Reklama

Władza, czwarta władza, ekolodzy i ekologiści umoczeni w Rospudzie

Józef Wysocki
Niedziela Ogólnopolska 12/2007, str. 30-31

Co kilka lat Polską wstrząsa konflikt sprowokowany przez władzę, a zaprezentowany przez media jako starcie bezmyślnej technokracji z wrażliwymi na piękno polskiej przyrody ekologami. Tak należałoby zrekapitulować przedstawione nam przez czwartą władzę (głównie telewizję) obrazy trzech najgłośniejszych konfliktów na styku techniki i ekologii w ostatnim osiemnastoleciu: elektrownia atomowa w Żarnowcu, zapora wodna na Dunajcu pod Czorsztynem, a obecnie estakady nad rzeką Rospudą.

Ekolodzy i ekologiści

Zacznijmy od definicji jednych i drugich. Ekologami będziemy nazywali znawców zagadnień przyrodniczych, rozumiejących całościowo człowieka żyjącego w harmonii z przyrodą. Ekolodzy winni mieć wiedzę interdyscyplinarną, obejmującą określone zagadnienia techniczne w zakresie wystarczającym, by być recenzentami projektów wkraczających w obszary chronione. Na listę ekologów wciągnąłbym również tych miłośników przyrody, którzy - chociaż bez ukierunkowanego wykształcenia - są oczytani, zorientowani w problemach, w których zabierają głos. Ekologistami natomiast są ludzie - najczęściej bardzo młodzi - zaangażowani w protesty. Z reguły mają oni strzępy wiedzy o sprawie, o którą walczą, ale to właśnie oni najczęściej nadają ostrość protestom, są pokazywani w mediach uganiających się za sensacjami, a nawet doprowadzają do nieprzewidywalnych rozwiązań. Ekologiści są potrzebni ekologom, bo żaden profesor nie chciałby wejść na drzewo, które ma być ścięte, nawet za cenę pokazania się w telewizji. Ekologiści są też potrzebni opozycji.

Żarnowiec

Gdy powstała „Solidarność”, wiele nierozsądnych decyzji, ukrywanych przez władzę ludową, stało się jawnymi i przystąpiono do ich rozwiązywania. Jako pozytywny przykład przemyślanego działania społecznego można podać „Panoramę Racławicką”. Inny los spotkał budowę elektrowni atomowej w Żarnowcu. Na jej losie zaciążyły: katastrofa w Czarnobylu, działalność ekologistów (w tym ekologistów dziennikarzy) oraz tchórzliwość i nieprofesjonalność władz państwowych. Po 1990 r. młodzi działacze „S” w ramach walki z komuną zamienili się w ekologistów, tworząc zbitkę pojęciową: komuna-Czarnobyl-Żarnowiec. Trzeba przyznać, że z wielkim poświęceniem jeździli po Pomorzu Gdańskim, zbierając podpisy pod protestem przeciwko budowie „polskiego Czarnobyla”. Oczywiście, nie interesowały ich takie „drobiazgi”, jak to, że elektrownia atomowa w Czarnobylu, jako jedna z czternastu w ZSRR, była typu BWR. Wymagała ona do pracy wysoko wzbogaconego uranu i w zasadzie służyła do produkcji plutonu do bomb termojądrowych, nie miała też naturalnej stabilizacji temperatury. Była tam również możliwość regulacji mocy elektrowni. Dało to okazję do prób jej zwiększenia w ramach pierwszomajowego zobowiązania (!), co okazało się przyczyną tragedii. Elektrownia w Żarnowcu typu PWR miała mieć naturalną stabilizację temperatury pracy: gdyby (załóżmy) z jakichś przyczyn wzrosła temperatura wody w reaktorze, to zmniejszyłaby się energia oddawana wodzie przez neutrony i temperatura spadłaby do temperatury równowagi. Wybuch takiej elektrowni jest niemożliwy z punktu widzenia praw fizyki. Takich elektrowni pracuje dziś w świecie ok. 420, a jedna z nich pod Nagasaki! Warto podkreślić, że mieszkańcy Nagasaki i jej okolic w referendum wypowiedzieli się za budową elektrowni. Rozsądek przeważył tam uraz po bombie atomowej. Stało się tak dzięki władzom, które uruchomiły odpowiedni program w telewizji. W tym programie zwolennicy i przeciwnicy budowy elektrowni atomowej mieli równe szanse, przy czym prezentacja materiału miała charakter popularnonaukowy, dostosowany do różnych poziomów wykształcenia telewidzów. Dyskusja w telewizji i w szkołach trwała dwa lata przed referendum. Z Żarnowcem wszystko było zupełnie odwrotnie: polscy naukowcy, chcący w popularny sposób wyjaśnić procesy zachodzące w reaktorze projektowanej elektrowni, w ogóle nie zostali dopuszczeni do telewizji. Ludzie podpisujący protest przeciwko budowie elektrowni w Żarnowcu, na równi z ekologistami, nie mieli o sprawie zielonego pojęcia, a właśnie duża liczba zebranych podpisów dała koronny argument panu premierowi (który nie przyjął naukowców) do podjęcia decyzji o zamknięciu budowy. Nie jestem fanem energetyki jądrowej, ale przytaczam ten przykład dla porównania dwóch różnych kultur kontaktów władzy ze społeczeństwem oraz dwóch różnych kultur prezentacji przez telewizję trudnych problemów. W sprawie elektrowni w Żarnowcu wojnę z naukowcami wygrali ekologiści.

Reklama

Zapora wodna na Dunajcu pod Czorsztynem

Propozycja budowy elektrowni wodnej pod Czorsztynem sięga czasów II RP. W latach 50., w okresie intensywnego uprzemysławiania Polski, gdy miało miejsce zwielokrotnione zapotrzebowanie na energię elektryczną, wrócono do tego projektu, szczególnie po tragicznej powodzi na Podhalu w 1954 r. Poczynając od tego czasu, aż do uruchomienia elektrowni w 1997 r., trwała ostra wymiana poglądów między ekologami a projektantami budowy. W ówczesnej prasie zwrócono uwagę, że jest to nierzadko dyskusja pomiędzy dwoma głuchymi, którzy nie odpowiadają na argumenty przeciwnika. W połowie lat 60. zapadła decyzja o budowie zbiornika. Wiele zastrzeżeń ekologów zostało wziętych pod uwagę, np. zrezygnowano z maksymalizacji uzysku energii z hydroelektrowni na korzyść zachowania spływu Dunajcem, obudowano podstawę góry, na której stoi zamek w Niedzicy, zabezpieczono perłę Podhala - kościółek w Dębnie itp. Budowę kilka razy przerywano, w zależności od tego, która opcja zdobywała większe poparcie w rządzie i jak ostre były protesty ekologistów. Ci ostatni kładli się na drogach dojazdowych do budowy zapory, interweniowała policja, ale gdy usunęła demonstrantów z jednego miejsca, druga grupa blokowała drogę w innym miejscu. W okresie demonstracji odbywał się spęd ekologistów z całej Polski. Mieszkańcy Czorsztyna, Waksmundu, Niedzicy i Krościenka nie identyfikowali się z ekologistami. Zdecydowane usunięcie demonstrantów nastąpiło dopiero po tragicznym wypadku, gdy jeden z nich zginął pod kołami samochodu ciężarowego. Decydenci nie urządzili żadnego spotkania z ekologistami, nikt nie rozmawiał z nimi spokojnie, nie przedstawił im decyzji, które już rozwiązują pewne sprawy sporne dotyczące skutków spiętrzenia wody. Nie zrobiła tego też telewizja. Budowa zapory trwająca ok. 30 lat zwielokrotniła jej koszty, za co zapłaciło społeczeństwo.
W sprawie zapory wodnej pod Czorsztynem ekologiści zdecydowanie przegrali, wygrali technicy, w dużym stopniu jednak ustępując ekologom.

Estakada nad Rospudą

Obecnie mamy aferę dotyczącą budowy obwodnicy wokół Augustowa i dokładnie powtórzone scenariusze afer dotyczących Żarnowca i Czorsztyna. Może z pewną modyfikacją, polegającą na tym, że władze województwa podlaskiego, jak też władze rządowe nie potrafiły przewidzieć komplikacji w realizacji projektu obwodnicy w związku z naszą obecnością w Unii Europejskiej. Nie potrafiły przewidzieć, że oparciem dla ekologów i ekologistów będzie komisarz unijny, który bez wizji lokalnej, bez zapoznania się z dokumentacją budowy, bez analizy genezy projektu budowy obwodnicy - będzie miał swoje ostateczne zdanie, wygłaszane z unijnego piedestału. W przypadku budowy obwodnicy wokół Augustowa też mamy do czynienia z kilkunastoletnim okresem przymierzania się do inwestycji, z liczeniem co roku liczby zabitych przechodniów jako argumentem do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli chodzi o czwartą władzę, a w szczególności telewizję, to „zdała ona egzamin” na ocenę niedostateczną w sferze informacji społeczeństwa o merytorycznych założeniach projektu budowy obwodnicy i merytorycznych zastrzeżeniach ekologów. Niemal każda relacja z Augustowa prezentuje ekologistów - owszem, sympatyczną dzieciarnię, która zmarznięta, owinięta szalami, chodzi w kółko, popija gorące napoje i oświadcza telewidzom, że nie da zniszczyć Doliny Rospudy i proponuje inną, lepszą trasę obwodnicy niż ta, którą wyznaczyli projektanci, opierając się na badaniach gruntów i innych ekspertyzach. W niedzielę 25 lutego TVP2 obdarzył nas bezpośrednią relacją z wizyty mieszkańców Augustowa w obozie ekologistów. „Dyskusja” między tymi dwoma obozami była ilustracją bezsilności i zagubienia, do którego doprowadziły władze i opozycja. Mieszkańcy Augustowa trzymali krzyże i czerwone lampki jako symbole zabitych przez pojazdy mieszkańców, a ekologiści trzymali białe lampki, symbole nie wiem czego, może drzew, które miałyby być ścięte (?). Ponieważ program był nadawany na żywo, więc jakże słusznie dostało się telewizji za jej nieprofesjonalność w przekazywaniu problemu. Wśród różnych krzyków dało się m.in. usłyszeć pytanie, skąd ekologiści mają pieniądze na swój wielotygodniowy pobyt w lesie. Pytania nasuwają się zresztą same: czy oni gdzieś pracują i mają urlopy bezpłatne, czy są to studenci zwolnieni z zajęć, a może bezrobotni? W jednym z dzienników telewizyjnych został pokazany profesjonalny wóz transmisyjny ekologistów, wyposażony w różne środki łączności. Czyja to własność, za jakie pieniądze kupiona? Nie jest wykluczone, że nasza rodzima plutokracja sypnęła pieniędzmi, by rozdmuchać sprawę maksymalnie, bo niezależnie od tego, jak zostanie sprawa obwodnicy rozwiązana, odium rozróby obciąży obóz sprawujący władzę. Dopóki taplamy się w rodzimym bagienku Rospudy, nie darłbym szat, bo nie jesteśmy tu wyjątkiem. Podobne problemy miały kraje zachodnie budujące autostrady. Ale wciąganie Brukseli, by dołożyła rządowi, by była naszym rozjemcą, bo my nie potrafimy usiąść do stołu i rozwiązać trudnego problemu, to po prostu świństwo i należy wyjaśnić, kto to robi.
Wiadomość z ostatniej chwili: ekologiści zeszli z drzew. Po ostatnich zmianach w telewizji być może i telewizja zejdzie z drzewa. Jaki szczęśliwy byłby Darwin, gdyby dożył tej chwili!

Dr hab. inż. Józef Wysocki jest emerytowanym profesorem Politechniki Częstochowskiej

Reklama

„Sprawa” tragicznie zmarłego ks. Palimąki

2012-11-23 13:21

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 48/2012, str. 4-5

Ks. Stanisław Palimąka - pierwszy proboszcz Klimontowa, twórca tamtejszej parafii i budowniczy kościoła, należy do grona tych kapłanów, którzy ponieśli śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. Tragiczne zdarzenie miało miejsce stosunkowo niedawno - w 1985 r., sprawę badały poważne gremia, m.in. tzw. Komisja Rokity i delegatura krakowska IPN. Postępowanie badawcze nie wniosło zbyt wiele. Faktem jest natomiast, że ks. Palimąka, przejechany ze skutkiem śmiertelnym przez własny samochód, staczający się po pochyłości do garażu, był kaznodzieją i katechetą, który nigdy się komunistom nie kłaniał, a jego kazania i wystąpienia publiczne zaowocowały specjalną teczką w aktach SB

Archiwum
Ks. Stanisław Palimąka

Był 27 lutego 1985 r. Rankiem, tuż po śniadaniu proboszcz ks. Stanisław Palimąka wsiadł w swojego niebieskiego Fiata 125, aby odwieźć katechetę (alumna Stanisława Olesińskiego) do pracy. Prowadząca mu gospodarstwo siostra - Otylia Kaczmarek, nie mogąc doczekać się powrotu brata, wyszła ok. 12.30 przed dom. Ksiądz leżał przy drzwiach garażowych, na których zatrzymał się samochód. Był martwy.

Tragiczne zdarzenie

Jak pisze ks. Daniel Wojciechowski w „Księża niezłomni. Diecezja kielecka” („Print”, Włoszczowa-Kurzelów 2011) „Według oficjalnej wersji auto staczając się do garażu z podjazdu o długości 12 m i o nachyleniu 12 stopni, najechało na ks. Palimąkę, powodując jego śmierć. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie musiał się bardzo spieszyć z ustaleniem przyczyny zgonu kapłana, skoro już 30 marca 1985 r. umorzył dochodzenie, nie stwierdzając przestępstwa. Sekcja zwłok wykazała złamanie podstawy czaszki, stłuczenie mózgu, krwiak podpajęczynkowy, rany tłuczone twarzy po stronie prawej i złamanie prawego uda”.

Z Kroniki parafii Klimontów: „Ciało księdza spoczywało wbite w nowe, masywne drzwi garażowe Został przygnieciony przez półtoratonowego fiata. Zszokowana tym widokiem [siostra - przyp. red] najprawdopodobniej wykonała telefony na milicję, do Kurii w Kielcach i do brata Mieczysława do Kielc. Na miejscu tragedii szybko zjawił się tłum ludzi. Plac przed plebanią zapełnili nie tylko zrozpaczeni parafianie, ale także milicja, pogotowie, brat księdza i biskup kielecki. Śledztwo przejęła komenda krakowska. Oględziny wykonywali eksperci z Krakowa i Warszawy”. Sekcja została przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Krakowie.

Pogrzeb ks. Stanisława Palimąki odbył się 2 marca 1985 r. w Klimontowie. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Stanisław Szymecki, który wygłosił homilię, kończąc ją słowami św. Pawła Apostoła: „Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się. Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości” (1Kor 16, 13-14). Uczestniczyło około 290 kapłanów i tłumy wiernych nie tylko z parafii, ale i z okolicznych miejscowości.

Co na to śledztwo i Komisja?

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do badania działań MSW, którą kierował poseł Jan Maria Rokita (zwana Komisją Rokity), dopatrzyła się wielu wątpliwości w orzeczeniach Urzędu ds. Wyznań. W raporcie napisano m.in.: „Postępowanie zostało ukierunkowane na niestwierdzenie przestępstwa już w momencie dokonywania pierwszych czynności procesowych. Dopuszczono do utraty (na skutek niezabezpieczenia) wielu istotnych dowodów (m.in. nie dokonano badań, czy na monecie blokującej dźwignię hamulca ręcznego znajdują się odciski palców). Nie przesłuchano wszystkich świadków, wykonane przez biegłych ekspertyzy są obarczone uchybieniami, nie odpowiadają na podstawowe pytania. Wreszcie nie przeprowadzono eksperymentu, który miałby określić wielkość siły uderzenia staczającego się samochodu na przeszkodę umieszczoną bezpośrednio pod drzwiami garażu”. Jaki z tego wniosek?

Ks. Daniel Wojciechowski badający tę sprawę uważa, że przyczyna „wypadku” mogła być złożona: patriotyczne, niewygodne dla aparatu władzy homilie ks. Palimąki i wiedza, jaką nabył podczas budowy kościoła i tzw. załatwiania materiałów budowlanych. Działało to, zdaniem księdza, jak katalizator. - To, że Proboszcz Klimontowa wiedział zbyt wiele, potwierdził słuchacz Radia Maryja, który zadzwonił do mnie, gdy byłem gościem „Rozmów niedokończonych”. Dzwonił z Krakowa, ze szpitala, nie chciał jednak podać danych personalnych - opowiada ks. Wojciechowski. Jako krewny zmarłego był na miejscu wypadku i dotąd ma przed oczami tamten tragiczny widok.

Na wniosek Komisji Rokity w 1991 r. sporządzono dodatkowo raport o działalności „grupy D” (do specjalnych działań dezintegracyjnych w walce z Kościołem), utajniony jednak przez MSW… Z kolei prokurator Aleksander Herzog z Prokuratury Generalnej uznał, że śledztwo było prowadzone nieprawidłowo. W „Gazecie Wyborczej” (nr 237/11 października 1990) ukazał się tekst pt. „MSW się spieszyło”, w którym tenże prokurator opiniuje: „Zbyt wcześnie, często przed wpłynięciem opinii biegłych, umarzano sprawy, nie brano pod uwagę wszystkich możliwych wersji popełnienia przestępstwa”. Obok ks. Palimąki wymienia sprawy: Piotra Bartoszcze, Grzegorza Przemyka, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Stanisława Zycha.

Z Kroniki parafii Klimontów: „W 2008 r. na polecenie IPN krakowska policja ds. kryminalnych przez dwa dni podejmowała czynności dotyczące miejsca i przebiegu tragicznej śmierci ks. Palimąki w Klimontowie. Istotnych zmian w tej sprawie do dzisiaj nie stwierdzono. Od czasu do czasu ukazują się jakieś artykuły w prasie małopolskiej dotyczące tej śmierci, które powielają uprzednie wersje i opinie, a jest ich tyle, ilu ludzi, a każdy uważa siebie za eksperta. Wydaje się, że tajemnicę okoliczności śmieci zabrał ks. Stanisław ze sobą. Być może, że nadejdzie taki czas, kiedy poznamy prawdę o tej śmierci”. Tak więc sprawa nadal pozostaje niewyjaśniona.

Zanim został księdzem

Kim był tragicznie zmarły ks. Palimąka i w jaki sposób sprawował kapłańską posługę? Czy styl jego pracy mógł spowodować zabójstwo, jeśli wykluczy się tezę wypadku? Choć „sprawa nadal pozostaje niewyjaśniona”, warto przyjrzeć się nie tylko okolicznościom „sprawy”, ale również tak tragicznie przerwanemu życiu ks. Stanisława Palimąki.

Urodził się 1 grudnia 1933 r. w Rębiechowie, należącym do parafii Węgleszyn, w rolniczej rodzinie. Gdyby żył, wkrótce świętowałby 79. urodziny. Rodzice - Piotr i Marianna z Dąbrowskich byli autentycznymi świadkami żywej wiary i w tym duchu wychowywali dzieci. Zawsze, pomimo odległości od kościoła, musiała być coniedzielna Msza św., a rano i wieczorem wspólny pacierz. Niewielu pozostało świadków tamtych lat; w Rębiechowie wciąż mieszka siostra śp. ks. Palimąki, w Kielcach żyje brat. - Pamiętamy o nim w wypominkach, w rocznicę tragicznej śmierci jest zawsze zamawiana Msza św. - mówi proboszcz z Węgleszyna, ks. Andrzej Żuber.

Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie (1954 r.) Stanisław Palimąka zdecydował się wstąpić na drogę kapłaństwa, rozpoczynając naukę i formację w WSD w Kielcach. Czas był szczególny - aresztowanie i proces bp. Czesława Kaczmarka musiały zapisać się w pamięci kleryka i odcisnąć ślad na kształcie późniejszej kapłańskiej posługi. Równie mocno utrwaliły się rozmowy w grupie szkolnych kolegów i nauczyciela historii z liceum w Jędrzejowie, gdzie potajemnie poznawano prawdę o Katyniu i innych zdarzeniach, o których milczała wówczas historia. Kleryk Palimąka zainteresowania historią Polski wyniósł także z domu rodzinnego. To był jeden aspekt jego dojrzewania, doroślenia. Poza tym koledzy kursowi z Seminarium zapamiętali go jako radosnego, pełnego optymizmu człowieka. Święcenia kapłańskie ks. Palimąka otrzymał z rąk bp. Czesława Kaczmarka 11 czerwca 1960 r. - Zawsze cechował go niesamowity humor. Był pełen energii, prędki - mówił, co myślał. Tę energię przekładał na duszpasterstwo - wspomina ks. Wojciechowski.

Odważne kazania w parafiach diecezji

Najpierw był wikariat w Łopusznie - trzy lata w rozległej terytorialnie parafii, z katechizacją dzieci w punktach dojazdowych, z głoszeniem odważnych kazań, co skutkowało nachodzeniem księdza przez ludzi w mundurach lub w cywilu i zadawaniem pytań, głównie o stosunek do PRL i jej władz. Potem był (krótko) Słaboszów k. Miechowa.

W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach zachował się list do bp. Jana Jaroszewicza, dotyczący tamtego okresu, napisany przez 48-letniego rolnika ze Słaboszowa, który pisze m.in.: „Bardzo a bardzo pragnę podziękować za tak dobrego kaznodzieję, jakim jest ks. Palimąka, wikary parafii Słaboszów (…). Słyszę często, co ludzie mówią o jego kazaniach i co na nich działa i na mnie samego (…). Ksiądz wikary chce naprawdę dużo pracować i dużo może zrobić” (Akta personalne XP -56). W liście była także mowa o obowiązkowości księdza w doprowadzaniu dzieci na religię, szczególnie tych, które unikały katechezy.

W grudniu 1963 r. ks. Palimąka zainstalował się w Pierzchnicy. W związku z wygłoszonym przezeń kazaniem (z 11 kwietnia 1966 r.) Wojewódzki Urząd ds. Wyznań skierował do Kurii w Kielcach pismo o wszczęciu postępowania w sprawie działalności ks. Palimąki „szkodliwej dla państwa ludowego”. Wytoczony zarzut dotyczył „publicznego piętnowania historyków polskich za rzekome zniekształcanie prawdy historycznej narodu i Ojczyzny”. Ks. Palimąka nie zaprzeczał; ponadto nie chciał dopuścić świeckich władz oświatowych do wizytacji katechezy w punktach katechetycznych. SB przyglądała się coraz uważniej młodemu wikariuszowi...

W 1966 r. ks. Palimąka został mianowany wikariuszem w Białogonie k. Kielc. Po trzech latach przeniesiono go do Kazimierzy Wielkiej. Od 1972 r. jest już w Proszowicach, gdzie daje się poznać jako aktywny, zaradny i przedsiębiorczy kapłan.

Na probostwie w Klimontowie

Bp Jan Jaroszewicz w porozumieniu z ks. kan. Janem Kurczabem - proboszczem w Proszowicach zlecił ks. Stanisławowi Palimące organizację parafii i budowę kościoła w Klimontowie. - Do tego dzieła przystąpił z wiarą i entuzjazmem, mając nadzieję, że z pomocą Bożą i ludzi wykona zadanie - uważa ks. Daniel Wojciechowski. Zakupiono plac pod budowę, a 3 lipca 1977 r. została odprawiona pierwsza Msza św. na placu budowy kościoła. Sama budowa świątyni ruszyła wiosną 1978 r., a jesienią bp Jaroszewicz dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Tempo pracy było szybkie, ksiądz dwoił się i troił, nie żałował zdrowia, które zaczynało szwankować, tym bardziej że budowa w tamtych czasach to było wyzwanie wymykające się normom, połączone z karkołomnymi zabiegami i tzw. „załatwieniami” wszystkiego, od pozwoleń po materiały.

Proboszcz był lubiany przez swoich parafian w Klimontowie i cieszył się ich szacunkiem. „Przyjaźnie nastawiony do każdego człowieka, wzbudzał zaufanie i łatwo nawiązywał kontakty. Był lubiany przez młodzież i dzieci. Te cechy jego charakteru pomagały mu przy budowie kościoła oraz tworzenia wspólnoty parafialnej. Parafianie podziwiali jego zaangażowanie w budowę i chętnie mu pomagali. Trud budowy kościoła i plebanii bez wytchnienia i wypoczynku przypłacił zawałem serca” - pisze w swej książce ks. Daniel Wojciechowski. Proboszcz dbał też o Kościół duchowy. Katechizacja, przepowiadanie Ewangelii - pozostawały na dobrym, ambitnym, zaangażowanym poziomie.

Od 1978 r. ks. Palimąka został samodzielnym duszpasterzem w Klimontowie. Równolegle z budową kościoła stawiano plebanię. Parafię pw. NMP Królowej Polski erygował bp Stanisław Szymecki 4 stycznia 1983 r. W tym samym roku bp Mieczysław Jaworski poświęcił cmentarz grzebalny. Od maja 1984 r. Proboszcz mieszkał już u siebie, na plebanii.

Życie parafialne potoczyło się wartkim, stabilnym nurtem, umacniały się więzi wspólnoty, parafia powoli krzepła. Proces w miarę spokojnego budowania wspólnoty przerwała nagła, tragiczna śmierć Księdza Proboszcza, 27 lutego 1985.

Ks. Palimąka został pochowany na cmentarzu, ale wkrótce ciało jego złożono w nowym grobie obok kościoła. Napis na nagrobku brzmi: „Oto miejsce mego odpoczynku na wieki” (Ps 131, 14). Bp Jan Gurda w 1990 r. poświęcił w kościele tablicę upamiętniającą postać tragicznie zmarłego kapłana. W czerwcu 2004 r. uporządkowano grób ks. Stanisława Palimąki wykonując nowe podesty granitowe i odkrywając mogiłę z zarośli. Teraz widnieje obok nowo wybudowanej kaplicy przedpogrzebowej. - Pamiętamy o kolejnych rocznicach śmierci, zamawiane są Msze św. 8 maja w dniu jego imienin czy we Wszystkich Świętych. Pozostaje nam obowiązek pamięci o nim - wyjaśnia proboszcz Klimontowa ks. Jan Kukowski. Postać tragicznie zmarłego Proboszcza przypominano m.in. w numerach pisma parafialnego „Klimontowska wspólnota”.

Dziękuję ks. Janowi Kukowskiemu za pomoc w zebraniu materiału do artykułu i udostępnienie zdjęcia.

W następnym numerze sylwetka Jadwigi Stano, wdowy konsekrowanej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Modlitewne popołudnie u św. Barbary w Wieluniu

2019-10-22 21:49

Zofia Białas

22 października w parafii św. Barbary w Wieluniu stał się dniem szczególnym. W tym dniu zbiegły się tu trzy ważne ewangelizacyjne wydarzenia: Różaniec Święty dla dzieci, wspomnienie św. Jana Pawła II i inauguracji jego pontyfikatu oraz comiesięczne nabożeństwo i Eucharystia ku czci św. Rity.

Zofia Białas

Wszystkim modlitwom towarzyszyły Relikwie św. Rity i św. Jana Pawła II oraz wiele róż, w tym jeden bukiet szczególny - bukiet wdzięczności dla św. Rity od młodej matki za cud narodzenia dziecka i decyzji narzeczonego o zawarciu sakramentalnego małżeństwa.

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci zakończyło się mini sprawdzianem wiadomości na temat tajemnic światła. Pomocą były piękne ilustracje ze scenami chrztu w Jordanie, cudu w Kanie, nauczania Pana Jezusa, przemienienia na Górze Tabor i ustanowienia Eucharystii. Mini sprawdzian przeprowadziła jedna z matek, która przed każdą tajemnicą czytała proste rozważania wyjaśniające tajemnice życia Jezusa i Jego Matki.

Tuż po Różańcu rozpoczęło się nabożeństwo do św. Rity połączone Litanią, koronką, prośbami i podziękowaniami. Było to już 10. Nabożeństwo w tym roku i 11. od chwili uroczystego wprowadzenia Jej Relikwii do kościoła w grudniu 2018 roku.

Ilość wiernych na nabożeństwie i Eucharystii ku Jej czci z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. Coraz więcej czcicieli świętej od spraw beznadziejnych przybywa z różami, które po Eucharystii są uroczyście poświęcane.

Coraz więcej czcicieli świętej Rity zabiera do domów książeczki z modlitwami na każdy miesiąc i coraz więcej z nich wie, że trzeba mieć silną wiarę, modlić się sercem i być w modlitwie wytrwałym, bo tylko taką ufną modlitwę święta zaniesie przed Boży tron.

Eucharystia zakończyła się błogosławieństwem relikwiami św. Jana Pawła II i ucałowaniem Relikwii świętej Rity.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem