Reklama

Polska potrzebuje ludzi z czystymi intencjami

Z Konradem Głębockim - prezesem Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej - rozmawia Margita Kotas
Edycja częstochowska 42/2002

MARGITA KOTAS: - Zbliżają się bardzo ważne dla nas wszystkich wybory samorządowe. Czy Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej jako stowarzyszenie osób świeckich włącza się w przygotowania do tych wyborów?

KONRAD GŁĘBOCKI: - Jako Rada Diecezjalna, już w marcu wystosowaliśmy apel do wszystkich ugrupowań prawicowych, wzywając do tworzenia wspólnych list wyborczych. Cieszymy się, że w Częstochowie wysiłki podejmowane w kierunku jedności przyniosły owoce szczególnie w postaci Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe "Wspólnota", jednoczącego zdecydowaną większość ugrupowań prawicowych naszego miasta. Jednak ze względu na brak pełnej jedności jako Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej nie wspomagamy żadnego komitetu.

- Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej jako instytucja nie włącza się zatem bezpośrednio w wybory samorządowe. Czy dotyczy to również jej poszczególnych członków?

- Poszczególni członkowie Akcji Katolickiej, jeśli odczuwają powołanie do służby publicznej, mogą kandydować w wyborach samorządowych. Warto tu przypomnieć, że jednym z założeń Akcji Katolickiej w Polsce jest przygotowywanie nowych ludzi do pracy społeczno-politycznej, przede wszystkim w sensie właściwego ich uformowania. Polska na każdym szczeblu władzy bardzo potrzebuje ludzi z czystymi intencjami, pragnących służyć w duchu społecznej nauki Kościoła, wrażliwych na biedę ludzką. Sam miałem duży dylemat, czy kandydować w tych wyborach samorządowych. Po wielu wahaniach podjąłem jednak decyzję, że będę kandydował.

- Czy uważa się Pan za osobę dobrze przygotowaną do pracy w Radzie Miasta?

- Sądzę, że jestem dobrze przygotowany. Mam już spore doświadczenie zawodowe, mimo że mam dopiero 30 lat. W ostatnich latach poświęciłem się pracy naukowej, publikując w różnych czasopismach naukowych w Polsce i za granicą, w szczególności na temat prawa zamówień publicznych i rozwoju regionalnego. Na co dzień pracuję, także ucząc studentów, na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jestem zeszłorocznym stypendystą rządu brytyjskiego, dzięki czemu ukończyłem w Wielkiej Brytanii na Sussex University studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej. Mam duże doświadczenie w pracy społecznej, nie tylko w Akcji Katolickiej. Jestem członkiem Rady Ligi Miejskiej w Częstochowie oraz członkiem-założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater.

- Co chciałby Pan zrobić w Radzie Miasta Częstochowy w przypadku uzyskania mandatu radnego?

- Bardzo trudno powiedzieć o tym w paru słowach. Kandyduję z listy "Wspólnoty", wspólnie z innymi kandydatami opracowujemy program dla miasta i poszczególnych dzielnic. Jednakże realizacja programu, poprawa naszego bezpieczeństwa, stanu infrastruktury itd. będzie zależała w dużym stopniu od finansów. Pierwszą sprawą nowej Rady powinno być ich uzdrowienie. Obecny stan wielkiego zadłużenia zagraża m.in. naszemu udziałowi w przyszłych funduszach europejskich (które wymagają własnego wkładu), co może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla nas wszystkich. Aktywność radnych i władz miasta powinna się koncentrować na strategicznych dla rozwoju celach. Takim celem jest stworzenie uniwersytetu. Władze miasta mają bardzo duże możliwości tworzenia podstaw pod przyszły uniwersytet, ale lewicowe władze do tej pory nie zrobiły prawie nic w tym względzie. Osobiście chciałbym także proponować i popierać każde działanie, które przyczyni się do tego, że Częstochowa nie tylko z nazwy będzie duchową stolicą Polski. Pomysłów jest tutaj wiele, dam tylko jeden mały przykład. Na dworcu PKP mieliśmy kiedyś piękną wystawę przypominającą VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. Sądzę, że tego typu wystawy powinny być stałym elementem dworcowego wystroju, tak, by każdy przybywający pociągiem do Częstochowy od razu przypominał sobie, że jest w szczególnej bliskości Matki Bożej Częstochowskiej.

- W jakim okręgu wyborczym będzie Pan kandydował?

- Okręg składa się zasadniczo z dzielnicy podjasnogórskiej, Grabówki, Lisińca, Stradomia, Gnaszyna, Kawodrzy, Wielkiego Boru, Dźbowa oraz Starego Błeszna. Tak się składa, że jestem związany rodzinnie z trzema dzielnicami okręgu: Grabówką i Lisińcem ze strony taty oraz ze Stradomiem ze strony mamy (rodzina Stefanków). W Radzie Miasta chciałbym, współpracując z radami wszystkich dzielnic, reprezentować interesy ich mieszkańców.

- Dziękuję za rozmowę.

Drohiczyn: ingres bp. Piotra Sawczuka

2019-07-20 09:23

mip, tk / Drohiczyn (KAI)

W sobotę odbędzie się ingres biskupa Piotra Sawczuka do katedry drohiczyńskiej. Nominację dla dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej ogłoszono 17 czerwca.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

Uroczystość ingresu rozpocznie się o godz. 11.00 w katedrze Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Mszy przewodniczyć będzie i homilię wygłosi bp Sawczuk. W liturgii uczestniczyć będą parlamentarzyści, ministrowie i samorządowcy, a także biskupi i duchowni w wielu diecezji.

W mieście spodziewane są duże utrudnienia w ruchu drogowym. - Ulice Kościelna, Jana z Drohiczyna, Farna oraz Plac Kościuszki będą dla zamknięte – informuje kanclerz kurii ks. Zbigniew Rostkowski.

Liturgia transmitowana będzie za pośrednictwem diecezjalnej telewizji internetowej, TVP Białystok oraz Radia Podlasie.

Bp Piotr Sawczuk został mianowany przez papieża Franciszka biskupem drohiczyńskim 17 czerwca br. Zastąpi on biskupa Tadeusza Pikusa, który ze względów zdrowotnych prosił Stolicę Apostolską o zwolnienie z pełnionego urzędu.

Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. Jego rodzice – Henryk i Zofia - prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Kornicy, a Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. otrzymując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bpa dra Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. "Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły" i uzyskał 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii.

W 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk był notariuszem i sędzią w Sądzie Biskupim; w latach 1996-2003 pełnił urząd notariusza, zaś od 2003 do 2013 r. kanclerza siedleckiej Kurii Diecezjalnej. Od 2009 r. był wikariuszem generalnym diecezji.

Był wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Przez cały czas pracy w kurii angażował się w funkcjonowanie różnych agendach kurialnych, szczególnie w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wielokrotnie występował jako delegat biskupów siedleckich w rozwiązywaniu różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji.

23 stycznia 2003 ks. Sawczuk został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a 23 stycznia 2009 kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tegoż gremium. 20 września 2010 r. Benedykt XVI podniósł go do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

19 stycznia 2013 Benedykt XVI mianował ks. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, ze stolicą tytularną w Ottana.

Bp Sawczuk opublikował książkę „Kornica – dzieje pisane krwią i kredą”, poświęconą 100-leciu powstania parafii rodzinnej. Jest także autorem wielu artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie”, a także w „Echu Katolickim”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Świeccy franciszkanie na Jasnej Górze: bądźmy apostołami jedności

2019-07-20 17:05

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

Z udziałem ponad 4 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Spotkanie wpisało się w przygotowania do jubileuszu 800. rocznicy powstania wspólnoty świeckich franciszkanów. Do bycia „apostołami jednoczenia” zachęcał ich biskup świdnicki Ignacy Dec.

BPJG

Podczas dwudniowej pielgrzymki rozważano przesłanie z Listu św. Franciszka do wiernych „Poświęceni są ku jedności” - poinformowała Joanna Berłowska, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. - Jedność jest bardzo ważną sprawą nie tylko u nas, ale w całej Ojczyźnie, w całym Kościele, wszędzie i o to będziemy się modlić – zapewniała świecka franciszkanka.

- By nie wstydzić się jednoczyć wokół Krzyża i Ewangelii - zachęcał zgromadzonych biskup świdnicki Ignacy Dec, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

- Jesteśmy chorzy na brak jedności – diagnozował biskup świdnicki i ubolewał nad pogłębiającym się rozbiciem w narodzie. Zachęcał do bycia na co dzień „apostołem jednoczenia”.

O wielkiej aktualności i sile franciszkańskiego charyzmatu we współczesnym Kościele mówi o. Andrzej Romanowski, narodowy asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. - „Franciszku idź, odbuduj mój Kościół!”. To jest ciągle aktualne, tego bardzo potrzeba na dziś i jutro. To przesłanie, które otrzymał Św. Franciszek jest tak aktualne, tylu ludzi jest zagubionych, tylu poszukujących, zranionych – tłumaczył zakonnik i podkreślił, że potrzeba nie tylko dotrzeć do nich z przesłaniem miłości Jezusa, ale nieść Franciszkowy zapał, entuzjazm, fascynację Chrystusem, gdyż to najbardziej zaraża innych i wpływa na zmianę myślenia.

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota katolików różnych stanów, dążących do doskonałości chrześcijańskiej poprzez naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie wymaga ona opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich, umożliwia jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego.

Franciszkański Zakon Świeckich został założony ok. 1221 r. przez św. Franciszka z Asyżu. Powstał on z myślą o ludziach świeckich, którzy pełniąc obowiązki swego stanu – małżeńskie, rodzinne i zawodowe – pragną dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. W Polsce zakon liczy obecnie ok. 10 tys. członków.

W Polsce świeckie wspólnoty zakładali franciszkanie po dotarciu do kraju w 1227 roku. W okresie międzywojennym działalność Trzeciego Zakonu bardzo się ożywiła, niestety po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 roku zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. W 1978 roku papież Paweł VI nadał świeckim franciszkanom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmieniona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami, czyli franciszkanami świeckimi byli m.in. św. Sebastian Pelczar biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Malczewski - malarz, Józef Haller - legionista, generał Wojska Polskiego oraz sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - Prymas Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem