Reklama

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 43/2002

Dekanat: Resko
Siedziba: ul. Bohaterów Monte Cassino 12
Liczba wiernych: 6 112
Kapłani: proboszcz - ks. Krzysztof Antoń TChr i ks Marek Grygiel TChr, ks. Wiktor Szczęsny TChr (rezydent)
Siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej: s. Czesława Szer (zakrystianka), s. Małgorzata Michalik (katechetka), s. Urszula Duda (katechetka)
Wspólnoty: Parafialny Zespół Caritas, ministranci (37 osób), lektorzy (14 osób), Róża Rodziców Ministrantów, Róże Różańcowe (6), Zespół Synodalny, schola dziecięca, schole młodzieżowe (2), młodzieżowy zespół muzyczny, dziecięca grupa modlitewna, chór parafialny
Czasopisma: "Msza Święta", "L´Osservatore Romano", "Apostolstwo Chorych", "Miłujcie się", "Niedziela" - 40 egzemplarzy

Pierwszy kościół katolicki powstał w Płotach w 1277 r. podczas lokacji miasta na prawie lubeckim i znajdował się na miejskim rynku. Ze względu na zły stan techniczny został rozebrany w 1904 r. Wtedy protestancka społeczność miasta dysponowała już kolejną budowlą sakralną zlokalizowaną w nowym miejscu. Jej budowę rozpoczęto 17 marca symbolicznym zagłębieniem łopaty w ziemię przez pastora Wetzela i położeniem kamienia węgielnego 8 czerwca 1902. Kapitał na budowę pochodził od zmarłego w 1895 r. patrona kościoła - hrabiego Karola von der Osten, który w testamencie zapisał na ten cel 120 tysięcy marek. Część ziemi na budowę przeznaczył patron z pałacu w Płotach Karol von Bismarck. Budowa posuwała się w imponującym tempie, przy ofiarnym zaangażowaniu wiernych, którzy przyczynili się do wyposażenia świątyni. Poświęcono ją już w listopadzie 1903 r.
Kościół z czerwonej cegły powstał w stylu neogotyckim na planie krzyża łacińskiego. Świątynia ma jedną nawę z transeptem (nawa poprzeczna) i boczne kaplice. Od zachodu przylega wieża na rzucie kwadratu, o trzech kondygnacjach, zwieńczona spiczastym ośmiobocznym hełmem o wysokości 50 m. Wyposażenie wnętrza jest neogotyckie, szczęśliwie zachowane nieomal w komplecie z czasów budowy. W ołtarzu głównym obraz przedstawiający Przemienienie Pańskie i postacie Mojżesza i Eliasza. W absydzie zachowane witraże wykonane w Kolonii.
W środkowym oknie fundowane przez patrona kościoła Karla Bismarcka przedstawienie Ukrzyżowania, pod nim Ofiary Abrahama. W oknie północnym przedstawienie Hołdu Trzech Króli, pod nim Ofiary Mojżesza, w oknie południowym Zmartwychwstania Pańskiego, a w części dolnej Jonasza uwolnionego z wnętrza wieloryba. Sceny w witrażach transeptu dotyczą św. Pawła głoszącego kazanie i czytania 95 tez Marcina Lutra, uzupełnione już współcześnie o bł. M. T. Ledóchowską i św. M. Kolbego. Na chórze organy 17-głosowe wykonane przez zakład Grüneberga ze Szczecina. Na wieży dzwony - jeden spiżowy XVIII-wieczny z rozebranego kościoła oraz dwa żelazne z 1910 r. Przy kościele nowa plebania zbudowana w latach 80.
Parafia w Płotach została erygowana kanonicznie 1 czerwca 1951 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, poświęconym 5 października 1945 r. Parafią administrowali następujący proboszczowie z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej: ks. Stanisław Rut (1945-46), ks. Feliks Kwilas (1946-57), ks. Wacław Perz (1957-58), ks. Stanisław Koszarek (1958-66), ks. Józef Kamiński (1966-70), ks. Stanisław Misiurek (1970-74), ks. Wiktor Szczęsny (1974-84), ks. Zdzisław Jędruszek (1984-92), ks. Zbigniew Kutnik (1992-98), ks. Krzysztof Rytwiński (1998-2001). Od 1 sierpnia 2001 r. proboszczem jest ks. Krzysztof Antoń TChr . Pracę duszpasterską po święceniach przyjętych z rąk bp. Zdzisława Fortuniaka rozpoczął w parafii Szczecin Zdroje, potem odpowiadał za referat powołań Zgromadzenia w Poznaniu, pracował w Rzymie przy Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Emigracji przy kościele polskim św. Stanisława Biskupa Męczennika na Bottege Oskure, jednocześnie studiując na Uniwersytecie Urbaniana duchowość misyjną. Po studiach w Poznaniu pełnił funkcje prefekta studiów i wicerektora Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.
Z jego przyjściem zaistniały w parafii nowe inicjatywy duszpasterskie. Pomysł wydawania Gazetki Parafialnej podchwyciła młodzież, redagując pismo pod kierunkiem studenta Marcina Makowieckiego. Wydawane w ilości 200 egzemplarzy rozprowadzane jest za symboliczną złotówkę. Pismo ma ambicję dotrzeć do parafian z najbardziej podstawowymi wiadomościami z życia parafii, aktualnymi tematami związanymi z okresami liturgicznymi, przybliżeniem sakramentów itp. Powstał także Parafialny Zespół Caritas liczący 27 osób, które organizują dla potrzebujących zbiórki produktów żywnościowych, ubrań i zabawek dla dzieci. Opieką duszpasterską objęty jest istniejący w Płotach półotwarty zakład karny dla ok. 170 osób.
Na terenie parafii jest jedno przedszkole, jedno gimnazjum, trzy szkoły podstawowe, Zespół Szkół Rolniczych, Liceum Techniczne, Technikum Żywienia, Liceum Ogólnokształcące. W szkołach tych katechezę prowadzi trzech księży, dwie siostry i jedna osoba świecka.
"Fenomenem tej parafii jest bardzo dobra współpraca z parafianami, począwszy od burmistrza, przez wszelkie instytucje, dyrekcje szkół, skończywszy na strażakach i policji - mówi Ksiądz Proboszcz. - Pracuję w Komisji Rady Miasta zajmującej się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Przypadło mi w udziale organizowanie obchodów 100-lecia kościoła. Rozpoczęliśmy je 8 czerwca br. uroczystością z udziałem wikariusza biskupiego ks. dr. Jacka Kordzikowskiego i księży reskiego dekanatu. Obchody te mają dwojaki wymiar - duchowy i zewnętrzny. Są okazją przyjrzenia się parafianom, dostrzeżenia ich potrzeb. Kościół został odmalowany, przeprowadzono generalny remont centralnego ogrzewania, położono nowe podłogi. Mimo bezrobocia w granicach 30 % ofiarność ludzi jest tu bardzo wielka - ocenia Ksiądz Proboszcz. Na każdą moją prośbę jest odpowiedź". W planie jest wydanie okolicznościowej publikacji, ukazującej 100-letnią historię kościoła i ponadpółwieczną pracę Towarzystwa Chrystusowców na placówce w Płotach. Ks. K. Antoń kładzie duży nacisk na pracę z dziećmi, młodzieżą i służbą liturgiczną. Zorganizował autokarowy wyjazd na Jasną Górę dla maturzystów i wycieczkę do Zakopanego dla lektorów. Przyjął chłopców przed I Komunią św. chcących zostać ministrantami na rok kandydacki, integruje ich w różny sposób, przy wsparciu licznej grupy zaangażowanych rodziców. Oglądam kartki świąteczne, bożonarodzeniowe żłóbki z Jezuskiem na sianku oraz wielkanocne palmy wykonane przez chłopców i ich rodziców, które sprzedawane są przed świętami, a dochód przeznacza się na wspólne przedsięwzięcia grupy ministranckiej. Należy mieć nadzieję, że przykład gorliwej pracy pociągnie tych chłopców ku naśladowaniu Chrystusa (w przeszłości z parafii w Płotach było siedem powołań męskich i pięć żeńskich).
Wspomnieć trzeba też o liczącym ponad 30 osób parafialnym chórze prowadzonym przez Marię Grudecką.
Do parafii należy 20 wiosek, najdalszą oddaloną o 20 km od kościoła parafialnego jest Sampólno. Teren ten obsługują cztery kościoły filialne znajdujące się w Bądkowie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Gostyniu Łobeskim pw. Matki Bożej Różańcowej, w Siwkowicach pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Taczałach pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W kościele w Płotach w niedziele Msze św. odprawiane są o godz.: 7.00, 9.00, Suma o 10.30, dla dzieci o 12.00 i młodzieżowa o godz. 19.00. Dodatkowo w sobotę o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. w Czarnym w zaadaptowanej świetlicy. W dzień powszedni Msza św. w Płotach sprawowana jest o godz. 7.00 i 18.00.

Reklama

Kościół to nie firma, nie upadnie. Chrystus go nie opuści!

2019-09-20 08:22

www.vaticannews.va

„Wielu katolików jest zaniepokojonych, a nawet zrozpaczonych. Jako człowiek wierzący, chciałbym przypomnieć, że Kościół to nie firma, międzynarodowa korporacja czy państwo. A zatem nie może upaść” – powiedział Vittorio Messori. Czołowy katolicki apologeta, współtwórca książkowych wywiadów z kard. Ratzingerem, odniósł się do kryzysu we współczesnym Kościele.

aradaphotography/pl.fotolia.com

Przyznał on, że powodów do zmartwień nie brakuje. Niepokój budzą na przykład niejasności związane z Synodem Biskupów o Amazonii. Szerzy się zamęt, ludzie są zdezorientowani. Messori przypomina jednak, że Kościół należy do Chrystusa, który kieruje nim z mądrością. „Myślę, że na koniec Ojciec zainterweniuje. Bóg przekracza nasze ograniczone możliwości postrzegania” – dodał włoski pisarz w wywiadzie la portalu La Fede Quotidiana.

Niepokoi go natomiast narastający w Kościele konformizm. „Mówi się, że żyjemy w Kościele miłosierdzia, otwartego dialogu i szczerości, a zarazem wielu kardynałów i biskupów boi się podzielić swymi obawami”. Messori wspomina, że kiedy on sam postanowił się kiedyś podzielić swymi wątpliwościami na łamach dziennika Corriere della Sera, spotkały go za to obelgi i ostry atak ze strony niektórych katolickich mediów.

Powstał nawet komitet, który domagał się, aby ten mediolański dziennik zerwał z nim współpracę. „Jestem zatem zaniepokojony, ale nie zrozpaczony. Chrystus nie opuści swego Kościoła” – dodaje na zakończenie włoski pisarz i apologeta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziękczynienie za 95 lat istnienia Lasów Państwowych

2019-09-21 14:23

BPJG

Ok. 6 tys. pielgrzymów uczestniczy w 23. Pielgrzymce Leśników, odbywającej się w sobotę, 21 września na Jasnej Górze. Na doroczna modlitwę pod hasłem: „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem” przybyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

©/BPJG Krzysztof Świertok

„Ja przede wszystkim pragnę podziękować Pani Jasnogórskiej, Bogu, za rok, który był w leśnictwie, za mój nadzór nad leśnikami, za to, że leśnicy pełnią taką ważną misję, misję społeczną ochrony przyrody, misję gospodarczą - mówi o intencjach minister Henryk Kowalczyk - Myślę, że na to zaufanie, którym leśnicy są obdarzeni przez społeczność, w pełni zasługują. To niezwykle ważna misja, ważna funkcja. Na dalsze lata będziemy dzisiaj wszyscy wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo dla Lasów Państwowych i wszystkich związanych z gospodarką leśną, aby model polskiego leśnictwa, który jest, nie był nigdy zagrożony, ale też żeby leśnicy mogli spokojnie pracować, mimo czasami różnych niesprawiedliwych ataków ze strony organizacji pozarządowych i innych jednostek. Ja ufam leśnikom, wierzę w ich mądrość, wiedzę, stuletnie doświadczenie i sądzę, że będą dalej skutecznie chronić polską przyrodę i dbać o polskie lasy”.

„Najbardziej Polacy są dumni z takiej racjonalnej, bardzo przemyślanej gospodarki leśnej, która z jednej strony zapewnia surowiec dla przemysłu meblarskiego, z drugiej też umożliwia mieszkańcom swobodny dostęp do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw jak grzyby, jagody, ale przede wszystkim rekreacja, która jest w obecnym czasie niezwykle istotna. Do lasu się idzie po wypoczynek, po relaks, po wytchnienie, na kontemplację, więc myślę, że to też jest ważna misja, nie mniej ważna niż ochrona przyrody. Lasy potrafią łączyć te wszystkie funkcje, wszystko realizując z własnych środków finansowych, co jest niezwykle istotne, nie otrzymują dotacji budżetowej. Ten model polskiego leśnictwa jest godny naśladowania i myślę, że wiele państw europejskich patrzy na nasz model i uznaje go za wzorzec” - podkreśla minister środowiska.

„Przybywają tu leśnicy z terenu całej Polski, a mamy 470 jednostek organizacyjnych w kraju - mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych - Mamy za co dziękować, przede wszystkim za to, że w tym roku obchodzimy jubileusz 95-lecia Polskich Lasów Państwowych. To odradzająca się Polska w 1924 roku, uchwałą Rady Ministrów, pod kierunkiem wówczas premiera Grabskiego, podjęła uchwałę o powołaniu Polskich Lasów Państwowych. W ten sposób od 95 lat istniejemy i funkcjonujemy w Polsce, służymy całemu społeczeństwu. Co jest ważne, lasy przeszły bardzo wiele ciężkich, trudnych sytuacji i od II Wojny Światowej zaczęły się tak naprawdę rozwijać, bo od tego czasu przybyło 50% lasów w Polsce, jest to powierzchnia 2,5 miliona hektarów i tych lasów cały czas przybywa. Za to dziękujemy, że przetrwaliśmy, że obchodzimy ten jubileusz i prosimy naszą Patronkę, aby nas dalej prowadziła na kolejne lata Polskich Lasów Państwowych, w służbie lasom i ludziom”.

Przed Mszą św. list do uczestników pielgrzymki od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej. „Pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim pracownikom Lasów Państwowych za trud, jaki wkładają państwo w zachowanie polskich lasów - pisał prezydent RP - 95 lat państwowej gospodarki leniej w Polsce, upewnia nas w przekonaniu, że las jako dobro wspólne, powinien podlegać szczególniej ochronie Państwa i pozostać jego własnością. Lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne, są ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi być przemyślana, spójna i długofalowa, a gwarancją tego są Lasy Państwowe”. Prezydent podziękował m.in. za wspólne akcje „Sadzimy” i „Sprzątamy”, ponieważ „przypominają one, że o las możemy i powinniśmy dbać wszyscy”.

Słowa pozdrowienia od premiera RP Mateusza Morawieckiego odczytał Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. „Polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom - pisze do leśników premier Morawiecki - Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. Polscy leśnicy od lat udają się na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz naszych obywateli”.

Przemówienia wygłosili również: minister środowiska Henryk Kowalczyk i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Eucharystii o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze udział wzięli: bp Tadeusz Lityński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz regionalni duszpasterze. W imieniu ojców i braci paulinów słowa pozdrowienia wygłosił o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry.

„Gromadzimy się dzisiaj na Jasnej Górze, aby na wzór Maryi, czuwać nad naszą wiernością Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie - mówił w homilii abp Wacław Depo - Ta wierność, jako zadanie trudnej i odpowiedzialnej pracy, została wpisana w hasło waszej pielgrzymki ‘Wiernie z Narodem’. Jednocześnie dziękujemy Bogu za dar odzyskania utraconej wolności przeszło sto lat temu, w tym również za dar istnienia, piękno i dobroczynny charakter polskich lasów. Ten dar jest konstruktywny także w dziedzinie duchowej, czego dowodem jest wasze pielgrzymowanie, już po raz 23. na Jasną Górę”.

„Wy zawsze, pielgrzymując, idziecie ku lepszej przyszłości, za którą dzisiaj już bierzecie odpowiedzialność. Ta wasza pielgrzymka, wspólnoty ludzi w zielonych mundurach, jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze i serca ludzkie, i życiu naszemu przywraca pełny wymiar, i sens bytowania i pracy” - mówił do leśników abp Depo.

W czasie Eucharystii Akt Zawierzenia odczytał dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosił bp Tadeusz Lityński.

Oprawę muzyczną przygotowali: Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ sm

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem