Reklama

Pielgrzymki "Niedzieli"

„Niedziela” u Matki Słowa

Niedziela Ogólnopolska 39/2008, str. 9

Podczas Mszy św. pielgrzymkowej w Bazylice Jasnogórskiej
Grażyna Kołek

Święto „Niedzieli”, jakim jest co roku Pielgrzymka Pracowników i Czytelników naszego tygodnika na Jasną Górę, przeżywaliśmy już po raz dwunasty. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się 20 września, a jej hasło: „Dla mnie żyć - to Chrystus” (Flp 1,21) nawiązywało do trwającego w Kościele Roku św. Pawła.

Media publiczne - misja czy komercja?

W przeddzień pielgrzymki, 19 września, w siedzibie „Niedzieli” odbyła się debata zatytułowana: „Media publiczne - misja czy komercja?”. Tradycja organizowania przez redakcję debat poświęconych mediom została zapoczątkowana w 1993 r. przez redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. inf. Ireneusza Skubisia, bp. Adama Lepę oraz prof. Karola Klauzę z KUL-u, którzy powołali do życia Konwersatorium „Aetatis Novae”- cykliczne spotkania poświęcone mediom.
Gospodarzem tegorocznej debaty był Redaktor Naczelny „Niedzieli”. Referaty przedstawili: bp Adam Lepa z Łodzi, Marek Jurek - były marszałek Sejmu RP, o. prof. Leon Dyczewski z KUL-u oraz prof. Andrzej Jurga. Bp Lepa podkreślił, że istnienia mediów publicznych wymaga polska racja stanu. Ich likwidacja spowoduje zachwianie ładu medialnego, osłabienie poczucia tożsamości Polaków. Marek Jurek, odnosząc się m.in. do aktualnej sytuacji w Polsce, zaznaczył, iż obecnie istnieje podwójny kryzys w mediach - kryzys zagrożenia mediów publicznych oraz kryzys działania tych mediów. Ważne treści przekazał o. prof. Leon Dyczewski. Mówił m.in. o fundamentalnym znaczeniu mediów publicznych dla istnienia systemu demokratycznego. Jedną z ważnych myśli wystąpienia prof. Andrzeja Jurgi było podkreślenie służebnej roli telewizji i jej obowiązku dochodzenia do prawdy.

U Pierwszej Redaktorki

Pielgrzymka rozpoczęła się 20 września rano Mszą św. w Bazylice Jasnogórskiej. Na wspólną modlitwę przybyli redaktorzy i pracownicy „Niedzieli”, przedstawiciele 20 edycji diecezjalnych, drukarze, kolporterzy i wszyscy, którzy czują się przyjaciółmi „Niedzieli”. Zgromadzonych - wśród których byli m.in.: senator Czesław Ryszka, prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona oraz prof. Andrzej Jurga z Małżonką - powitał w imieniu paulińskiej wspólnoty o. Karol Oset, podprzeor Jasnej Góry. Przytoczył on słowa Jana Pawła II: „Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa, gotowych dla Niego ponosić ofiary” i wyraził nadzieję, że Maryja - jako Pierwsza Redaktorka „Niedzieli” - wyprosi łaski wszystkim, którzy są szczególnie powołani przez Bożą Opatrzność, by tygodnik wypełniał swoje szczególne zadanie w dzisiejszym świecie.
Za trud wydawania „Niedzieli”, zasłuchanie w głos Chrystusa i Maryi oraz wierność Kościołowi podziękował redakcji abp Stanisław Nowak. - To błogosławiona praca, błogosławiony trud, błogosławiona siejba Boża - powiedział. Na dalszy trud pracy apostolskiej złożył redakcji życzenia: - Bądźcie mocni, bądźcie wierni, bądźcie silni, bądźcie zapracowani, byście wypełnili swoją szczególną misję.

Reklama

Dla mnie żyć - to Chrystus

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś. Nawiązując do stanowiących motto pielgrzymki słów Apostoła Narodów: „Dla mnie żyć - to Chrystus”, powiedział: - Rok. św. Pawła zachęca do ważnej apostolskiej refleksji, jest czasem, kiedy możemy pomyśleć o wielkich polach ewangelizacji. Podkreślił, że współczesne, nastawione konsumpcyjnie społeczeństwa wzbraniają się przed ewangelizacją, przed pokutą za grzechy i odważnym wyznawaniem wiary. Przykładem takiej postawy są opory przed przywróceniem starożytnego chrześcijańskiego święta Trzech Króli. - Czy święto Trzech Króli można przeliczać na pieniądze? - zapytał. Nawiązując do sytuacji mediów, podkreślił, że w społeczeństwach demokratycznych niezbędne są media wolne, odważne, które mówią prawdę. Podziękował wszystkim, którzy kupują i czytają „Niedzielę” - setkom tysięcy osób w kraju i za granicą. Redaktor Naczelny poprosił Czytelników o szczególną modlitwę, aby Polska zachowała wartości chrześcijańskie, które od wieków stanowią o jej kulturze.
Wspólną Eucharystię zakończył Akt Zawierzenia „Niedzieli” Matce Bożej. Został też pobłogosławiony obraz Matki Bożej Jasnogórskiej dla rzeszowskiej edycji „Niedzieli”, obchodzącej w tym roku 10-lecie istnienia.

Mater Verbi

Druga część spotkania odbyła się w Sali Papieskiej, gdzie wręczono, przyznawane przez „Niedzielę”, medale „Mater Verbi”, będące wyrazem wdzięczności tym, którzy angażują się w tworzenie pisma i jego rozpowszechnianie. Spotkanie ubogacił poprowadzony przez ks. Jacka Molkę i ks. Mariusza Frukacza dwugłos na temat św. Pawła Apostoła. Odbyła się także prezentacja materiałów multimedialnych poświęconych miejscom, w których przebywał i nauczał św. Paweł, przygotowanych przez Studio Telewizyjne „Niedzieli”.
Specjalnymi gośćmi pielgrzymki były dzieci z łódzkiej świetlicy prowadzonej przez Siostry Urszulanki Szare. Dzieci, na ręce Redaktora Naczelnego, złożyły życzenia dla całej redakcji. Radosnego nastroju dopełniła ludowa kapela „Słociniacy” z Rzeszowszczyzny, którą przywiózł do Częstochowy o. Jan Maria Sochocki, kustosz sanktuarium św. Ojca Pio i Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Grota z Lourdes – miejsce modlitwy w Ogrodach Watykańskich

2020-05-29 20:38

[ TEMATY ]

Watykan

papież Franciszek

Grota z Lourdes

źródło: vaticannews.va

Grota z Lourdes w Ogrodach Watykańskich

Franciszek postanowił zakończyć maryjny miesiąc maj modlitwą różańcową w Ogrodach Watykańskiech, w Grocie z Lourdes - będzie ona transmitowana na cały świat począwszy od godz. 17.30. Modlitwie towarzyszy hasło zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich:„Gorliwi i jednomyślni na modlitwie, razem z Maryją” (Dz 1, 14).

W sercu Ogrodów Watykańskich znajduje się replika Groty Massabielle, miejsca, w którym Matka Boża ukazała się św. Bernadetcie Soubirus w 1858 r.

Historia tego miejsca związana jest z papieżem Leonem XIII, który bardzo lubił Ogrody Watykańskie i spędzał w nich wiele czasu. Kazał nawet urządzić sobie apartament na szczycie Wzgórza Watykańskiego, w starej wieży obronnej, która dziś nosi jego imię. Bp Schoepfer, biskup diecezji Tarbes, do której należała miejscowość Lourdes, postanowił podarować papieżowi replikę Groty – Leon XIII pobłogosławił reprodukcję na początku prac, 1 czerwca 1902 r. Grotę wzniesiono opartą o średniowieczny mur obronny z czasów Leona IV (IX w.). 28 marca 1905 r. watykańska Grota Masabielle została uroczyście zainaugurowana przez następnego papieża, Piusa X (papież ten kazał zmienić nazwę diecezji Tarbes na Tarbes-Lourdes).

W następnych latach na Grocie wzniesiono kopię bazyliki a po jej bokach półkoliste schody prowadzące z tarasu na plac przed Grotą. Neogotycka wieża nie pasowała do barokowego otoczenia i kontrastowała z kopułą Michała Anioła, dlatego w 1933 r., gdy wieża zaczęła pękać, Pius XI kazał ją rozebrać.

Dziś zachowała się najważniejsza część monumentalnego komplesu, czyli Grota objawiewień z figurą Madonny.

Wnętrze Groty i sąsiadujący z nią mur pokrywa dywan zielonego bluszczu, a nad nią znajdują się dwa mozaikowe medaliony przedstawiające Leona XIII i biskupa Schoepfera. Gdy w setna rocznicę objawień (1958 r.), sankturarium w Lourdes zostało przebudowane, ówczesny biskup, Théas, postanowił podarować papieżowi stary ołtarz – został on umieszczony w centrum Groty w 1960 r.

Wszyscy papieże modlili się i odprawiali ceremonie religijne w Grocie z Lourdes. Szczególnie lubił to miejsce Jan Paweł II, który zaczął tu odprawiać nabożeństwa majowe oraz Msze św. dla pielgrzymów z Polski, którzy w ten sposób mieli również okazję zwiedzać Ogrody Watykańskie.

CZYTAJ DALEJ

Abp Grzegorz Ryś: Zacznijmy od nauki słuchania siebie nawzajem

2020-06-01 21:18

[ TEMATY ]

abp Grzegorz Ryś

Archidiecezja Łódzka

Zacznijmy od nauki słuchania siebie nawzajem - powiedział Radiu eM abp Grzegorz Ryś, nawiązując do istniejących w Polsce podziałów i napięć. Do tego potrzebne jest choćby elementarne uznanie wartości drugiego człowieka - dodał. Metropolita łódzki był gościem red. Sylwestra Strzałkowskiego w audycji "Rozmowa Poranka".

Dopóki nie zaczniemy siebie nawzajem słuchać, nie dziwmy się temu, w jaki sposób nawet nie mówimy do siebie, tylko wykrzykujemy w stronę drugiego – mówił w „Rozmowie poranka” abp Grzegorz Ryś. - Umiejętność słuchania jest warunkiem dialogu. Jak nie ma słuchania, są monologi – wskazywał.

Dzieląc się swoimi wrażeniami z pielgrzymki mężczyzn do Matki Bożej w Piekarach Śląskich (31.05), gdzie przewodniczył Eucharystii, metropolita łódzki pokreślił, że jest to pielgrzymowanie dojrzałe, co jest bardzo ważne, bo pobożność pielgrzymkowa i sanktuaryjna bywa w Polsce krytykowana, tymczasem jej znaczenie zauważa także papież Franciszek. Jednocześnie arcybiskup przestrzegł przed, z jednej strony, traktowaniem wspólnoty Kościoła jako masy, z drugiej, przed indywidualistycznym podejściem do obecności w Kościele.

- Wiara jest czymś indywidualnym, osobistym, ale nie oznacza to, że indywidualistycznym - wskazywał zachęcając do zachowania pewnego balansu w tej materii.

Arcybiskup wspomniał o tzw. "churchingu", czyli pewnej "turystyce" duchowej polegającej na uczestniczeniu w różnych wydarzeniach religijnych, masowych. - My, jako księża, zapraszamy na wydarzenia masowe i zwracamy się do ludzi, jak do masy - zauważył. Jak tłumaczył, to pokłosie lat 70’, kiedy ludzie potrzebowali takiego wsparcia Kościoła.

Odnosząc się do zmienionej formuły piekarskiej pielgrzymki abp Ryś mówił, że to też jest jakiś rodzaj wspólnoty. - Nie ma co utyskiwać, lepiej robić to, co można, niż narzekać, że nie można tego, co zawsze było możliwe - dodawał.

Gość Radia eM zauważył, że diecezje łódzką i katowicką łączy podobna historia: obie powstały ok. 100 lat temu, a więc mają za sobą podobny czas budowania tożsamości lokalnego Kościoła, ponadto oba ośrodki przeżyły szybki rozwój przemysłu i liczby ludności. Pytany o naukę, jaką Kościół na Śląsku może czerpać z doświadczenia Łodzi, abp Ryś wspomniał o upadku przemysłu na przełomie lat 80’ i 90’ ubiegłego wieku i wynikłymi z tego biedą i bezrobociem. To stawia przed Kościołem wymaganie bycia blisko ludzi w potrzebie i aktywności pomocowej, np. Caritas.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję