Reklama

Kościół

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych: Kościół na terenach misyjnych potrzebuje naszego wsparcia duchowego i materialnego

Kościół na terenach misyjnych wciąż potrzebuje naszego wsparcia duchowego i materialnego - powiedział PAP dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce (PDM) ks. dr Maciej Będziński. Zwrócił uwagę, że do wielu miejsc Afryki i Azji wraz z cywilizacją dociera także sekularyzacja.

[ TEMATY ]

misje

Papieskie Dzieła Misyjne

Karol Porwich /Niedziela

Obchodzony w Kościele w tym roku 23 października Światowy Dzień Misyjny - w Polsce nazywany Niedzielą Misyjną, przebiega pod hasłem - "Będziecie moimi świadkami".

Niedziela misyjna jest dniem modlitwy i wsparcia materialnego dla Kościoła na terenach misyjnych - powiedział ks. dr Będziński. Przyznał, że choć w swoich założeniach ten dzień miał być wezwaniem do głoszenia Ewangelii tym, którzy jeszcze nie słyszeli o Chrystusie. Zmiany cywilizacyjne i kulturowe ostatnich lat pokazują jednak, że także w naszym społeczeństwie jest coraz więcej osób, które choć żyją w kulturze chrześcijańskiej, to jednak nie są w ogóle zainteresowani Jezusem Chrystusem i Ewangelią. W związku z tym, trzeba także i do nich iść z Dobrą Nowiną" - powiedział dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Jak zaznaczył - "każdy chrześcijanin powołany jest do bycia uczniem i misjonarzem". "Tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa mamy nieść aż po krańce świata. Najpierw tym, którzy są w naszym otoczeniu, a następnie w miejscu pracy, nauki czy też w końcu tym, którzy są daleko, którzy jeszcze Go nie znają" - wskazał.

Poinformował, że zgodnie z danymi watykańskiej dykasterii ds. Ewangelizacji na świecie jest 1 tys. 116 terytoriów misyjnych.

Dykasteria ds. Ewangelizacji powstała z połączenia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, której zadaniem było nadzorowanie +terytoriów misyjnych+, oraz Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, która została stworzona w 2010 r. przez papieża Benedykta XVI, by stawić czoła postępującej sekularyzacji krajów zachodnich.

"W Niedzielę misyjną nie myślimy o polskich, amerykańskich, włoskich czy francuskich misjonarzach czy o zgromadzeniach misyjnych, ale braciach i siostrach na kontynencie afrykańskim, w Azji czy w Ameryce Łacińskiej, gdzie wspólnoty Kościoła nie są zbyt liczne lub administracja Kościoła nie jest tam dostatecznie mocna, czy też np. może brakuje im powołania, bądź są one, ale nie mają dostatecznej liczby firmatorów" - wyjaśnił ks. Będziński.

Reklama

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce powiedział, że od wielu lat wciąż najmniej powołań jest na terenie Amazonii.

"Podobne zjawisko obserwujemy także w Europie, choć z zupełnie innych powodów" - powiedział ks. Będziński. "Mimo braków, które obserwujemy w Europie Zachodniej - w ocenie duchownego - nie powinno się zatrzymywać kapłanów z terytoriów misyjnych, którzy kształcą się na starym kontynencie. "Kapłani z Afryki i Azji, którzy studiują w Europie, powinni powrócić do swoich krajów, aby tam służyć Kościołowi lokalnemu" - podkreślił.

Przyznał, że od paru lat także w Afryce można zaobserwować coraz mniejszą liczbę młodych ludzi zgłaszających się do seminariów duchownych czy nowicjatów.

Podziel się cytatem

"Sekularyzacja zaczyna dotykać także kraje Afryki i Azji. Młodzi ludzie, którzy mają perspektywy, uciekają do Europy Zachodniej, gdzie pracują, zdobywają wykształcenie zaniedbując jednocześnie swoje życie duchowe. W konsekwencji tracą powoli relację z Bogiem i Kościołem" - powiedział ks. Będziński. Zwrócił także uwagę, że młodzież w Afryce i w Azji, "choć żyje w ubóstwie bardzo często ma dziś dostęp do nowych technologii, zwłaszcza do komórek i Internetu, co odbija się na ich codziennym funkcjonowaniu w społecznościach, gdzie żyją".

Reklama

Wyjaśnił, że formacja do kapłaństwa czy życia konsekrowanego na terytoriach misyjnych trwa dłużej, np. na Papui Nowej Gwinei - 12 lat, w Afryce trwa średnio 8-9 lat. Bardzo często pierwszym krokiem jest niższe seminarium, które umożliwia zrobienie matury, przez co ta formacja się wydłuża - tłumaczył. "Programy formacyjne na terenach misyjnych zatwierdza watykańska Dykasteria ds. Ewangelizacji i to ona czuwa nad ich realizacją" - dodał.

Zaznaczył, że głównym zadaniem Kościoła jest głoszenie Chrystusa, a nie - jak chcieliby niektórzy - tylko i wyłącznie do dzieł socjalnych, czyli do pracy z chorymi, z dziećmi, do budowania szkół". "To Kościół podejmuje na terenach misyjnych, ale to nie jest jego pierwsze powołanie" - podkreślił.

W niedzielę misyjną w świątyniach na całym świecie wierni nie tylko modlą się za misje, ale również składają ofiary na tacę, które przeznaczane są na tzw. fundusz solidarności, z którego watykańska Dykasteria ds. Ewangelizacji przekazuje konkretne sumy na realizację projektów misyjnych.

Wyjaśnił, że mogą one mieć charakter: pomocy zwyczajnej, obejmującej m.in. działania o charakterze administracyjnym, pomocy dla katechistów, dotyczącej formacji oraz prowadzonej przez nich działalności wspierania misjonarzy, jak również pomocy nadzwyczajnej – dotyczącej budowy świątyń czy budynków na użytek działalności parafialnej i misyjnej.

Z zebranych w Światowy Dzień Misyjny pieniędzy utrzymywani są również księża i katechiści pracujący na terenach misyjnych, misjonarze i miejscowi kapłani.

Reklama

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce 2022 r. sfinansowały projekty na kwotę 1 024 202,71 dol., z czego 805 153,97 dol. przeznaczono na projekty w krajach kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego, a 219 048,74 dol. na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych. Całkowita kwota przeznaczona na projekty realizowane w Afryce (Burundi i Liberia) wyniosła 621 335,74 dol.

W ramach projektów na pomoc nadzwyczajną w Burundi przeznaczono łącznie 166 tys. dol. Środki zostaną wykorzystane m.in. na remont kościoła parafialnego w Gisyo (30 tys. dol.), odbudowę klasztoru sióstr Bene-Tereziya w Murehe, budowę domów parafialnych w Mwika i Gatabo oraz klasztoru braci Bene Paulo w Kirambi.

W Liberii wygospodarowano 15 tys. dol. na projekt kształtowania świadomości w szkołach, parafiach i placówkach diecezji na temat niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem środków antykoncepcyjnych oraz nauki Kościoła z tym związanej. Inny projekt, na który przeznaczono 12 tys. 500 dol., dotyczy budowania potencjału w zakresie przywództwa i zarządzania dla personelu diecezjalnego. Łącznie w tym kraju pomocą zostały objęte trzy diecezje. Na ich potrzeby przeznaczono 224 515,42 dol.

Na kontynencie azjatyckim zrealizowano projekty na łączną kwotę 183 818,23 dol. Pomoc materialna dla Tajwanu wyniosła 147 818,23 dol. i miała charakter pomocy zwyczajnej oraz pomocy dla katechistów. Kwotę 36 tys. dol. przeznaczono dla Tadżykistanu, z czego 18 tys. dol. na pomoc zwyczajną, 5 tys. dol. na pomoc dla katechistów oraz 13 tys. dol. na projekty nadzwyczajne.

Najwięcej w ubiegłym roku w Niedzielę Misyjną ofiarowały diecezje: tarnowska, kielecka i radomska.

Światowy Dzień Misyjny jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych. Został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI. Obchodzony jest każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie w przedostatnią niedzielę października.(PAP)

Reklama

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mir/

2022-10-22 07:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Diecezja kielecka aktywnie przygotowuje się do ogólnopolskiego kongresu misyjnego

[ TEMATY ]

misje

Mateusz Gasiński

Niedziela Kongresowa w Kielcach z festynem misyjnym, czytanki majowe o misjach, pierwsze piątki miesiąca w intencji misji – tak diecezja kielecka przygotowuje się do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w Warszawie od 12 do 13 czerwca pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Do tej pory w Polsce odbyły się zaledwie trzy kongresy, pierwszy z nich w 1939 roku.

Niedziela Kongresowa w Kielcach z festynem misyjnym, czytanki majowe o misjach, pierwsze piątki miesiąca w intencji misji – tak diecezja kielecka przygotowuje się do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w Warszawie od 12 do 13 czerwca pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Do tej pory w Polsce odbyły się zaledwie trzy kongresy, pierwszy z nich w 1939 roku.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: jak rozmawiać o Kościele z młodymi - spotkanie sióstr zakonnych

2023-01-28 16:44

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Karol Porwich/Niedziela

Pod hasłem „Jak rozmawiać o Kościele z młodymi ludźmi” na Jasnej Górze trwa 30. sesja formacyjna dla sióstr odpowiedzialnych w zgromadzeniach za powołania. W spotkaniu udział bierze prawie 80 referentek.

- Spotykamy się raz w roku, by wobec zmieniającego się świata podejmować ważne dla naszego rozwoju tematy - wyjaśniła odpowiedzialna za spotkanie s. Anna Jóźwiak, apostolinka. Podkreśliła, że tym razem chcą zastanowić się nad tematami związanymi z Kościołem, kim są w nim młodzi, a także jak z nimi rozmawiać o Kościele.

CZYTAJ DALEJ

W trosce o Kościół

2023-01-29 18:05

Ks. Wojciech Kania/Niedziela

W Sandomierzu pierwszy raz w nowym składzie zebrała się Diecezjalna Rada Duszpasterska.

Rada została powołana przez Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza na nową kadencję zgodnie z prawem kanonicznym, ze szczególnym uwzględnieniem uchwał III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Jej obradom przewodniczy Biskup Ordynariusz, złożona jest z kapłanów, osób zakonnych, a przede wszystkim ze świeckich, będących przedstawicielami różnych środowisk diecezjalnych. Spotkanie Rady, w którym uczestniczyło większość jej członków, odbyło się w siedzibie kurii. Biskup Krzysztof Nitkiewicz podziękował obecnym za zaangażowanie na rzecz wspólnoty diecezjalnej i przedstawił sytuację duszpasterską, jaka wyłania się z wizytacji kanonicznych, w tym ze spotkań z radami parafialnymi. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii, ks. Wojciech Kania mówił o tegorocznych planach związanych z obchodami 800-lecia śmierci bł. Wincentego Kadłubka oraz o przygotowaniach do światowych dni młodzieży. Uczestnicy spotkania podzieli się swoimi spostrzeżeniami odnośnie atmosfery panującej w parafiach oraz relacji z instytucjami takimi, jak szkoły. Była mowa o potrzebie tworzenia nowych miejsc adoracji wieczystej Najświętszego Sakramentu oraz intensyfikacji inicjatyw modlitewnych. Poruszono również temat działalności Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie, które częściowo zawiesiły swoją działalność z powodu braku zainteresowania ze strony niektórych księży proboszczów. Istnieje w związku z tym konieczność odbudowy sieci tych centrów, w zmodyfikowanej formie. Musi to iść w parze z rozwojem wolontariatu, który nie może ograniczać się jedynie do okresowych akcji. Zwrócono jednocześnie uwagę, że należy poprawić komunikację pomiędzy kurią oraz dekanatami i parafiami, oraz pomiędzy duszpasterzami, katechetami i wiernymi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję