Reklama

Na szlaku pielgrzymkowym śladami Św. Pawła (2)

Ks. Wojciech Miszewski
Edycja toruńska 42/2002

Kolejnym miejscem na pielgrzymim szlaku św. Pawła, które mamy nawiedzić, jest Veria, leżąca na północy Grecji.
Jadąc z Aten w kierunku północnym, zaplanowaliśmy zwiedzenie wszystkich najbardziej charakterystycznych dla kultury i historii Grecji obiektów. Na naszej trasie znalazł się klasztor św. Łukasza w Ossios Loukas. Tutaj mamy okazję poznać wspaniały przykład sztuki bizantyjskiej średniowiecznej Grecji. Na zewnątrz ta zbudowana w XI w. na planie krzyża świątynia wygląda skromnie. Po wejściu do środka świątyni wzrok powoli przyzwyczaja się do półmroku. Wkrótce zaczynają się wyłaniać wspaniałe złociste mozaiki. Światło sączące się przez pokryte marmurem okna sprzyja kontemplacji. Wszędzie panuje cudowny zapach palonych świec i kadzideł. Wśród bogactwa duchowych przeżyć brakuje nam tylko Mszy św., którą chcieliśmy sprawować gdzieś na dziedzińcu klasztoru. Okazało się to, niestety, niemożliwe.
Jadąc dalej, dotarliśmy do Delf. Zbliżając się do miejsca, w którym kiedyś kwitło życie kulturalne i religijne, nietrudno zrozumieć, że uważano je za pępek świata. Potężne skały Parnasu, majestatyczne krajobrazy sprzyjały zrozumieniu przez przybywających tu pielgrzymów, że są w miejscu szczególnym. Przybywali tutaj ludzie szukający porady w nurtujących ich sprawach wojskowych, politycznych, religijnych, handlowych i rodzinnych. Kapłani delficcy dzięki zorganizowanemu już w VII w. przed Chr. "wywiadowi" należeli do najlepiej poinformowanych ludzi w starożytnej Grecji, stąd porady, jakie otrzymywali przybyli, były wręcz zaskakujące. Ostateczny upadek wyroczni delfickiej nastąpił w IV w. po Chr., kiedy na tych terenach zapanowało chrześcijaństwo. Wędrując wśród ruin, jeszcze dzisiaj zachwycać się można kunsztem starożytnych budowniczych.
W drodze na północ pielgrzymi i turyści zwykle nocują w malowniczym miasteczku Kalambaka u stóp słynnych klasztorów Meteorów. My również zatrzymaliśmy się tam, aby podziwiać uroki tego jedynego w swoim rodzaju miejsca na świecie. Dużym przeżyciem była także Msza św., którą musieliśmy sprawować w hotelu. Biskup Andrzej nawiązał do spotkań pierwszych chrześcijan, którzy na wspólną modlitwę i poczęstunek gromadzili się w domach.
Od wczesnego rana rozpoczęliśmy zwiedzanie klasztorów. We wschodzącym słońcu połyskiwały potężne skały, wznoszące się ku niebu. Skały powstały 30 mln lat temu, a ukształtowało je morze, które niegdyś zajmowało całą równinę Tesalii. Im wyżej wspinał się nasz autokar, tym bardziej udzielała się wszystkim niezwykle podniosła atmosfera. Przed wiekami wybrali to miejsce mnisi prawosławni, aby wśród "skał zawieszonych w niebie" spotykać się z Bogiem. Turyści nawiedzający klasztory zobowiązani są do noszenia przyzwoitego stroju w tym miejscu, osoby, które nie chcą się owym przepisom podporządkować, po prostu nie są wpuszczane. Wewnątrz zabudowań klasztornych warto zwrócić uwagę na kościoły z bogatym ikonostasem. Dla prawosławnych ikona ma ogromne znaczenie, jest swego rodzaju biblią dla tych, którzy ją kontemplują. Każda ikona to jakby 1000 słów Pana Boga, stąd nie mówi się o malowaniu, lecz o "pisaniu" ikon. Wędrując wśród klasztornych zabudowań, można zapoznać się z życiem codziennym mieszkających tutaj do dzisiaj zakonników. Z tarasów widokowych rozpościera się wręcz bajeczny widok.
Wreszcie przybyliśmy do Verii. W czasach św. Pawła była to Berea, miasto o niewielkim znaczeniu politycznym, strategicznym i gospodarczym. Dzisiaj wygląda ono podobnie, jak wiele niewielkich miast w Grecji. Przybył tutaj św. Paweł, kiedy musiał uciekać z Tesalonik. Nie zniechęcał się porażką, jaką tam odniósł i zaraz po przybyciu udał się do synagogi. Ewangelista Łukasz w Dziejach Apostolskich wystawił lepszą opinie mieszkańcom tego miasta niż Tesaloniczanom: "Byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest" (Dz 17,11). Wynika więc, że św. Paweł nauczał także poza synagogą. Odległość Berei od Tesaloniki to zaledwie 70 km, czyli dystans, który można przejść w ciągu dwóch dni. Wkrótce informacje o nauczaniu św. Pawła dotarły do Tesalonik, skąd przybyli wojowniczo nastawieni Żydzi, którzy zaczęli podburzać lud. Św. Paweł nie miał innego wyjścia, jak szybko opuścić miasto i uciekać w kierunku Aten.
W poszukiwaniu miejsc związanych z życiem św. Pawła dotarliśmy do skweru w centrum miasta, niedaleko antycznego meczetu, gdzie Apostoł miał głosić Ewangelię. Dzisiaj te miejsca upamiętniają pomniki z mozaikami nauczającego św. Pawła. Przy polowym ołtarzu sprawowaliśmy Mszę św. i po raz kolejny mogliśmy pod przewodnictwem Pasterza diecezji toruńskiej rozważać Słowo Boże, które jakże mocno otwiera serce zwłaszcza w miejscu, gdzie przed wiekami było głoszone.

Chodząca boso św Jadwiga Śląska

2019-10-16 14:14

wikipedia.org

Święta Jadwiga Śląska to święta Kościoła katolickiego, żona Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego, matka Henryka II Pobożnego, córka hrabiego Bertolda VI von Andechs, księcia Meranii, fundatorka kościołów i klasztorów.

Jędrzej Rams

Według podań Jadwiga była osobą posiadającą cechę wielkiej skromności, a jednocześnie bardzo zaangażowaną w swoje działanie. Cechy te ilustruje legenda, według której Jadwiga, aby nie odróżniać się od reszty swego ludu oraz w imię pokory i skromności, chodziła boso. Irytowało to bardzo jej męża, wymógł więc na spowiedniku, aby ten nakazał jej noszenie butów. Duchowny podarował swej penitentce parę butów i poprosił, aby zawsze je nosiła. Księżna, będąc posłuszną swojemu spowiednikowi, podarowane buty nosiła ze sobą, ale przywieszone na sznurku.

Urodziła się i wychowała w zamku Andechs w Bawarii, jako córka Bertolda VI von Andechs i Agnieszki von Rochlitz z rodu Wettynów. Miała czterech braci, w tym Eckberta, biskupa Bambergu[5] oraz trzy siostry, w tym Agnieszkę (żonę Filipa II Augusta) i Gertrudę (żonę króla węgierskiego Andrzeja II i matkę św. Elżbiety Węgierskiej)[6]. Trzecia z jej sióstr była przełożoną klasztoru benedyktynek w Kitzingen koło Würzburga, dokąd Jadwiga została wysłana w młodym wieku, gdzie zdobyła wykształcenie[7][8].

W wieku 12 lat została wydana za mąż za śląskiego księcia Henryka I Brodatego. Uroczystość ślubna odbyła się najprawdopodobniej w rodzinnym zamku Andechs[d][3]. W 1202 roku Henryk został księciem całego Śląska, a w 1233 został księciem Wielkopolski. W 1229 roku Henryk w wyniku wojny z Mazowszem o ziemię krakowską dostał się do niewoli. Z pomocą przybyła mu Jadwiga. W wyniku rozmów z Konradem Mazowieckim Henrykowi zwrócono wolność w zamian za zrzeczenie się roszczeń do Małopolski[2]. Jadwiga urodziła siedmioro dzieci: Bolesława, Konrada, Henryka, Agnieszkę, Zofię, Gertrudę i Władysława.

Oboje z Henrykiem I byli ludźmi bardzo religijnymi, w 1209 roku złożyli śluby czystości, dbali o rozwój Kościoła i byli fundatorami wielu kościołów, w tym klasztoru sióstr cysterek w Trzebnicy. Prowadziła też działalność dobroczynną, starała się o pomoc chorym i ubogim – zorganizowała działalność wędrownego szpitala dla ubogich, otworzyła szpital dla trędowatych w Środzie Śląskiej, kolejną placówkę leczniczą założyła w Trzebnicy.

Po śmierci męża w 1238 zamieszkała w trzebnickim klasztorze, prowadzonym przez jej córkę Gertrudę. Wkrótce zaangażowała się w ożywienie życia religijnego Śląska, sprowadzając do tamtejszych kościołów duchownych z Niemiec. Wspierała też sprowadzanie niemieckich osadników na słabo zaludnione rejony wówczas zachodniej części Śląska, wspierając tym samym rozwój rolnictwa.

W czasie najazdu tatarskiego w 1241, Jadwiga Śląska schroniła się na zamku w Krośnie Odrzańskim. Od wielu lat w tym właśnie mieście w województwie lubuskim, organizowany jest turniej rycerski „O Pierścień Księżnej Jadwigi” (zwykle we wrześniu), a także wydarzenie muzyczne pod nazwą Festiwal Jadwigensis (zwykle w październiku). Organizatorem obydwu jest Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Jadwiga zmarła 14 lub 15 października 1243 roku w Trzebnicy w opinii świętości i została pochowana w kościele w Trzebnicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kiciński: Św. Jadwiga postępowała jak Maryja

2019-10-17 00:12

Agata Pieszko

Kościół 16 października wspomina św. Jadwigę, patronkę Polski, Śląska i archidiecezji wrocławskiej. Wspomina także dobrą żonę, kochającą matkę i mądrą władczynię, która pojawiła się we Wrocławiu w 1190 r.

Agnieszka Bugała
Zdjęcie wizerunku św. Jadwigi z Bazyliki pw. Św. Jadwigi w Trzebnicy

Uszanowała polskość

Gdy Jadwiga trafiła na dwór księcia Bolesława Wysokiego, ojca jej przyszłego męża, Henryka I Brodatego, zaraz nauczyła się języka polskiego i biegle się nim posługiwała. To bardzo cenne, że dziewczyna urodzona w Andechs w Niemczech przyjęła nasze zwyczaje oraz język!

Dobra żona i kochająca matka

Jadwiga i Henryk byli przeciwieństwem małżeństwa zawartego z rozsądku, czy dla skrzyżowania się wielkich rodów królewskich. Naprawdę się kochali, a owocem ich miłości było siedmioro dzieci. Niestety jednak czworo z nich zmarło. Mimo ogromnej miłości, małżonkowie byli związani ślubem czystości zawartym w 1209 r. roku przed biskupem wrocławskim Wawrzyńcem (źródła historyczne podają, że księżna mogła mieć wtedy około 33 lat, a Henryk Brodaty około 43 lat).

Uczy, jak znosić krzyż

Jadwiga doświadczyła w swoim życiu wiele cierpienia – utrata dzieci, śmierć męża, śmierć siostry Gertrudy za sprawą morderstwa, czy hańba ściągnięta na rodzinę przez siostrę Agnieszkę, która była matką dzieci z nieprawego łoża. Mimo tych dopustów Bożych, Jadwiga nadal z pokorą modliła się i czyniła dobro.

Mądra władczyni

Trzeba nam pamiętać, że na dworze świętej nie brakło ciepła oraz dobrych zwyczajów. Księżna dbała o służbę i czuwała nad tym, by chronić uciśnionych oraz najuboższych. Budowała szpitale, domy opieki, kościoły, klasztory, miejsca, w których ludzie jednali się ze sobą. Popierała szkołę katedralną we Wrocławiu, słała więźniom żywność i ubrania. Mówi się także o tym, jakoby zamieniała więźniom karę śmierci czy długich lat więzienia na prace przy budowie kościołów lub klasztorów. Sama Jadwiga wraz ze swoim mężem ufundowała klasztor cysterski. Bazylikę św. Jadwigi w Trzebnicy możemy odwiedzać do dzisiaj, szczególnie w trakcie sierpniowej i październikowej pielgrzymki.

Jak Maryja

– Św. Jadwiga straciła wszystko. Została z niczym. Umierała w wielkim opuszczeniu, ale tak naprawdę umierała z Jezusem i z Maryją w ręku, której tak bardzo się trzymała. Zobaczcie, że Jadwiga na każdym etapie swojego życia postępowała tak, jak Maryja. Kiedy miała rodzinę, kochała męża i swoje dzieci, kiedy straciła dzieci, stała się matką dla wszystkich ludzi. Była najszczęśliwsza na świecie, dając siebie innym – mówił we wspomnienie św. Jadwigi o. bp Jacek Kiciński na mszy wspólnotowej młodych małżeństw. Jadwiga była tak posłuszna mężowi, że mimo swoich racji, zawsze pozostawiała mu ostatnie zdanie. Henryk Brodaty chętnie przystawał jednak na jej mądre, sprawiedliwe i dobre decyzje. Czy to nie przypomina relacji Jezusa z Maryją?

Biskup Jacek poskreślał także, że szczęśliwa kobieta to taka, która pokocha samą siebie tak, jak kocha innych. Św. Jadwiga była tym bardziej szczęśliwa, im bardziej cierpiała.

– To była chodząca dobroć, ona zapominała o sobie. Skąd czerpała siły? Odpowiedź jest prosta: Jadwiga czerpała swoje siły z modlitwy. Sam się zastanawiam, co robię, gdy nie mam sił? Co wy robicie, kiedy nie macie już siły – pytał o. Jacek.

Jadwiga u swojego kresu zamieszkała w klasztorze cysterek w Trzebnicy, gdzie prowadziła bardzo ascetyczne życie, pełne pokuty, postu i wyrzeczeń. Dobrze jest uciekać się do niej w trudnych sprawach, szczególnie prosząc o łaskę pokoju i pojednania. Polecajmy jej Wrocław, który także powinien cechować się właściwymi obyczajami i walką o sprawiedliwość oraz dobro, ponieważ taki był dwór św. Jadwigi Śląskiej, mądrej patronki naszej archidiecezji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem