Reklama

Niedziela Częstochowska

"Dzień św. Tomasza z Akwinu" w WSD

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, w kaplicy seminaryjnej Zesłania Ducha Świętego oraz wykład tomistyczny złożyły się na „Dzień św. Tomasza z Akwinu” 28 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

W obchodach wzięli udział: klerycy oraz profesorzy i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej.

– Na obrazie umieszczonym w sandomierskim seminarium Chrystus mówi do św. Tomasza z wysokości krzyża: „Dobrze o Mnie napisałeś, Tomaszu”. To była odpowiedź na jego zwątpienie, czy wobec ogromu piękna, prawdy i miłości Boga to wszystko, co napisał, nie jest przysłowiową słomą. Dlatego chcemy od niego uczyć się postawy pokory w rozpoznawaniu prawdy Bożej, prawdy o człowieku i świecie – mówił na początku Mszy św. abp Depo.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

W homilii podkreślił, że „przypatrując się życiu św. Tomasza z Akwinu doświadczamy prawdy, że w życiu intelektualnym i duchowym nie ma Bożej amnestii od stawania się coraz bardziej i głębiej świadkiem Bożych tajemnic” i zacytował słowa św. Tomasza z Akwinu: „Gdzie zmysł darmo dojść się stara, serca żywa krzepi wiara, porządkowi rzeczy wbrew! Pod odmiennych szat figurą w znakach różny, nie naturą, kryje się tajemnic dziw!”.

– Wielką zasługą św. Tomasza było ukazywanie w pełnym świetle harmonii istniejącej pomiędzy rozumem a wiarą. Skoro światło rozumu i światło wiary pochodzą z tego samego źródła, od Boga, to nie mogą sobie wzajemnie zaprzeczać – zaznaczył arcybiskup.

Za św. Janem Pawłem II z jego encykliki „Fides et ratio” powtórzył: „Ujmując rzecz jeszcze bardziej radykalnie, Tomasz uznaje, że natura, właściwy przedmiot badań filozofii, może się przyczynić do zrozumienia Bożego Objawienia”.

Komentując czytania mszalne, metropolita częstochowski wskazał, że „mądrość przewyższa wszystko, co na ziemi uchodzi za najcenniejsze. Dlatego trzeba o nią prosić Boga, aby móc zgodnie z nią postępować”.

– W Ewangelii spotykamy ostrzeżenie Jezusa przed dążeniem do bycia wywyższonym od innych. Prawdziwym bowiem Nauczycielem i Mistrzem jest Chrystus, który jest Darem Ojca i Słowem Ojca. Jezus podkreśla rolę pokory, czyli prawdy o sobie wobec Boga, aby być autentycznymi w posłudze innym – kontynuował arcybiskup.

Reklama

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Metropolita częstochowski przypomniał, że „św. Tomasz z Akwinu opisując wiarę, podkreśla, że ona jest wewnętrzną drogą”. – Światło wiary prowadzi do widzenia spraw Bożych i ludzkich. Każdy rodzaj naszego powołania, każdy wiek trwania już w Chrystusowym kapłaństwie nie zwalnia nas z walki o swoją dojrzałość, która będzie zawsze szukaniem woli Bożej, a nie samorealizacji – podkreślił.

Arcybiskup zacytował również słowa papieża Franciszka z adhortacji „Evangelii gaudium”: „Radość Ewangelii jest tym, czego nic i nikt nie zdoła nam odebrać. Choroby współczesnego świata oraz Kościoła nie powinny stanowić wymówki, by zmniejszyć nasze zaangażowanie i nasz zapał...Nawet z bolesną świadomością własnej kruchości trzeba kroczyć naprzód i nie poddawać się oraz przypominać sobie to, co Pan powiedział do św. Pawła: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali»” – napisał papież Franciszek.

– Prośmy św. Tomasza o harmonię wiary i rozumu, a jednocześnie o odwagę świadectwa do końca – zakończył abp Depo.

Następnie w auli św. Jadwigi uczestnicy „Dnia ze św. Tomaszem z Akwinu” wysłuchali wykładu ks. prof. Tomasza Stępnia z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademii Katolickiej w Warszawie nt. „Święty Tomasz z Akwinu i rewolucja w angelologii”.

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Witając uczestników spotkania, ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, podkreślił, że św. Tomasz z Akwinu to „największy święty pośród uczonych i największy uczony pośród świętych”. – Mówiono o nim, że posiadł rozum wszystkich poprzedzających go uczonych. Jego naukowa spuścizna jest ogromna. Ze względu na jego mądrość i czystość serca nadano mu z czasem przydomek: Doctor Angelicus (Doktor Anielski) – mówił ks. Selejdak.

Reklama

– Mimo upływu wieków, myśl św. Tomasza z Akwinu pozostaje filarem katolickiej nauki. Są co prawda tacy, którzy uważają, że w poszukiwaniach naukowych nie należy zatrzymać się tylko na tomizmie. Owszem – odpowiadają jego zwolennicy – ale żeby się na nim nie zatrzymać, postarajcie się najpierw do niego dojść – kontynuował ksiądz rektor.

Następnie ks. prof. Tomasz Stępień przypomniał, że „św. Tomasz z Akwinu to ortodoksja ortodoksji” i ukazał postać św. Tomasza z Akwinu z perspektywy XIII w.

– To był czas, kiedy pisma Arystotelesa trafiają na uniwersytety. Wówczas na uniwersytetach wręcz kipi. Był nawet zakaz czytania dzieł Arystotelesa. I w tej atmosferze przychodzi św. Tomasz z Akwinu. Komentuje Arystotelesa i robi całą teologię w oparciu o Arystotelesa. Akwinata nie tylko posługiwał się Arystotelesem, ale przekroczył Arystotelesa – mówił ks. Stępień.

Prelegent przypomniał, że w XIII w. nastąpiło nawet potępienie św. Tomasza z Akwinu. Dopiero na początku XIV w. następuje ostateczna rehabilitacja św. Tomasza, kiedy papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 r.

– Dzięki św. Tomaszowi prawdziwa rewolucja dokonała się w angelologii. Św. Tomasz wskazał, że anioł jest istotą duchową. Akwinata postawił sobie pytanie, jak to było możliwe, że anioł popełnił grzech. Św. Tomasz w odpowiedzi wskazał, że posiadanie najwyższego dobra oznacza kontemplowanie tego dobra. Grzech anioła polegał na tym, w jaki sposób dokonał wyboru. Anioł zgrzeszył, szukając własnej woli, a nie podporządkował się woli Bożej – zauważył prelegent.

Ks. Stępień wskazał również, że „dzisiaj angelologia właściwie znikła z systematycznego wykładu teologii. Jednak wraca ona tylnymi drzwiami w dziełach filozofii”.

Reklama

– Św. Tomasz z Akwinu uczy nas bezkompromisowego dążenia do prawdy – zaznaczył prelegent.

„Dzień św. Tomasza z Akwinu” w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie ma już długą tradycję. Uroczysty dzień obchodów wspomnienia św. Tomasza z Akwinu sięga czasów, kiedy Częstochowskie Seminarium Duchowne miało swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Bernardyńskiej 3, do roku 1991. Tradycja ta była kontynuowana po przeniesieniu seminarium do Częstochowy i poświęceniu nowego budynku przez św. Jana Pawła II 15 sierpnia 1991 r. Św. Tomasz z Akwinu jest patronem kaplicy w Domu Profesorskim w seminarium.

2022-01-28 20:45

Ocena: +7 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykańczyk rektorem

Niedziela częstochowska 37/2021, str. V

[ TEMATY ]

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Karol Porwich/Niedziela

Ks. dr hab. Ryszard Selejdak

Ks. dr hab. Ryszard Selejdak

Ksiądz prał. dr hab. Ryszard Selejdak, wieloletni watykański ekspert od seminariów, został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Ks. Jarosław Grabowski: To chyba trudne zadanie być rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w czasach spadku powołań do kapłaństwa...

Ks. Ryszard Selejdak: Z pewnością jest to duże wyzwanie nie tylko dla rektora, ale i dla biskupa diecezjalnego, wychowawców seminaryjnych, wykładowców oraz dla tych, którym na sercu leży dobro Kościoła. Konieczne jest, aby kandydatom, choć mniej licznym w obecnych czasach, zapewnić przede wszystkim formację wierną Tradycji i Magisterium Kościoła, solidną, integralną, wspólnotową i misyjną. Winna ona stanowić kontynuację jedynej „drogi bycia uczniem”, która rozpoczyna się w momencie chrztu, doskonali się wraz z innymi sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, zostaje przyjęta jako centrum własnego życia w chwili wstąpienia do seminarium i trwa nieustannie. Formacja – zarówno początkowa, jak i permanentna – powinna być odczytywana w integralnej wizji uwzględniającej cztery wymiary proponowane przez adhortację Pastores dabo vobis: ludzki, duchowy, intelektualny oraz duszpasterski. Razem tworzą one i kształtują tożsamość seminarzysty oraz prezbitera. Taka formacja od początku musi mieć charakter wspólnotowy. Powołanie do kapłaństwa jest bowiem darem, który Bóg daje Kościołowi i światu, oraz drogą do uświęcenia siebie i innych. Nie może być ono przeżywane w sposób indywidualistyczny, lecz zawsze w odniesieniu do wspólnoty. Tak rozumiane powołanie zostaje odkryte i przyjęte wewnątrz wspólnoty parafialnej, formuje się w seminarium w kontekście wspólnoty wychowawczej, aby doprowadzić seminarzystę, poprzez święcenia, do bycia częścią „rodziny” prezbiterium, w służbie jakiejś konkretnej wspólnoty. Biorąc pod uwagę fakt, że uczeń-kapłan wywodzi się ze wspólnoty chrześcijańskiej i do niej powraca, aby jej służyć i ją prowadzić jako pasterz, formacja winna się odznaczać w sposób naturalny misyjnością, gdyż jej celem jest uczestniczenie w jedynej misji powierzonej przez Chrystusa swojemu Kościołowi, czyli we wszystkich formach ewangelizacji.

CZYTAJ DALEJ

Świadectwo Edyty i Łukasza Golców: Bóg jest naszą tarczą

2024-07-14 20:20

[ TEMATY ]

świadectwo

Golec uOrkiestra

fot. Grzegorz Szpak/Festiwal Życia

Golec uOrkiestra już kiedyś występował jako zespół na Festiwalu Życia. Trzy lata temu muzycy zaśpiewali ze sceny „Do Kokotka wróć” i rzeczywiście wrócili, choć w bardzo nieoczywistej roli.

Rekordowa, niemal o połowę wyższa niż w rok temu frekwencja, biskup biegnący z młodzieżą w błocie czy pierwszy katolicki stand-up w wykonaniu księdza – tegoroczny Festiwal Życia w Kokotku zapadnie w pamięć z powodu wielu wyjątkowych momentów, ale przede wszystkim pozostawi tysiące młodych ludzi z ważnymi przemyśleniami na cały kolejny rok.

CZYTAJ DALEJ

Na Jasnej Górze trwa pierwszy wakacyjny szczyt pielgrzymkowy

2024-07-15 21:29

[ TEMATY ]

Pielgrzymki 2024

Karol Porwich /Niedziela

Przede wszystkim z modlitwą za rodziny, o powołania kapłańskie, o ducha jedności w małych wspólnotach i w Ojczyźnie, ze świadectwem wiary na Jasną Górę przybyły pierwsze w tym roku diecezjalne pielgrzymki piesze, a także kilka mniejszych grup. To tradycyjnie na lipcowy odpust Matki Bożej z Góry Karmel - 16 lipca. Na Jasnej Górze trwa pierwszy wakacyjny tzw. szczyt pielgrzymkowy.

Suma odpustowa sprawowana będzie we wtorek o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie. Mszy św. przewodniczyć ma karmelita bosy o. Marcin Fizia. Drogę Krzyżową o godz. 15.00 odprawią pielgrzymi 90. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej poprowadzi ks. Jan Markowski, kierownik Pielgrzymki Poznańskiej. Po Apelu odbędzie się Procesja Maryjna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję