Reklama

Polska

Bielsko-Biała: uroczystości konsekracji i ingresu nowego ordynariusza

[ TEMATY ]

bp Roman Pindel

PB

W bielskiej katedrze odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu nowego ordynariusza diecezji 55-letniego ks. prałata Romana Pindla. Dotychczasowemu rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie sakry udzielił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i administrator apostolski diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Na uroczystości przybyło około 30 arcybiskupów i biskupów z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rumunii, w tym m.in. prymas Polski abp Józef Kowalczyk, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, biskup polowy Józef Guzdek, metropolita lwowski obrządku łacińskiego abp Mieczysław Mokrzycki, biskup ostrawsko-opawski bp Franciszek Lobkowicz z Czech, biskup żyliński, Tomasz Galis ze Słowacji oraz biskup rumuńskiej diecezji Iasi Petru Ghergel oraz sufragan tej diecezji bp Aurel Perca.

U uroczystościach udział wzięło około 200 księży, zakonników i sióstr zakonnych. Z katolikami modlił się zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Paweł Anweiler oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji oświatowych z całej diecezji bielsko-żywieckiej. W uroczystościach udział wzięła najbliższa rodzina nowo wyświęconego biskupa – mama, siostra i brat oraz delegacja z rodzinnych Wadowic.

Reklama

Na początku liturgii wspominając minione lata, odchodzący na emeryturę bp Rakoczy podkreślił, że 20-letni czas jego pasterzowania był okresem budowania struktur diecezji i koniecznej infrastruktury kościelnej. Wymienił także najważniejsze wydarzenia z życia diecezji bielsko-żywieckiej, m.in. pielgrzymkę bł. Jana Pawła II z 1995 r., czy wizytę papieża Benedykta XVI w Auschwitz w 2006 r. Biskup Rakoczy życzył nowemu biskupowi, by na jego drogach zawsze towarzyszyła mu odczuwalna obecność, bliskość i moc Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana.

Kolejno nastąpiło odczytanie papieskiej bulli, a kandydat na biskupa publiczne wyraził swą wolę do przyjęcia święceń.

W homilii metropolita krakowski podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to ważny moment dla młodego Kościoła bielsko-żywieckiego, gdyż po 20 latach służby odchodzi na zasłużony odpoczynek pierwszy pasterz diecezji, biskup Tadeusz Rakoczy. Mówiąc o sylwetce nowego bielsko-żywieckiego biskupa Romana Pindla, purpurat przypomniał, że wywodzi się z wadowickiej parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z tej samej, do której należał Karol Wojtyła.

Reklama

Zwracając się do ks. Pindla, purpurat zaapelował, by żarliwie głosił Chrystusowe słowo życia wiecznego.

„Umacniaj powierzony ci lud życiodajnymi sakramentami. Podejmuj mądre decyzje. Bądź ojcem i bratem dla twych kapłanów. Wspomagaj ich w trudnej posłudze, bo są na pierwszej linii walki o dusze. Szukaj zagubionych owiec. Okazuj miłosierne oblicze Boga wszystkim ubogim, chorym, słabym, niepełnosprawnym. Miej zawsze otwarte drzwi i serce dla szukających prawdy i sensu. Budź w nich nadzieję. Tak jak twój poprzednik, utrzymuj braterskie kontakty z braćmi i siostrami Kościoła luterańskiego oraz innych wspólnot religijnych” – wzywał kaznodzieja.

Odwołując się do dewizy biskupiej nowego pasterza diecezji, kardynał zaapelował, by „pomagał wszystkim trzymać się mocno Słowa Życia”.

Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych, konsekratorzy odmówili modlitwę konsekracyjną nad leżącym krzyżem biskupem nominatem i nałożyli ręce na jego głowę. Nad głową otrzymującego sakrę trzymano będzie otwartą księgę Pisma Świętego – jako znak Ducha Świętego, który zstępuje na biskupa. Podczas obrzędów dopełniających konsekracji biskupiej nastąpiło namaszczenie krzyżmem świętym i przekazanie księgi Ewangelii, insygniów biskupich – mitry, pastorału i pierścienia.

W ramach liturgii nastąpił także ingres biskupa, którego najważniejszym elementem było złożenie tzw. homagium, czyli hołdu posłuszeństwa. Homagium złożył najpierw biskup pomocniczy Piotr Greger, a potem przedstawiciele duchownych, zakonnicy, zakonnice, reprezentanci świata nauki, ruchów i stowarzyszeń, dzieci i młodzież. Nowo wyświęcony biskup Pindel po raz pierwszy zasiadł na katedrze – miejscu, z którego przewodniczył dalszej części liturgii.

Nowy ordynariusz bielsko-żywiecki, idąc wzdłuż nawy katedry i wychodząc przed świątynię, udzielił wiernym swego pierwszego biskupiego błogosławieństwa.

Bp Pindel podziękował wszystkim za uczestnictwo w liturgii. Wypowiedział słowa wdzięczności pod adresem konsekratorów i duchownych zaangażowanych w przygotowanie uroczystej liturgii. Podkreślił, że słowa swej dewizy biskupiej, zawierającej apel, by trzymać się Słowa Życie, pragnie odnieść do siebie, i tych, którzy tworzą diecezję.

Kanoniczne objęcie diecezji przez ordynariusza nastąpi 7 stycznia w gmachu Kurii diecezjalnej. W obecności siedmioosobowego kolegium konsultorów nowy ordynariusz okaże pismo nominacyjne, na mocy którego papież powierzył mu urząd biskupa. Po stwierdzeniu jego autentyczności pod specjalnym protokołem, swe podpisy złożą nowy biskup, przechodzący na emeryturę bp Tadeusz Rakoczy oraz konsultorzy. Od tego momentu nowy ordynariusz obejmie w diecezji bielsko-żywieckiej pełnię władzy.

Święcenia biskupie ks. Pindla, mianowanego przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim, były drugimi w historii XV-wiecznej bielskiej katedry, całego miasta i powstałej w 1992 roku diecezji. Był to także pierwszy ingres w dziejach tej jednostki administracyjnej Kościoła. Oprócz przyjęcia sakry biskupiej przez bpa Gregera 27 listopada 2011 r., na terenie obejmującym obecną diecezję bielsko-żywiecką odbyły się wcześniej tylko jedne święcenia biskupie. 30 września 1883 r. w Cieszynie konsekrowany został pierwszy biskup sufragan cieszyńskiej części diecezji wrocławskiej, Franciszek Śniegoń.

16 listopada 2013 r. papież Franciszek przyjął rezygnację z urzędu biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego. Jednocześnie mianował jego następcą ks. prałata Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Nowy ordynariusz hasłem swojej posługi pasterskiej uczynił słowa: „Verbum Vitae continentes” (Trzymajcie się mocno Słowa Życia) z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 16).

Herb biskupi zawiera czerwony Krzyż Jerozolimski, z widniejącą na nim otwartą księgą Pisma Świętego z widocznymi literami A i ?, umieszczony na niebieskim polu. Znak Krzyża Jerozolimskiego wskazuje na Święte Miasto, miejsce uświęcone spełnieniem Bożej obietnicy zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa, będącego początkiem i końcem wszystkiego – Alfą i Omegą. W Jerozolimie znajduje się także Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Chrystus ustanowił Eucharystię oraz żarliwie modlił się, aby byli jedno – ut unum sint (por. J 17, 11), co z mocą przypomniał na beskidzkiej ziemi bł. Jan Paweł II, nawiedzając diecezję bielsko-żywiecką 22 maja 1995 r. Niebieski kolor pola tarczy herbowej ma implikacje maryjne. W ten sposób nowy biskup bielsko-żywiecki wskazuje na datę otrzymania nominacji biskupiej – 16 listopada, kiedy w kalendarzu liturgicznym wspominana jest Matka Boska Ostrobramska.

Bp Roman Pindel ma 55 lat. Jest cenionym biblistą i pedagogiem. Do czasu biskupiej nominacji był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Urodził się 18 listopada 1958 r. w Oświęcimiu. Pochodzi z Wadowic. W 1990 r. obronił doktorat z zakresu biblistyki. W 2001 r. habilitował się na podstawie analizy literacko-retorycznej listu św. Pawła do Galatów.

Ks. Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu. Od 2004 r. był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 2011 r. został jego rektorem. Był duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

2014-01-06 15:29

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bp Pindel: co jeszcze można zrobić, by ludzie otworzyli się na Boże Miłosierdzie?

[ TEMATY ]

bp Roman Pindel

PB

Do otwarcia się na Boże Miłosierdzie zachęca w skierowanym do diecezjan liście pasterskim ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel. Duchowny zapowiada w dokumencie podjęcie wysiłków, by orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło w sposób bardziej osobisty do każdej rodziny w diecezji.

Biskup nawiązując do pytania właściciela drzewa figowego z czytanego w 3. niedzielę Wielkiego Postu fragmentu Ewangelii według. św. Łukasza, zauważa, że Kościół – pasterze, ale także wierni, którzy doświadczyli już Bożego Miłosierdzia – stawiają sobie wciąż pytanie: „Co jeszcze można zrobić wobec tych, którzy nie otworzyli się na Boże Miłosierdzie, a do tego stronią od Tego, który jest miłosierny i łaskawy?” Biskup przypomniał , że znakiem ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia są Bramy Miłosierdzia otwarte w sześciu kościołach diecezji. Na Podbeskidziu od 20 września ub. roku peregrynują także obraz Jezusa Miłosiernego z Łagiewnik i towarzyszące mu relikwie świętych – s. Faustyny i Jana Pawła II.

CZYTAJ DALEJ

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

Polka pracująca przy odbudowie katedry Notre Dame: efekt tego co już zrobiliśmy cieszy

2021-09-24 07:18

[ TEMATY ]

katedra Notre‑Dame

Adobe Stock

Katedra Notre Dame

Katedra Notre Dame

Nasza praca ma głęboki sens, ponieważ obcujemy z oryginalnymi materiałami i odbudowujemy dzieło o najpiękniejszych proporcjach konstruowane dla Boga, co widać w każdym szczególe katedry. Polscy konserwatorzy zabytków wyróżniają się we Francji wiedzą z zakresu chemii i historii sztuki – mówi PAP Felicja Lamprecht, restauratorka zabytków pracująca przy odbudowie katedry Notre Dame.

„Nad rekonstrukcją XIX-wiecznych malowideł ściennych w kaplicy Św. Ferdynanda w katedrze Notre Dame w Paryżu pracujemy od września 2020 r. i można powiedzieć, że efekt naszej pracy cieszy. Kaplica została skończona i wygląda przecudnie. Jest jasna i rozświetlona” – mówi Lamprecht.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję