Reklama

Porady prawnika

Podatek od umowy


Niedziela Ogólnopolska 7/2006, str. 19

Zapewne każdy z nas nieraz w życiu musiał zawrzeć jakąś umowę, np. sprzedając samochód, pożyczając pieniądze czy przyjmując darowiznę. Czynności te nazywamy cywilnoprawnymi i, niestety, podlegają one opodatkowaniu. Do katalogu czynności cywilnoprawnych należą: umowa sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, ustanowienia odpłatnej renty, umowa dożywocia, umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, umowa majątkowa małżeńska, umowa spółki, depozytu nieprawidłowego oraz ustanowienie odpłatnego użytkowania nieprawidłowego i ustanowienie odpłatnej służebności.
W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych znajduje się obszerny katalog zwolnień od tego podatku. Nie zapłacimy go zatem od czynności cywilnoprawnych w sprawach alimentacyjnych, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, oświaty. Zwolnienie od tego podatku dotyczy także umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Podatku nie płacimy także, gdy przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku. Przepisy przewidują również ulgę (czyli zwolnienie) dla jednostek budżetowych, organizacji pożytku publicznego (jeżeli dokonuje czynności w związku z nieodpłatną działalnością) osób prawnych, których celem statutowym jest działalność naukowa, kulturalna, związana z ochroną środowiska, samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa oraz Agencji Rynku Rolnego. Obowiązek zapłaty podatku powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy, i spoczywa na stronach tej umowy. Co to oznacza? Obie strony muszą zapłacić dany (wyliczony) podatek. Dla organu podatkowego nie mają znaczenia postanowienia umowy, z których wynika, że strony ustaliły, kto ma zapłacić podatek; może wezwać do zapłaty obie strony, mimo że strony ustaliły, że zapłaci np. pożyczkobiorca.
Generalnie podatek płaci podatnik. Jeśli jednak sprawa dotyczy umowy majątkowej zawieranej przed notariuszem, nie musimy sobie zaprzątać głowy wypełnianiem deklaracji podatkowej. W takim przypadku naszym obowiązkiem podatkowym zajmie się notariusz. Pobierze od nas wyliczoną kwotę i wpłaci ją na rachunek organu podatkowego. Dodatkowo przekaże też fiskusowi odpis sporządzonego aktu notarialnego stanowiącego podstawę opodatkowania.
Jeśli podatek musimy zapłacić sami, konieczne jest wypełnienie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-1). W deklaracji musimy wpisać: adres i nazwę organu podatkowego (będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony umowy), która ze stron umowy dokonuje zapłaty podatku, przedmiot opodatkowania (wskazać konkretną umowę), podstawę opodatkowania. Musimy też wyliczyć należny podatek przy zastosowaniu odpowiedniej stawki. Pamiętajmy, że podatek musimy zapłacić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. A oto skala podatku:
- 38 zł od umowy majątkowej małżeńskiej,
- 2 proc. od kwoty lub wartości przy umowie pożyczki,
- 1 lub 2 proc. liczone od wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego nabytych ponad wartość udziału w spadku - przy umowie o dział spadku,
- 1 lub 2 proc. liczone od wartości rynkowej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego - przy umowie sprzedaży,
- 19 zł od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej, a na zabezpieczenie wierzytelności istniejących 0,1 proc. od kwoty zabezpieczonej wierzytelności.
Sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to także samochodów. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje zwolnienie od podatku pożyczek zawieranych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. W skład I grupy podatkowej w rozumieniu tych przepisów wchodzi najbliższa rodzina (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha). Kwota, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, wynosi obecnie 9637 zł i jest liczona w ciągu 5 lat od ostatniego nabycia.
W przypadku pożyczek w gronie pozostałych osób, zwolnione od podatku są pożyczki, których łączna kwota od tego samego podmiotu nie przekracza w ciągu kolejnych 12 miesięcy 1000 zł.

(E)

Reklama

Matka Boża Szkaplerzna

xzr
Edycja szczecińsko-kamieńska 31/2002

Arkadiusz Bednarczyk

16 lipca przypada w liturgii Kościoła wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Dzień ten nazywany jest często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeństwem szkaplerza.

Historia szkaplerza karmelitańskiego sięga XII w. Duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili życie modlitwy na Górze Karmel w Palestynie. Nazywali się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy. Kościół uznał ich regułę życia i dał prawny początek Zakonowi Karmelitów, który promieniował przykładem świętości w nowym dla siebie środowisku, ale nie uniknął też określonych trudności. Wtedy odznaczający się świętością generał zakonu, angielski karmelita św. Szymon Stock, zmobilizował swoich braci i zawierzając się Maryi, prosił Ją o pomoc. Jak podają kroniki, gdy modlił się słowami antyfony Flos Carmeli ( Kwiecie Karmelu) w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. ukazała mu się Maryja w otoczeniu aniołów i wskazując na szkaplerz, powiedziała: "Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Nabożeństwo szkaplerzne, praktykowane początkowo tylko we wspólnotach karmelitańskich, bardzo szybko rozpowszechniło się wśród ludzi świeckich i duchowieństwa.

Do nabożeństwa szkaplerznego przywiązane są przywileje uznane przez Kościół jako objawione przez Maryję:

- noszącym szkaplerz Maryja zapewniła opiekę w trudach i niebezpieczeństwach życia zarówno względem duszy, jak i ciała;

- w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia;

- każdy, kto nosi szkaplerz, jest złączony z Zakonem Karmelitańskim i ma udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (objęty jest intencjami Mszy św., komunii św., umartwień, postów, modlitw itp.).

Z końcem XV w. do powyższych łask dołączono tzw. przywilej sobotni oparty na objawieniu, jakie miał mieć papież Jan XXII. Maryja obiecała przez niego, że każdy noszący szkaplerz i zachowujący czystość według swego stanu zostanie uwolniony z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.

Każdy, kto chciałby przyjąć i nosić szatę Maryi, niech czuje się zaproszony na comiesięczne skupienie Bractwa Szkaplerza w Sanktuarium Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie ( os. Słoneczne). Każdego 16. dnia miesiąca wspólnotowa adoracja od godz. 17.00, Różaniec i o godz. 18.00 Msza św., podczas której jest możliwość przyjęcia szkaplerza św. 16 lipca, z okazji wspomnienia Matki Bożej Szkaplerznej, miało miejsce wspólne dziękczynienie noszących szkaplerz, składane Maryi w Jej sanktuarium za nieustanną opiekę nad nami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zakopane: marianie zapraszają do zwiedzania kaplicy na Jaszczurówce

2019-07-16 19:06

jg / Zakopane (KAI)

W te wakacje z inicjatywy księży marianów wprowadzono nieodpłatną profesjonalną usługę przewodnicką w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce. Można także w jej podziemiach zobaczyć wystawę twórców lokalnych pt. "Oto drzewo krzyża".

zakopedia.pl

Inicjatorem oprowadzania bezpłatnego po Kaplicy na Jaszczurówce był proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Cyhrli, marianin ks. Grzegorz Belczak. Z oprowadzania można skorzystać codziennie (z wyjątkiem niedziel) w godzinach 9.30 – 14.30.

- Prelekcja dotyczy również historii Jaszczurówki, parku narodowego, budownictwa regionalnego oraz wybitnych postaci związanych w tym miejscem - podkreśla ks. Belczak.

Jednocześnie w okresie wakacyjnym w podziemiach kaplicy będzie czynna codziennie w godzinach 10.00 – 17.00 wystawa z pracami lokalnych artystów. Tym razem tematem wiodącym wystawy, organizowanym po raz 32 jest sentencja "Oto drzewo krzyża". Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Wśród twórców wystawiających swoje prace jest m.in. Anna Liscar. Artystka od wielu lat wykonuje dla abp. Marka Jędraszewskiego obrazki, które potem hierarcha rozdaje w czasie spotkań z wiernymi.

Wystawa gromadzi obrazy malowane na szkle, które są jednym z rodzajów sztuki ludowej Podhala. Galeria zrzesza wspólnotę kilkunastu artystów nadal tworzących oraz rodzin artystów już zmarłych. Sztuka malowania na szkle, którą oni się trudnią, zorientowana jest przede wszystkim na tematy związane z religią, choć przejawia różnorodność form i stylów.

Kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce zaprojektował Stanisław Witkiewicz. Rozpoczęto ją budować w 1904 r., a poświęcono w 1907 r. Administracyjnie leży w granicach parafii pw. Miłosierdzia Bożego na zakopiańskiej Cyrhli, prowadzonej przez księży marianów. Stanowi bardzo ważny zabytek stylu zakopiańskiego. Jest bardzo chętnie i licznie odwiedzanym miejscem przez turystów.

Obecnie jest to kościół filialny parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Cyhrli, gdzie posługę duszpasterską sprawują Księża Marianie, a kaplica jest pod ich opieką od 1984 roku. Msze Święte w kaplicy sprawowane są o godzinie 17.00 (dni powszednie), o godzinie 10.00 i 17.00 (niedziele i święta).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem