Reklama

Abyśmy razem z Chrystusem stali się ofiarą przebłagalną za grzechy świata

Barbara Czerny
Edycja toruńska 42/2002

Wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego, zgodnie z objawieniem, jakie otrzymała św. Faustyna, jest "naczyniem", którym człowiek może czerpać w obfitości miłosierną miłość Boga. W tym wizerunku Pan Jezus sam przychodzi do wszystkich parafii naszej diecezji, by każdy mógł czerpać łaski ze zdroju miłosierdzia. W dziesiątym dniu peregrynacji obraz Jezusa Miłosiernego przybył do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu na Podgórzu.

Oczekiwanie

Bezpośrednie przygotowanie do osobistego spotkania z Panem Jezusem Miłosiernym w nawiedzającym parafię wizerunku stanowił dzień poprzedzający przybycie obrazu. Tego dnia podczas Mszy św. kazania o Bożym miłosierdziu głosił o. Modest Wieczorek, gwardian klasztoru Ojców Franciszkanów. W homiliach skoncentrował się głównie na sakramencie pojednania, który jest wyrazem niepojętej miłości Boga wobec grzeszników, jakimi wszyscy jesteśmy. To w sakramencie pojednania doświadczamy, jak nasza słabość, dzięki mocy Bożego przebaczenia, staje się tym miejscem, w którym rozlewa się łaska, pozwalająca odzyskać godność dzieci Bożych. Miłosierdzie przychodzące w sakramencie pojednania jest źródłem nawrócenia, bo tylko miłość ma moc przemienić człowieka. W swoim słowie o. Modest odwołał się też do bardzo konkretnych, praktycznych zagadnień związanych z dobrą spowiedzią - mówił o wyrzeczeniu się grzechu, o unikaniu sposobności do jego popełnienia, o prawdziwym żalu, o wartości systematycznego rachunku sumienia. Rozwiał też niektóre popularne stereotypy i błędne mniemania dotyczące spowiedzi.
Wcześniej, podczas niedzielnych Mszy św., odczytano list Biskupa Ordynariusza do wiernych, przybliżający znaczenie peregrynacji obrazu w diecezji. Jednocześnie wszyscy obecni w świątyni otrzymali teksty pieśni, które w prosty sposób wyrażają wielką ufność w miłosierną miłość Boga. Śpiewane podczas wszystkich nabożeństw od niedzieli do dnia nawiedzenia, w czasie samej uroczystości zabrzmiały mocno i harmonijnie.
- Czas oczekiwania parafian na Pana Jezusa w znaku Bożego Miłosierdzia otworzył również ich serca na potrzeby materialne bliźnich. Do kosza wystawionego w kościele zostały złożone produkty spożywcze oraz inne dary rzeczowe, które parafialny punkt charytatywny "Francisco" rozdzieli między potrzebujących. Ofiary z kolekty staną się wkładem naszej parafii w aktualne inicjatywy dobroczynne diecezji: hospicjum w Działdowie i bursy dla młodzieży - powiedział proboszcz o. Korneliusz Mroziński.

Spotkanie

Niektóre przeżycia utrwalają się w pamięci w postaci pełnych wyrazu obrazów, przemawiających niepowtarzalnym nastrojem i zawartą w nich symboliką. Takim kadrem w pamięci mogła stać się chwila powitania wizerunku Jezusa Miłosiernego na dziedzińcu podgórskiej świątyni. Pogodne, jesienne popołudnie - zachodzące słońce maluje miodowym światłem koronę wielkiego kasztanowca, kształtną kościelną wieżyczkę, dzwonnicę, kamienną kaplicę Matki Bożej i misyjny krzyż. Przed szeroko otwartymi drzwiami kościoła stoją parafianie: rodziny, młodzież, starsi i małe dzieci. Wśród nich odziani w liturgiczne szaty ojcowie franciszkanie i goście - księża z Dekanatu IV. Obok proboszcza o. Korneliusza
Mrozińskiego - bp Andrzej Suski. Do przybycia obrazu z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Stawkach zostało kilka minut. Jest cicho, choć parę metrów dalej, za niewysokim murkiem ogrodzenia i gościnnie otwartą bramą jedna z najruchliwszych ulic miasta - Poznańska. Tam szum i warkot silników, dudnienie przejeżdżających tirów, łomot potężnych kół na zniszczonej nawierzchni - codzienne sprawy świata. Tu, na niewielkiej przestrzeni przykościelnego placu, atmosfera skupienia, cicha radość oczekiwania, uroczysta, ale i zwyczajna zarazem. To jedna z tych chwil, kiedy wieczność daje się poznawać w codzienności. Wiemy, na kogo czekamy, komu zawierzyliśmy. Jak podczas sierpniowej wizyty Ojca Świętego, który nauczał o Bogu bogatym w miłosierdzie: mniej hałaśliwego entuzjazmu, głębsze zawierzenie i większa ufność.
Jednocześnie z dźwiękiem dzwonu daje się zauważyć poruszenie przy kościelnej bramie. Z auta-kaplicy przedstawiciele parafii na Stawkach wystawiają obraz. Przybył z nimi proboszcz parafii - dziekan Dekanatu IV, ks. kan. Zbigniew Andrzejewski. Z ich rąk przejmują wizerunek Pana Jezusa nasi parafianie: matka kleryka i ojciec innego kleryka pochodzących z Podgórza, studiujących w seminarium franciszkańskim we Wronkach oraz młodzi ludzie z Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego. Teraz, na wyciągnięcie ręki, Pan jest wśród nas - w smugach światła promieniujących z serca Jezusowego przychodzi do nas Boże Miłosierdzie.

Zachwycić się miłością Boga

Po procesjonalnym wprowadzeniu obrazu do kościoła słowa powitania - modlitwy wygłosił Ojciec Proboszcz. Zawierzył Jezusowi Miłosiernemu całą parafię, wszystkie wspólnoty, chorych i cierpiących na ciele oraz tych, których serca zostały zranione przez grzech. Dzieci powitały Pana Jezusa słowami św. Faustyny: "Jezu, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz", a przedstawiciel wspólnot parafialnych prosił, by Boży Syn i nas nauczył miłości miłosiernej.
Bp Andrzej Suski, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, wygłosił homilię o miłości. Przede wszystkim o tej miłości, którą Jezus Chrystus do końca nas umiłował, gdy oddał życie za przyjaciół swoich. Ale nim krew i woda wypłynęły z Jego serca, nim przebił je żołnierz, On sam w Wieczerniku otworzył swoje serce, wyznał nam miłość. Ksiądz Biskup mówił o ludzkiej potrzebie miłości i o jej niezwykłej sile, która sprawia, że człowiek miłujący jest zdolny do heroicznych wyrzeczeń, nawet cierpienia i śmierci. Nienasycone pragnienie miłości człowieka przypomina, że szukamy i potrzebujemy najwyższej miłości. Człowiek nie może wyjść z orbity pragnącej się nam udzielać miłości Boga, ale potrafi nią wzgardzić. Jednak Bóg zawsze czeka. Potrzebna jest nasza wzajemność. Dopuszczając miłość do serca, człowiek się przemienia. Dziś szczególnie, kiedy tak łatwo zatracić prawdziwe oblicze miłości, przyjmując to, co łatwe i przyjemne, ale co już miłością nie jest, trzeba bez przerwy uczyć się miłości od Pana Jezusa. Kochać, to chcieć dobra osoby kochanej. Sprawdzianem miłości jest umiejętność zrezygnowania z siebie dla dobra drugiego. Miłość miłosierna Boga pochyla się nad człowiekiem mimo jego słabości, a może właśnie z powodu słabości i dźwiga do góry.
Na zakończenie homilii bp Suski nawiązał do sierpniowej wizyty Ojca Świętego w Polsce. Przypomniał, że świat woła o miłosierdzie, bez którego jest po prostu bezduszny. W Łagiewnikach Jan Paweł II prosił o spojrzenie miłosierdzia potrzebne, by dostrzec brata. Znakiem rozpoznawczym chrześcijan jest krzyż, ale także otwartość serca. Czerpiąc z miłości miłosiernej, trzeba przenosić ją w codzienne stosunki międzyludzkie.

Reklama

Adoracja

Po Mszy św. wszyscy, którzy tego pragnęli, mogli uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu i czerpać z naczynia Bożego Miłosierdzia. O godz. 21.00 wierni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odprawiona też została Droga Krzyżowa o miłosierdziu Bożym. Chwile indywidualnej modlitwy przebiegającej w skupieniu i ciszy przeplatane były pieśniami uwielbienia, animowanymi przez młodzież. Ich proste słowa i łagodne melodie potęgowały jeszcze atmosferę niezwykłej ufności, która wypełniała zatopioną w nocnej modlitwie świątynię. Ojcowie franciszkanie i ks. prał. Józef Batkowski pełnili posługę w konfesjonałach. Wiele osób tej nocy pojednało się z Bogiem.
Następnego dnia rano we Mszy św. uczestniczyli chorzy, później zaś w indywidualnej modlitwie mieszkańcy Podgórza ofiarowali swe osobiste intencje Jezusowi Miłosiernemu.

Zawierzenie

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego podczas uroczystej Mszy św. proboszcz o. Korneliusz Mroziński uroczyście zawierzył całą parafię Miłosierdziu Bożemu, a o. Daniel Szustak w homilii zachęcał do aktywnej postawy w codziennym realizowaniu miłości miłosiernej. Modląc się i pracując w duchu miłosierdzia, możemy "stać się razem z Chrystusem ofiarą przebłagalną za grzechy świata" - te słowa ze specjalnego mszału używanego w czasie peregrynacji przypominają o odpowiedzialności każdego chrześcijanina za świat, który potrzebuje miłosierdzia. Za ten najbliższy, codzienny świat przede wszystkim. Pomocą są proste słowa: "Jezu, ufam Tobie!".

Reklama

W niedzielę rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

2019-07-19 10:11

tk / Warszawa (KAI)

Pod hasłem „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa” obchodzony będzie XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i tegoroczna „Akcja św. Krzysztofa”. Po raz kolejny organizacja MIVA Polska zaprasza kierowców, aby za każdy bezpiecznie przejechany kilometr wpłacili 1 gr na środki transportu dla misjonarzy. W tym roku tydzień św. Krzysztofa potrwa od 21 do 28 lipca.

Arkadiusz Bednarczyk

Jak co roku, Tygodniowi św. Krzysztofa towarzyszy misyjna „Akcja św. Krzysztof”. Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska podkreśla, że akcja ta jest apelem do kierowców, żeby podziękować za szczęśliwe przejechane kilometry i jako dziękczynienie podarować swój grosz na pojazdy misyjne. – Ta akcja to też modlitwa za kierowców, błogosławieństwo pojazdów i apel o bezpieczne podróże – mówi.

MIVA Polska stworzyła także „Dekalog Kierowcy”, który w konkretny sposób jest propozycją do wdrążania przykazań Bożych w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami. – Prowadzący pojazd ma być chrześcijaninem także na drodze, nie tylko w kościele, w domu czy też w miejscu pracy. Ma pokazywać to w swoim sposobie prowadzenia pojazdu i odnoszenia się do innych użytkowników drogi – tłumaczy ks. Kraśnicki.

Dodaje, że samo święcenie pojazdów we wspomnienie św. Krzysztofa nie wystarczy, bowiem najważniejsze jest to, by to błogosławieństwo "dotknęło" świadomości kierującego tym pojazdem.

W 2018 r. w ramach „Akcji św. Krzysztof” udało się zebrać prawie 2 mln 800 tys. zł na. Za te pieniądze zakupiono środki transportu dla misjonarzy w 34 krajach świata. Było to: 40 samochodów, 3 busy, 2 ambulanse; 2 traktory; 1 moto-taczka; 64 motocykle i motorowery; 516 rowerów; 3 łodzie; 2 quady; 3 skutery śnieżne; 5 wózków inwalidzkich; 3 konie i 3 wozy. Najwięcej środków transportu zakupiono dla Afryki, następnie dla Ameryki Południowej i Azji, 11 wspomoże misjonarzy w innych regionach.

"Misjonarze coraz bardziej oczekują pomocy ze strony MIVA Polska" – mówi ks. Kraśnicki dodając, że w dawniejszych latach pomoc w zakupie środków transportu pochodziła głownie z organizacji "Kirche in Not" (Kościół w potrzebie). "Cieszymy się, że na to zapotrzebowanie możemy odpowiadać coraz lepiej" - dodaje duchowny.

Z okazji nadchodzącego Tygodnia św. Krzysztofa, MIVA Polska przypomniała opracowany przez siebie Dekalog Kierowcy. Oto jego treść:

"Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

1. Nie będziesz egoistą na drodze, 2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi, 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę - umiej też podziękować, 4. Szanuj pieszych, 5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy, 6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny, 7. Nie bądź brawurowy w prędkości, 8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo, 9. Pomagaj potrzebującym na drodze, 10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji".

MIVA Polska podaje też tragiczne statystyki: w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło aż 2843 osób, czyli o 12 więcej niż w roku poprzednim.

***

MIVA Polska powstała w Roku Jubileuszu 2000 jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Konferencja Episkopatu Polski na swoim 370. Posiedzeniu Plenarnym dnia 7 października 2015 roku powołała MIVA Polska jako kościelną publiczną osobę prawną i zatwierdziła statut MIVA.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 marca 2016 r. MIVA Polska otrzymała osobowość prawną.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Sarah sprzeciwia się przeciwstawianiu go papieżowi

2019-07-19 21:00

pb (KAI/romereports.com) / Watykan

Jestem wierny papieżowi, choć niektórzy próbują nas sobie przeciwstawić - mówi kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 20 lipca obchodzi 50. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich.

Bożena Sztajner/Niedziela

W rozmowie z portalem Rome Reports pochodzący z Gwinei hierarcha wspomina, że jego powołanie zaczęło się, gdy zobaczył misjonarzy modlących się jeszcze przed świtem.

- Gdy byłem małym chłopcem pytałem sam siebie: „Co ci ludzie robią w ciszy, w ciemnościach?”, bo w mojej wiosce nie było elektryczności. Myślałem: „Na pewno mówią do kogoś, kogo widzą i znają”. A kiedy jeden z nich zapytał mnie: „Czy chcesz pójść do seminarium”, nie wiedziałem, co to jest. Zapytałem: „Co tam robicie?”. Powiedział: „Idziesz tam, żeby stać się taki, jak my”. Zgodziłem się. Chciałem spotkać tę Osobę, którą widzieli w ciszy i ciemnościach kaplicy - opowiada kard. Sarah.

Choć minęło tyle lat, wciąż pamięta oddanie tych misjonarzy, którzy przyjechali do Afryki. - Przyjechali nie po to, żeby coś zyskać, ale żeby nam służyć, żeby nas zbawić, tak jak Chrystus nie przyszedł, żeby zyskać, ale żeby oddać swe życie. Oddali swoje życie, a niektórzy umarli bardzo młodo. Dla mnie bycie księdzem jest naśladowaniem tych misjonarzy, którzy przekazali mi swą wiarę. Chcę być taki, jak oni - podkreśla prefekt watykańskiej kongregacji, zajmującej się kwestiami liturgicznymi.

W Watykanie pracuje on od 2001 r. u boku Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Smutkiem napawa go to, że bywa przedstawiany jako oponent obecnego papieża. - Zachowuję spokój, bo jestem lojalny wobec papieża. Nie mogą zacytować słowa, zdania, gestu, którym sprzeciwiam się papieżowi. To niedorzeczne. Służę Kościołowi, Ojcu Świętemu, Bogu. To wystarczy - zapewnia afrykański purpurat.

Przestrzega, że są ludzie, którzy „piszą takie rzeczy, żeby wykreować opozycję przeciwko Ojcu Świętemu wśród biskupów albo kardynałów”. - Nie możemy wpaść w tę pułapkę - mówi kard. Sarah.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem