Reklama

Z Polski

Obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Program Krajowego Kongresu Eucharystycznego, którego centralne obchody odbędą się 19 czerwca 2005 r.,
40. rocznica listu biskupów polskich do niemieckich, problemy duszpasterstwa polonijnego oraz zagrożenia wynikające z ewentualnych zmian ustawodawstwa chroniącego życie - to główne tematy obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która zebrała się 8 lutego w Warszawie. Rada Stała skierowała też specjalny list do Ojca Świętego z wyrazami modlitewnej solidarności i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Wiele miejsca Rada poświęciła obecnym problemom związanym z duszpasterstwem polonijnym. Mówiono o sytuacji niektórych parafii polonijnych w USA, a przede wszystkim o narastających trudnościach duszpasterstwa polonijnego w Niemczech. Związane są one z trudnościami finansowymi poszczególnych diecezji w Niemczech, co skutkuje redukcją ich personelu. W konsekwencji pojawiają się naciski na zmniejszenie liczby duszpasterzy polskich i placówek przez nich prowadzonych. Żądania takie są niezrozumiałe, gdyż coraz więcej Polaków udaje się do Niemiec w celach zarobkowych, winno się więc zapewnić im właściwą opiekę duszpasterską.

Apel biskupów do Sejmu RP o odrzucenie ustawy
„O świadomym rodzicielstwie”

Biskupi polscy zaapelowali do posłów o odrzucenie projektu ustawy O świadomym rodzicielstwie. W specjalnym liście do marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, wystosowanym 10 lutego br., przypominają oni swoje stanowisko w tej sprawie z 21 września 2004 r. Biskupi z całą mocą sprzeciwiali się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy, która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.
Rada Stała KEP przypomina w liście, że obecne prawo chroniące życie przyniosło pozytywne skutki dla społeczeństwa. Natomiast projekt ustawy „o świadomym rodzicielstwie” narusza konstytucyjne prawo do ochrony ludzkiego życia i zdrowia. Zezwala m.in. na dokonywanie aborcji przez nieletnie dziewczęta bez zgody rodziców i opiekunów, edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej i finansowanie z budżetu państwa aborcji, antykoncepcji i zapładniania in vitro. „Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego” - podkreślają biskupi.
Członkowie Rady Stałej KEP zaapelowali do posłów i posłanek, by mając na uwadze szacunek dla ludzkiego życia i dobro rodziny, odrzucili projekt ustawy, która narusza fundamentalne prawo każdego człowieka do życia. Zwrócili również uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał podobną ustawę z 1996 r. za niezgodną z Konstytucją RP, a była ona dużo mniej liberalna niż obecny projekt.

Panel dziennikarzy „Media a współczesna rzeczywistość”

Media sięgnęły w Polsce po czwartą władzę, bo trzy pozostałe władze nie wypełniają dobrze roli, którą wypełniać powinny - mówili uczestnicy panelu Media a współczesna rzeczywistość, który odbył się 5 lutego w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie. Przedstawicieli prasy, radia i telewizji zaprosił na to spotkanie przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu - abp Sławoj Leszek Głódź.
„Od 15 lat możemy w Polsce mówić i pisać wszystko, ale czy umiemy to robić z klasą?” - zastanawiał się prowadzący dyskusję duszpasterz środowisk twórczych i sportu diecezji warszawsko-praskiej - ks. Andrzej Chibowski.
Zdaniem przewodniczącej Rady Etyki Mediów Magdaleny Bajer, w nowej rzeczywistości, która wyłoni się z obecnego przesilenia politycznego w Polsce, media będą dla społeczeństwa przewodnikiem ukazującym drogowskazy. Ich zadaniem jest inicjowanie głębokiej debaty publicznej, uczestniczenie w niej i jej kontrolowanie.
Według Tomasza Wołka, do niedawna redaktora naczelnego Życia, choć dziennikarze aspirują do miana elity, to nie zawsze są w stanie temu zadaniu sprostać. Potrafią jednak być demiurgami procesów społecznych i politycznych. Celem dziennikarzy powinno być pogodzenie dążenia do prawdy z poczuciem najgłębszej odpowiedzialności, czego probierzem jest - w jego przekonaniu - „sprawa Wildsteina”.
Redaktor naczelny Trybuny Marek Barański stwierdził, że można manipulować prawdą przez dobór prawdziwych informacji, z pominięciem innych, również prawdziwych. Niebezpieczeństwo to jest o tyle realne, że o linii programowej pisma decydują właściciele tytułu i reklamodawcy.
Marek Zając z Tygodnika Powszechnego przypomniał, że gdyby nie wolne media, głośne dziś afery „nadal by drążyły Rzeczpospolitą”. Uważa on, że to właśnie media powinny uzdrowić trzy władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, wznosząc się ponad ideologiczne ograniczenia. Trzeba jednak samooczyszczenia środowiska dziennikarskiego, by nie doszło do skompromitowania „czwartej władzy”, za którą w wielu środowiskach są uważane media.

Reklama

Konkurs na wspomnienia uczestników II Konspiracji Niepodległościowej

Krajowe Studium Polski Podziemnej w Katowicach ogłasza konkurs na wspomnienia uczestników II konspiracji niepodległościowej. Praca konkursowa nie może przekroczyć 20 stron maszynopisu i powinna być zweryfikowana kserokopiami odpowiednich dokumentów. Powinna odpowiadać na pytania:
1) dlaczego walczyłem z systemem stalinowskim?
2) jaka była nazwa organizacji, do której należałem, i kto nią dowodził?
3) kto jeszcze należał do tej organizacji?
4) co zawierało archiwum organizacji (statut, program, rozkazy)?
5) w jakich okolicznościach UB rozpracowało organizację?
6) jak przebiegało śledztwo i jakie były zakłady karne, w których przebywałem?
7) jakie były losy moje i moich kolegów po opuszczeniu zakładu karnego?

Wspomnienia mogą przekroczyć wyżej wymienione pytania. Najlepsze prace postaramy się wydać. Należy załączyć 2 zdjęcia - z czasu konspiracji i aktualne.
Prace należy przesyłać do końca maja 2005 r. pod adresem:
Krajowe Studium Polski Podziemnej, ul. Stawowa 8, 40-953 Katowice

Tydzień w Polsce

Ks. Kazimierz Gurda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, 5 lutego wyświęcony został na biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. „Pragnę być głosicielem Bożego Miłosierdzia i tym Miłosierdziem obdarzać, sprawując sakramenty święte” - powiedział podczas uroczystości w kieleckiej katedrze.

11 lutego do Warszawy zostały przywiezione relikwie św. Joanny Beretty Molli. Umieszczono je w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Na uroczystość przybył z Mediolanu syn św. Joanny.

Promocja trzeźwości napotyka na coraz więcej problemów - apeluje Zespół Apostolstwa Trzeźwości działający przy Konferencji Episkopatu Polski. Na obradach Zespołu w dniach 7-8 lutego w Zakroczymiu wyrażono zaniepokojenie zwłaszcza marketingową ekspansją producentów alkoholu. Promocja picia „dociera do ludzi bardzo młodych i zmniejsza ich szanse na zdrowe i szczęśliwe życie” - czytamy w oświadczeniu wydanym na zakończenie obrad.

Tylko dla mężczyzn, ale za to co tydzień, otwiera się brama klasztoru ojców kamedułów na Bielanach w Krakowie. Z okazji Roku Eucharystii mnisi zapraszają ich do wspólnej modlitwy podczas niedzielnych Mszy Świętych. Pustelnicy będą je odprawiali w intencji dobroczyńców klasztoru. Kobiety w dalszym ciągu mogą odwiedzać kościół klasztorny tylko w wyznaczone dni roku.

Rada Ministrów przyznała Instytutowi Pamięci Narodowej dodatkowo dwa miliony złotych z tzw. rezerwy ogólnej, co jest sumą nader skromną. = Po 14 latach w procesie o rozkradanie FOZZ zamknięty został przewód sądowy - mimo to sprawa ulegnie prawdopodobnie „przedawnieniu” z powodu upływu czasu.

Wicepremier Jerzy Hausner wystąpił z SLD, ale pozostał w SLD-owskim rządzie Belki.

B. minister skarbu Andrzej Chronowski oświadczył przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, że najważniejsze dokumenty w sprawie sprzedaży PZU komunistycznemu BIG-owi (Millenium) „zostały zniszczone”.

Weszły w życie nowe, mniej korzystne dla chorych przepisy dotyczące zasad przyznawania i wypłacania zasiłków chorobowych. = Wiceminister MSZ Jan Truszczyński (b. współpracownik służb specjalnych PRL) nie został wicedyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zagranicznych UE, o którą to posadę się ubiegał.

PiS zaprotestował przeciw liberalizacji ustawy antynarkotykowej, zezwalającej na posiadanie niewielkiej ilości narkotyku. = Z powodu choroby ławnika rozpoczął się od nowa proces Mieczysława Wachowskiego przeciw Lechowi Kaczyńskiemu.

Premier Marek Belka przesłuchany został jako świadek w sprawie prywatyzacji PZU.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przebywała 5 stycznia z wizytą w Warszawie.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, imigranci zarobkowi (w tym Polacy) z prawem do pracy są bezwzględnie wykorzystywani przez pracodawców w Wielkiej Brytanii.

VIII Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w Narciarstwie Alpejskim odbyły się 5 lutego na stoku Stożka w Wiśle. Puchar Jana Pawła II zdobył już po raz szósty franciszkanin z Koszarawy Bystrej - o. Dobrosław Mężyk.

Blisko 300 górali i turystów wzięło udział 6 lutego w II Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II. Bieg rozegrano na szlaku narciarskim z Gliczarowa Górnego k. Bukowiny do Nowego Targu, którym niegdyś przechodził kard. Karol Wojtyła.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Komunia św. nie dla polityków wspierających aborcję

2019-06-07 17:03

[ TEMATY ]

Komunia

lininha_bs/pixabay.com

Prawodawcy, którzy głosowali przeciw ochronie życia poczętego nie powinni podchodzić do Komunii Św. – oświadczyła amerykańska diecezja Springfield. W tym tygodniu w stanie Illinois przegłosowano najbardziej liberalne prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych. Dzieci będzie można zabijać aż do momentu narodzin.

Dekret i list bp. Thomasa Paprockiego został rozesłany do wszystkich polityków, którzy opowiedzieli się za ustawą. Wymienia on z imienia i nazwiska dwóch deputowanych, którzy publicznie przyznawali się do bycia katolikami, lecz od lat ich czyny świadczą o czymś zupełnie przeciwnym. Tzw. katoliccy politycy wyrządzili szkodę osobom wierzącym w całym kraju – stwierdza amerykański hierarcha.

Ordynariusz Springfield powołuje się na kanon 915. Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi o tym, że do Komunii św. nie należy dopuszczać m.in. osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Takim natomiast jest wieloletnie publiczne wspieranie ohydnej zbrodni, jaką jest aborcja. Także wszyscy inni prawodawcy, którzy choćby jednorazowo wsparli projekty wymierzone w świętość ludzkiego życia, nie powinni przyjmować Komunii św., dopóki nie pojednają się z Bogiem i Kościołem.

Kiedy są ludzie, którzy przez swoje zewnętrzne i obiektywne działania, w sposób uporczywy manifestują swój ciężki grzech, jest moim obowiązkiem jako biskupa zareagować na to w sposób adekwatny – mówi bp Paprocki. Powołuje się on także na starożytny traktat Didache, który już u początków chrześcijaństwa zakazywał aborcji i dzieciobójstwa.

Natomiast dla osób, które zasłaniają się epoką posoborową i potrzebą dostosowania do czasów współczesnych, hierarcha cytuje konstytucję „Gaudium et spes” Soboru Watykańskiego II. Stwierdza ona niepodważalnie, że życie podlega „najwyższej ochronie od poczęcia”, a „aborcja i dzieciobójstwo są ohydnymi zbrodniami”.

W ostatnich dniach, nie po raz pierwszy, w sposób dosadny o aborcji wyraził się papież Franciszek, nazywając ją potworną zbrodnią i porównując ją do wynajęcia płatnego zabójcy. „Teraz jednak mamy polityków, którzy uważają się za katolików, mówiąc jednocześnie, że Kościół myli się w sprawach aborcji, eutanazji, małżeństwa i rodziny. Myślę, że nie możemy pozwolić sobie na niekwestionowanie tych stwierdzeń” – powiedział bp Paprocki.

CZYTAJ DALEJ

Burkina Faso: kolejna zbrodnia dżihadystów – 38 zabitych

2020-01-22 21:10

[ TEMATY ]

terroryzm

atak

Burkina Faso

Oleg Zabielin/Fotolia.com

W zamachu na targ w prowincji Sanmatenga w Regionie Środkowo-Północnym Burkina Faso dżihadyści zabili 38 osób. Ten kraj w Afryce Zachodniej przez wiele lat uchodził za enklawę spokoju i tolerancji, ale wszystko się zmieniło, gdy ten region Czarnego Lądu znalazł się pod wpływem bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego.

Sytuacja w Burkina Faso pogarsza się, jest tam coraz niebezpieczniej – powiedział w Radiu Watykańskim ks. Luca Caveada, chargé d’affaires nuncjatury apostolskiej w tym kraju. Zwrócił uwagę, że nasilanie się przemocy trwa tam już od kilku miesięcy, tworząc nieprzerwany łańcuch wydarzeń. Dodał, że w praktyce codziennie dochodzi do jakiegoś ataku, zwłaszcza na północy i wschodzie, na pograniczu z Nigrem i Mali.

21 stycznia władze potwierdziły ostatecznie, że w wyniku niedawnego zamachu na targowisko zginęło 38 osób

– oświadczył dyplomata papieski. Zaznaczył, że dziś rano na miejsce udała się delegacja z gubernatorem prowincji na czele, w jej składzie jest również miejscowy biskup. Przedstawiciele władz spotykają się z rodzinami ofiar, chcą dodać im otuchy i odbudować dialog.

"Niestety mamy tu jednak do czynienia z postępującą eskalacją" – stwierdził z ubolewaniem ks. L. Caveada. Przypomniał, że zaledwie kilka dni temu w sąsiednim Nigrze zabito 89 żołnierzy, dodając, że nuncjatura w stolicy Burkina Faso - Wagadugu obejmuje także ten kraj. "W stolicy 8 stycznia w szkole wybuchł granat. Na szczęście obyło się bez ofiar. Jest to długi łańcuch wydarzeń, które niestety nadal trwają“ – podsumował swą wypowiedź tymczasowy szef placówki papieskiej w Burkina Faso.

Jest ona nieobsadzona od 19 marca ub.r., gdy dotychczasowy jej szef abp Piergiorgio Bertoldi został przeniesiony na podobne stanowisko do Mozambiku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję