Reklama

Wiara

10 czerwca

#LudzkieSerceBoga: Ktoś oddał za ciebie życie w ten sposób

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników… „Człowiek z miasteczka Nazaret, sprawca tego wszystkiego, nie był duchem. Jego ciało rozpięte na drzewie hańby naprawdę cierpiało męczarnie, o czym co dzień próbujemy zapomnieć” – pisał Czesław Miłosz w wierszu "Karawele".

[ TEMATY ]

#LudzkieSerceBoga

Episkopat.pl

Skazańca przybijano do krzyża w pozycji całkowicie nienaturalnej i niemożliwej do utrzymania z anatomicznego punktu widzenia. W pierwszych minutach wiszenia na krzyżu cały ciężar jego ciała spoczywał na mięśniach ud nóg zgiętych pod kątem około 45 stopni. Z powodu bólu oparcie się na przebitych stopach było praktycznie niemożliwe na dłużej niż kilka niepewnych chwil. Po kilku minutach występowały więc silne skurcze ud i łydek, a następnie, z powodu osłabienia mięśni kończyn dolnych, ciężar ciała przenosił się na barki, ramiona i nadgarstki – oczywiście niezdolne dłużej udźwignąć ciężaru całego ciała. Te więc ciągu kolejnych kilku minut ulegały one wyłamaniu ze stawów. Przez to kończyny górne wydłużały się o około 20 centymetrów. Teraz zaczynała się właściwa tortura.

Zawieszenie ciężaru ciała na wyrwanych ze stawów kończynach górnych powodowało powstanie nienaturalnego pod względem anatomicznym napięcia w okrywających klatkę piersiową mięśniach piersiowych większych. Klatka piersiowa była na pociągnięta do góry i na zewnątrz – do pozycji maksymalnego wdechu – i w niej stale utrzymywana, co oczywiście powodowało duszenie się skazańca. Aby dokonać wydechu musiał on przenieść ciężar ciała na przebite stopy, by podnieść ciało o około 30 centymetrów i wypuścić powietrze z płuc. Podciągnięcie się na powyrywanych ze stawów kończynach górnych nie wchodziło w grę, a mięśnie kończyn dolnych porażone były nieustannym skurczem.

Oddychanie było więc związane z rozrywającym bólem mięśni kończyn dolnych i górnych oraz klatki piersiowej. A ponieważ lęk przed uduszeniem jest nieprzezwyciężalny, ofiara ukrzyżowania była w ciągłym ruchu, rozpaczliwie walcząc o każdy oddech, co z każdą chwilą było coraz boleśniejsze i trudniejsze. Siłą rzeczy, z powodu skrajnego bólu i postępującego osłabienia, ruchy były coraz rzadsze, a duszności i niedotlenienie organizmu coraz większe. Z punktu widzenia fizjologii w organizmie skazańca następowały serie katastrofalnych dla niego zdarzeń. Z powodu niedotlenienia ciśnienie krwi zaczynało spadać i wzrastał w niej gwałtownie poziom dwutlenku węgla. To stymulowało serce do coraz szybszego bicia, aby przyspieszyć natleniane krwi i odprowadzanie dwutlenku węgla. Mózg stymulował do coraz szybszej pracy również płuca, przez co ofiara zaczynała gwałtownie dyszeć. Odruchy fizjologiczne wymuszały więc coraz intensywniejsze ruchy ciała, którym na przeszkodzie stała jednak mechanika uszkodzonych i dramatycznie osłabionych kończyn i mięśni. Na tym etapie agonalne już ruchy ofiary w górę i w dół krzyża następowały kilka razy na minutę. Ofiara „wiła się” na krzyżu ku uciesze obserwatorów egzekucji.

Reklama

Te mimowolne próby dostarczenia organizmowi odpowiedniej ilości tlenu stawały się jednocześnie coraz bardziej rozpaczliwe i coraz mniej skuteczne. Niedotlenienie i nadmiar dwutlenku węgla prowadziły do ciągłego wzrostu tętna i tachykardii. Na tym etapie puls wynosił prawdopodobnie 220 uderzeń na minutę. Jednocześnie – także z przyczyny skrajnego odwodnienia spowodowanego upływem krwi i nadmiernym poceniem się – ciśnienie krwi niebezpiecznie się obniżyło i wynosiło najpewniej 80/50. W tym stadium męki Jezus doznał najprawdopodobniej wstrząsu pierwszego stopnia, a Jego serce stało się nieodwołalnie niewydolne. W tym samym czasie płuca doznały obrzęku i zaczęły wypełniać się płynem przesiękowym, co dodatkowo pogorszyło Jego oddech. Jezus powoli, ale nieubłaganie się dusił.

Najprawdopodobniej nastąpił u Niego wylew osocza i krwi do worka osierdziowego, otaczającego serca. Nadmiar płynu wywołał tamponadę serca, uniemożliwiając niebawem jego i tak już drastycznie utrudnione bicie. Ściśnięty do granic możliwości mięsień sercowy pracował coraz intensywniej, próbując pokonać mechaniczny opór, na który napotykał. Aż do momentu, w którym… serce Jezusa dosłownie pękło, to znaczy: uległo rozerwaniu. Wtedy oczywiście nastąpiła śmierć. Wszystko wskazuje na to, że pękła jego lewa komora, z której do worka osierdziowego wylała się krew. To dlatego wypłynęła ona następnie wraz z płynem osierdziowym (nazwanym przez ewangelistę „wodą”) z przebitego boku.

Reklama

Agonia Jezusa na krzyżu trwała od trzech do sześciu godzin. Męka ukrzyżowanej ofiary mogła trwać nawet kilka dni. W przypadku Jezusa zgon nastąpił względnie szybko. Najpewniej ze względu na drastyczne wycieńczenie organizmu już przed przybiciem do krzyża. Samo biczowanie doprowadziło Go do stanu krytycznego. Pozostałym dwóm skazańcom „połamano golenie”, czyli kości nóg, przez co nie mogli już kontynuować opisanej powyżej walki o oddech i udusili się w kilka minut.

Tak najprawdopodobniej wyglądała egzekucja i śmierć Jezusa z medycznego punktu widzenia.

W taki sposób On oddał za mnie życie. Krzyż, który w ikonografii często umieszcza się nad wizerunkiem Jezusowego Serca, nie jest tylko symbolem, emblematem. Przypomina nam o tym wszystkim – o brutalnej, krwawej realności męki, którą On przyjął za mnie i dla mnie. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników… zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej, a do wykorzystania duszpasterskiego podczas nabożeństw można je pobrać w wersji pdf.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#LudzkieSerceBoga
<a href="https://www.niedziela.pl/ludzkieserceboga"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-ludzkieserceboga-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #LudzkieSerceBoga" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#LudzkieSerceBoga
<a href="https://www.niedziela.pl/ludzkieserceboga"><img src="https://www.niedziela.pl/download/banerludzkieserceboga-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #LudzkieSerceBoga" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2023-06-09 21:00

Ocena: +58 -3

Reklama

Wybrane dla Ciebie

#LudzkieSerceBoga: On jest naszym pokojem

[ TEMATY ]

#LudzkieSerceBoga

Adobe Stock

By zrozumieć wezwanie, przy którym dziś chcemy się zatrzymać, nie trzeba odwoływać się do skomplikowanych pojęć, ani wiele tłumaczyć. Wystarczy przykład z naszego zwykłego życia rodzinnego.

Bo pewnie w niejednej rodzinie nie raz i nie dwa można usłyszeć takie lub podobne słowa: „Póki babcia żyła, to wszyscy się spotykaliśmy”; „Póki była mama, to jakoś umieliśmy się dogadać”; „Póki ojciec nad wszystkim czuwał, to jakoś to szło”… Bardzo proste i konkretne doświadczenie, które miało wielu z nas, a ci, którzy nie mieli tego szczęścia są w stanie je sobie wyobrazić bez większego trudu. Doświadczenie polegające na tym, że był lub (daj Boże!) jest nadal ktoś, czyja obecność łączy innych. Ktoś, do kogo wszystkim jest jakoś tak naturalnie i po prostu blisko. Ktoś, kto jakimś „cudem” (ten cud nazywa się: bezwarunkowa miłość) potrafi być jednocześnie dla wszystkich, choć oni między sobą mogą się ogromnie różnić. Ktoś, przy kim dla każdego znajdzie się miejsce, i kto dla każdego znajdzie czas i zrozumienie. Babcia, mama, ojciec, dziadek, albo jeszcze ktoś inny, przy kim wszyscy potrafią się zebrać i jako tako dogadać.

CZYTAJ DALEJ

Święty Mateusz

Św. Mateusz Apostoł i Ewangelista jest wspominany w liturgii Kościoła 21 września. Imię Mateusz - po grecku Matthaios jest imieniem hebrajskim i oznacza dar Jahwe Mattanaja. Apostoł Mateusz z zawodu celnik, był uczniem i Apostołem Jezusa oraz członkiem kolegium Dwunastu. Mateusz należał do grupy wyjątkowo znienawidzonej przez ówczesnych Żydów - tj. poborców podatkowych.
Celnicy byli dzierżawcami prawa ściągania podatku na rzecz Rzymian. Za z góry wpłacone państwu pieniądze uzyskiwali na czas ustalony prawo ściągania cła. Celnicy należeli do grupy ludzi, którymi gardzono. Uważano ich za zdrajców i renegatów. Zaliczani byli do wspólnoty grzeszników i pogan. Kto kontaktował się z nimi sam, stawał się nieczysty. Z takiego właśnie środowiska wywodzi się Mateusz.
Z racji swego pożegnania przygotował ucztę dla przyjaciół, na którą zaprosił Jezusa i Jego uczniów. Wielokrotnie faryzeusze zarzucali Jezusowi, że jada z celnikami i grzesznikami. Jednak Jezus mówił, że nie potrzebują lekarza zdrowi i że przyszedł powoływać grzeszników. W opisie powołania w Kafarnaum czytamy: "Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: Pójdź za Mną!. On wstał i poszedł za Nim" (Mt 9, 9).
Św. Marek podaje, że Mateusz miał jeszcze drugie imię: Lewi i że jego ojcem był Alfeusz. Toteż niektórzy krytycy wystąpili przeciw identyfikowaniu Lewiego z Mateuszem. Nie można jednak tego zaakceptować. Zakładając, że Lewi nie jest Apostołem, trudno by było wyjaśnić, dlaczego właśnie jego powołanie zostało opisane. Ponadto wszystkie trzy opisy u synoptyków powołania św. Mateusza są zgodne ze sobą i dlatego należy przyjąć, że Mateusz jest tą samą postacią co Lewi syn Alfeusza. Wynika z tego, że powołany przez Jezusa celnik, a późniejszy Ewangelista nosił dwa imiona semickie. W środowisku Nowego Testamentu postępowano niekiedy w ten sposób. Dlatego św. Mateusz nie wspomina już nigdy pierwszego imienia, ale posługuje się tym nadanym, które przypominało mu o wielkiej dobroci Mistrza wobec grupy ludzi, którą tak bardzo gardzono.
O życiu św. Mateusza Ewangelie milczą. Tradycja podaje, że po Wniebowstąpieniu Mateusz najpierw pozostał w Palestynie i napisał Ewangelię. Potem miał głosić Dobrą Nowinę w Etiopii, inna tradycja podaje, że później udał się do Persji, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
Według najstarszego świadectwa Mateusz spisał mowy Pańskie w języku hebrajskim. Nazywany był tak bowiem w Nowym Testamencie język aramejski. Stara tradycja Kościoła utrzymuje, że Ewangelia św. Mateusza powstała w środowisku judaistycznym. Ewangelista przeznaczył swe dzieło "dla wiernych żydowskiego pochodzenia". Ewangelia według św. Mateusza jest najbardziej judaistyczną Ewangelią, najdokładniej wskazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Terminologia jest typowo judaistyczna: abba, mamona, effatha, hosana. Autor rzadko tłumaczy terminy semickie na język grecki, suponuje więc, że adresaci dobrze je znają. Ponadto Ewangelista wspomina zwyczaje żydowskie i w przeciwieństwie do pozostałych synoptyków nie uważa za rzecz konieczną wyjaśniać je czytelnikom.
Z apokryfów dochowały się do naszych czasów Pseudoewangelia Mateusza i Dzieje Mateusza. Ikonografia najczęściej przedstawia św. Mateusza z księgą Ewangelii w ręku, w towarzystwie uskrzydlonej postaci ludzkiej. Jest to nawiązanie do wizji proroka Ezechiela i Apokalipsy, ponieważ swoją Ewangelię rozpoczyna od genealogii Jezusa. Czasem przedstawia się go z mieczem w ręku, gdyż według podania miał ponieść śmierć od miecza.
Relikwie św. Mateusza według tradycji przewieziono ze Wschodu do Paestum (Posidonii) we Włoszech. W X w. przewieziono je do Salerno w pobliżu Neapolu, gdzie pozostają do dzisiaj.
Św. Mateusz jest patronem miasta i diecezji Salerno, a także celników poborców podatkowych, księgowych, urzędników finansowych, bankowców; wzywany jest w przypadku alkoholizmu.
Nawrócenie jednego celnika ukazało drogę pokuty i przebaczenia dla wielu odrzuconych, znienawidzonych i grzeszników. Ten, który stał się Apostołem i nauczycielem prawdy, pociągnął za sobą tłumy słabych i zagubionych ludzi. Podjął się trudu głoszenia Dobrej Nowiny i wzrastania w cnotach, nieustannego podążania za swoim Mistrzem.

CZYTAJ DALEJ

Wesprzyj hospicjum!

2023-09-22 00:05

plakat organizatorów

    Domowe Hospicjum Maryi Królowej Apostołów kwestuje w niedzielę 24 września w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

    Podczas każdej Mszy św. wolontariusze, którzy niosą pomoc medyczną, pielęgnacyjną, socjalną i duchową chorym, będą głosić świadectwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję