Reklama

Ze świata

Fatima

Uroczystości w Fatimie

Sanktuarium w Fatimie przeszło gruntowne przeobrażenie, dzięki któremu będzie mogło wkrótce przyjmować jeszcze większe rzesze pielgrzymów. Inauguracyjną Mszę św. w nowym kościele odprawił papieski wysłannik - kard. Tarcisio Bertone, który przewodniczył uroczystościom zakończenia obchodów 90. rocznicy objawień w Fatimie. Przed nowo wybudowaną świątynią po obu stronach zaprojektowano dwa pomniki: Pawła VI oraz pomnik klęczącego Jana Pawła II. Ten drugi został odsłonięty 13 października br.

90-lecie objawień

Fatimskie kalendarium

W związku z jubileuszem objawień przypominamy kronikę najważniejszych wydarzeń fatimskich:
1915-16 - anioł, który przedstwia się jako „Anioł Pokoju”, kilkakrotnie i w różnych miejscach objawia się fatimskim pastuszkom.
13 maja 1917 r. - Matka Boża po raz pierwszy ukazuje się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w Cova da Iria. Następnie Maryja objawia się pastuszkom co miesiąc, aż do 13 października 1917 r.
13 października 1917 r. - ostatnie objawienie Matki Bożej. Ma ono miejsce o godz. 11 w Cova da Iria, gdzie zgromadziło się 70 tys. ludzi.
4 kwietnia 1919 r. - śmierć Franciszka.
28 kwietnia 1919 r. - rozpoczęcie budowy kapliczki Objawień.
20 lutego 1920 r. - śmierć Hiacynty.
13 października 1921 r. - w kapliczce Objawień zostaje odprawiona pierwsza Msza św.
26 czerwca 1927 r. - biskup diecezji Leiria, do której należy Fatima, po raz pierwszy uczestniczy w oficjalnej ceremonii w Cova da Iria.
13 października 1939 r. - biskup Leirii dekretem „Opatrzność Boża” ogłasza objawienia w Fatimie godnymi wiary i autoryzuje kult Matki Bożej Fatimskiej.
31 października 1942 r. - Pius XII w swym, wypowiedzianym po portugalsku, orędziu radiowym poświęca świat (czyni także ukrytą aluzję do Rosji) Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z życzeniem Matki Bożej Fatimskiej.
13 maja 1946 r. - kard. Masella, legat papieski, koronuje figurkę Matki Bożej w kaplicy Objawień.
13 października 1956 r. - kard. Roncalli, patriarcha Wenecji, przyszły papież Jan XXIII, przewodniczy uroczystościom pielgrzymkowym w Fatimie. 13 maja 1967 r. - Paweł VI przybywa do Fatimy z okazji 50. rocznicy pierwszego objawienia.
10 lipca 1977 r. - do Fatimy przybywa jako pielgrzym kard. Luciani, patriarcha Wenecji, przyszły papież Jan Paweł I.
12-13 maja 1982 r. - Jan Paweł II, w rok po zamachu na jego życie, udaje się z pielgrzymką do Fatimy, aby podziękować „Białej Pani” za ocalenie. 25 marca 1984 r. - Jan Paweł II w czasie uroczystej ceremonii na Placu św. Piotra odnawia, w jedności z wszystkimi biskupami świata, akt zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
12-13 maja 1991 r. - Jan Paweł II przybywa powtórnie do Fatimy w 10. rocznicę zamachu.
12-13 maja 2000 r. - Jan Paweł II w czasie swej trzeciej pielgrzymki do Fatimy dokonuje beatyfikacji Hiacynty i Franciszka. Przy tej okazji kard. Sodano w imieniu Ojca Świętego wyjawia treść trzeciej części tzw. tajemnicy fatimskiej.
26 czerwca 2000 r. - Kongregacja Nauki Wiary publikuje treść trzeciej części „tajemnicy” oraz komentarz do niej autorstwa kard. Josepha Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji.
13 marca 2005 r. - s. Łucja umiera w klasztorze Karmelitanek w Coimbrze.
13 maja 2007 r. - obchody 90. rocznicy pierwszego objawienia się Maryi z udziałem kard. Sodano, legata papieskiego.
12-13 października 2007 r. - kard. Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, przewodniczy uroczystościom dla upamiętnienia 90. rocznicy ostatniego objawienia. Inauguracja nowej bazyliki pw. Trójcy Świętej.

Reklama

(W.R.)

Włochy

Pogrzeb Luciany Frassati-Gawrońskiej

Kard. Severino Poletto przewodniczył 9 paździenika w katedrze w Turynie uroczystościom pogrzebowym Luciany Frassati-Gawrońskiej. W homilii pogrzebowej kard. Poletto podkreślił wpływ, jaki bł. Pier Giorgio Frassati wywarł na swoją siostrę: - Potrafiła ona promieniować dobrem nie tylko na członków rodziny, lecz także na wszystkich, których spotkała - mówił.
Luciana Frassati-Gawrońska zmarła 7 października w wieku 105 lat. Była siostrą beatyfikowanego przed 17 laty Piera Giorgia Frassatiego, któremu poświęciła wiele książek stanowiących podstawę do zrozumienia, jak bardzo aktualna, zwłaszcza dla młodzieży, jest świętość jej brata, zmarłego w wieku 24 lat.
Luciana Gawrońska była żoną polskiego dyplomaty Jana Gawrońskiego, matką siedmiorga dzieci. 1 września 1939 r. znalazła się wraz z mężem w Warszawie. Podczas II wojny światowej pomogła wielu Polakom w wydostaniu się na Zachód z okupowanej ojczyzny, w tym żonie i córce gen. Władysława Sikorskiego.

Ludzie

Kard. Renato Martino

Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” - kard. Renato Martino powiedział w Argentynie, że „polityka to nie tylko ważny element ludzkiego życia, ale także niezwykle istotna dla chrześcijanina przestrzeń realizowania miłości bliźniego”. Kardynał zaznaczył, że chrześcijanin sprawujący władzę nie może z niej czynić narzędzia niesprawiedliwości i przemocy, gdyż byłoby to zaprzeczeniem wiary, która nakazuje miłować bliźniego.
Zdaniem kard. Martino, wielu polityków chrześcijańskich staje dziś wobec decyzji o ustawodawstwie sprzecznym z podstawowymi wartościami etycznymi. Dotyczy to np. sakralnego charakteru życia ludzkiego, nierozerwalności małżeństwa, a także rozwiązań gospodarczych, pogłębiających ubóstwo najsłabszych grup społecznych.
Kard. Martino zachęcił, aby nie wypierać się własnej tożsamości, pozostając zarazem otwartym na dialog. Świecki chrześcijanin powinien szanować słuszną autonomię rzeczywistości doczesnej, a jednocześnie wskazywać na etyczny wymiar zagadnień społecznych i politycznych oraz na wartości nadprzyrodzone.

Krótko

45. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II minęła 11 października br. To największe wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego w XX wieku trwało od 11 października 1962 do 8 grudnia 1965 r. Wzięło w nim udział ok. 2800 biskupów. Przyjęli oni szesnaście dokumentów - cztery konstytucje, dziewięć dekretów i trzy deklaracje.

Przyczyną ubóstwa Afryki są m.in. toczące się w wielu miejscach konflikty zbrojne. Straty Czarnego Lądu to przede wszystkim ofiary w ludziach, ale także pieniądze. Jak wyliczyli Brytyjczycy, w ciągu 15 lat Afryka straciła 300 miliardów dolarów. To niemal równowartość udzielonej kontynentowi pomocy.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przebywała w Moskwie. Tematem rozmów była m.in. tarcza antyrakietowa. Strona amerykańska chce doprowadzić do rozwiania obaw Rosjan, podkreślając zarazem wolę budowania tej instalacji w Europie Środkowej.

Tragedie w USA. 7 października zastępca lokalnego szeryfa w stanie Wisconsin zastrzelił sześć osób. Mężczyzna wtargnął do mieszkania swojej byłej sympatii i dokonał masakry. Kilka dni później w Cleveland 14-latek strzelał do kolegów i nauczycieli, zranił cztery osoby.

Polscy dyplomaci w Iraku, po zamachu na ambasadora i wybuchach przed placówką, 8 października, przenieśli się do najlepiej strzeżonego miejsca w Bagdadzie, tzw. zielonej strefy.

Powiernictwo Pruskie znowu złożyło wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zwrotu majątku, który znajduje się obecnie w polskich rękach. Chodzi o dzieła sztuki należące przed wojną do niemieckiej rodziny. Eksperci twierdzą, że pozew nie ma szans, bo decyzją wielkich mocarstw w Poczdamie Ziemie Zachodnie zostały przyznane Polsce wraz z całym mieniem prywatnym i państwowym.

Al Gore, były wiceprezydent USA, został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, za walkę z globalnym ociepleniem. Wraz z nim uhoronowano ONZ-owski Zespół ds. Zmian Klimatycznych.

Literacką Nagrodę Nobla otrzymała 88-letnia brytyjska powieściopisarka Doris Lessing.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych,wiadomości Radia Watykańskiego, KAI i BP KEP.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Siostra Dolores Zok: Kryzys powołań przynagla nas do świadczenia życiem

2023-02-02 16:43

[ TEMATY ]

Dzień Życia Konsekrowanego

Family News Service

Siostra Dolores Zok

Siostra Dolores Zok

Kryzys powołań przynagla nas, aby ewangelizować i świadczyć o Jezusie. Wiele osób chce żyć bliżej Boga, dlatego szuka prawdziwych świadków Chrystusa. Sami chcą takimi być – mówi Family News Service przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Dolores Zok SSpS. Obecnie w Polsce pracuje 16 400 sióstr zakonnych w 105 zgromadzeniach. 2 lutego w Kościele katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Co przyciąga młode kobiety do wstąpienia do zakonu? Przede wszystkim potrzeba spotkania Boga. „W tej chwili w mojej wspólnocie, w Zgromadzeniu Misyjnym Służebnic Ducha Świętego, mamy dwie młode postulantki. Jedna jest prawniczką, ma 30 lat. Druga zaś jest po stosunkach międzynarodowych. Chcą żyć bliżej Boga, chcą o Nim świadczyć, chcą wyjechać na misje do najbiedniejszych krajów świata” – podkreśliła s. Zok. „Dzisiejszy młody człowiek szuka prawdziwych świadków Chrystusa i sam chce takim być” – dodała.

CZYTAJ DALEJ

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho

2023-01-30 19:58

[ TEMATY ]

Objawienia w Kibeho

Karol Porwich/Niedziela

Objawienia w Kibeho to pierwsze oficjalnie uznane przez Kościół afrykańskie spotkania z Maryją. Orędzie nie ma jednak charakteru lokalnego, nie dotyczy wyłącznie Rwandy, jego treść ma walor uniwersalny. To niezwykłe, że Matka Boża wybrała tak egzotyczne dla nas miejsce, by przypomnieć o swej matczynej miłości.

Alphonsine, Anathalie, Marie-Claire. A także Stephanie, Agnes, Emmanuel oraz Vestine. To imiona siedmiorga młodych ludzi, świadków objawień Matki Najświętszej w Afryce. Maryja posłużyła się wobec nich tymi samymi środkami wyrazu, co w innych objawieniach. Ukazała im swą niebiańską postać i skierowała do nich swoje słowo. Tym samym nadała objawieniom w Kibeho wymiar uniwersalny. Ale Jej orędzie zostało powtórzone przez wizjonerów w sposób niezwykły: za pomocą śpiewu, tańca, gestów, nawet postu. Taki jest „język” mieszkańców Rwandy. Dla nas jednak ich kolorowe media są mało zrozumiałe. Aby zgłębić treść objawień w Kibeho, musimy opowiedzieć je po swojemu. A mamy do tego prawo, nawet obowiązek.

CZYTAJ DALEJ

Wałbrzych. Ks. kan. Roman Tomaszczuk wrócił do diecezji

2023-02-02 21:00

[ TEMATY ]

Wałbrzych

ks. Roman Tomaszczuk

ks. Mirosław Benedyk

Ks. kan. Roman Tomaszczuk na tle katedry świdnickiej, gdzie posługiwał jako wikariusz

Ks. kan. Roman Tomaszczuk na tle katedry świdnickiej, gdzie posługiwał jako wikariusz

Od środy 1 lutego w parafii św. Barbary jako wikariusz posługuje ks. Roman Tomaszczuk. Były szef diecezjalnych mediów katolickich i benedyktyn.

Był znanym duszpasterzem i redaktorem. Często rozmyślał o życiu w klasztorze. - W ciągu piętnastu lat kapłaństwa, zdarzyło się już w drugim, może w trzecim roku po święceniach, że pojawiała się myśl: idź do klasztoru! Jednak wtedy byłem za młody, potem z kolei byłem zachłyśnięty wolnością redaktorka. Jeszcze później była przeprowadzka, kongres małżeństw. Zawsze coś! Coś lub ktoś ważniejsze od wezwania – relacjonował na łamach gazety, którą redagował.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję