Reklama

Raport Komisji Ds. Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej

Ks. Jarosław Kłys - Przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży
Edycja łódzka 42/2002

Duszpasterstwo Młodzieży organizuje, koordynuje i współorganizuje wiele akcji duszpasterskich, które w jakikolwiek sposób mogą służyć młodym ludziom, zarówno tym głęboko wierzącym i należącym do Kościoła katolickiego, jak i tym, którzy stoją z dala od Chrystusa i wciąż poszukują prawdy, dobra i miłości, by swemu życiu nadać właściwy sens. Stąd różnorodność podejmowanych działań, poczynając od czuwań modlitewnych, spotkań formacyjnych, poprzez pielgrzymki zarówno piesze, jak i autokarowe, aż po różnego rodzaju wyjazdy wakacyjne, czy inne formy pracy duszpasterskiej, nie pomijając dobrej zabawy, włącznie z koncertami ewangelizacyjnymi. Naszym celem jest:
- dokonanie właściwej diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się współczesna młodzież,
- poszukiwanie nowych form duszpasterstwa w tym środowisku,
- zintegrowanie grup młodzieżowych i środowisk zajmujących się wychowaniem młodych ludzi w duchu chrześcijańskim,
- pozyskanie i kształcenie wolontariuszy do pracy w środowiskach młodzieżowych, zwłaszcza tych dotkniętych patologią,
- stwarzanie warunków na rzecz rozwoju godnych zainteresowań podopiecznych i rozwoju właściwych postaw religijnych i moralnych młodego pokolenia wkraczającego w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, by nie bali się wypłynąć na głębię i jako ludzie błogosławieństw zawierzyli swe życie Bogu bogatemu w miłosierdzie.
Niektóre z inicjatyw duszpasterskich podejmowanych i realizowanych przez Komisję ds. Duszpasterstwa Młodzieży w roku pracy 2001/2002:
"Jezus pokojem świata". W nawiązaniu do tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 r. w naszym mieście 9 dni później odbył się marsz milczenia pod hasłem Jezus pokojem świata. Ok. 2 tys. osób wyruszyło z placu Dąbrowskiego i w modlitewnym skupieniu przeszło do bazyliki archikatedralnej, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji pokoju na świecie. W refleksyjny nastrój wprowadził uczestników koncert Antoniny Krzysztoń i Tomka Kamińskiego. Patronat nad marszem milczenia objęli abp Władysław Ziółek i wojewoda łódzki Michał Kasiński.

Apele Młodych III Tysiąclecia. Od września 2001 r. w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 19.30 młodzi gromadzili się w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej, by w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodzieżą całego świata przygotować się do spotkania w Toronto. Każde ze spotkań miało inną wymowę i charakter, m.in. grudniowe spotkanie poświęcone było słudze Bożemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, inne powołaniu do świętości, dalsze spotkania odbywały się w duchu Spotkań Lednickich. Było też spotkanie ekumeniczne z udziałem brata Marka ze wspólnoty z TaizeM. Apele Młodych uświetnili swoją obecnością i talentem m.in. Antonina Krzysztoń, Darek Malejonek i Joszko Broda. Młodzieży zgromadzonej w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej towarzyszył zawsze bp Ireneusz Pękalski. W każdym Apelu Młodych uczestniczyło ok. 300 osób.

Sesja Forum Młodych. W dniach 26-28 października odbyła się IV Sesja Forum Młodych pod hasłem Kościół Niechcianych, poświęcona problemom narkomanii i alkoholizmu. Uczestniczyło w niej ok. 400 młodych osób. Gościem specjalnymi była wspólnota "Emmanuel" z Warszawy. Oprócz wysłuchania wykładów i świadectw młodzież brała czynny udział w warsztatach plastycznych i muzycznych. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak można świetnie bawić się bez alkoholu, np. na weselu. Owocem sesji było uroczyste zapoczątkowanie peregrynacji krzyża do dekanalnych wspólnot młodzieżowych w całej archidiecezji łódzkiej, by młodzież, wpatrując się w znak zbawienia, lepiej, głębiej i "na nowo poznawała Chrystusa".

Reklama

"Marsz dla Jezusa". Po raz kolejny w Niedzielę Palmową w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży odbył się w Łodzi Archidiecezjalny Dzień Młodzieży pod nazwą Marsz dla Jezusa. Z kościoła pw. Świętego Ducha pod przewodnictwem Arcybiskupa łódzkiego ok. 1,5 tys. młodych ludzi z radosnym śpiewem i modlitwą przeszło do katedry na wspólną liturgię Mszy św., której przewodniczył abp Władysław Ziółek.

Pielgrzymka Maturzystów. Tradycyjnie we wtorek wielkanocny około 3 tys. uczniów z klas maturalnych zgromadziło się wraz ze swymi księżmi prefektami, katechetami i nauczycielami na Jasnej Górze, gdzie wspólnie z abp. Władysławem Ziółkiem prosili Pana Boga, za wstawiennictwem Czarnej Madonny, o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na czas egzaminów i ważnych decyzji życiowych. Gościem maturzystów na Jasnej Górze był abp Javier Lozano BarragaOn, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Święto Młodych. 16 czerwca 2002 r. na placu Jana Pawła II przed katedrą miała miejsce piąta edycja tego wydarzenia pod hasłem Sól Ziemi. Organizatorem Święta Młodych była Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy współudziale Urzędu Miasta Łodzi. Patronat nad Świętem objęli Arcybiskup łódzki i Prezydent m. Łodzi. Wśród zaproszonych gości byli m.in. zespół "Deus Meus" i Tomek Kamiński oraz muzykująca rodzina Szewczyków z Aleksandrowa Łódzkiego. Młodzież została zaproszona także do refleksji nad słowem Jana Pawła II, upamiętniając w ten sposób XV rocznicę wizyty Ojca Świętego w naszym mieście. Młodzi napisali z tej okazji list do Papieża i własnoręcznie wykonali nietypową pocztówkę. W bazylice archikatedralnej została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Władysława Ziółka, podczas której nastąpił obrzęd "posolenia" zgromadzonej młodzieży poświęconą solą oraz specjalne błogosławieństwo udzielone młodym jadącym do Toronto na XVII Światowy Dzień Młodzieży.

"Kairos". Teatr tańca "Kairos" wziął udział w spotkaniu z Ojcem Świętym w Toronto jako jedyna teatralna grupa reprezentująca polską młodzież. Poza jednym spektaklem uzgodnionym z organizatorami spotkania w Toronto zespół występował jeszcze trzykrotnie na życzenie zgromadzonej tam młodzieży. "Kairos" działa przy Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

XVII Światowy Dzień Młodzieży. W spotkaniu z Ojcem Świętym w Toronto wzięło udział 140 młodych osób z archidiecezji łódzkiej pod opieką 3 kapłanów. Była to druga co do wielkości grupa młodzieżowa z Polski. Nie sposób opisać przeżyć i niezapomnianych wrażeń, które pozostały w sercach i duszach młodych uczestników spotkania z Janem Pawłem II.

Toronto w Wadowicach. Dla tych, którzy nie mogli pojechać do Kanady na XVII ŚDM, odbyło się w Wadowicach III Międzynarodowe Forum Młodych. Młodzi ludzie z różnych krajów Europy wspólnie czuwali i modlili się w duchowej jedności z Ojcem Świętym w jego rodzinnym mieście. Dzięki specjalnym telebimom uczestniczyli w relacjach z Toronto i "na żywo" wysłuchali papieskiej homilii. Komisja Duszpasterstwa Młodzieży pośredniczyła w organizowaniu wyjazdu.


Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (21-30 sierpnia 2002 r.) W 77. Pieszej Pielgrzymce Łódzkiej wzięło udział ponad 3 tys. pątników, z czego ok. 2250 osób , czyli 75%, to ludzie młodzi. Każda grupa miała w swoich szeregach młodych pątników, a trzy spośród nich były specjalnie przeznaczone dla młodzieży. Obok Łódzkiej Pielgrzymki na Jasną Górę podążają także pielgrzymi z innych miast i miejscowości naszej archidiecezji. Większość liczebną tych grup również stanowią ludzie młodzi. Tak więc liczba młodych pielgrzymów jest imponująco duża, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość i jednocześnie jest wyzwaniem dla duszpasterzy i wszystkich środowisk zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia oraz tych, którzy tworzą medialny wizerunek polskiego społeczeństwa.

Reklama

Angela Merkel kończy 65 lat - życzenia urodzinowe od Kościołów

2019-07-17 12:52

tom (KAI) / Berlin

Przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec, kard. Reinhard Marx, pogratulował niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w dniu jej 65. urodzin. W liście podkreślił jej "wizjonerskie spojrzenie, zdecydowanie w działaniu i jasne decyzje polityczne", które są "istotnym czynnikiem stabilności kraju”.

Wikimedia commons

Równocześnie kardynał podziękował pani kanclerz w imieniu innych biskupów za to, że rady jakich udzielała Kościołom chrześcijańskim były zawsze ważne dla ich pracy. Wskazał przede wszystkim na wspólne rozmowy na temat kontynentu afrykańskiego, kwestii uchodźców i innych bieżących problemów społecznych.

Również arcybiskup Berlina Heiner Koch i biskup ewangelicki stolicy Niemiec Markus Dröge w życzeniach podziękowali Merkel za jej zaangażowanie. W liście gratulacyjnym abp Koch pochwalił „wysokie osobiste i polityczne zaangażowanie Merkel, zwłaszcza jako chrześcijanki”. „Cieszę się i jestem wdzięczny za to, że w wielu decyzjach konsekwentnie i podąża Pani za swoimi przekonaniami i kieruje się podstawowymi prawami, zwłaszcza w kwestiach ludzkiej godności i wolności” - napisał abp Koch dodając, że jest to „trwała wskazówka dla nas wszystkich”.

Z kolei bp Dröge podkreślił „niestrudzone zaangażowanie” Merkel, jej „inteligentne myślenie" oraz "dobro i perfekcję, które powinny być realizowane w prawdziwej polityce”. Biskup Kościoła ewangelickiego Berlina-Brandenburgi i Śląskich Łużyc Górnych podziękował również kanclerz za jej pracę na rzecz Europy. „Scala Pani nasz kontynent, gdzie wiele sił pracuje nad tym, aby ponownie go zniszczyć” - napisał biskup.

Angela Merkel urodziła się 17 lipca 1954 r. w Hamburgu. Jej panieńskie nazwisko to Kasner, jej ojciec był protestanckim pastorem. Dorastała w NRD i z wykształcenia jest fizykiem. Po upadku reżimu komunistycznego NRD weszła w aktywną politykę. Od 2005 r. jest kanclerzem Niemiec.

Sprytna, pełna humoru i ukształtowana przez wiarę chrześcijańską - tak ks. prałat Karl Jüsten, szef Biura Katolickiego w Berlinie, instytucji pośredniczącej między Kościołem a światem polityki scharakteryzował kanclerz Merkel w rozmowie z kolońskim "domradio".

„Jest mądra i bardzo inteligentna. Podejmuje problemy z prędkością błyskawicy, przenika je do głębi, a następnie próbuje, bez ideologicznej nadbudowy, doprowadzić do jak najlepszych rozwiązań. Jest do tego kobietą bardzo dowcipną i w małym kręgu może przypominać artystkę występującą solo. Umie cudownie naśladować ludzi. I zdaje sobie sprawę, że ma solidne zakorzenienie w wierze chrześcijańskiej. Są to trzy rzeczy, które wydają mi się najistotniejsze w pani kanclerz" - zaznaczył ks. prałat Jüsten.

Zwrócił uwagę, że jako córka protestanckiego pastora wielokrotnie przyznawała się publicznie, "w zwykły, trzeźwy sposób do swojej chrześcijańskiej wiary". "Bardzo dobrze wyczuwa się jej chrześcijański charakter. Przede wszystkim zauważa się to w jaki sposób traktuje ludzi: zawsze bardzo dystyngowanie i z wdziękiem. Nawet osoby, które ją skrzywdziły osobiście, zawsze traktuje z przyjaźnią. Myślę, że z pewnością wypływa to z ducha jej chrześcijańskiej miłości" - powiedział szef Biura Katolickiego w Berlinie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: w listopadzie Franciszek odwiedzi Tajlandię i Japonię

2019-07-18 13:09

kg (KAI/RD) / Watykan

W dniach 19-26 listopada Franciszek odbędzie swą siódmą w tym roku a 32. od początku pontyfikatu podróż zagraniczną – tym razem do Tajlandii i Japonii. Będzie to zarazem jego ósma wyprawa do Azji i druga, podczas której przeleci nad przestrzenią powietrzną komunistycznych Chin. Po raz pierwszy doszło do tego w połowie sierpnia 2014, gdy Ojciec Święty odwiedził Koreę Południową.

pl.wikipedia.org

Według dotychczasowych, wstępnych ustaleń papieska pielgrzymka apostolska obejmie stolicę Tajlandii – Bangkok oraz Tokio, Hiroszimę i Nagasaki w Japonii, nie można jednak wykluczyć, że do programu wizyty dojdą też inne jeszcze miasta.

Będzie ona miała liczne aspekty duszpasterskie i geopolityczne. Głównymi elementami podróży do Japonii będą uczczenie przez papieża-jezuitę wielowiekowej obecności jego współbraci zakonnych w tym kraju oraz spotkanie z władzami i społeczeństwem państwa, które w tym roku gości spotkanie Grupy 20 i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności na Dalekim Wschodzie.

Zdaniem wielu obserwatorów Ojciec Święty, znany ze swego zaangażowania na rzecz pokoju, w Japonii z pewnością poprosi o wybaczenie w imieniu całej ludzkości za bomby atomowe zrzucone przez Amerykanów w sierpniu 1945 na Hiroszimę i Nagasaki. W pewnym sensie „wyręczy” więc ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę, który w czasie swej wizyty w Japonii w maju 2016 nie zdobył się na podobny gest. Innym pokojowym punktem odniesienia może też być zachęcenie rządu w Tokio, aby nie wyrzekał się konstytucyjnego zakazu posiadania sił zbrojnych, zawartego w art. 9 japońskiej ustawy zasadniczej.

Oba państwa azja6tyckie będą po raz drugi gościły biskupa Rzymu, po św. Janie Pawle II, który odwiedził najpierw Japonię w dniach 23-26 lutego 1981, a następnie Tajlandię – 10-11 maja 1984. Na trasie tej pierwszej podróży znalazły się wówczas te same miasta, w których będzie przebywał teraz papież Bergoglio, podczas gdy program pobytu w Tajlandii obejmował Bangkok, Phanat Nakhon i Sampran.

W tym drugim kraju, którego mieszkańcy w większości wyznają buddyzm, właśnie dialog międzyreligijny będzie z pewnością jednym z najważniejszych punktów programu.

W tym roku Ojciec Święty odwiedził już Panamę (23-25 stycznia), Zjednoczone Emiraty Arabskie (3-5 lutego), Maroko (30-31 marca), Bułgarię i Macedonię Północną (5-7 maja) oraz Rumunię (31 maja-2 czerwca). Na 4-10 września zaplanowano jego podróż do Mozambiku, na Madagaskar i Mauritius.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem