Reklama

Archidiecezja lubelska

Z Lublina na Jasną Górę

3 sierpnia z Lublina wyruszy 28. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Jak co roku, do Częstochowskiej Pani powędruje kilka tysięcy osób, podzielonych na 18 grup. Czarnej Madonnie pokłonią się 14 sierpnia, po pokonaniu ok. 320 km. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa Benedykta XVI: „Bądźcie świadkami nadziei”, zaczerpnięte z homilii, którą Papież wygłosił do młodzieży na krakowskich Błoniach. Przewodnikiem pielgrzymki jest ks. Mirosław Ładniak, który na pątniczy szlak wyruszy już po raz 24.

Niedziela Ogólnopolska 31/2006, str. 17

Pielgrzymka jest czasem radości!
Katarzyna Link

Pielgrzymka jest czasem radości!<br>Katarzyna Link

Przygotowując pielgrzymkę, Ksiądz Przewodnik zaprosił do współpracy wiele osób - świadków nadziei (m.in. s. Małgorzatę Chmielewską, s. Annę Bałchan, Janinę Ochojską), zmieniając dotychczasową formułę konferencji. - W tym roku konferencje po raz pierwszy będą głoszone przez autorów - wyjaśnia ks. Ładniak. - Zostały nagrane i podczas pielgrzymki będą odtwarzane, a na zakończenie każdy pątnik otrzyma płytę z kompletem wygłoszonych nauk jako pamiątkę realizacji programu duszpasterskiego pielgrzymki. W programie znajdą się także: codzienna Msza św., poranne rozważania zakorzenione w nauce Benedykta XVI oraz wieczorne Apele Jasnogórskie z rozważaniami opartymi na nauczaniu Jana Pawła II.
Aby umożliwić jak największej liczbie osób udział w rekolekcjach w drodze, organizatorzy zaproponowali ciekawe rozwiązania finansowe oraz powołali Fundusz Solidarnościowy „Idę z Tobą”. - W tym roku nie podnosimy opłaty wpisowej, która nadal wynosi 70 zł. Wprawdzie rosną koszty związane chociażby z transportem, ale udało nam się pozyskać ludzi dobrej woli, dzięki którym możemy uniknąć podwyżek - mówi ks. Ładniak. - Ponadto wprowadzamy tzw. pakiet rodzinny: jeśli w pielgrzymce uczestniczyć będą dwie osoby z rodziny, opłata wyniesie tylko 115 zł, jeśli trzy lub więcej - 150 zł. Zubożenie społeczeństwa i duże bezrobocie, a co za tym idzie - brak pieniędzy na opłatę wpisową jest dla wielu osób poważną przeszkodą, by wyruszyć na pielgrzymi szlak.
- Nie chcemy, by problemy finansowe miały komukolwiek przeszkodzić w udziale w rekolekcjach w drodze. Środki zebrane w ramach Funduszu „Idę z Tobą” mają pokryć koszty opłaty wpisowej osób, dla których kwota 70 zł jest zaporową - mówi Ksiądz Przewodnik. - Uważam, że osoba, która będzie korzystała z Funduszu, będzie mogła modlić się i inwestować w siebie, ale także w modlitwie pamiętać o ofiarodawcy. Darczyńcy mogą także składać swoje intencje, które pątnicy zaniosą na Jasną Górę. W mediach komercyjnych pojawiły się komentarze oczerniające ideę Funduszu na zasadzie „zapłać - to pielgrzymi pomodlą się za ciebie”, a przecież tylko złośliwi mogą tak pomyśleć. - Już znalazło się wielu darczyńców, którzy wpłacili pieniądze z potrzeby serca. A to, że obdarowani będą się za nich modlić, to chyba oczywiste - dodaje ks. Ładniak.
Co roku na pielgrzymce można spotkać ludzi niepełnosprawnych. Często są to osoby poruszające się o kulach, a nawet na wózkach inwalidzkich, które bez pomocy życzliwych pątników i przyjaciół wędrować by nie mogły. Są też takie osoby, które chętnie służą swoją pomocą innym. Z myślą o nich utworzono specjalną skrzynkę kontaktową, by każdy mógł wyruszyć na pielgrzymi szlak.
Wielką popularnością wśród pielgrzymów, ale i osób, którym idea rekolekcji w drodze jest bliska, cieszy się Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej oraz strona internetowa: www.pielgrzymka.lublin.pl, na której umieszczone są szczegółowe informacje. - Nawet nie sądziłem, że pielgrzymkowe forum internetowe zyska taką popularność - mówi ks. Ładniak. - W ubiegłym roku, jeszcze nieśmiało, przygotowaliśmy taką stronę. Zaskoczyła nas liczba wejść i postanowiliśmy w ulepszonej wersji pomysł kontynuować. Informacje nt. pielgrzymki ukazują się w prasie katolickiej i codziennych mediach. - Na trasie każdego dnia towarzyszy nam Radio eR, Kurier Lubelski i do granicy Wisły Telewizja Lublin - uzupełnia Ksiądz Przewodnik. - Pielgrzymi mogą codziennie przekazywać pozdrowienia swoim bliskim, a rodziny i przyjaciele, którzy pozostali w domach, mogą na bieżąco śledzić, co dzieje się na trasie pielgrzymki, np. za pośrednictwem radia uczestniczyć we Mszach św.
Dla ks. Mirosława Ładniaka pielgrzymka jest „dobrym uzależnieniem”. - Mam nadzieję, że z niego tak szybko się nie wyleczę - śmieje się Ksiądz Mirek. - Od wielu lat jestem związany z organizowaniem pielgrzymki i po każdym jej zakończeniu patrzę zaszokowany na to, że Pan Bóg chce przeze mnie dokonywać tak wielkich dzieł. Pielgrzymka uczy mnie pokory; dzięki niej doświadczyłem już nieraz, że choćbym nie wiem co zrobił, to bez duchowego zaplecza, bez zawierzenia Panu Bogu, wszystko nie miałoby sensu. Pielgrzymka uczy mnie, że Pan Bóg jest najważniejszy, a to uskrzydla do realizacji tego, co robię w życiu każdego dnia. Przez 24 lata, czyli od szkoły średniej, nie przerwałem pielgrzymowania i nie wyobrażam sobie sierpnia bez pielgrzymki!

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Św. Wacław

Niedziela świdnicka 39/2016, str. 5

[ TEMATY ]

święty

Adobe.Stock.pl

św. Wacław

św. Wacław

Święty Wacław był Czechem. Jest głównym patronem naszych południowych sąsiadów, czczonym tam jako bohater narodowy i wódz. Był królem męczennikiem, a więc osobą świecką, nie duchowną, i to piastującą niemal najwyższą godność w narodzie i w państwie. Jest przykładem na to, że świętość życia jest nie tylko domeną osób duchownych, ale może być także zrealizowana na najwyższych stanowiskach społecznych. Nie mamy dokładnych danych dotyczących życia św. Wacława. Jego postać ginie w mrokach historii. Historycy wysuwają różne hipotezy co do jego życia. Jest pewne, że Wacław odziedziczył po ojcu tron królewski. Podobno był dobrym, walecznym rycerzem, co nie przeszkadzało mu być także dobrym i wrażliwym na ludzką biedę. Nie jest znana przyczyna jego konfliktu z bratem Bolesławem, który stał się jego zabójcą i następcą na tronie. Nie znamy też bliżej natury i rozwoju konfliktów wewnętrznych oraz ich związków z polityką wobec sąsiadów, które wypełniły jego krótkie rządy i które były prawdopodobnie tłem bratobójstwa. Śmierć Wacława nastąpiła 28 września 929 lub 935 r. w Starym Bolesławcu. Kult Wacława rozwinął się zaraz po jego śmierci. Ciało męczennika przeniesiono do ufundowanego przez niego praskiego kościoła św. Wita. Wczesna cześć znalazła wyraz w bogatym piśmiennictwie poświęconym świętemu. Kult Wacława rozszerzył się z Czech na nasz kraj, zwłaszcza na południowe tereny przygraniczne. Zadziwiające, że Katedra na Wawelu otrzymała jego patronat. Także wspaniały kościół św. Stanisława w Świdnicy ma go jako drugorzędnego patrona.

Św. Wacław wypełnił przesłanie św. Piotra z jego Pierwszego Listu: „A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć dobrze czynią, aniżeli czyniąc źle” (1 P 3,16-17). Dbał o czystość swego sumienia. Przyjmował oszczerstwa na temat swojego dobrego postępowania, cierpiał dobrze czyniąc. Wacław przez swoje szlachetne postępowanie doprowadził do poróżnienia się ze swoim bratem Bolesławem. Bratu nie podobała się jego wierność prawu Bożemu. W tym sensie Wacław, dobrze czyniąc, nie przyniósł bratu pokoju, ale miecz, nie przyniósł zgody, ale poróżnienie. Przez to Wacław okazał, że kocha Chrystusa bardziej niż swoje rodzeństwo. Można powiedzieć, że wycierpiał prześladowania dla sprawiedliwości i odziedziczył w ten sposób królestwo niebieskie.

Patrząc dziś na św. Wacława, trzeba przypomnieć przynajmniej dwie prawdy. Po pierwsze, świętość jest dla każdego. Każde powołanie, każda droga życia może być drogą do świętości. Należy przezwyciężać ciągle powracający stereotyp, że świętość jest zarezerwowana dla zakonników i zakonnic, i to klauzurowych. Po drugie, w życiu należy kierować się prawym, czystym sumieniem. Zatem nie wolno iść na „układy” i liczyć się z tym, co ludzie niekiedy mówią i do czego zachęcają, ale należy wyczulić ucho na Słowo Boże i pytać nieustannie, czego Bóg od nas oczekuje. Przyjęcie takiej postawy może nas wiele kosztować, nawet poróżnienie w najbliższej rodzinie czy w środowisku pracy, ale tylko taka jest droga, na której stajemy się prawdziwymi uczniami Chrystusa.

CZYTAJ DALEJ

Świdnica: Ogólnopolski Kongres Małżeństw - zapowiedź

2020-09-28 22:09

[ TEMATY ]

Świdnica

kongres małżeństw

archiwum prywatne

Kongres Małżeństw w Świdnicy

Kongres Małżeństw w Świdnicy

W dniach 2-4 października 2020 r. w Świdnicy odbędzie się kolejny Ogólnopolski Kongres Małżeństw. 

To już dziesiąty raz do Świdnicy przyjadą małżeństwa z całej Polski na trzydniową randkę, której celem jest pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania małżeństwa, a także wzmocnienie więzi między małżonkami przez słuchanie wykładów, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wspólne spędzenie czasu we dwoje lub w towarzystwie innych małżeństw.

W tegorocznej, jubileuszowej, edycji prelegentami będą: o. Cyprian Tomaszczuk OSB, Monika i Marcin Gajdowie ze Szczecina, ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz ks. dr Krzysztof Porosło z Krakowa, Monika i Marcin Gomółkowie, prof. Jacek Kurzępa z Uniwersytetu w Zielonej Górze, Rafał Porzeziński (TVP Warszawa), Aneta Liberacka (Stacja 7.pl) - również z Warszawy i o. Wojciech Jędrzejewski OP z Łodzi.

Materiały organizatorów

Baner promujący wydarzenie

Baner promujący wydarzenie

Tematem wiodącym Kongresu jest: "Świętowanie i codzienność". Randkę umilą nam dwa koncerty: Beaty Bednarz i zespołu "Chudoba".

Ze względu na ograniczenia sanitarne, organizatorzy zmuszeni są do zmniejszenia ilości uczestników kongresu. - Miejsc już, niestety, nie ma, ale wszyscy zainteresowani tematem będą mogli odsłuchać i zobaczyć wszystkie wykłady po kongresie. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kongresmalzenstw.pl - mówi Anetta Radecka z Fundacji Małżeństwo Rodzina.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję