Reklama

Porady prawnika

Likwidacja „starego portfela”

(E)
Niedziela Ogólnopolska 13/2005

W emeryturach i rentach wciąż funkcjonuje określenie „starego portfela”, ale w 2010 r. odejdzie ono do lamusa.
Stary portfel oznacza emerytury i renty ustalone od kwoty bazowej niższej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w okresie, kiedy świadczenie było ustalane. 16 lipca 2004 r. zdecydowano o podwyższeniu tych emerytur i rent, a zatem zdecydowano zlikwidować krytykowaną od lat niesprawiedliwość.
Wszystkie emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujące na podstawie ustawy z 16 lipca 2004 r. (o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), które zostały obliczone od kwoty bazowej niższej od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, będą przeliczane przy uwzględnieniu nowych wyższych kwot bazowych. Zlikwidowanie starego portfela nie nastąpi od razu. Proces ten jest przewidziany na kilka lat.
W pierwszej kolejności podwyżka tych świadczeń będzie dotyczyć osób najstarszych, tzn. urodzonych przed 1930 r. Ich świadczenia będą wyrównywane w dwóch etapach: w marcu bieżącego roku oraz w marcu przyszłego roku. W tym roku kwota bazowa dla nich będzie wynosić 96,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia do ustalania wysokości świadczenia w dniu jego przyznania; w 2006 r. będzie ona wynosiła 100 proc. Obliczono, że przeciętna podwyżka wyniesie ok. 41 zł.
Świadczeniobiorcy urodzeni po 1929 r. otrzymają „wyrównanie” w czterech etapach, ale pierwszy nastąpi dopiero w marcu 2007 r. Wówczas ich świadczenie będzie przeliczone od kwoty bazowej, która będzie stanowić 94,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia emerytury lub renty podczas przyznania świadczenia. Kwota bazowa będzie wzrastać z każdym rokiem:
- w 2008 r. będzie to 96 proc.,
- w 2009 r. - 98 proc.,
- w 2010 r. osiągnie 100 proc.
Obliczono, że przeciętny wzrost emerytur i rent w latach 2007-2008 wyniesie 16 zł, zaś w latach 2009-2010 wzrosną one o 22 zł.
Świadczenia te będą przeliczane z urzędu, oznacza to, że nie trzeba składać wniosków do ZUS. Jeśli wypłata świadczenia jest z jakiegoś powodu wstrzymana, to przeliczenie według nowych zasad nastąpi po wznowieniu wypłaty.
Podwyżka obejmie również prawo do renty rodzinnej. Najpierw ponownie zostanie obliczone świadczenie, które przysługiwałoby zmarłemu, tzn. według nowych zasad. Dopiero od niego kwota przysługująca żyjącemu świadczeniobiorcy, bo - zgodnie z ustawą - renta rodzinna:
- dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które by przysługiwało zmarłemu,
- dla dwóch osób - 90 proc.,
- dla większej liczby uprawnionych - 95 proc.

Dodatki dla najbiedniejszych

W tym roku nie będzie powszechnej waloryzacji emerytur i rent, ale osoby, które pobierają świadczenie niższe od kwoty najniższej emerytury - obecnie 562,58 zł lub renty - obecnie 432,74 zł, otrzymają jednorazowo 100 zł lub 75 zł. 100 zł otrzymają ci, którzy pobierają emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo renty rodzinne, natomiast 75 zł otrzymają osoby pobierające renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Dodatek 100 zł otrzymają również rolnicy pobierający emerytury lub renty w kwocie nie wyższej niż emerytura podstawowa, a ta równa jest wysokości najniższej emerytury pracowniczej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wynosi 562,58 zł.

Reklama

Rekompensata za brak waloryzacji

W tym roku nastąpi również wypłata rekompensaty za wstrzymaną w 2002 r. waloryzację dodatków kombatanckich oraz pieniężnych świadczeń dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy. Rekompensata przysługuje za okres od 1 czerwca 2002 r. do końca stycznia 2005 r. i jest nią suma comiesięcznych niedopłat wraz z ustalonymi odsetkami za każdy dzień zwłoki.

Nowa kwota bazowa i podstawa wymiaru

Od 1 marca br. obowiązuje też nowa kwota bazowa. W związku z tym osoby, które po tej dacie złożą wniosek o rentę lub emeryturę, otrzymają ją obliczoną już według nowej kwoty bazowej, która wynosi teraz 1903,03 zł.
Od pierwszego marca br. wzrasta też podstawa wymiaru renty przyznanej zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych. Podstawa ta wzrasta od 111,75 zł do 1536, 39 zł. Oznacza to, że renty inwalidów wojennych i wojskowych wzrosną w niektórych przypadkach o ponad 100 zł.

Uwaga: Redakcja nie udziela indywidualnych porad prawnych.

Reklama

Z potrzeby serca – kult ks. Jerzego Popiełuszki w liczbach

2019-10-18 11:50

ar, aw / Warszawa (KAI)

Od 1984 roku grób księdza Jerzego Popiełuszki odwiedziło blisko 23 mln. osób, natomiast muzeum Męczennika, znajdujące się przy parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu zwiedziło ok. 65 tysięcy osób. Relikwie w ponad tysiącu miejsc na świecie, dziesiątki ulic i pomników... W sobotę 19 października przypada 35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, duchownego, który przyciąga ludzi z całego świata – wierzących i niewierzących

Rycerze Kolumba

Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, powołany przez kard. Kazimierza Nycza na wiosnę 2011 r., rok po beatyfikacji, pieczołowicie odnotowuje wszelkie przejawy czci skromnego duszpasterza ludzi pracy, zamordowanego przez funkcjonariuszy SB 19 października 1984 r. Na pytanie, dlaczego ludzie tu wciąż przychodzą, odpowiadają: Z potrzeby serca.

Wystarczy choć krótko być przy grobie ks. Jerzego w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu żeby zauważyć nieustający potok wiernych, którzy tu przychodzą. W grupach, całymi rodzinami lub indywidualnie, nieraz na kilka minut, żeby pomodlić się w godzinach porannych, by pobiec później do swych codziennych zajęć. Jak podaje Paweł Kęska, specjalista ds. projektów rozwoju Muzeum, Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu oraz Sanktuarium, Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, od 1984 roku grób księdza Jerzego Popiełuszki odwiedziło blisko 23 mln. osób. Nie sposób policzyć nawiedzeń indywidualnych, więc z pewnością liczba ta jest znacznie wyższa.

Łatwiej natomiast ustalić liczbę osób, które w tym roku obejrzały ekspozycję w muzeum, poświęconą ks. Popiełuszce – jest ich ok. 65 tysięcy. Zwiedzający wpisują się do Księgi Pamiątkowej, w której dzielą się wrażeniami i prośbami. Jest wśród nich wiele wpisów, dotyczących spraw społecznych i narodowych. To naturalne – kapłan, który nawoływał do stosowania zasad sprawiedliwości społecznej, upominał się o pokrzywdzonych przez władze komunistycznego reżimu, zwłaszcza robotników z Huty Warszawa, ale przestrzegał też przed pokusą nienawiści i apelował, by zło zwyciężać dobrem, w naturalny sposób stał się orędownikiem trudnych spraw narodu i ojczyzny. Wielu zwiedzających nie kryje wzruszenia i emocji, związanych z obejrzeniem ekspozycji.

Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato, który był legatem papieskim na uroczystości beatyfikacyjne, wyznał w homilii 6 czerwca 2010 r.: “Kilkakrotnie miałem okazję odwiedzić w Warszawie muzeum poświęcone naszemu Błogosławionemu męczennikowi księdzu Jerzemu Popiełuszce. Za każdym razem wzruszenie było tak wielkie, że prowadziło do łez. Potwornie zeszpecona twarz tego łagodnego kapłana była podobna do ubiczowanego i upokorzonego oblicza ukrzyżowanego Chrystusa, które utraciło piękność i godność”.

Wiadomo też, że relikwie błogosławionego trafiły do około 1050 miejsc na całej kuli ziemskiej. Stało się to możliwe po ekshumacji ciała ks. Jerzego, która została przeprowadzona w ramach procesu beatyfikacyjnego. Ponad 700 relikwii trafiło wówczas do kościołów w Polsce, około 300 nie tylko do Europy, Ukrainy, Austrii, Włoch, ale w najbardziej oddalone od Polski zakątki świata – na Filipiny, do Australii, Beninu. Ksiądz Jerzy przemawia więc językiem uniwersalnym.

Każdego 19. dnia miesiąca przy relikwiach błogosławionego w kościele św. Stanisława Kostki odprawiana jest Msza św. z prośbami za wstawiennictwem ks. Jerzego i podziękowaniami za otrzymane łaski. Księga wpisów odnotowuje część podziękowań za otrzymane łaski za wstawiennictwem ks. Jerzego. Większość podziękowań dotyczy zwyczajnych spraw, np. otrzymania pracy, wiele jest świadectw o wyjściu z uzależnień czy porzuceniu planów o rozwodzie. Jednak są tu opisane wydarzenia nadzwyczajne, na przykład niewyjaśnione z punktu widzenia medycyny uzdrowienia. Nie zostały one szczegółowo zbadane, jednak osoby dające świadectwo nie mają wątpliwości, że zawdzięczają uzdrowienie swoje lub bliskich ks. Popiełuszce.

Do kościoła św. Stanisława Kostki i grobu ks. Jerzego nieprzerwanie przychodzą także jego przyjaciele i współpracownicy – gromadził ich za życia, gromadzi i po śmierci.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Częstochowa: Zapalają ogień w świecie

2019-10-18 21:54

Beata Pieczykura

– Wkraczamy z ufnością w nowy rok akademicki 2019/2020. Ośmielamy się śmiałością nie ludzką, ale pochodzącą od Ducha Świętego podjąć studia teologiczne, którym towarzyszy formacja do dojrzałego życia chrześcijańskiego i podjęcie różnych form ewangelizacji we współczesnym święcie – mówił ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie podczas inauguracji nowego roku akademickiego w murach tej uczelni.

Beata Pieczykura/Niedziela

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2019/2020 w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie odbyła się 18 października br. Z tej okazji Mszy św. w kaplicy seminaryjnej pw. Zesłania Ducha Świętego przewodniczył i homilię głosił abp Wacław Depo. Do zebranych, czyli „uczestników zmagań o komplementarność wiary i rozumu”, Ksiądz Arcybiskup powiedział: – Prośmy Ducha Świętego o pogłębienie naszej wiary i ludzkiej współpracy w tym dziele, którym jest Uniwersytet i nasz Instytut.

Zobacz zdjęcia: Częstochowa: Zapalają ogień w świecie

Po uroczystej immatrykulacji studentów I roku oraz wręczeniu dyplomów magisterskich, dyplomów i świadectw Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej wykład inauguracyjny „Teologiczne recepty na kryzys Kościoła w Polsce” wygłosił ks. dr hab. Damian Wąsek.

W ub. r. akademickim w Instytucie studiowało 125 studentów na studiach magisterskich i podyplomowych. W warsztatach biblijnych uczestniczyło 59 osób. Stopień magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ponieważ Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie jest związany umową z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie) uzyskało 9 osób, a studia podyplomowe ukończyło 7 osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem