Reklama

Zaproszenie

20 września 2008 - XII Pielgrzymka „Niedzieli” na Jasną Górę

Każdego dnia spiker, zapowiadający audycję „Niedzieli” w radiu, kieruje do nas słowa: „Tu «Niedziela». Gwarantowane: tradycja i profesjonalizm. Informujemy o wydarzeniach w kraju i na świecie. Zamieszczamy komentarze i opinie znanych i cenionych publicystów. Specjalną stronę poświęcamy Jasnej Górze. Szukamy prawdy i nią żyjemy. Gościmy w Waszych domach i parafiach na wszystkich kontynentach. Znajdziecie nas też w Internecie. Pytajcie o «Niedzielę» w kioskach Ruchu, w parafiach, a nawet na pokładach samolotów LOT. Dołączcie do nas i pamiętajcie: to Wasz czas, Wasz świat i Wasza «Niedziela»!”.
Te słowa streszczają to, co zawiera się w cotygodniowym numerze „Niedzieli” i zachęcają do jej czytania. Pozwólcie, że nawiążę do nich, bo zbliża się właśnie doroczna Pielgrzymka „Niedzieli”. Już 12 lat spotykamy się na Jasnej Górze na wspólnej Mszy św., by dziękować Matce Słowa - „Mater Verbi” za łaski, jakich doznaliśmy za Jej przyczyną, przepraszać za niedociągnięcia i prosić o dalszą opiekę.
Nasza pielgrzymka odbywa się w sobotę poprzedzającą trzecią niedzielę września, która w Polsce poświęcona jest środkom masowego przekazu. Co roku Ojciec Święty przygotowuje z tej okazji orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony na świecie w maju, a w Polsce właśnie w trzecią niedzielę września.
Zapraszam więc 20 września na Jasną Górę jak najliczniejszą rzeszę naszych Czytelników, Redaktorów, Współpracowników i Wolontariuszy do udziału w spotkaniu w domu Matki Bożej Częstochowskiej. To sobota, dzień maryjny, jak więc nie uczcić Maryi, jak nie popatrzeć w Jej dobre, zatroskane oczy, które sprawiają, że odtąd wszystko widać inaczej...
Dla tych, którzy jeszcze nie znają „Niedzieli” - informacja: jesteśmy tygodnikiem wysokonakładowym, mamy dużą redakcję w Częstochowie, 20 redakcji terenowych w diecezjach posiadających lokalne wkładki do „Niedzieli” oraz wielu współpracowników w Europie i na całym świecie. Przyjęliśmy formę pisma otwartego dla naszych odbiorców. To trudne, z pewnością łatwiej byłoby mieć tylko własnych autorów - szybciej kończy się proces przygotowywania pisma do druku i jest zdecydowanie mniej pracy, gdy chodzi o adiustację tekstów, których autorami są ludzie pióra. Zdecydowaliśmy jednak, że będziemy udostępniać łamy pisma osobom z zewnątrz, które mają swoje przemyślenia, pochodzą z różnych środowisk i anonsują różne problemy, gdyż taka forma pisma będzie bardziej adekwatna do rzeczywistości i bardziej wiarygodna. Chcemy też dać ludziom możliwość wypowiedzi. I będę bronił tej formuły, bo dzięki temu możemy przedstawiać materiał żywy i bardzo prawdziwy, dołączając do niego, oczywiście, komentarze osób kompetentnych w swych dziedzinach i głęboko myślących. Niektóre teksty mogą sprawiać wrażenie obszernych, ale wydaje nam się, że takie są również potrzebne. Polska to kraj ludzi mądrych, którzy chcą i umieją dyskutować, pewnych tematów nie można więc zminimalizować, jeśli chce się prawdziwie służyć szeroko pojętemu społeczeństwu. Oczywiście, jesteśmy pismem kościelnym i bardzo się staramy, aby być blisko nauczania Ojca Świętego, naszych biskupów i teologów. Jesteśmy również pismem patriotycznym, któremu zależy na tym, co polskie, które szanuje kulturę ojczystą, historię i ma na uwadze przyszłość młodego pokolenia. Takie są nasze założenia.
Pielgrzymka „Niedzieli” na Jasną Górę jest wyrazem naszej odpowiedzialności przed Bogiem i przed historią za wszystko, co czynimy. Pani Jasnogórskiej - naszej Głównej Redaktorce chcemy jeszcze raz się zawierzyć i u Jej tronu okazać wdzięczność tym, którzy w kolejnym roku położyli szczególne zasługi dla promocji naszego tygodnika, wręczając im medale „Mater Verbi”, przyznawane przez Redaktora Naczelnego „Niedzieli”.
Nasza pielgrzymka rozpocznie się w Bazylice Jasnogórskiej Mszą św. o godz. 10 - koncelebrowaną przez księży redaktorów z edycji diecezjalnych i kapłanów, którzy przybędą na pielgrzymkowe spotkanie. Po Eucharystii odbędzie się tradycyjne spotkanie w Auli Jana Pawła II, gdzie nastąpi wręczenie medali.
Zapraszamy Was wszystkich, Umiłowani Czytelnicy, przede wszystkim Mieszkańcy maryjnej archidiecezji częstochowskiej i samego miasta Częstochowy! Przybądźcie na Jasną Górę, by w tym dniu razem z nami się modlić. Intencji modlitewnych jest tak wiele. Przynieśmy je wszystkie do Matki Najświętszej - również tę dotyczącą korzystania z daru katolickiej prasy, która rozwija duchowo, pogłębia intelektualnie i umacnia jedność z Kościołem. Takie bogactwo jest naszemu narodowi ogromnie potrzebne.
W Roku św. Pawła za hasło naszej pielgrzymki przyjęliśmy słowa Apostoła Narodów: „Dla mnie żyć - to Chrystus” (por. Flp 1, 21). Mają nas one przybliżyć do samego Chrystusa, przypomnieć, że jest On życiem chrześcijanina, i trzeba Go umiłować tak, jak św. Paweł - do końca.

Ks. Ireneusz Skubiś, Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Niedziela Palmowa w tradycji Kościoła

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień.

Początki obchodów

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się bardzo dokładnie powtarzać wydarzenia z życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria (chrześcijańska pątniczka pochodzenia galijskiego lub hiszpańskiego). Autorka tekstu znanego jako Itinerarium Egeriae lub Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta. Według jej wspomnień w Niedzielę Palmową patriarcha otoczony tłumem ludzi wsiadał na osiołka i wjeżdżał na nim do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go z radością, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Zmartwychwstania (Anastasis), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Procesja ta rozpowszechniła się w całym Kościele. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego początkowo była obchodzona wyłącznie jako Niedziela Męki Pańskiej, podczas której uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj urządzenia procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. Z czasem jednak obie te tradycje połączyły się, dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i pasja). Jednak w różnych Kościołach lokalnych procesje te przybierały rozmaite formy, np. biskup szedł pieszo lub jechał na oślęciu, niesiono ozdobiony palmami krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu (+ 821). Niektóre przekazy podają też, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów.

Polskie zwyczaje

Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dawniej, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan. W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, iż kapłan idący na czele procesji wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, wtedy drzwi się otwierały i kapłan z wiernymi wchodził do wnętrza kościoła, aby odprawić uroczystą liturgię. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: „Witaj, krzyżu, nadziejo nasza!”.

W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną bądź Wierzbną. W tym dniu święcono palmy, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie. Wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano także gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę i cis. Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała się na Kurpiach oraz na Podkarpaciu, gdzie corocznie odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę.

W zależności od regionu, palmy różnią się wyglądem i techniką wykonania. Palma góralska wykonana jest z pęku witek wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych. Zakończona jest czubem z bazi, jedliny, bibułkowych kolorowych kwiatów i wstążek. Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły lub świerka) oplecionego widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego kwiatami z bibuły i wstążkami. Czub drzewa pozostawia się zielony. Palemka wileńska jest obecnie najczęściej świeconą palmą wielkanocną. Jest niewielkich rozmiarów, upleciona z suszonych kwiatów, mchów i traw.

Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń: poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy. Od dawna istniał także zwyczaj połykania bazi, które to zapobiegają bólom gardła i głowy. Wierzono, że sproszkowane kotki dodawane do naparów z ziół mają moc uzdrawiającą, bazie z poświęconej palmy zmieszane z ziarnem siewnym podłożone pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią urodzaj, krzyżyki z palmowych gałązek zatknięte w ziemię bronią pola przed gradobiciem i burzami, poświęcone palmy wystawiane podczas burzy w oknie chronią dom przed piorunem. Poświęconą palmą należy pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem, uderzenie dzieci witką z palmy zapewnia zdrowie, wysoka palma przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe życie, piękna palma sprawi, że dzieci będą dorodne. Poświęconą palmę zatykano za świętymi obrazami, gdzie pozostawała do następnego roku. Palmy wielkanocnej nie można było wyrzucić. Najczęściej była ona palona, popiół zaś z tych palm wykorzystywano w następnym roku w obrzędzie Środy Popielcowej. Znany też był zwyczaj „palmowania”, który polegał na uderzaniu się palmami. Tu jednak tradycja była różna w różnych częściach Polski. W niektórych regionach zwyczaj ten jest związany dopiero z poniedziałkiem wielkanocnym. W większości regionów jest to jednak zwyczaj Niedzieli Palmowej, gdzie „palmowaniu” towarzyszyły słowa: Palma bije nie zabije - wielki dzień za tydzień, malowane jajko zjem, za sześć noc - Wielkanoc.

Dzisiaj, choć wiele dawnych obyczajów odeszło już w zapomnienie - tworzą się nowe. W wielu kościołach można nadal podziwiać kilkumetrowe plamy. Dzieci w szkołach, schole i grupy parafialne prześcigają się w przygotowaniu najładniejszych palm. Często pracom tym towarzyszą konkursy lub konkretne intencje.

CZYTAJ DALEJ

Zielona Góra: Konferencja nt. Akcji #WdzięczniMedykom

2020-03-31 18:49

[ TEMATY ]

Caritas

#WdzięczniMedykom

Archiwum diecezjalnej Caritas

Bp Tadeusz Lityński, Jacek Smykał, Ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej apelowali o wzięcie udziału w Akcji #WdzięczniMedykom

W siedzibie diecezjalnej Caritas w Zielonej Górze 31 marca odbyła się konferencja prasowa poświęcona Akcji #Wdzięczni Medykom, mającej na celu wsparcie finansowe szpitalnych oddziałów zakaźnych z terenu naszej diecezji.

W konferencji wzięli udział ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Tadeusz Lityński, Jacek Smykał, Ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wszyscy zgodnie apelowali o wzięcie udziału w Akcji #WdzięczniMedykom, prowadzonej przez Caritas Polska, w którą włączyła się również nasza diecezjalna Caritas.

Biskup Diecezjalny w czasie konferencji zwrócił się do diecezjan za pośrednictwem TVP 3 Gorzów. - Pragniemy w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej rozpocząć Akcję #WdzięczniMedykom, ale może bardziej #PomagamyMedykom. Chcemy pomóc w tej trudnej sytuacji, gdy oni są w tym bezpośrednim froncie walki o nasze zdrowie i o nasze życie. Pragnę zwrócić się z prośbą, z apelem, niezależnie od naszych przekonań politycznych, niezależnie od naszego przekonania światopoglądowego, do wszystkich mieszkańców Ziemi Lubuskiej i Ziemi Głogowskiej, o pomoc, o wsparcie dla naszych medyków. Sytuacja jest dramatyczna, dynamiczna z każdym dniem i do naszej modlitwy, do naszego dobrego słowa wobec nich i dla nich, chcemy również dołączyć bardzo konkretną pomoc - mówił bp Lityński, zachęcając diecezjan do wsparcia akcji i przekazanie środków na zakup do szpitalnych oddziałów zakaźnych niezbędnego sprzętu i środków ochrony. Biskup zachęcił też do przeżywania rekolekcji wielkopostnych transmitowanych za pośrednictwem lokalnej telewizji.

W naszej diecezji środki z akcji mają wesprzeć 4 szpitale na terenie województwa lubuskiego, które zajmują się diagnostyką i hospitalizacją pacjentów zakażonych wirusem Covid19. Środki z akcji zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu medycznego: respiratorów, masek, fartuchów i termometrów. Szpitale wytypowane na terenie naszego województwa to: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o., 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią filia Żagań, Jednoimienny Szpital Zakaźny w Gorzowie Wlkp.

Akcja trwa do 10 kwietnia. Można ją wspomóc wpłacając dowolną kwotę na konto diecezjalnej Caritas lub wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję