Robił to na bieżąco. Jak ojciec pomagający swoim synom spojrzeć na problemy z nowych stron. To jest po prostu Boży człowiek, to jest Piotr. To jest nasz Papież. Papież z namaszczenia Ducha Świętego.

Ks. Tomasz Podlewski: W Episkopacie Polski jest Ksiądz Biskup Przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Czy mógłby Ksiądz Biskup podzielić się sprawami, jakie przywiózł w tym względzie do Stolicy Świętej?

Reklama

Bp Piotr Greger: Przedmiotem mojej relacji w kongregacji były w tym roku trzy sprawy. Pierwsza to kwestia transmisji Mszy Świętej oraz rzeczywistej obecności na Eucharystii. Powoli rodzi się w tej sferze potrzeba jasnej argumentacji liturgicznej, duszpasterskiej i prawnej. Zwłaszcza, że – jak wierzymy – wkrótce będzie już po pandemii, a pewne nawyki „pandemiczne” wypracowane przez wiernych w ostatnich miesiącach zaczynają się utrwalać. Chodzi o świadomość tego, kiedy można się dyspensować od obowiązku rzeczywistego uczestniczenia we Mszy Świętej. Druga sprawa to pewne niuanse liturgiczne, gdy chodzi o liturgię pogrzebową z urną, a trzecia – coraz popularniejsza w Kościele praktyka błogosławieństwa wdów na wzór konsekracji dziewic.

Ks. Tomasz Podlewski: Zechciałby Ksiądz Biskup rozwinąć te dwie ostatnie kwestie?

Bp Piotr Greger: Jeśli tylko ksiądz redaktor ma czas, to chętnie.

Ks. Tomasz Podlewski: Zamieniam się w słuch i jestem pewien, że nasi czytelnicy również będą wdzięczni.

Bp Piotr Greger: A zatem: jeśli chodzi o obrzędy pogrzebowe z urną, to właściwie powinniśmy mieć tu dwa etapy – pierwszy etap jeszcze przy ciele zmarłego, a drugi – już przy urnie. U nas natomiast wytworzyła się praktyka prowadzenia jednoetapowych pogrzebów z urną, na wzór obrzędów pogrzebowych z trumną. Jedynie kilka tekstów celebransi dostosowywali do obecności urny. Pogrzeb katolicki nie jest oczywiście sakramentem, ale nie zmienia to faktu, że są tutaj potrzebne klarowne wyjaśnienia i ujednoznaczniające decyzje. Staramy się więc o wydanie noty Stolicy Apostolskiej dla Kościoła w Polsce, w której doszłoby do usankcjonowania tej praktyki duszpasterskiej, którą u nas wytworzono, przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej nomenklatury i przy pewnych uściśleniach, jak np. stosowanie okadzeń czy wypowiadanie formuły zapowiadającej „obrócenie się w proch”. Zgodnie bowiem z nauczaniem biblijnym, świątynią Ducha Świętego jest ludzkie ciało, a nie ludzkie prochy. Z tej racji przy pogrzebie okadza się trumnę z ciałem. Co jednak w przypadku urny? Należy pamiętać, iż w sensie ścisłym prochy w urnie nie są już ciałem… Poza tym: ich „obrócenie się w proch” niejako już się dokonało. I to sygnalizują polscy duszpasterze, gdy wypowiadają przy takich pogrzebach formułę: „W proch się obróciłeś”. Mamy więc taką sytuację, że w Polsce praktyka duszpasterska stosowana przez celebransów niejako wyprzedziła pewne zapisy liturgiczne Stolicy Apostolskiej. Będzie więc teraz chodziło o adekwatność wskazań liturgicznych i stosowanej już u nas praktyki. Jeśli natomiast chodzi o tę trzecią kwestię, czyli o obrzęd konsekracji wdów, to tutaj sprawa jest rozwojowa. O ile mamy liturgiczny obrzęd konsekracji dziewic, o tyle pojawia się potrzeba pewnych analiz przy tematyce konsekracji czy błogosławienia wdów. Instytucja dziewic konsekrowanych jest w Kościele sprawą w pewnym sensie stabilną i znaną, także pod kątem liturgicznym. Natomiast nie ma księgi liturgicznej dedykowanej konsekracji wdów. Nie ma bowiem jasno określonego statusu oraz zadań dotyczących specyficznie osób w stanie wdowieństwa. Przy konsekracji dziewic dokonuje się także formalne związanie takiej osoby z daną diecezją, a w księdze chrztu czyni się wtedy odpowiednią adnotację. Przy konsekracji wdów tego nie ma. Obrzęd błogosławieństwa dokonuje się natomiast w nieco innej formie. I tym się trzeba powoli zająć.

Reklama

Ks. Tomasz Podlewski: Dziękuję za te wyjaśnienia. A jak patrzy Ksiądz Biskup na liturgiczne zaangażowanie w Kościele świeckich mężczyzn?

Bp Piotr Greger: Dobrze, że ksiądz o to pyta. To jest naprawdę ważna sprawa. Dzięki Bogu mamy w Kościele pewną promocję mężczyzn w świetle liturgii: ministranci, lektorzy, akolici, animatorzy, szafarze nadzwyczajni… Papież nam za to zresztą podziękował. I to bardzo wyraźnie. Cieszę się szczególnie rozwojem instytucji szafarzy nadzwyczajnych. Mamy w Polsce takie parafie, w których szafarzy jest po kilkunastu czy nawet po kilkudziesięciu. To ogromna pomoc. Dzięki temu – szczególnie w czasie pandemii – nie ma chorych, którzy byliby pozbawieni możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Dobrze, że w Polsce pokonaliśmy już tę barierę mentalną sprzed kilkunastu lat. To nad czym dawniej debatowaliśmy – dzisiaj nas ratuje. Niemniej jednak jest moją wielką troską, aby na nowo odszukać i włączyć w liturgię tych, którzy w latach szkolnych byli ministrantami czy lektorami, a później w czasie studiów i życia małżeńskiego – zaprzestali liturgicznych zaangażowań.

Ks. Tomasz Podlewski: Jestem Księdzu Biskupowi bardzo wdzięczny za ciekawą i długą rozmowę. Co prawda nie trwała tyle, ile Księdza Biskupa spotkanie z Papieżem, ale myślę, że dla naszych czytelników również będzie bardzo owocna.

2021-10-31 20:44

Ocena: +5 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Oddane wyłącznie Bogu

Niedziela bielsko-żywiecka 28/2022, str. IV

[ TEMATY ]

Bielsko‑Biała

bp Piotr Greger

dziewice konsekrowane

BP

Trzy kobiety dołączyły do grona dziewic konsekrowanych

Trzy kobiety dołączyły do grona dziewic konsekrowanych

Trzy kobiety – Wioleta Rzepa z parafii Złote Łany w Bielsku-Białej, Ewa Hutniczak z parafii św. Urbana w Kobiernicach, oraz Bogumiła Dunikowska z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie oddały się Bogu w liturgicznym akcie konsekracji.

Dziewictwo konsekrowane nie jest żadną ucieczką od życia, nie jest dystansowaniem się od problemów codzienności, ale jest dobrowolną rezygnacją z życia małżeńskiego i świadomym pójściem za Jezusem ze względu na całkowitą, oblubieńczą miłość Mu okazywaną. Konsekracja dziewic jest jedną z wielu dróg obecnych w Kościele, mających znamiona daru i powołania; wszystkie te drogi stają się wezwaniem i realizacją powołania do świętości – powiedział bp Piotr Greger 25 czerwca podczas uroczystej Eucharystii z obrzędem konsekracji dziewic.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Redakcja "Niedzieli" serdecznie zaprasza wszystkich Czcicieli Matki Bożej na nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. "Dozwól nam chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj nam moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim". Spraw, byśmy pełni miłości i ufności biegli "do stóp Twoich kornie błagając" w różnych potrzebach.

CZYTAJ DALEJ

Boże Narodzenie z Caritas

2022-12-02 15:58

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Wraz z Adwentem ruszyła akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W kościołach i centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej można nabyć świece, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom, także tym z dalekich krajów. Dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży świec, które nie tylko ozdabiają świąteczne stoły, ale nade wszystko są znakiem otwartości serc, dzieci z ubogich rodzin mogą m.in. spędzić wakacje na „Koloniach z Caritas”. W minionym roku na terenie naszej diecezji udało się rozprowadzić ponad 50 tys. świec. W tym roku Caritas przygotowała świece z jednym wzorem, w dwóch rozmiarach. Można je zamówić także za pośrednictwem strony internetowej; by dotarły na czas należy dokonać formalności do 16 grudnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję