Reklama

Otwieramy księgę wspomnień biskupa Kazimierza Górnego

Z biskupem rzeszowskim Kazimierzem Górnym rozmawia ks. Ireneusz Skubiś
Niedziela Ogólnopolska 22/2010, str. 18-19

Ks. Ireneusz Skubiś: - Ekscelencjo, 50 lat kapłaństwa to piękny jubileusz, o którym można już mówić w kategoriach kapłańskiego spełnienia. Czym zatem jest dla Księdza Biskupa kapłańskie spełnienie?

Bp Kazimierz Górny: - W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 1960 r. w katedrze na Wawelu zostałem, wraz z 18 kolegami, wyświęcony na kapłana przez bp. Karola Wojtyłę. W następnym dniu miały miejsce moje prymicje w rodzinnej parafii Lubień k. Myślenic. Pierwszą parafią, do której zostałem skierowany jako wikariusz, była Byczyna k. Jaworzna - parafia górnicza, w której tylko część wiernych była bardzo religijna i zaangażowana w życie parafii. Tam pracowałem ponad rok. Następnie zostałem przeniesiony do parafii Ujsoły, malowniczo położonej na Żywiecczyźnie - tam pracowałem niecałe 2 lata. Kolejna była parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, gdzie jako wikariusz pracowałem 2 lata, zajmując się głównie katechizacją oraz ministrantami, a także prowadzeniem innych grup parafialnych. Stamtąd powędrowałem do kolegiaty św. Anny w Krakowie, gdzie dane mi było współpracować z bp. Janem Pietraszką. Miło wspominam parafie - zarówno wiernych, jak i proboszczów - gdzie pracowałem jako wikariusz. Księża proboszczowie byli bardzo życzliwi, co zachowuję w sercu z wielkim dla nich szacunkiem i miłością. W duszpasterstwie parafialnym byłem rozmiłowany, przedkładałem je nad studia specjalistyczne, które mi proponowano jeszcze przed święceniami. Okres pracy wikariuszowskiej należy do najpiękniejszych w moim życiu. Spotykałem wszędzie bardzo wielu ludzi dobrych, przywiązanych do Kościoła i Ojczyzny, choć tamte czasy należą do bardzo trudnych. Nie wpuszczono mnie do szkoły - katechizowaliśmy w warunkach niemal misyjnych; z powodu braku sal dzieci przychodziły na religię po lekcjach w szkole, uczyliśmy w prywatnych domach. Ze szczególną życzliwością ludzi spotkałem się w Ujsołach. Tam przygotowywałem do I Komunii św. grupę osób głuchoniemych, co było przeżywane przez parafian z radością i było swego rodzaju nobilitacją dla tych osób. Uważam, że wierne wypełnianie obowiązków kapłańskich, służba Bogu i ludziom tam, gdzie jest się posłanym - to jest właśnie spełnienie kapłańskie. Przeżywałem to szczególnie w kolegiacie św. Anny. Pracowaliśmy tam w bardzo trudnych warunkach lokalowych, ale w niezwykle miłej atmosferze, którą tworzył bp Pietraszko jako proboszcz i wspólnota księży oraz wiernych. Takie parafie pozostają w pamięci na całe życie. Wtedy też podjęta została renowacja polichromii kolegiaty, z okazji jubileuszu kanonizacji św. Jana Kantego. Tam miałem okazję spotkać się z wieloma szlachetnymi ludźmi, m.in. ze sługą Bożym Jerzym Ciesielskim, uczyłem bowiem troje jego dzieci - Marysię, Kasię i Piotrusia. Jerzy pracował na Politechnice. Przywoził dzieci na katechizację, czasem służył do Mszy św., a rodzina żyła w przyjaźni z naszą wspólnotą. Zginął z dwójką dzieci w Sudanie. Tam poznałem też sługę Bożego dr. Stanisława Kownackiego i jego rodzinę z pięciorgiem dzieci. W Krakowie poznałem wiele osób z tzw. grupy kard. Wojtyły, którzy uczęszczali do naszej świątyni. Z bp. Janem Pietraszką przez długie lata byłem w wielkiej przyjaźni. To właśnie z nim konspiracyjnie budowaliśmy kaplicę dla studentów w Cichym Kąciku w Krakowie. W 1969 r. zostałem mianowany przez kard. Wojtyłę diecezjalnym duszpasterzem rodzin. Były to czasy intensywnej troski o obronę życia poczętych dzieci i organizowania duszpasterstwa rodzin. Dzięki dobrej współpracy udało się otworzyć Dom Samotnej Matki w Krakowie, u sióstr nazaretanek, przy ul. Warszawskiej, w którym z biegiem lat uratowano życie wielu dzieciom. Z szacunkiem wspominam pracę s. Cherubiny, a także innych sióstr nazaretanek. W 1973 r. zostałem mianowany jednym z sekretarzy Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, odpowiedzialnym za zespoły synodalne, których było ponad 400. Praca w Duszpasterstwie Rodzin, a następnie w Synodzie, w bliskości kard. Wojtyły, należy do wielkich wydarzeń w moim życiu. Księdza Kardynała wszyscyśmy szanowali i miłowali, bo widzieliśmy jego całkowite oddanie sprawie Bożej i wielką miłość do ludzi. Nie lękał się wielkich przedsięwzięć i trudnych spraw. Uczyliśmy się od niego, jak służyć Kościołowi we współczesnym świecie.

- Ksiądz Biskup został później proboszczem w Oświęcimiu i podejmował ważne decyzje duszpasterskie. Czy nadal czuł się Ekscelencja zwykłym księdzem?

- Oświęcim to wielka księga wspomnień. Nie inaczej tam pracowałem niż każdy kapłan, tyle że pełniłem funkcję dziekana i proboszcza wielkiej, bo liczącej 43 tys. wiernych, parafii. Zaznaczam, że jako proboszcz byłem nieakceptowany przez ówczesne władze. Gdy Jan Paweł II miał przyjechać do Oświęcimia, żądano na moje miejsce innego księdza, bo nie uznawano mnie jako proboszcza. Praca w Oświęcimiu oparta była na dobrej współpracy z kapłanami i wiernymi świeckimi. Największym problemem była konieczność budowy świątyni na osiedlu, liczącym 23 tys. mieszkańców. Po 3 latach usilnych starań (96 delegacji do władz w Bielsku i w Warszawie) oraz modlitewnego czuwania przez wiernych przy krzyżu na osiedlu udało się odzyskać teren zabrany przez komunistów w 1958 r. i uzyskać zezwolenie na budowę kościoła. Dziś na tym miejscu wznosi się świątynia - pomnik Męczeństwa Wielu Ludów i Narodów - pw. św. Maksymiliana Męczennika. W Oświęcimiu także udało się utworzyć cztery nowe parafie, jak również sprowadzić siostry karmelitanki bose do budynku Starego Teatru przy byłym obozie Auschwitz. Temu tematowi poświęcona jest książka mojego brata - ks. Stanisława Górnego pt. „Z dziejów starań o budowę kościoła św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu”. Wielkim wydarzeniem w mojej pracy duszpasterskiej i w życiu oświęcimian była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1979 r. i Msza św. z kapłanami, byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych, z udziałem ponad pół miliona wiernych.

- I przyszedł czas, że został Ekscelencja biskupem pomocniczym w Krakowie.

- Ten nowy etap w moim życiu rozpoczął się 27 października 1984 r. Sakrę biskupią otrzymałem 6 stycznia 1985 r. w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Po czasach oświęcimskich i walce z władzami komunistycznymi okres posługi biskupiej w Krakowie był o wiele spokojniejszy, chociaż odpowiedzialność była inna. Współpracowałem tutaj z kard. Franciszkiem Macharskim i księżmi biskupami: Julianem Groblickim, Janem Pietraszką, Albinem Małysiakiem oraz Janem Szkodoniem i Kazimierzem Nyczem.

- Po reorganizacji administracyjnej Kościoła w Polsce został Ekscelencja pierwszym pasterzem nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. Co było wtedy głównym zadaniem Księdza Biskupa?

- Biskupem utworzonej przez Ojca Świętego Jana Pawła II diecezji rzeszowskiej zostałem w roku 1992. I tu Panu Bogu dziękuję za kapłanów, których praca jest ofiarna i piękna. Zawsze mogę na nich liczyć, na czele z drogim Biskupem Edwardem (bp Edward Białogłowski - przyp. red.). Muszę także podkreślić, że dobry i wierny jest lud Podkarpacia. Cokolwiek zaistniało w diecezji, to jest to nasza wspólna praca. Cieszy także życzliwa współpraca z władzami naszego regionu. Pierwszą sprawą w tworzącej się diecezji było powołanie Kurii diecezjalnej, by można było jakoś funkcjonować i spotykać się z kapłanami i wiernymi. Po kilku dniach powołana została Caritas diecezjalna, a po niej - Wyższe Seminarium Duchowne, dla którego należało szukać odpowiedniego lokalu. Dziś, z perspektywy 18 lat istnienia naszej diecezji, mogę powiedzieć, że dzięki dobrej współpracy nasza diecezja żyje, choć nie mnie się chwalić. Cieszę się z tego, że w diecezji są ośrodki rekolekcyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, że działa potężny ośrodek Caritas w Myczkowcach, że istnieją ośrodki dla Liturgicznej Służby Ołtarza, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i dla rodzin. Również Oaza i Wydział Misyjny naszej Kurii mają swoje ośrodki. Popieramy działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których troską otoczeni są niepełnosprawni. Mamy Instytut Teologiczny, który współpracuje z uczelniami katolickimi. Cieszy fakt, że są także księża pracujący na Uniwersytecie Rzeszowskim. Raduje nas służba wielu kapłanów w krajach misyjnych. Powstało też wiele nowych parafii, zbudowanych zostało wiele świątyń i kaplic, również plebanii, sporo świątyń zostało odnowionych. Stale jawią się jednak nowe potrzeby, nowe sprawy, które trzeba rozwiązywać.

- Kończy się właśnie Rok Kapłański. Co Ksiądz Biskup chciałby powiedzieć swoim kapłanom, tym „zwykłym księżom”, jako pasterz mający już 50 lat kapłaństwa?

- W Roku Kapłańskim chciałbym życzyć Braciom Kapłanom jako ich biskup i kapłan, mający już 50 lat posługi za sobą, aby byli dobrzy dla ludzi, z którymi pracują, oraz dla współbraci w kapłaństwie. Dobroć wiąże się zawsze z miłosierdziem i to jest naszym ważnym zadaniem. Aby byli wierni w wypełnianiu swoich obowiązków kapłańskich, a w swojej służbie zawsze łączyli miłość do Chrystusa z miłością Ojczyzny, i by kochali Matkę Najświętszą, bo z miłości do Matki Bożej płynie siła do pokonywania wszelkich trudności. Warto pamiętać, zwłaszcza obecnie, słowa św. Urszuli Ledóchowskiej: „Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy!”.

Reklama

Aborcyjny prezent na Święto Niepodległości

2019-11-10 21:31

Artur Stelmasiak /Niedziela

Kiedy 11 listopada 2019 obchodzimy Święto Niepodległości, nie wszyscy Polacy będą mieli powód do radości. Dokładnie tego dnia traci ważność skarga ws. aborcji do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że w prezencie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości dokładnie 11 listopada umiera kolejna próba ochrony życia. Mimo wielu zapowiedzi i rozbudzanych nadziei będzie tak jak jest, czyli życie straci około trzech maleńkich Polaków dziennie. Kto jest temu winny?

Artur Stelmasiak

Bezpośrednią odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi prezes Trybunału Julia Przyłębska, a pośrednią jej polityczni mocodawcy. Wszyscy bowiem nie mają złudzeń, że aborcyjne prawo w Polsce jest niekonstytucyjne, bo dyskryminuje osoby podejrzane o niepełnosprawność. Niestety pani prezes przez ponad 2 lata skutecznie obroniła niekonstytucyjne prawo zezwalające na zabijanie najmniejszych i najbardziej bezbronnych Polaków.

Sprawa aborcji ma jednak dłuższą historię polityczną i bardzo dużą odpowiedzialność ponoszą liderzy partii rządzącej. Pani prezes Przyłębska blokowała rozpatrzenie sprawy aborcji eugenicznej w Trybunale, a partia rządząca równolegle blokowała ustawę obywatelską w Sejmie.

Gdy Prawo i Sprawiedliwość przez osiem lat było w opozycji popierało wszystkie projekty ochrony życia. Kiedy w 2013 roku do sejmu trafił identyczny projekt jak Zatrzymaj Aborcję posłowie Prawa i Sprawiedliwości poparli go jednogłośnie. To wtedy posłowie w sejmie na czele z Jarosławem Kaczyńskim witali Kaję Godek owacją na stojąco.

PiS w swoim programie wyborczym z 2014 r. miał jasno wpisaną ochronę życia. Po przejęciu władzy w 2015 roku liderzy PiS obiecywali, że poprą Stop Aborcji, który chroniłby życie wszystkich dzieci poczętych. Niestety prorządowe media, ani media publiczne nie informowały o projekcie, co doprowadziło do manipulacji i histerii na ulicach.

Po czarnych protestach w 2016 roku liderzy PiS na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim obiecali zakaz aborcji eugenicznej. Środowiska pro-life oraz Konferencja Episkopatu Polski pomogli partii rządzącej wywiązać się z tej obietnicy i przy pełnym poparciu Kościoła przyniesiono do sejmu prawie milion podpisów ws. aborcji eugenicznej. To jest historyczny rekord w tego typu akcjach. Podczas pierwszego czytania w sejmie projekt uzyskał rekordową liczbę popierających go posłów. Większość za życiem była tak miażdżąca, że ocierała się prawie o większość konstytucyjną.

Po pierwszym czytaniu projekt Zatrzymaj Aborcję trafił do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a w miedzy czasie uzyskał także pozytywną opinię sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Na tym dobre wieści z sejmu się skończyły, bo ówczesna szefowa komisji Rodziny poseł Bożena Borys-Szopa przez wiele tygodni skutecznie blokowała rozpatrywanie projektu. Nawet, gdy dochodziło do głosowania na komisji to większość polityków PiS głosowało w koalicji z posłami PO i Nowoczesnej skutecznie torpedując dalsze prace nad ochroną życia. W lipcu 2018 roku powołano specjalną podkomisję, do której weszli starannie wyselekcjonowani posłowie PiS. Okazało się, że to najgorsza podkomisja chyba w historii sejmu, bo nie zebrała się ani razu. Osobiście za obronę aborcji eugenicznej odpowiedzialni są posłowie PiS: Grzegorz Matusiak (przewodniczący), Anita Czerwińska, Ewa Kozanecka, Urszula Rusecka, Teresa Wargocka. Na szczęście projekty obywatelskie takie jak Zatrzymaj Aborcję przechodzą na następną kadencję sejmu i nic nie szkodzi, by politycy wreszcie się zajęli sie tym wielkim apelem pro-life prawie miliona Polaków.

Kilka tygodni przed złożeniem projektu Zatrzymaj Aborcję 107. posłów głównie z PiS złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. Ta droga wydawała się łagodniejsza, bo mniej polityczna i omijająca sejmowe waśnie oraz społeczne emocje. Trybunał Konstytucyjny już kiedyś stanął na wysokości, gdy lewica w 1996 roku wprowadziła aborcje ze względów społecznych. Prezes TK prof. Andrzej Zoll uporał się wówczas z aborcją w pięć miesięcy. Przeszedł do historii jako wybitny prawnik i mąż stanu ws. konstytucyjnej ochrony życia. Natomiast Julia Przyłębska zapisze się w historii, jako prezes TK, która przez ponad 2 lata blokuje sędziów przed orzekaniem i jest skuteczną obrończynią niekonstytucyjnego prawa do zabijania nienarodzonych dzieci.

Kilka dni temu ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego zostało udekorowane wstążeczkami. Niestety nie były to wstążki biało-czerwone, ale tylko czerwone, bo symbolizowały ofiary aborcji. Kokardek było ponad sto, a powinno być ok. 2100, bo tyle dzieci zostało "legalnie" zabitych w polskich szpitalach od 27 października 2016 roku, gdy wniosek posłów został złożony w Trybunale Konstytucyjnym. Wniosek do TK ws. aborcji eugenicznej traci ważność dokładnie 11 listopada 2019 roku z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości. To bardzo "brzydki prezent" dla Polaków i trochę smutne jest tegoroczne święto.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biskupi na 11 listopada: "kocham Polskę" sprawdza się w prostej codzienności

2019-11-11 18:45

tk, md, bgk, ar, dab, tm, km, xps, BPKEP, oprac. lk / Warszawa (KAI)

Łatwo mówić „kocham Polskę”, ale sprawdza się to dopiero w miłości do człowieka i prostej codzienności w małej ojczyźnie. Nie żądajmy od innych, tym bardziej od polityków, aby się odmienili, zacznijmy od siebie. Miłość do Ojczyzny winna być przekazywana młodemu pokoleniu w domach i szkole - wskazywali 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, arcybiskupi i biskupi podczas tradycyjnych Mszy św. w intencji Ojczyzny.

pixabay.com

Nie rzucać kamieniami

W Mszy św. w intencji Ojczyzny, sprawowanej w poniedziałek rano w Świątyni Opatrzności Bożej uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Obecni też byli marszałkowie Sejmu i Senatu minionej kadencji, parlamentarzyści, członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz licznie przybyli mieszkańcy Warszawy.

W homilii biskup polowy Józef Guzdek wskazał, że do odzyskania przez Polskę niepodległości doprowadziło wiele przyczyn, ale jedną z najważniejszych było wzajemne zaufanie. „Polacy z trzech zaborów, o różnych przekonaniach politycznych, wierzący i niewierzący, katolicy, prawosławni i ewangelicy oraz wyznawcy innych religii wznieśli się ponad wszelkie podziały” – przypomniał duchowny.

Podkreślił, że ilekroć istniały w narodzie zgoda, współpraca i wzajemne zaufanie oraz poszanowanie godności i podstawowych praw, Polska rozwijała się i umacniała swoją pozycję międzynarodową, a Polakom żyło się dostatniej. Wskazywał, że w życiu naszego narodu bardzo potrzeba zgody i wzajemnego zaufania. „Nie wolno bagatelizować win, ale też należy odrzucić ducha zemsty. Pamięć – tak, ale nigdy pamiętliwość” – wskazywał hierarcha.

Jak zaznaczył, "nie istnieje żadna święta wojna, i nie jest nią nawet wojna z terroryzmem, bowiem tylko pokój jest święty". - „Oby w naszej Ojczyźnie już bezpowrotnie zaprzestano rzucać kamieniami w tych, którzy mają inne pomysły na zagospodarowanie przestrzeni wolności. Potrzebne są dialog, bliskość i zaufanie – zaapelował biskup polowy.

Przypomniał też, że misją Kościoła jest budowanie mostów porozumienia i wzajemnego zaufania. „Zatem widząc zdradę Ewangelii, brak zaufania i poszanowania drugiego człowieka, Kościół ma prawo powtarzać do córek i synów katolickiej wspólnoty skargę Jezusa: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mt 15,8).

Podczas Eucharystii prezydent Andrzej Duda zapalił Świecę Niepodległości ofiarowaną Warszawie przez Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie już wolna.

- Ta świeca będzie przypominać to, co wydarzyło się w 1918, ale też ma uświadamiać Polakom, że wolność została wywalczona, ale została Polakom przez Pana Boga dana i zadana – powiedział na początku Mszy św. kard. Nycz, dodając: „Jesteśmy pokoleniem troski o niepodległość”.

Jak korzystamy z wolności?

Prymas Polski abp Wojciech Polak, cytując słowa Prymasa Tysiąclecia, nawoływał, aby nie oglądać się na innych, choćby na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Trzeba – powtórzył za kard. Wyszyńskim – aby każdy zaczął od siebie.

„Zacznijmy od siebie! Zapytajmy dziś siebie o to, w jaki sposób my czynimy użytek z tego, że jesteśmy ludźmi wolnymi? Zapytajmy o nasze konkretne zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra” – mówił Prymas, wskazując na znaczenie osobistej odpowiedzialności i zarazem konieczność współpracy, która jest nieodzowna do „budowania społeczeństwa prawdziwie ludzkiego”, i która domaga się dojrzałych relacji międzyludzkich, do których – jak powtórzył za czytaną Ewangelią – należy także zdolność upominania i przebaczania.

„Chodzi o to, abyśmy zmagali się o coś, a nie zmagali z kimś. Gdy bowiem zmaganie o coś zostaje zdominowane przez zmaganie z kimś, wówczas – cytował społeczny list biskupów polskich z marca tego roku metropolita gnieźnieński – ginie roztropna troska o dobro wspólne, a w jej miejsce wkrada się ślepo prowadzona walka o władzę”.

Świadectwo miłości do Ojczyzny

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przewodniczący Episkopatu Polski przypomniał, że jest to dla Polaków wielkie święto. - Potrzeba, abyśmy dawali świadectwo miłości do naszej Ojczyzny, czyli miłości do wszystkiego, co Polskę stanowi - zaznaczył abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił jednocześnie, że nie możemy zapomnieć o naszych przodkach, którzy po odzyskaniu niepodległości dzięki bardzo ciężkiej pracy i ofiarności, odbudowali naszą państwowość oraz krzewili oświatę oraz kulturę. Powiedział: „Dziś szczególnie pamiętajmy o nich w naszej modlitwie”.

Abp Gądecki przypomniał również o ważnej roli duchowieństwa, które pracowało wówczas zarówno nad świętością naszego narodu, jak również nad jego rozwojem gospodarczym i kulturalnym, a gdy trzeba było broniło niepodległości Polski.

Tylko wiara gwarancją wolności

- Tylko wiara w Boga jest gwarancją bycia człowiekiem wolnym - mówił w katedrze na Wawelu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. - Tyle pokoleń Polaków powtarzało za apostołami w czasach niewoli: „Panie, przymnóż nam wiary”, a wraz z tym błaganiem łączyło się drugie: „Panie, przymnóż nam wiary w Polskę, daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą”, jak mówił Konrad z "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego.

"Konieczne były te błagania, bo były umysły Polaków, które dały się zniewolić, których duch był duchem zniewolenia, poddaństwa i marazmu. Jakże była potrzebna modlitwa, która by sprawiła, że nie warchołowie będą nadawali ton polskiemu duchowi, ale ci, którzy wierzyli w Polskę – stwierdził kaznodzieja.

Abp Jędraszewski wezwał do dziękczynienia za „wszystkich znanych, a głównie zupełnie nieznanych z imienia i nazwiska rodaków, którzy wierząc w zmartwychwstanie Chrystusa, wierzyli także w zmartwychwstanie Polski, oddawali swoje życie, rzucając je na stos”. – To nasze dzisiejsze dziękczynienie za ich wiarę w Boga i w Polskę, za ich patriotyzm i poświęcenie, za to, że ich wiara pozwala nam dzisiaj radośnie śpiewać: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie” – podsumował hierarcha.

Ojczyzna - dar Bożej Opatrzności

Abp Sławoj Leszek Głódź zauważył, że 11 listopada serca Polaków „mocniej niż każdego dnia biją rytmem spraw Ojczyzny”. - To także dzień naszej modlitewnej wdzięczności ku Bogu skierowanej. Jesteśmy bowiem świadomi, że naród chrześcijański, a takim jesteśmy, jest osadzony na fundamencie planów Opatrzności. Wypełnia swą dziejową misję otrzymaną od Boga. Ojczyzna jest darem Bożej Opatrzności – podkreślił, dodając, że dziś należy za ten dar szczególnie dziękować.

Hierarcha przypomniał, że w obliczu zagrożenia i wspólnego wroga zapomniano o podziałach społecznych, odłożono na bok ideowe spory i polityczne utarczki. - Wolność i niepodległość. Te dwa słowa pełniły rolę detonatorów narodowej jedności w dążeniu do wspólnotowego celu. Ponad doraźnymi podziałami i społecznymi zatargami. A celem tym było utrwalanie niepodległości i wolności – podkreślił. Historyczne zwycięstwo, zdaniem arcybiskupa, jest dziełem nie tylko walecznych obrońców Ojczyzny, ale również tysięcy modlących się wiernych.

Przestrzegał słowami przemówienia Jana Pawła II w polskim parlamencie 20 lat temu, że demokracja bez wartości łatwo może się przemienić w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. - I to się dzieje w zsekularyzowanej, odwracającej się od własnej historii Europie. To jest widoczne w działaniach potężnych organizacji międzynarodowych, oferujących finansową i gospodarczą pomoc i wsparcie, ale w „pakiecie” z wymogiem angażowania się w tzw. „postępowe” programy ideologiczne. W strategii tych mediów, które pozostając w niepolskich rękach, narzucających szerokiemu kręgowi odbiorców, zafałszowaną, nierzeczywistą wizję rzeczywistości – powiedział hierarcha, podsumowując, że jest to wyzwanie dla dzisiejszej Polski.

Krzyż łączy

O znaku krzyża łączącym pokolenia Polaków i określającym tożsamość społeczeństwa polskiego mówił w homilii podczas Mszy za Ojczyznę w katowickiej katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki zaapelował o modlitwę za całe społeczeństwo - aby pamiętało, że jest spod znaku krzyża.

Wspomniał też ludzi młodych tęskniących za wielkimi ideałami, którzy kuszeni są „mirażami ukazywanych przez współczesnych idoli i nauczycieli luzu”. Przywołał tych, którzy „chcieliby wyrzec się chrześcijańskich korzeni narodu, związku z krzyżem, domagając się usunięcia krzyży z przestrzeni publicznej, oddzielenia wiary od życia, moralności od polityki i gospodarki, zamknięcia ust chrześcijanom” oraz tych, którzy wyrzekają się nieraz krzyża „w pogoni za pieniądzem, prestiżem, stylem życia jakby Boga nie było” oraz ludzi, którzy „dopuszczają się bezczeszczenia świętego znaku wiary w imię wolności artystycznej, nowoczesności i europejskości”.

Wszystkich rodaków abp Skworc poprosił, aby „w nowym 100-leciu dziejów naszej Ojczyzny krzyż ubezpieczał nas i naszą ziemską Ojczyznę, wspólny dom Polaków”.

Narodowe wady

Abp Grzegorz Ryś wymienił wady, z jakimi muszą się dziś mierzyć Polacy. Są nimi zgorszenie i niemożność przebaczenia oraz brak braterstwa między obywatelami jednej Ojczyzny.

"Myślę o zgorszeniu, jakie nie raz dajemy. Jak potem stawać przed ludźmi w pozycji tego, który naucza? To dotyczy wielu z nas. Mówimy dzisiaj, że w naszym kraju nie ma żadnego autorytetu. Skąd się to bierze? Dlaczego nie ma żadnego autorytetu? Bo nie potrafimy unieść własnej winy. Takiej winy, która dotyka także innych, ma konsekwencje ich w życiu i sprawia, że inni się potykają i upadają - tłumaczył arcybiskup.

Nie ma też wśród Polaków umiejętności przebaczenia. - Nie chodzi tylko o to, że nie potrafimy się zmierzyć z własną winą, ale też nie potrafimy się zmierzyć z winą drugiego wobec nas. Tu nie chodzi o upomnienie, które chce postawić na swoim, które zmierza do ukazania swoich racji. To upomnienie, które zmierza do pojednania. Idziesz i mówisz: zrobiłeś coś złego, ale w polu widzenia masz pojednanie. To spotkanie jest po to, by wybaczyć, a nie aby upominać. My nie potrafimy ani jednego, ani z drugiego. Zwalniamy się z upomnienia i z pojednania - ubolewał abp Ryś.

Miłość do małej ojczyzny

Łatwo mówić „kocham Polskę”, ale sprawdza się to dopiero przez miłość do człowieka, który jest w zasięgu mojej ręki. To jest dopiero dobry sprawdzian prawdziwości ważnych słów, które weryfikuje prosta codzienność w mojej zwykłej małej ojczyźnie – mówił bp Edward Dajczak w uroczystej Mszy św. w kościele mariackim w podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie.

Ojczyznę kochać jak matkę i ojca

- Bóg chce, abyśmy pomagali Polsce, pracowali dla niej i jej się poświęcali. Abyśmy kochali ją, tak jak kochamy ojca i matkę - powiedział w katedrze lubelskiej abp Stanisław Budzik. W homilii mówił o duchowej spuściźnie, jaką zostawiły współczesnym Polakom poprzednie pokolenia doświadczone walką o wolność.

– Wspominamy tych, którzy wiarę w odzyskanie niepodległości przekuli na czyn. Odbudowa państwa polskiego była efektem wysiłku wielu Polaków. Reprezentowali różne poglądy polityczne, pochodzili z różnych zaborów. Mimo to, potrafili zjednoczyć się wokół jednego nadrzędnego celu: wolności i niepodległości Ojczyzny – podkreślił abp Budzik.

Dziedzictwo polskie i chrześcijańskie

W Białymstoku abp Tadeusz Wojda zauważył, że miłość do Ojczyzny winna być przekazywana młodemu pokoleniu w polskich domach, ale i w polskiej szkole. - To nasze narodowe dziedzictwo jest nie tylko polskie, ale jest też chrześcijańskie - równocześnie zakorzenione w tym, co Polskę stanowi, ale także w tysiącleciu chrześcijaństwa polskiego - mówił metropolita białostocki.

Abp Wojda zauważył, że dyskusja nad kształtem obecnej i przyszłej Polski trwa nieustannie, co „wyraża się nie tylko w wynikach wyborów, w sporach politycznych, czy ogłaszanych nowych programach edukacyjnych mających usprawnić proces kształcenia. Przejawia się przede wszystkim w walce o «rząd dusz», czyli w walce o przyszłość polskiej szkoły i wychowania młodego pokolenia".

Podkreślił, że dzięki przemianom, jakie dokonały się w Polsce, katecheza znalazła swoje miejsce w systemie wychowawczym, jednak troska o nią jest nie tylko podstawowym zadaniem Kościoła. Ciężar odpowiedzialności za nią spoczywa na wszystkich wierzących.

„Nauczanie religii w polskich szkołach musi więc być postrzegane przez władze państwowe i samorządowe, ale i przez wszystkich Polaków, jako prawo osób wierzących. Ma być uznane za pierwszorzędny wkład Kościoła, nie tylko jako instytucji, ale przede wszystkim jako wspólnoty wierzących, w budowanie przyszłości Polski. To jest też wkład Kościoła w budowanie jedności całej Europy, opartej na dziedzictwie chrześcijańskiej kultury” - podkreślił abp Wojda.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem