Reklama

Audiencja Generalna, 1 sierpnia 2007

Człowiek wobec Boga w nauczaniu św. Bazylego

Drodzy Bracia i Siostry!

Po trzytygodniowej przerwie podejmujemy znowu nasze spotkania środowe. Dzisiaj chciałbym odwołać się do ostatniej katechezy, której tematem były życie oraz pisma św. Bazylego, biskupa na terenie obecnej Turcji w Azji Mniejszej w IV wieku. Życie tego wielkiego Świętego oraz jego dzieła bogate są w różne refleksje i stanowią również dzisiaj dla nas cenną naukę.
Jest to przede wszystkim odwołanie się do tajemnicy Boga, która jest najbardziej znaczącym i życiowym odniesieniem dla człowieka. Ojciec jest "początkiem wszystkiego oraz przyczyną sprawczą tego, co istnieje, korzeniem żyjących" (Hom. 15, 2 de fide: PG 31, 465c), ale przede wszystkim jest "Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa" ("Anaphora sancti Basili"). Dochodząc do Boga przez stworzenie, "osiągamy świadomość Jego dobroci oraz Jego mądrości" (Bazyli, "Contra Eunomium" 1, 14: PG 29, 544b). Syn jest "obrazem dobroci Ojca oraz podobną Mu pieczęcią" (por. "Anaphora sancti Basili"). Swoim posłuszeństwem oraz męką Słowo Wcielone zrealizowało misję Odkupiciela człowieka (por. Bazyli, "In Psalmum" 48, 8: PG 29, 452ab; por. również "De Baptismo" 1, 2: SC 357, 158).
Wreszcie bardzo szeroko mówi on o Duchu Świętym, któremu poświęcił całą księgę. Wyjaśnia nam, że Duch Święty ożywia Kościół, napełnia go swoimi darami i czyni go świętym. Wspaniała światłość Bożej tajemnicy odbija się w człowieku, który jest obrazem Boga, i podnosi jego godność. Patrząc na Jezusa, lepiej się rozumie godność człowieka. Bazyli woła: "[Człowiecze], zdaj sobie sprawę ze swej wielkości, biorąc pod uwagę cenę za ciebie zapłaconą: spójrz na cenę twojego wybawienia, staraj się zrozumieć swą godność" ("In Psalmum" 48, 8: PG 29, 452b). Chrześcijanin, żyjąc w zgodzie z Ewangelią, uznaje, że wszyscy ludzie są dla siebie braćmi; że życie to zarządzanie dobrami otrzymanymi od Boga, dlatego też każdy jest odpowiedzialny wobec innych, kto zaś jest bogaty, powinien być "wykonawcą rozkazów Boga, który jest dobry" (Hom. 6 de avaritia: PG 32, 1181-1196). Wszyscy winniśmy pomagać sobie nawzajem i współpracować jako członki jednego ciała (por. Ep. 203, 3).
W swoich homiliach używał on słów bardzo odważnych i mocnych, dotyczących tego problemu. Kto bowiem, zgodnie z nakazem Boga, pragnie kochać bliźniego jak siebie samego, "nie może posiadać nic ponad to, co posiada jego bliźni" (Hom. in divites: PG 31, 281b).
W czasie głodu oraz klęsk żywiołowych w słowach pełnych współczucia święty Biskup napominał wierzących, aby "nie okazali się okrutniejsi od bestii..., przywłaszczając sobie to, co jest wspólne, i posiadając sami to, co jest własnością wszystkich" (Hom. tempore famis: PG 31, 325a). Głęboka myśl Bazylego ukazuje się w sposób bardzo jasny w tym sugestywnym zdaniu: "Wszyscy potrzebujący patrzą na nasze ręce, jak my sami patrzymy na dłonie Boga, gdy jesteśmy w potrzebie". Słuszna jest zatem pochwała wypowiedziana przez Grzegorza z Nazjanzu, który po śmierci Bazylego wyznał: "Bazyli przekonał nas, że jako ludzie nie powinniśmy gardzić ludźmi ani obrażać Chrystusa, wspólnej Głowy wszystkich, naszym nieludzkim zachowaniem wobec ludzi; w nieszczęściu innych natomiast powinniśmy przyjść z pomocą, użyczając Bogu naszego miłosierdzia, gdyż my sami potrzebujemy miłosierdzia" (Grzegorz z Nazjanzu, "Oratio" 43, 63; PG 36, 580b). Te słowa są bardzo aktualne. Widzimy w nich, że Bazyli jest rzeczywiście jednym z ojców nauki społecznej Kościoła. Bazyli przypomina nam, że dla ustawicznego ożywiania w nas miłości do Boga i do ludzi konieczna jest Eucharystia, pokarm odpowiedni dla ochrzczonych, zdolny ożywiać nowe siły wypływające z chrztu (por. "De Baptismo" 1, 3: S.C. 357, 192). Możność uczestniczenia w Eucharystii jest motywem ogromnej radości ("Moralia" 21, 3: PG 31, 741a), gdyż ustanowiona została ona "dla nieustannego strzeżenia i zachowywania pamięci Tego, który umarł i zmartwychwstał dla nas" ("Moralia" 80, 22: PG 31, 859b). Eucharystia, niezmierzony dar Boga, chroni w każdym z nas pamięć o pieczęci chrzcielnej i pozwala nam żyć w pełni oraz w wierności łaską chrztu. Dlatego też święty Biskup zaleca częstą Komunię św., również codzienną: "Przystępowanie do Komunii, nawet codziennie, przyjmowanie świętego Ciała i Krwi Chrystusa jest dobre i pożyteczne, gdyż On sam powiedział w sposób jasny: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne" (J 6, 54).
Kto zatem mógłby wątpić, że nieustanna komunia w życiu jest życiem w pełni? (Ep. 93: PG 32, 484b). Jednym słowem, Eucharystia jest dla nas konieczna, abyśmy mogli mieć w sobie prawdziwe życie, życie wieczne" (por. "Moralia", 21, 1 PG 31, 737c).
Bazyli interesuje się również tą wybraną cząstką ludu Bożego, którą są ludzie młodzi, przyszłość społeczności. Do nich skierował "Mowę" na temat wyciągania korzyści z ówczesnej kultury pogańskiej. W sposób bardzo wyważony i otwarty przyznaje on, że w literaturze klasycznej, greckiej i łacińskiej, znajdują się przykłady cnoty. Te wzory uczciwego życia mogą być pożyteczne dla młodych chrześcijan, którzy poszukują prawdy, właściwego sposobu życia (por. "Ad Adolescentes" 3). Należy również brać z tekstów autorów klasycznych to, co jest właściwe i zgodne z prawdą: w ten sposób, w postawie krytycznej i otwartej - chodzi bowiem o prawdziwe i właściwe "rozeznanie" - młodzi wzrastają w wolności. Posługując się słynnym obrazem pszczół, które wybierają z kwiatów tylko to, co służy do zrobienia miodu, Bazyli zaleca: "Tak jak pszczoły potrafią wyciągać z kwiatów miód, w odróżnieniu od innych istot, które zadowalają się tylko zapachem i kolorem kwiatu, tak również z tych pism można wyciągnąć jakiś pożytek dla ducha. Musimy używać tych ksiąg, śledząc we wszystkim przykład pszczół. Nie przylatują one bowiem jednakowo do wszystkich kwiatów ani też nie szukają sposobu zabrania z nich wszystkiego, co w nich się znajduje, ale biorą tylko to, co służy do zrobienia miodu, pozostawiając całą resztę. Również my, jeżeli jesteśmy rozsądni i mądrzy, weźmiemy z tych pism to, co nam jest przydatne i zgodne z prawdą, pozostawiając zaś resztę" ("Ad Adolescentes" 4).
Bazyli zaleca młodym, aby przede wszystkim wzrastali w prawdzie i w uczciwym stylu życia: "Podczas gdy różne dobra przechodzą od tego do tamtego, jak w grze w kości, tylko cnota jest dobrem niezniszczalnym i trwa podczas życia oraz po śmierci" ("Ad Adolescentes" 5).
Drodzy Bracia i Siostry, wydaje mi się, że można powiedzieć, iż ten Ojciec z odległych czasów mówi również do nas i mówi nam rzeczy bardzo ważne. Mówi przede wszystkim o tym uważnym, krytycznym i twórczym uczestnictwie w dzisiejszej kulturze. Następnie - o odpowiedzialności społecznej: w naszym wieku w świecie zglobalizowanym, również narody odległe geograficznie są naszym bliźnim w sposób realny. Zatem przyjaźń z Chrystusem, z Bogiem o ludzkim obliczu, jest konieczna. Wreszcie - konieczna jest świadomość i wdzięczność wobec Boga Stworzyciela, Ojca nas wszystkich. Tylko otwarci na Boga, wspólnego Ojca, możemy budować świat sprawiedliwy i braterski.

Z oryginału włoskiego tłumaczył o. Jan Pach OSPPE

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego człowieka

2023-02-03 09:00

[ TEMATY ]

Bielawa

ks. Daniel Marcinkiewicz

ks. Mirosław Benedyk

Ks. kan. Daniel Marcinkiewicz z parafią w Bielawie związany jest od blisko 20 lat

Ks. kan. Daniel Marcinkiewicz z parafią w Bielawie związany jest od blisko 20 lat

Wieloletni duszpasterz parafii Wniebowzięcia NMP ks. kan. Daniel Marcinkiewicz, został dostrzeżony przez świeckie media i nominowany do prestiżowej nagrody.

Kapituła konkursowa jednego z dolnośląskich dzienników, przyznała nominację ks. Marcinkiewiczowi do tytułu Osobowość Roku 2022 powiatu dzierżoniowskiego, w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”. Tym samym doceniono wkład i pracę kapłana w życie lokalnej społeczności, który od wielu lat pomaga najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bielawy, przygotowując i wydając im paczki żywnościowe. Niedziela Świdnicka nie raz informowała o działalności charytatywnej kapłana, który nie tylko karmi, ale i wychowuje swoich podopiecznych.

CZYTAJ DALEJ

Może jednak warto stać mocno przy Bożej prawdzie?

[ TEMATY ]

homilia

rozważania

Karol Porwich /Niedziela

Rozważania do Ewangelii Mk 7, 1-13.

Wtorek, 7 lutego 2023

CZYTAJ DALEJ

Geolog: trzęsienia ziemi w Turcji są związane ze specyficznym położeniem geograficznym

2023-02-06 17:20

[ TEMATY ]

trzęsienie ziemi

PAP/EPA/REFIK TEKIN

Trzęsienia ziemi w Turcji są zjawiskiem naturalnym. Odpowiada za nie specyficzne położenie geograficzne. „Wiedzieliśmy, że trzęsienie ziemi w Turcji wystąpi w perspektywie kilku lub kilkunastu lat” – powiedział PAP prof. Jerzy Żaba, geolog z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4.17 czasu lokalnego (godz. 2.17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję