Reklama

Raport Komisji Ds. Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej

Ks. Jarosław Kłys - Przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży
Edycja łódzka 42/2002

Duszpasterstwo Młodzieży organizuje, koordynuje i współorganizuje wiele akcji duszpasterskich, które w jakikolwiek sposób mogą służyć młodym ludziom, zarówno tym głęboko wierzącym i należącym do Kościoła katolickiego, jak i tym, którzy stoją z dala od Chrystusa i wciąż poszukują prawdy, dobra i miłości, by swemu życiu nadać właściwy sens. Stąd różnorodność podejmowanych działań, poczynając od czuwań modlitewnych, spotkań formacyjnych, poprzez pielgrzymki zarówno piesze, jak i autokarowe, aż po różnego rodzaju wyjazdy wakacyjne, czy inne formy pracy duszpasterskiej, nie pomijając dobrej zabawy, włącznie z koncertami ewangelizacyjnymi. Naszym celem jest:
- dokonanie właściwej diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się współczesna młodzież,
- poszukiwanie nowych form duszpasterstwa w tym środowisku,
- zintegrowanie grup młodzieżowych i środowisk zajmujących się wychowaniem młodych ludzi w duchu chrześcijańskim,
- pozyskanie i kształcenie wolontariuszy do pracy w środowiskach młodzieżowych, zwłaszcza tych dotkniętych patologią,
- stwarzanie warunków na rzecz rozwoju godnych zainteresowań podopiecznych i rozwoju właściwych postaw religijnych i moralnych młodego pokolenia wkraczającego w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, by nie bali się wypłynąć na głębię i jako ludzie błogosławieństw zawierzyli swe życie Bogu bogatemu w miłosierdzie.
Niektóre z inicjatyw duszpasterskich podejmowanych i realizowanych przez Komisję ds. Duszpasterstwa Młodzieży w roku pracy 2001/2002:
"Jezus pokojem świata". W nawiązaniu do tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 r. w naszym mieście 9 dni później odbył się marsz milczenia pod hasłem Jezus pokojem świata. Ok. 2 tys. osób wyruszyło z placu Dąbrowskiego i w modlitewnym skupieniu przeszło do bazyliki archikatedralnej, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji pokoju na świecie. W refleksyjny nastrój wprowadził uczestników koncert Antoniny Krzysztoń i Tomka Kamińskiego. Patronat nad marszem milczenia objęli abp Władysław Ziółek i wojewoda łódzki Michał Kasiński.

Apele Młodych III Tysiąclecia. Od września 2001 r. w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 19.30 młodzi gromadzili się w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej, by w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodzieżą całego świata przygotować się do spotkania w Toronto. Każde ze spotkań miało inną wymowę i charakter, m.in. grudniowe spotkanie poświęcone było słudze Bożemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, inne powołaniu do świętości, dalsze spotkania odbywały się w duchu Spotkań Lednickich. Było też spotkanie ekumeniczne z udziałem brata Marka ze wspólnoty z TaizeM. Apele Młodych uświetnili swoją obecnością i talentem m.in. Antonina Krzysztoń, Darek Malejonek i Joszko Broda. Młodzieży zgromadzonej w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej towarzyszył zawsze bp Ireneusz Pękalski. W każdym Apelu Młodych uczestniczyło ok. 300 osób.

Sesja Forum Młodych. W dniach 26-28 października odbyła się IV Sesja Forum Młodych pod hasłem Kościół Niechcianych, poświęcona problemom narkomanii i alkoholizmu. Uczestniczyło w niej ok. 400 młodych osób. Gościem specjalnymi była wspólnota "Emmanuel" z Warszawy. Oprócz wysłuchania wykładów i świadectw młodzież brała czynny udział w warsztatach plastycznych i muzycznych. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak można świetnie bawić się bez alkoholu, np. na weselu. Owocem sesji było uroczyste zapoczątkowanie peregrynacji krzyża do dekanalnych wspólnot młodzieżowych w całej archidiecezji łódzkiej, by młodzież, wpatrując się w znak zbawienia, lepiej, głębiej i "na nowo poznawała Chrystusa".

Reklama

"Marsz dla Jezusa". Po raz kolejny w Niedzielę Palmową w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży odbył się w Łodzi Archidiecezjalny Dzień Młodzieży pod nazwą Marsz dla Jezusa. Z kościoła pw. Świętego Ducha pod przewodnictwem Arcybiskupa łódzkiego ok. 1,5 tys. młodych ludzi z radosnym śpiewem i modlitwą przeszło do katedry na wspólną liturgię Mszy św., której przewodniczył abp Władysław Ziółek.

Pielgrzymka Maturzystów. Tradycyjnie we wtorek wielkanocny około 3 tys. uczniów z klas maturalnych zgromadziło się wraz ze swymi księżmi prefektami, katechetami i nauczycielami na Jasnej Górze, gdzie wspólnie z abp. Władysławem Ziółkiem prosili Pana Boga, za wstawiennictwem Czarnej Madonny, o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na czas egzaminów i ważnych decyzji życiowych. Gościem maturzystów na Jasnej Górze był abp Javier Lozano BarragaOn, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Święto Młodych. 16 czerwca 2002 r. na placu Jana Pawła II przed katedrą miała miejsce piąta edycja tego wydarzenia pod hasłem Sól Ziemi. Organizatorem Święta Młodych była Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy współudziale Urzędu Miasta Łodzi. Patronat nad Świętem objęli Arcybiskup łódzki i Prezydent m. Łodzi. Wśród zaproszonych gości byli m.in. zespół "Deus Meus" i Tomek Kamiński oraz muzykująca rodzina Szewczyków z Aleksandrowa Łódzkiego. Młodzież została zaproszona także do refleksji nad słowem Jana Pawła II, upamiętniając w ten sposób XV rocznicę wizyty Ojca Świętego w naszym mieście. Młodzi napisali z tej okazji list do Papieża i własnoręcznie wykonali nietypową pocztówkę. W bazylice archikatedralnej została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Władysława Ziółka, podczas której nastąpił obrzęd "posolenia" zgromadzonej młodzieży poświęconą solą oraz specjalne błogosławieństwo udzielone młodym jadącym do Toronto na XVII Światowy Dzień Młodzieży.

"Kairos". Teatr tańca "Kairos" wziął udział w spotkaniu z Ojcem Świętym w Toronto jako jedyna teatralna grupa reprezentująca polską młodzież. Poza jednym spektaklem uzgodnionym z organizatorami spotkania w Toronto zespół występował jeszcze trzykrotnie na życzenie zgromadzonej tam młodzieży. "Kairos" działa przy Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

XVII Światowy Dzień Młodzieży. W spotkaniu z Ojcem Świętym w Toronto wzięło udział 140 młodych osób z archidiecezji łódzkiej pod opieką 3 kapłanów. Była to druga co do wielkości grupa młodzieżowa z Polski. Nie sposób opisać przeżyć i niezapomnianych wrażeń, które pozostały w sercach i duszach młodych uczestników spotkania z Janem Pawłem II.

Toronto w Wadowicach. Dla tych, którzy nie mogli pojechać do Kanady na XVII ŚDM, odbyło się w Wadowicach III Międzynarodowe Forum Młodych. Młodzi ludzie z różnych krajów Europy wspólnie czuwali i modlili się w duchowej jedności z Ojcem Świętym w jego rodzinnym mieście. Dzięki specjalnym telebimom uczestniczyli w relacjach z Toronto i "na żywo" wysłuchali papieskiej homilii. Komisja Duszpasterstwa Młodzieży pośredniczyła w organizowaniu wyjazdu.


Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (21-30 sierpnia 2002 r.) W 77. Pieszej Pielgrzymce Łódzkiej wzięło udział ponad 3 tys. pątników, z czego ok. 2250 osób , czyli 75%, to ludzie młodzi. Każda grupa miała w swoich szeregach młodych pątników, a trzy spośród nich były specjalnie przeznaczone dla młodzieży. Obok Łódzkiej Pielgrzymki na Jasną Górę podążają także pielgrzymi z innych miast i miejscowości naszej archidiecezji. Większość liczebną tych grup również stanowią ludzie młodzi. Tak więc liczba młodych pielgrzymów jest imponująco duża, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość i jednocześnie jest wyzwaniem dla duszpasterzy i wszystkich środowisk zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia oraz tych, którzy tworzą medialny wizerunek polskiego społeczeństwa.

Watykan: zaprezentowano elektroniczny różaniec dla młodych

2019-10-15 19:31

vaticannews.va / Watykan (KAI)

W Watykanie zaprezentowano dziś elektroniczny różaniec. Działający wraz z mobilną aplikacją nie tylko ułatwia odliczanie kolejnych „Zdrowasiek”, ale proponuje bogaty materiał dydaktyczny, który uczy modlitwy różańcowej oraz proponuje różne rozważania.

stock.adobe.com

Jest to nowa inicjatywa Apostolstwa Modlitwy, czyli Światowej Sieci Modlitwy z Papieżem. Jak mówi jej dyrektor, chodzi tu o połączenie wielkiej tradycji duchowej z najnowszą techniką. Wszystko po to, aby zachęcić młodych do odmawiania różańca – mówi ks. Frédéric Fornos SJ.

„W tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym, pamiętając, że modlitwa stanowi centrum misji Kościoła, proponujemy Click To Pray eRosary – elektroniczny różaniec, aby nauczyć młodych modlić się o pokój na świecie. Na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży papież poprosił nas, byśmy pomogli młodym modlić się o pokój – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Fornos. – Wiemy, jak bardzo świat potrzebuje dziś pokoju. Podjęliśmy więc różne inicjatywy, a teraz w październiku, miesiącu różańca, wprowadzamy tę nową pomoc, aby młodzi mogli modlić się o pokój w ich cyfrowym świecie. Stosując najbardziej zaawansowaną technologię, uczymy młodych różańca, bo niekiedy nie wiedzą, jak to robić. Jest to różaniec z obrazkami, z audioprzewodnikiem, z pedagogią, która stopniowo wprowadza nas w modlitwę w intencji wielkich wyzwań ludzkości i misji Kościoła”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Weekend rodzinny z Jackiem Pulikowskim w Oławie

2019-10-16 21:45

Anna Majowicz

Jacek Pulikowski – autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej, w nadchodzący weekend gościć będzie w Centrum Formacji, przy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie.

ekai.pl
Jacek Pulikowski

Plan wydarzenia:

Piątek, 18.10.2019 r.:

18.00 Eucharystia – ze słowem Jacka Pulikowskiego

19.00 – 20.30 Wykład dla kobiet: ,,Instrukcja obsługi mężczyzny”

Sobota, 19.10.2019 r.:

9.00 Eucharystia – ze słowem J.Pulikowskiego ,,Dojrzała miłość w dojrzałym wieku”

9.00 – 17.00 Warsztaty dla ojców ,,Ojcostwo a praca”

10.00 – 14.00 Warsztaty dla kobiet ,,Cenniejsza niż perły”

15.30 – 17.00 Wykład dla narzeczonych I małżonków ,,Rodzina. Najważniejsza firma na świecie”

18.00 Eucharystia – ze słowem J. Pulikowskiego ,, Odcinanie pępowiny”

19.00 – 20.30 Wykład dla mężczyzn: ,,Jak rozumieć kobietę? Czy niemożliwe jest możliwe?”

Niedziela, 20.10.2019 r.:

8.00 – 19.30 Eucharystie ze słowem J. Pulikowskiego ,,Relacje rodzinne – wyzwania na dzisiejsze czasy”

13.00 – 19.00 Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW) Ruchu Światło – Życie: ,,Moja wola I moja wolność”.

Więcej informacji i formularze zapisów na stronie Fundacji DlaRodziny: www.dlarodziny.eu

Serdecznie zapraszamy! 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem