Reklama

Z życia diecezji rzeszowskiej

Oprac. ks. Bogusław Przeklasa
Edycja rzeszowska 42/2002

Bratkowice - Poświęcenie Figury Matki Bożej Fatimskiej

5 października bp Edward Białogłowski poświęcił w parafii św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach figurę Matki Bożej Fatimskiej. Fundatorem Figury jest ks. Stanisław Rogala, pochodzący z Bratkowic, emerytowany proboszcz Futomy. W homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św. Ksiądz Biskup zachęcał do częstego odmawiania Różańca, modlitwy, która jest źródłem nadziei.
W trosce o rozwój duchowy dzieci, oddano do użytku nową świetlicę parafialną. W uroczystościach uczestniczył dziekan dekanatu trzciańskiego, ks. Józef Kościelny, przedstawiciele władz gminnych oraz licznie przybyła wspólnota parafialna.

Rzeszów - Spotkanie Przyjaciół Radia VIA

5 października bp Edward Białogłowski przewodniczył spotkaniu korespondentów dekanalnych oraz przedstawicieli Kół Przyjaciół Katolickiego Radia VIA. Podczas dyskusji dzielono się doświadczeniami i spostrzeżeniami z dotychczasowych działań mających propagować diecezjalną rozgłośnię. Zastanawiano się także nad tym, jak dotrzeć do tych części diecezji, w których słuchalność Radia jest niewielka. Spotkanie zakończyło się Mszą św. odprawioną w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie, w intencji pracowników i przyjaciół rozgłośni. W homilii Ksiądz Biskup mówił o misji mediów w dochodzeniu do prawdy i jej głoszeniu. Zwracał też uwagę na właściwy odbiór przez słuchacza podawanych informacji.

Rudna Wielka - Poświęcenie Gimnazjum

W Rudnej Wielkiej oddano do użytku nowo powstałe Gimnazjum. 5 października placówkę poświęcił bp Edward Białogłowski. Uroczystości rozpoczęła Msza św. z udziałem nauczycieli, uczniów oraz rodziców.
"Szkołę nazywa się czasem drugim domem. Im więcej jest w niej domu i serca, tym większa skuteczność przemieniania serc"- mówił w homilii Ksiądz Biskup. Dzieciom i młodzieży życzy czerpania mądrości życiowej od wychowawców. W uroczystościach poświęcenia Gimnazjum uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych.

Reklama

Strzyżów - Jubileusz Szkół

5 października bp Kazimierz Górny gościł w Strzyżowie, gdzie uczestniczył w obchodach jubileuszu 90--lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Uroczysta Msza św. zgromadziła przedstawicieli władz miejskich, absolwentów, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół. Na uroczystość przybyło też 11 księży, absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Honorowym gościem był ks. dr Jan Niemiec, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Grudku na Ukrainie. W kazaniu ks. inf. Józef Sondej, były katecheta w Strzyżowie, przypomniał historię szkoły i podkreślił wkład absolwentów w walkę o niepodległą Polskę. Liturgię ubogacił występ chóru pod dyrekcją Grzegorza Oliwy. Po Eucharystii odbył się koncert jubileuszowy. Po nim nauczyciele i uczniowie złożyli kwiaty na grobach zmarłych profesorów szkoły. Jubileuszowe obchody zakończył bal absolwentów.

Rzeszów - Przegląd piosenki

Każdy ma szanse na sukces - pod takim hasłem 5 października odbyła się trzecia edycja Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Na scenie Teatru "Maska" w Rzeszowie wystąpiło 27 wykonawców z terenu Podkarpacia. Konkurs miał pokazać niepełnosprawnym, że mogą żyć na prawach ludzi zdrowych. Miał też zachęcić przedstawicieli władz do czynnego angażowania się w niesienie pomocy niepełnosprawnym. Imprezę zorganizowano dzięki staraniom Teresy Tomaka, przewodniczącej Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym powiatu rzeszowskiego. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich oraz przedstawiciele PFRON.

Bratkowice - Dzień Jedności z Niepełnosprawnymi

6 października w Bratkowicach odbył się Trzeci Gminny Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi. Centralnym punktem uroczystości była Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Józefa Kościelnego, dziekana dekanatu trzciańskiego, odprawiona w intencji niepełnosprawnych i wolontariuszy. "Przez Krzyż Chrystusa trzeba patrzeć na nasze życie" - przypominał w homilii Kaznodzieja. Podkreślał, że trzeba dążyć do tego, by zdrowi uczyli się żyć wspólnie z niepełnosprawnymi i starali się rozumieć ich cierpienie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i gminnych. Przekazali oni niepełnosprawnym drobne upominki. Organizatorem Dnia Jedności było Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych działających w gminie Świlcza.

Gogołów - Pielgrzymka do Krzyża

6 października mieszkańcy Gogołowa w dekanacie brzosteckim pielgrzymowali do Krzyża stojącego na jednym ze wzgórz otaczających wieś. Pielgrzymkę zorganizowano w ramach 58. Tygodnia Miłosierdzia. W czasie rozważania Drogi Krzyżowej modlono się w intencji solidarności z potrzebującymi. Mszy św. odprawionej pod Krzyżem przewodniczył ks. prał. Emil Midura, dziekan dekanatu brzosteckiego. W homilii Kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę świadczenia miłosierdzia drugiemu człowiekowi.

Bł. Czesław szuka pracy

2019-07-16 11:54

Agnieszka Bugała
Edycja wrocławska 29/2019, str. 1

Archiwum Ojców Dominikanów
Zrekonstruowana w 2006 r. głowa bł. Czesława

Miał niebieskie oczy i przyprószone siwizną jasne włosy. Wyraźnie zarysowana broda, jasna cera, łagodne rysy budziły zaufanie. W chwili śmierci miał ok. 62-65 lat. Jan Długosz tak pisał o jego obronie Ostrowa Tumskiego 6 kwietnia 1241 r., gdy modlił się o odparcie najazdu Mongołów palących lewobrzeżne miasto wraz z klasztorem św. Wojciecha: „Ognisty słup od Boga posłany zstąpił z nieba na jego głowę i dziwnym blaskiem, nie dającym się opisać, oświecił miasto i jego okolice. Cudowne to zjawisko tak przeraziło Tatarów, że tracąc odwagę w sercach, odstąpili od oblężenia, a nawet uciekli”. Według tradycji zakonnej Bóg przyjął życie Czesława w zamian za ocalenie miasta. Tak wyglądał człowiek, który ofiarował swe życie za Wrocław.

Zrobiłam małą, uliczną sondę na temat osoby bł. Czesława. Na dziesięć pytanych osób tylko dwie wiedziały, że jest on patronem miasta. Ale nawet one nie były w stanie powiedzieć, co Błogosławiony zrobił dla Wrocławia. Wynik z pewnością zakwestionowaliby specjaliści od metod socjologicznych badań, a jednak warto przy okazji liturgicznego wspomnienia o bł. Czesławie nad tą informacją się zatrzymać.

We Wrocławiu żyli święci na miarę czasów i potrzeb, które te czasy niosły. Jednym z nich był Czesław. W obronie miasta sięgnął po oręż, który – według wielu – nie daje żadnych gwarancji. A jednak to nie miecz, ale modlitwa Czesława ocaliły Ostrów Tumski, po którym dziś z dumą spaceruje wielu szukających ciszy i atmosfery notabli miasta. Skromny zakonnik przypomniał o sobie po raz drugi, gdy w czasie oblężenia Festung Breslau w 1945 r. spłonął kościół św. Wojciecha, a osobliwym zrządzeniem losu ocalała jedynie kaplica z grobem Czesława. Wrocławianie uznali to wówczas za cud. Kult bł. Czesława znów zaczął się rozwijać i przypieczętowano ten rozwój oficjalnym ogłoszeniem go w 1963 r. przez papieża Pawła VI, na wniosek kard. Bolesława Kominka, głównym patronem Wrocławia.

O bł. Czesławie trzeba mówić, a podejmując coraz śmielsze inicjatywy w budowaniu splendoru Wrocławia, do jego wstawiennictwa się uciekać. Już raz ten oręż nie zawiódł. Kto wie, czy Bóg nie zechce przez modlitwę Czesława zesłać na miasto kolejnego cudu? Nie bójmy się powierzać Czesławowi trudnych spraw miasta – budowanych ulic, szkół, kościołów. Wielu świętych i błogosławionych podobno cierpi w niebie z braku pracy. Dostarczmy mu jej. Aby zdarzył się cud, muszą być ci, którym jest on potrzebny. To miasto bł. Czesława – pozwólmy mu o nie dbać.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Szal: Królestwo Boże powinno być na pierwszym miejscu

2019-07-21 15:57

pab / Polańczyk (KAI)

Sprawy Królestwa Bożego powinny być na pierwszym miejscu – powiedział abp Adam Szal, który przewodniczył Mszy św. podczas Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów. Eucharystia sprawowana była na ołtarzu polowym w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku. Transmitowała ją na żywo TV Polonia.

Joanna Trudzik
Abp Adam Szal

W homilii metropolita przemyski nawiązał do Ewangelii, która ukazała scenę wizyty Pana Jezusa w domu Marty i Marii. Zwrócił uwagę, że Marta zajęła się „czymś bardzo oczywistym” - przygotowywała posiłek. Z kolei Maria zamieniła się w słuch i nie mogła się oprzeć słowom wypowiadanym przez Chrystusa. – Te dwie postawy wzajemnie się dopełniają. Nie wykluczają się, ale uzupełniają, tworząc jakby piękny obraz, mówiący o tym, że jedna i druga postawa w życiu człowieka jest bardzo potrzebna po to, aby nakarmić duszę i ciało – mówił.

Abp Szal zauważył, że Pan Jezus pochwalił postawę Marii, mówiąc, że to ona obrała najlepszą cząstkę. – Rzeczywiście to stwierdzenie Chrystusa jest bardzo ważne, bo ustala hierarchię wartości, bo ukazuje, że na pierwszym miejscu trzeba zwracać uwagę na to, co jest najważniejsze: na sprawy Królestwa Bożego, na sprawę naszego zbawienia, na sprawy Słowa Bożego. Podkreślał to wielokrotnie Chrystus, mówiąc że sprawy Królestwa Bożego powinny być na pierwszym miejscu – przypomniał kaznodzieja. Na zakończenie abp Szal uznał, że udział „w tej niedzielnej Eucharystii również jest ewangelizacją”. – W środku dnia gromadzimy się przy ołtarzu, aby uczestniczyć w tej niezwykłej uczcie. Nasza obecność jest świadectwem. I właśnie takiej ewangelizacji trzeba we współczesnym świecie, byśmy przez udział w niedzielnej Mszy świętej, przez nasze aktywne zaangażowanie w liturgii, także przez Komunię świętą byli świadkami Ewangelii – stwierdził. Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów trwa od poniedziałku 15 lipca. Ostatnim punktem jest projekt „Niebiańska plaża” na plaży na Cyplu w Polańczyku. Jest to festyn z wieloma atrakcjami dla rodzin z dziećmi, połączony z koncertem zespołu Bankruci. Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Unum”. Włączają się w nią inne ruchy i stowarzyszenia katolickie działające na terenie archidiecezji przemyskiej. Bieszczadzkiemu spotkaniu patronuje metropolita przemyski abp Adam Szal, a patronat medialny sprawuje Katolicka Agencja Informacyjna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem