Reklama

Polska

Opole: święcenia biskupa pomocniczego Rudolfa Pierskały

[ TEMATY ]

biskup

święcenia

http://www.diecezja.opole.pl/

"Trudna jest misja, do której Bóg powołuje biskupów. Czyni ich odpowiedzialnymi za cały Kościół. Jako następcy apostołów, mają pilnować ustanowionego przez Chrystusa ładu i porządku. To zadanie zleca dziś Bóg waszemu Rudolfowi" - mówił w sobotę 11 stycznia bp Andrzej Czaja w homilii podczas uroczystości konsekracyjnych nowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Rudolfa Pierskały.

Uroczystościom w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Przybyło na nie ok. 15 arcybiskupów i biskupów z Polski, w tym głównie z całej metropolii katowickiej. W świątyni modlili się także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji oświatowych z całej diecezji opolskiej.

Reklama

W homilii biskup opolski Andrzej Czaja zwrócił się do biskupa nominata: „Przypominasz nam tu obecnym, co jest istotą naszego posłannictwa. Mówisz nam, że naszym pierwszym zadaniem jest głosić Ewangelię. To, co Izajasz głosił, jest i nam dane, wszyscy jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym. Tak jak apostołom, tak i każdemu z nas dał swego Ducha. W dniu bierzmowania sobie to najbardziej uświadamiamy. Trzeba więc, byśmy z całą powagą, jak Jezus w swoim rodzinnym Nazarecie, odnosili do siebie słowa Izajasza: „Duch Pana nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał”. Wszyscy jesteśmy do tego powołani, przypomina nam to tak często papież Franciszek".

„Do podjęcia tej misji głoszenia Bóg przysposabia nas, gdy przyjmujemy dar Ducha Świętego” - tłumaczył kaznodzieja. "Trzeba świadectwa na miarę życia Jezusa, nie gasząc tlącego się płomyka, nie łamiąc trzciny nadłamanej, miłując nawet nieprzyjaciół” – zaznaczył bp Czaja.

Podkreślił, że kapłaństwo powszechne to misja, do której wszyscy jesteśmy wezwani. "Niektórych Pan wybiera do szczególnej posługi, aby realizowali tzw. służebne kapłaństwo. Ich zadaniem jest przekazywać ludziom jak żyć, udzielać świętych sakramentów, dbać o rozwój wspólnoty wierzących. Ci wybrani otrzymują szczególne namaszczenie, dar Ducha Świętego. Mają wiązać niebo z ziemią, ziemię z niebem, w tym celu otrzymują tzw. władzę święceń. To misja odpowiedzialna i trudna. Dlatego wspólnota wiernych od samego początku otaczała modlitwą tych wybranych, którzy w Chrystusa uwierzyli i starają się za Nim kroczyć" - mówił bp Czaja.

Reklama

Dalej wyjaśniał, że "trudna jest misja, do której Bóg powołuje biskupów". - Czyni ich odpowiedzialnymi za cały Kościół. Jako następcy apostołów, mają strzec wiary apostołów. Mają pilnować ustanowionego przez Chrystusa ładu i porządku. To domaga się posłuszeństwa i trwania w jedności biskupów - przypominał.

"To zadanie zleca dziś Bóg waszemu Rudolfowi" - kontynuował, zwracając się do członków rodziny biskupa nominata. - Trzeba go otoczyć gorliwą i wierną modlitwą. Ta lampa modlitwy płonie od 7 grudnia i niech nigdy nie zgaśnie – dodał.

Nowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej, nawiązując do adhortacji „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka, powiedział, że wybranie do posługi biskupiej z jednej strony przynosi radość i nadzieję, a z drugiej – smutek i lęk. "Radość i nadzieja – podobnie jak to miało miejsce w powołaniu apostołów – płyną z wezwania do towarzyszenia Chrystusowi. Nowy biskup może też doświadczyć smutku i lęku przed czekającymi go trudnościami lub nawet prześladowaniami. Apostołowie uwierzyli, gdy Jezus pokazał im swoje rany. Także dziś, do mnie także, ludzie mogą powiedzieć: „Biskupie, pokaż nam swoje rany, a uwierzymy Ewangelii Jezusa, którą głosisz” – mówił.

Przypomniał też słowa papieża Franciszka: „Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania się do własnego bezpieczeństwa”. – Panie, nie zostałem jeszcze poraniony, chcę być jednak wiarygodnym świadkiem Twojej Ewangelii – powiedział bp Pierskała i prosił o przymnożenie mu wiary, „abym zgodził się na poturbowanie, poranienie i zabrudzenie, i mimo tego nigdy nie utracił radości z głoszenia Ewangelii”.

Następnie podziękował wszystkim biskupom diecezji opolskiej i metropolii katowickiej, kapłanom, zgromadzeniom zakonnym, duchowieństwu Kościołów prawosławnego i luterańskiego, wreszcie rodzinie i rodzimej parafii Mechnica.

Na koniec przypomniał, że w swoim herbie biskupim umieścił wizerunek Świętej Rodziny, co zbiega się z obchodzonym właśnie w metropolii katowickiej Metropolitalnym Rokiem Rodziny. – Święta Rodzino z Nazaretu, rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość świętego i nienaruszalnego charakteru rodziny jako dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić – powiedział bp Pierskała.

„Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy” – dodał nowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc życzył bp. Pierskale, by jego posługa „była miłością wielka wobec Boga, wobec każdej rodziny; żeby nasz Kościół stał się bardziej rodzinny i żeby każda rodzina była domowym Kościołem”.

Zaprosił też nowego biskupa do włączenia się w uczestniczenie w tegorocznych wydarzeniach metropolii katowickiej. - Liczymy na twoje współdziałanie i na to, że nas wzbogacisz swoją duchowością, kompetencją, życzliwością – dodał abp Skworc.

Bp Rudolf Pierskała urodził się w 1959 r. w rodzinie Alfreda i Małgorzaty z domu Mitschke. Dzieciństwo i młodość spędził we wsi Kamionka, należącej do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Szkołę Podstawową ukończył w 1974 r. w Mechnicy, a w 1979 złożył egzamin dojrzałości kończąc Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, które ukończył w 1985 r. zdobyciem na KUL tytułu magistra teologii na podstawie pracy pt.: Identyfikacja dziecka z bohaterem biblijnym w katechezie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 r. w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka.

Po święceniach został wikariuszem w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (1985-1987). W latach 1987-1992 odbył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora na podstawie rozprawy pt.: "Adaptacja lekcjonarza do Mszy św. z udziałem dzieci". Po ukończeniu studiów został mianowany wykładowcą liturgiki i duszpasterzem akademickim w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Po powstaniu w 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego tej uczelni. W latach 1994-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Teologicznego. Od 1992 r. był także wykładowcą liturgiki w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.

W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt.: "Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej reformie liturgicznej". Od 1994 jest redaktorem Kalendarza Liturgicznego Diecezji Opolskiej, a od 1999 biuletynu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. „Głos pomocnika Komunii świętej”.

Bp Pierskała oprócz pracy naukowo-dydaktycznej bardzo sumiennie pełnił w latach 1993-2010 obowiązki dyrektora Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Na tym stanowisku wykazał się wielką troską o starszych i chorych kapłanów. W latach 2000-2012 był ceremoniarzem biskupim. W latach 2010-2011 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie.

Od 2011 r. pełnił obowiązki kanclerza kurii diecezjalnej i wykładowcy Wydziału Teologicznego UO. Był także kierownikiem kursów liturgicznych dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Ponadto jest wikariuszem biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Należy również do Międzydiecezjalnej Komisji Liturgicznej dla Diecezji Opolskiej i Gliwickiej.

W 2006 r. został uhonorowany godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji opolskiej 7 grudnia ub. roku. Za swoją dewizę biskupią obrał hasło: „Głosić radość Ewangelii” (Gaudium Evangelii nuntiare).

2014-01-11 10:25

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Orędzie Synodu Biskupów do Ludu Bożego: z radością i optymizmem głośmy Ewangelię

[ TEMATY ]

biskup

synod

orędzie

GRZEGORZ GAŁĄZKA

Do odważnego i radosnego głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie wezwali wszystkich wiernych ojcowie synodalni w Orędziu Synodu Biskupów do Ludu Bożego. Ten obszerny dokument, ogłaszany tradycyjnie na zakończenie kolejnego spotkania synodalnego i zatwierdzony podczas 20. kongregacji generalnej, przedstawiono w 5 językach 26 października w Watykanie.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent: należy dążyć do tego, by rodzinne gospodarstwa rolne mogły funkcjonować

2021-09-19 09:19

[ TEMATY ]

Warszawa

dożynki

Andrzej Duda

źródło: prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda

Należy dążyć do tego, by rodzinne gospodarstwa rolne mogły funkcjonować, bo to tam jest wytwarzana żywność wysokiej jakości - mówił w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla TVP prezydent Andrzej Duda. Jako szansę dla polskiego rolnictwa wymienił m.in. ekologiczne uprawy.

W weekend w Warszawie odbędą się Dożynki Prezydenckie, w trakcie których zostaną wręczone dyplomy dla twórców wieńców dożynkowych, a tuż po południu korowód dożynkowy przejdzie na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, gdzie Andrzej Duda zabierze głos.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję