Reklama

Miłość Chrystusa przynagla mnie, abym głosił Ewangelię

W Roku św. Pawła jubileuszowe - XX Spotkanie Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji z Europy (ACCSE/2000) odbyło się na Gibraltarze w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2009 r. Zostało przygotowane przez Henry’ego Earle’a z Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży na Gibraltarze. Tematem spotkania były słowa Apostoła Narodów: „Miłość Chrystusa przynagla mnie, abym głosił Ewangelię”. Spotkanie zgromadziło 25 osób z 10 krajów. Głównymi mówcami byli o. Tom Forrest CSsR z Waszyngtonu, o. Jim Birmingham z Irlandii i ks. Paul Bear, wikariusz generalny Gibraltaru.

Niedziela Ogólnopolska 28/2009, str. 16-17

Gibraltar od strony cieśniny
Maria Kantor

Siostra Mary O’Duffy, dyrektor ACCSE/2000 Europa, otrzymała list od Ojca Świętego Benedykta XVI o następującej treści:
„Ojciec Święty z radością przyjął informację o XX spotkaniu Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji ACCSE/2000 Europa na Gibraltarze w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2009 r. i przesyła wszystkim jego uczestnikom serdeczne pozdrowienia. Zauważając wybór tematu Pawłowego na tegoroczne spotkanie: «Miłość Chrystusa przynagla mnie, abym głosił Ewangelię», Jego Świątobliwość zachęca Was do czerpania inspiracji z niestrudzonych wysiłków tego wielkiego Apostoła, którego dwutysięczną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Tak jak życie św. Pawła zostało przemienione przez jego spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem na drodze do Damaszku, tak życie współczesnych mężczyzn i kobiet otrzymuje radykalnie nowy kierunek, gdy poznają i pokochają Chrystusa naszego Zbawiciela. Jednak jakże mieli usłyszeć dobrą nowinę zbawienia, gdy im nikt nie głosił i jakże mogło się to stać, jeśli głosiciel nie został posłany (por. Rz 10, 14-15)? Zatem Ojciec Święty zachęca Was do podejmowania wysiłków promowania ewangelizacji we współczesnej Europie, by coraz więcej ludzi odkryło radość poznania i pokochania Chrystusa poprzez życiodajne spotkanie z przesłaniem Ewangelii.
Powierzając Was wszystkich wstawiennictwu Maryi, Pani Europy, gdy gromadzicie się w Jej sanktuarium, Ojciec Święty z radością udziela swego apostolskiego błogosławieństwa”.
Dwudzieste ACCSE/2000 Europa było okazją do dzielenia się pracą ewangelizacyjną w różnych krajach Europy, a szczególnie na Gibraltarze, gdzie Kościół katolicki obchodzi 700-lecie sanktuarium Matki Bożej, Pani Europy, i do wskazania nowych wyzwań, przed którymi stoi Europa. W czasie całego spotkania uczestnicy polecali Bogu zmarłego w lutym 2009 r. jezuitę o. Manuela Casanovę z Hiszpanii, pierwszego dyrektora ACCSE/2000.
O. Tom Forrest, dyrektor dzieła Nowa Ewangelizacja, przedstawił nowy projekt ewangelizacji do roku 2033 - Wielkiego Jubileuszu Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W związku z tym postanowiono zmienić nazwę Stowarzyszenia na ACCSE/2033. Nowy projekt, obejmujący 21 lat przygotowań do roku 2033, zakłada skierowanie uwagi całego świata na tajemnicę Zbawienia. Pierwsze 3 lata to czas planowania. Rok 2012 ma ukazać objawienie mądrości Chrystusa przemawiającego do uczonych w świątyni jerozolimskiej. Następny okres został podzielony na dwie nowenny, pierwsza 2012-2021 będzie poświęcona mobilizacji ewangelizacyjnej kapłanów i biskupów, a nowenna 2021-2030 - ponownej katechizacji i mobilizacji świeckich do głoszenia Dobrej Nowiny. Lata 2030-33 powinny być poświęcone refleksji nad 3-letnią publiczną posługą Jezusa, a Rok Jubileuszowy 2033 - wielkim świętowaniem Misterium Zbawienia.
Szczególnym wydarzeniem naszego pobytu na Gibraltarze była wizyta i Msza św. w sanktuarium Matki Bożej, Pani Europy i Patronki Gibraltaru w dniu 1 maja 2009 r. Mszę św. celebrował bp Charles Caruana z Gibraltaru. Opowiedział nam dzieje kultu figury Maryi z Dzieciątkiem i przedstawił obchody 700-lecia kultu Matki Bożej, Pani Europy, które to sanktuarium obchodzi w tym roku (główna uroczystość, z udziałem kard. José Saraiva Martinsa - wysłannika Benedykta XVI, emerytowanego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, odbyła się 5 maja).
Historia kultu Maryi na Gibraltarze rozpoczyna się w roku 1309, kiedy król Hiszpanii Ferdynand IV odbił Gibraltar z rąk muzułmańskich. Po tym zwycięstwie król złożył dziękczynienie Bogu i poświęcił kontynent europejski Matce Chrystusa, nadając Jej tytuł Pani Europy. Równocześnie przekształcił starożytny meczet znajdujący się na najdalszym południowym krańcu skały gibraltarskiej w katolickie sanktuarium, gdzie umieszczono niewielką figurę Maryi. W 1333 r. muzułmanie ponownie zajęli Gibraltar i katolicy musieli przenieść się do Hiszpanii, zabierając ze sobą figurę Maryi. Henryk IV, wnuk Ferdynanda IV, odbił Gibraltar w 1462 r. i ponownie sprowadził jej mieszkańców. Dobudowali dużą kaplicę do wschodniego muru meczetu i cały teren stał się sanktuarium Pani Europy. W XV wieku umieszczono w nim figurę Dziewicy z Dzieciątkiem. Była to niewielka drewniana rzeźba, pomalowana w kolorze czerwieni, błękitu i złota. Figura przedstawiała Maryję z Jezusem na kolanach siedzącą na prostym krześle. Na ich głowach były korony, a Maryja trzymała w prawej ręce berło z trzema kwiatami oznaczającymi Miłość, Prawdę i Sprawiedliwość. W ciągu dwustu lat sanktuarium zyskało sławę i popularność, zwłaszcza wśród marynarzy, którzy salutowali na cześć Pani Europy, przepływając przez Cieśninę Gibraltarską.
W 1540 r. tureccy piraci złupili sanktuarium i miasto, lecz figura Maryi ocalała. Nieszczęście spadło w 1704 r., kiedy flota brytyjsko-holenderska zdobyła Gibraltar. Złupili sanktuarium, a figurę zrzucili ze skały. Pozbierane części figurki zostały zabrane do Algeciras w Hiszpanii. Figurę Pani Europy umieszczono w kaplicy, którą nazwano na Jej cześć. Staraniem bp. Scandelli figura Maryi powróciła na Gibraltar w 1864 r. Zbudowano nową tymczasową kaplicę, gdzie umieszczono figurę. Sanktuarium zajęło wojsko. W 1940 r. Gibraltar stał się fortecą wojskową i cała ludność cywilna została ewakuowana na czas wojny najpierw do francuskiego Maroka, a następnie do Anglii, Irlandii Północnej, na Jamajkę i Maderę (pozostali tylko mężczyźni zaangażowani w służby wojskowe). Figura Maryi została przeniesiona do katedry, gdzie bezpiecznie przetrwała wojnę. Kościół katolicki na Gibraltarze odzyskał sanktuarium w 1961 r., a 7 października 1967 r. figura Maryi, Pani Europy, powróciła do swego sanktuarium, eskortowana przez Regiment Gibraltarski.
Tytuł „Pani Europy i Patronki Gibraltaru” oficjalnie zatwierdził Jan Paweł II w 1979 r. Wtedy także bp Rapallo poprosił Stolicę Apostolską o zmianę daty święta patronalnego na dzień 5 maja, gdy dowiedział się, że ten dzień będzie obchodzony jako Dzień Europy. Historycznie święto Maryi Pani Europy było obchodzone 15 sierpnia, ale bp Scandella zmienił je na 30 maja. Bp Rapallo poświęcił nowe sanktuarium 5 października 1980 r. Uroczystość koronacji figury Pani Europy miała miejsce 10 maja 1995 r. W roku 2002 została ona zabrana do Rzymu. Zorganizowano wtedy dużą pielgrzymkę wiernych z Gibraltaru. Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście ukoronował i poświęcił figurę na audiencji generalnej. Od 5 maja 2008 do 5 maja 2009 r. diecezja gibraltarska świętowała jubileusz 700-lecia kultu Maryi Pani Europy i Patronki Gibraltaru. W swoim liście z tej okazji Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał słowa swego poprzednika Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa”:
„Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem
Ewangelii;
niech będzie autentycznym
miejscem komunii;
niech żyje swoją misją
głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei
dla pokoju i radości wszystkich”.

Autorka była uczestnikiem spotkania ACCSE/2000 na Gibraltarze.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

KGP: Jeśli ktoś otrzyma paczkę z nieoznakowanymi nasionami, niech się skontaktuje z policją

2020-08-05 09:22

[ TEMATY ]

niebezpieczeństwo

zagłada

nasiona

tvp.info

Do tej pory nie otrzymaliśmy zgłoszeń dotyczących przesyłek z Chin, zawierających nieoznakowane nasiona. Jednak jeśli ktoś takie nasiona otrzyma, proszony jest o kontakt z policją - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała kilka dni temu na swojej stronie internetowej o tym, że w ostatnim czasie pojawiają się informacje dotyczące przesyłek z Chin, zawierających nieoznakowane nasiona. "Początkowo takie paczuszki pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, następnie dotarły do Europy, a w końcu i do Polski" - przekazano w komunikacie.

Inspekcja wskazała również, że osoby które otrzymają taką przesyłkę powinni zgłosić tę sprawę albo na policję albo do zespołu zarządzania kryzysowego, działającego przy Wojewodzie.

W rozmowie z PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka podkreślił, że do tej pory policjanci nie otrzymali zgłoszeń dotyczących przesyłek z nieoznakowanymi nasionami z Chin. "Niemniej jednak, jeżeli ktoś otrzyma taką przesyłkę proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z najbliższą jednostką policji lub z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa" - zaznaczył policjant.

Według zaleceń inspekcji w przypadku otrzymania paczki zawierającej nieoznakowane nasiona i jej otwarciu, należy nasiona zniszczyć. "Z punktu zachowania bezpieczeństwa fitosanitarnego, najprostszą i możliwą także do samodzielnego wykonania metodą jest spalenie tych nasion (najlepiej w piecu domowym lub kominku, ewentualnie metalowym pojemniku np. wiaderku, aby zachować również warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego" - napisano.

"Absolutnie nie należy takich nasion +wysiewać na próbę+. Nasiona o nieznanym pochodzeniu, a co najważniejsze, o nieznanym statusie fitosanitarnym, mogą być źródłem nowych, nie występujących dotychczas w kraju/w UE agrofagów szkodliwych dla roślin. Takie organizmy (np. szkodniki, grzyby, bakterie wirusy i in.) stanowią potencjalne zagrożenie dla roślin uprawianych i rosnących w naturze na danym obszarze i przy korzystnych warunkach do rozwoju oraz braku naturalnych wrogów/czynników ograniczających, mogą zadomowić się, powodując straty gospodarcze i środowiskowe" - podkreślono w komunikacie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ lena/

CZYTAJ DALEJ

Kościoły na całym świecie apelują o rozbrojenie nuklearne

2020-08-05 17:33

[ TEMATY ]

Rozbrojenie nuklearne

wikipedia.org

W związku ze zbliżającą się 75. rocznicą zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki Kościoły na całym świecie apelują o rozbrojenie nuklearne.

Biskupi przypominają słowa Papieża Franciszka wypowiedziane podczas pielgrzymki do Japonii. Podkreślił wówczas, że niemoralne jest zarówno wykorzystanie energii atomowej w celach wojskowych, jak i samo posiadanie broni nuklearnej.

Biskupi Stanów Zjednoczonych zapewniają, że wraz z narodem japońskim opłakują niewinnych ludzi, którym odebrano życie oraz kolejne pokolenia, które wciąż doświadczają tragicznych skutków tych ataków. „W celu rozwiązania sporów między narodami zawsze szukajmy ścieżki pokoju i alternatywy dla wojny” – apeluje przewodniczący episkopatu USA abp Jose Gomez.

Z kolei biskupi Anglii, Walii i Szkocji uważają, że rocznica jest dobrą okazją, aby zastanowić się nad przyszłością arsenału nuklearnego Wielkiej Brytanii. Przywołują słowa Franciszka, który powiedział w Japonii, że „groźba wzajemnego zniszczenia i masowej zagłady jest całkowicie nie do pogodzenia z wysiłkami na rzecz budowania pokoju”. Podkreślają, że wielką niesprawiedliwością jest trwonienie ogromnych sum na podtrzymywanie arsenału podczas, gdy tak wielu ludzi na całym świecie cierpi głód. Wzywają do całkowitego pozbycia się broni jądrowej.

Również dwa największe Kościoły Niemiec, katolicki i ewangelicki zaapelowały do polityków o zaangażowanie w budowanie świata wolnego od broni nuklearnej. „Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia z fatalną deregulacją międzynarodowych umów dotyczących broni jądrowej i rośnie niebezpieczeństwo jej użycia” – napisali biskupi. Przypominają, że dla katolików i protestantów zarówno użycie broni jądrowej, jak i stosowanie jej jako strategicznego straszaka zawsze było niemoralne i nieodpowiedzialne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję