Reklama

Polska

Bp Wiesław Lechowicz obejmuje Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Bp Wiesław Lechowicz obejmie w sobotę oficjalnie jurysdykcję nad Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego z 68 parafiami wojskowymi lub wojskowo-cywilnymi. Posługuje tam 110 kapelanów, z tego 10 pracuje poza granicami Polski na misjach.

[ TEMATY ]

ordynariat polowy

bp Wiesław Lechowicz

Fot. Biuro Prasowe KEP

Bp Wiesław Lechowicz

Bp Wiesław Lechowicz

Zgodnie z decyzją papieża Franciszka 15 stycznia br. dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej i wieloletni delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego. Zastąpi on na tym stanowisku abpa Józefa Guzdka, który 16 lipca 2021 r. został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą białostockim. Miał jednocześnie pełnić "posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego ordynariatu polowego do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez nowego ordynariusza wojskowego".

Posługa ta kończy się 12 lutego. W sobotę nastąpi przekazanie kanoniczne ordynariatu polowego biskupowi Wisławowi Lechowiczowi w obecności kolegium konsultorów, wikariusza generalnego i kanclerza ordynariatu polowego. Następnie odbędzie się jego ingres do katedry polowej w Warszawie. Po liturgii na placu Krasińskich w Warszawie nowy ordynariusz polowy oficjalne powita się z Wojskiem Polskim.

Jego dewizą biskupią są słowa: "In finem diligere" (Do końca umiłować).

"Biskup polowy idzie do każdego żołnierza i funkcjonariusza niezależnie od tego, czy jest wierzącym czy niewierzący. Doświadczenie pokazuje, że także osoby niewierzące czy poszukujące chętnie przychodzą na spotkania indywidualne czy w większej grupie, aby posłuchać biskupa szukając dla siebie inspiracji" - powiedział ks. płk Straży Granicznej dr Zbigniew Kępa, notariusz kurii biskupiej Ordynariatu Polowego.

Historia ordynariatu polowego sięga roku 1918 i odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z decyzją papieża Benedykta XV duszpasterstwo wojskowe przybrało wówczas formę biskupstwa polowego. Na jego czele stanął biskup polowy Wojska Polskiego, którym został bp Stanisław Gall (1919-1933). Jego następcą był bp Józef Gawlina (1933-1947).

Po jednostronnym zerwaniu konkordatu w 1945 r. przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej biskupstwo polowe przestało funkcjonować. W latach 1945-1991 duszpasterstwo wojskowe działało w Polsce w ramach Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego, kierowanego przez generalnych dziekanów.

Reklama

Ordynariat polowy Wojska Polskiego został przywrócony i powołany przez św. Jana Pawła II 21 stycznia 1991 r. Pierwszym po II wojnie światowej biskupem polowym został ks. prał. Sławoj Leszek Głódź. Utworzył on wszystkie niezbędne instytucje diecezji wojskowej i wprowadził księży kapelanów do jednostek wojskowych. W roku 2004 nowym ordynariuszem polowym został bp Tadeusz Płoski, który pełnił tę posługę do roku 2010, kiedy to zginął w katastrofie smoleńskiej. Jego następcą został bp Józef Guzdek, obecnie w stopniu generała brygady. Dwaj ostatni duszpasterze stanęli przed wyzwaniami związanymi z redukcją polskiej armii, rezygnacją z zasadniczej służby zawodowej i uzawodowieniem wojska, jak też dyslokacją jednostek wojskowych.

Istnienie Ordynariatu Polowego i działalność duszpasterska została zagwarantowana w Konkordacie zawartym między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 28 lipca 1993 r.

Zgodnie ze Statutem Ordynariatu Polowego nadanym przez Stolicę Apostolską kandydatów na urząd biskupa polowego WP przedstawia papieżowi nuncjusz apostolski po uprzedniej konsultacji z władzami kościelnymi i państwowymi.

W dokumencie wskazano, że do Ordynariatu Polowego należą katolicy Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów wschodnich w tym: żołnierze zawodowi, wojskowi emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi; żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby; żołnierze służby terytorialnej w czasie trwania służby; pracownicy Resortu Obrony Narodowej, funkcjonariusze oraz inni pracownicy zatrudnieni w instytucjach wojskowych, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi; uczniowie i studenci szkół oraz uczelni wojskowych oraz funkcjonariusze i pracownicy: Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wraz z rodzinami.

Reklama

W gronie tym są również osoby zatrudnione lub przebywające w szpitalach wojskowych, w domach opieki jak również członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą, jak też kombatanci i weterani.

"Obecnie ordynariat polowy liczy ok. 480 tys. wiernych, którzy są skupieni w 68 parafiach wojskowych lub wojskowo-cywilnych. Posługuje im 110 kapelanów, z tego 10 kapelanów pracuje poza granicami Polski na misjach w Kosowie, Libanie, Rumunii w Iraku i na Łotwie" - powiedział bp Lechowicz.

Zgodnie ze statutem Ordynariatu Polowego "biskup i kapelani wojskowi mogą przyjmować wojskowe stopnie, honory, uposażenie i emeryturę, po uprzednim uzgodnieniu tego z właściwymi władzami państwowymi".

"W sprawach sądowych wiernych Ordynariatu Polowego w Polsce, sądem pierwszej instancji jest Sąd Metropolitalny w Warszawie, zaś apelacyjnym - Sąd Metropolitalny w Poznaniu" - czytamy w dokumencie.

Od 1995 r. co roku ordynariat przyznaje wyróżnienia Benemerenti Ordynariatu Polowego. Nagroda przyznawana jest "dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość".

Wydaje on również czasopismo informacyjno-formacyjne "Nasza Służba", na łamach którego informuje o działalności biskupa polowego, kapelanów oraz wojska i służb mundurowych.

W minionych latach biskup polowy WP był delegatem KEP: ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, ds. Duszpasterstwa Policji, ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei, ds. Harcerzy i ds. Kombatantów.

Reklama

Kuria Biskupia Ordynariatu Polowego znajduje się w Warszawie, a głównym kościołem jest katedra polowa pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Długiej.

Bp Wiesław Lechowicz ma 59 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1987 r. w katedrze tarnowskiej z rąk bp. Jerzego Ablewicza.

W 1992 r. został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej do Rzymu. W 1996 r. na Uniwersytecie św. Krzyża obronił rozprawę doktorską.

W 1998 r. został mianowany kapelanem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, a we wrześniu 1999 r. objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 2002 r. obronił pracę licencjacką w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

24 lutego 2004 r. ordynariusz tarnowski powierzył mu obowiązki rektora seminarium w Tarnowie. W tym czasie pracował też w Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach 2001-2002 i w latach 2006-2007.

Papież Benedykt XVI 22 grudnia 2007 r. mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął 16 lutego 2008 r. w katedrze w Tarnowie z rąk bpa Wiktora Skworca.

Hierarcha wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa, Komisji KEP ds. Duszpasterstwa i jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

We wrześniu 2021 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego i za działalność na rzecz środowisk polonijnych. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mhr/

2022-02-12 08:28

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bp Lechowicz: przychodzę do ordynariatu polowego jako duszpasterz, nie żołnierz

[ TEMATY ]

ordynariat polowy

bp Wiesław Lechowicz

episkopat.news

Bp Wiesław Lechowicz

Bp Wiesław Lechowicz

Do ordynariatu polowego Wojska Polskiego przychodzę w pierwszym rzędzie jako biskup-duszpasterz, a nie jako żołnierz - powiedział PAP nowo mianowany przez papieża Franciszka biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Zapewnił, że będzie służył bez względu na okoliczności.

Papież Franciszek mianował 15 stycznia br. nowym ordynariuszem polowym Wojska Polskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej i wieloletniego Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp. Wiesława Lechowicza. Od października 2011 r. duchowny pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Posługę Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej będzie świadczył do najbliższego Zebrania Plenarnego KEP, które zaplanowane jest na marzec.

CZYTAJ DALEJ

Abp Grušas dla KAI: końcowy dokument zgromadzenia w Pradze bez propozycji reform

2023-02-08 15:23

[ TEMATY ]

synod

Karol Porwich/Niedziela

Propozycje reform w Kościele nie będą tematem dokumentu końcowego europejskiego zgromadzenia synodalnego, jakie w dniach 5-12 lutego odbywa się w Pradze. Potwierdził to przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) abp Gintaras Grušas.

Odpowiadając na pytanie KAI, metropolita wileński oświadczył, że nie taki jest cel dokumentu ani samego procesu synodalnego. Zaznaczył, że „nie mamy przedstawiać rozwiązań problemów, mamy doświadczać synodalności:. Spodziewa się jednak, że problemy i „rany”, o których mówiono w czasie zgromadzenia, będą w nim wspomniane. – Ale to nie jest dokument programowy, nie będziemy więc w nim proponować ostatecznych rozwiązań problemów, jakie występują w Kościele – podkreślił abp Grušas.

CZYTAJ DALEJ

Premier: 8 lat więzienia dla Andrzeja Poczobuta to kolejny akt prześladowania Polaków na Białorusi

2023-02-08 14:56

[ TEMATY ]

premier

Krystian Maj/KPRM

8 lat więzienia dla Andrzeja Poczobuta to nieludzki wyrok białoruskiego reżimu i kolejny akt prześladowania Polaków na Białorusi. Zrobimy wszystko, by pomóc polskiemu dziennikarzowi, odważnie pokazującemu prawdę - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki.

"8 lat więzienia dla Andrzeja Poczobuta. Nieludzki wyrok białoruskiego reżimu. To kolejny akt prześladowania Polaków na Białorusi. Zrobimy wszystko, by pomóc polskiemu dziennikarzowi, odważnie pokazującemu prawdę" - napisał szef rządu na Twitterze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję