Reklama

Ogłoszenie wyników śledztwa w sprawie relikwii Chrystusowych

Anna Wyszyńska
Niedziela Ogólnopolska 22/2012, str. 27

Bożena Sztajner/Niedziela
Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń

Całun Turyński jest najdokładniej przebadanym lnianym materiałem na świecie - twierdzą Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń, autorzy książki „Świadkowie tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych”, wydanej przez Rosikon Press. Autorzy książki cytują liczne opinie naukowców na temat Całunu Turyńskiego, wśród nich orzeczenie wydane w ubiegłym roku przez Włoską Narodową Agencję ds. Nowych Technologii Energii i Środowiska (ENEA), która po pięciu latach badań stwierdziła, że nie potrafi w sposób naukowy wyjaśnić, jaki proces mógł doprowadzić do powstania wizerunku na płótnie pogrzebowym Jezusa.

Dla dziennikarzy, młodzieży i wszystkich

Książka o relikwiach Chrystusowych była prezentowana 14 maja w auli redakcji „Niedzieli” w Częstochowie podczas trzech kolejnych spotkań: z dziennikarzami, młodzieżą i czytelnikami. Książkę, efekt dwuletniej pracy dokumentacyjnej i śledczej podróży do wielu sanktuariów oraz rozmów z naukowcami całego świata, przedstawili obaj autorzy - Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń.
W spotkaniu wieczornym uczestniczyli m.in.: abp Stanisław Nowak, o. Dariusz Cichor - definitor generalny Zakonu Paulinów, o. Nikodem Kilnar - paulin. Prezentacja książki odbywała się w formie dialogu z autorami, prowadzonego przez aktora Mariana Florka.

Świadkowie Tajemnicy

Tytułowi „Świadkowie Tajemnicy” to relikwie Chrystusowe - materialne ślady męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Oprócz Całunu przechowywanego w katedrze w Turynie w książce są omówione m.in.: Chusta z Manoppello we Włoszech, Tunika z Argenteuil we Francji, Sudarion z Oviedo w Hiszpanii, przechowywane w różnych sanktuariach gwoździe i fragmenty Krzyża. - Nasze poszukiwania nie były powodowane duchowymi wątpliwościami, interesowała nas kwestia zgodności nauki i religii, rozumu i wiary - podkreślił Grzegorz Górny. - Przez wiele wieków kult relikwii był wyszydzany. Teraz paradoksalnie, dzięki najnowszym technologiom, ponownie dochodzi do spotkania wiary i nauki.
W trakcie spotkań autorzy książki przekazali wiele ciekawych informacji, zachęcających słuchaczy do podróży ich śladami, z wykorzystaniem najnowszej książki Rosikon Press. Dowiadujemy się, że pierwszą fotografię Całunu Turyńskiego wykonał 28 maja 1898 r. włoski fotograf Secondo Pia. Przeżył on szok, gdy po naświetleniu negatywu w laboratorium zobaczył wizerunek Oblicza Chrystusa. Profesjonalne badania Całunu rozpoczęła w 1978 r. ekipa złożona z naukowców pracujących w znanych laboratoriach, m.in. w NASA i Los Alamos. W grupie badaczy znalazł się - niebędący chrześcijaninem - fotograf Barrie Schwortz. Dziś wygłasza on wykłady, w których przedstawia wyniki badań potwierdzające, że mamy do czynienia z Całunem Jezusa z Nazaretu. Założył on serwis internetowy z informacjami o Całunie i wspiera organizację non-profit, której zadaniem jest popularyzowanie wiedzy na ten temat.
Dalsze badania naukowe odkrywają kolejne tajemnice relikwii. Dowiedzieliśmy się m.in., że Sudarion z Oviedo pochodzi z czasów Chrystusa i jest to lniana chusta wykonana splotem charakterystycznym dla terenu Palestyny w tamtym czasie. Jej podobieństwa z Całunem Turyńskim dotyczą nie tylko materiału, ale również identyczności rozmieszczenia odbitych na materiale plam krwi oraz zachowanych pyłków roślin typowych dla okolic Jerozolimy. Badania hematologiczne wykazały zgodność grupy krwi zachowanej na Całunie Turyńskim, Sudarionie z Oviedo oraz Tunice z Argenteuil.

Reklama

Nasze pielgrzymowanie po materialnych śladach Zbawiciela

Autorzy przekazali również informacje, które nie zawsze są umieszczane w świeckich przewodnikach. Relikwie korony cierniowej znajdującej się w Sainte-Chapelle w Paryżu w pierwsze piątki miesiąca są uroczyście przenoszone do katedry Notre-Dame, gdzie - jak zauważył Janusz Rosikoń - z wielkim wzruszeniem modlą się przed nimi wierni. Władze francuskie - jak dotąd - nie wyraziły jednak zgody na naukowe zbadanie zarówno tej relikwii, jak i innych znajdujących się na terenie Francji, np. Czepka z Cahors.
- Dziś, w czasach neomodernizmu, obowiązuje kwestionowanie wszystkiego, co dotyczy wiary - wyjaśnił o. Dariusz Cichor. - Książka „Świadkowie Tajemnicy...” ukazuje, że wiara styka się z nauką. Swoje pytania do autorów książki skierował m.in.abp Stanisław Nowak.

Lektura na Rok Wiary

Spotkanie ubogacili muzycznie studenci Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Katarzyna Jakóbczyk - śpiew (klasa dr Katarzyny Suskiej-Zagórskiej) i Michał Grotecki - fortepian (klasa mgr Barbary Karaśkiewicz), z którymi przybyła do „Niedzieli” dr Katarzyna Suska-Zagórska - solistka Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Studenci goszczący w redakcji są laureatami IX Międzynarodowego Konkursu „Studencka Działalność Artystyczna”, który odbył się w kwietniu 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (Słowacja). Gospodarz spotkania ks. inf. Ireneusz Skubiś wyraził uznanie dla talentów i owoców wielkiej pracy młodych artystów z częstochowskiej uczelni. Podziękował autorom książki za ich twórczy wysiłek podczas śledztwa w sprawie relikwii Chrystusowych. Specjalne podziękowania obok Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia otrzymała również Grażyna Rosikoń, bowiem m.in. jej zasługą jest atrakcyjny i nowoczesny układ wydawnictwa. - Dzięki tej książce dotykamy tajemnicy Boga wcielonego, który cierpiał i oddał życie za grzechy świata - mówił Redaktor Naczelny „Niedzieli”. Jego zdaniem, ta fascynująca praca powinna trafić do rąk wielu polskich czytelników - jest to lektura, która pomoże nam wejść w Rok Wiary.

Wydawnictwo Rosikon Press oferuje przedsprzedaż książki z 15-procentowym rabatem dla Czytelników „Niedzieli”. Sklep internetowy: www.rosikonpress.com. Aby skorzystać z rabatu przez stronę internetową, wystarczy wpisać kod rabatowy „Niedziela”, tel. 22/722-66-66, fax 22/722-66-67, handel@rosikonpress.com.Mecenasem wydania książki jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka.

Jego kapłaństwo to znak dla Kościoła

2019-05-28 13:07

Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 22/2019, str. 7

Ks. Michał Łos FDP otrzymał święcenia diakonatu i prezbiteratu podczas jednej liturgii na sali oddziału onkologicznego. Nie musiał kłaść się krzyżem podczas uroczystości – jego krzyżem jest szpitalne łóżko

Decyzja o święceniach orionisty została podjęta błyskawicznie, bo jest on śmiertelnie chory. Za kilka tygodni jego stan może się tak pogorszyć, że przyjęcie sakramentu święceń mogłoby być niemożliwe. – Jego największym marzeniem było kapłaństwo. Chciał odprawić choć jedną Mszę św. – mówi Mariusz Talarek, przyjaciel ks. Michała.

Święcenia kapłańskie w szpitalu

30-letni kleryk o chorobie nowotworowej dowiedział się ponad miesiąc temu. Gdy jego stan okazał się bardzo ciężki, władze zgromadzenia złożyły do Ojca Świętego Franciszka prośbę o dyspensę z zapisów konstytucji Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, a także o uchylenie wymaganego odstępu czasu między święceniami diakonatu i prezbiteratu. – To był kościelny ekspres. Dokumenty zostały złożone w Watykanie w poniedziałek 20 maja, a już w środę 22 maja mieliśmy papieski dokument – powiedział ks. Michał Szczypek, sekretarz polskiej prowincji orionistów.

Księża orioniści nie tracili czasu. W środę dostali papieską dyspensę, następnego dnia zorganizowali w szpitalu uroczystość złożenia wieczystych ślubów zakonnych, a w piątek – liturgię, podczas której biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk udzielił kl. Michałowi święceń diakonatu i prezbiteratu. – Choć nie ma przepisów, które regulują udzielanie tych święceń podczas jednej liturgii, to powołaliśmy się na bardzo jednoznaczny dokument z Watykanu. Papież Franciszek napisał, że udziela wszelkich koniecznych dyspens, aby Michał Łos przyjął święcenia kapłańskie – wyjaśnił ks. Szczypek.

Sala warszawskiego szpitala przy ul. Szaserów musiała zastąpić prezbiterium świątyni. święcenia odbywały się w obecności księży orionistów, rodziny i znajomych. Michał Łos przyjął sakrament święceń na leżąco. Gdy sprawował swoją upragnioną pierwszą Mszę św., również leżał na szpitalnym łóżku. – Zawierzam Panu Bogu ciebie, Michale, i wszystko, co sakrament święceń w tobie dokona. Proszę Boga, abyś był świadkiem Jego miłości – powiedział bp Solarczyk i dodał: – Największym znakiem miłości Boga jest dar życia. W różny sposób to realizujemy, a ty dzisiaj także niesiesz to orędzie.

Boża determinacja

Ks. Michał Łos w czerwcu br. skończy 31 lat. Jest magistrem teologii. Odbywał właśnie 2-letnie praktyki zakonne w parafii księży orionistów w Kaliszu, które zakończyłby się w przyszłym roku ślubami wieczystymi. Pomagał w parafii i uczył religii w szkole. – Ciężka choroba przerwała jego formację, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób i decyzji papieża Franciszka został kapłanem. Jego trudna historia mówi nam, że przepisy są dla ludzi, a nie ludzie dla przepisów – podkreślił ks. Antoni Wita FDP, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu. – Michał ze swoimi święceniami, które oglądało tysiące osób, jest jakimś znakiem dla nas wszystkich. Swoim cierpieniem i pragnieniem kapłaństwa dosłownie wszedł w misję Jezusa Chrystusa. Jego postawa ma bardzo mocny wymiar ewangelizacyjny, który może zaowocować w sposób dla nas nieprzewidywalny.

Neoprezbiter jest ciężko chory na raka. Po ludzku jego stan jest tak ciężki, że lekarze praktycznie rozkładają ręce. – W swoim cierpieniu jest bardzo pokorny i ufa Bogu. Z determinacją dziecka Bożego pragnął zostać kapłanem i tak się stało – powiedział Mariusz Talarek. Oby wielu tak bardzo chciało realizować swoje kapłańskie powołanie, jak on tego pragnie.

Ornat z Panamy

Po liturgii święceń i błogosławieństwie bp Solarczyk ukląkł przy łóżku ks. Michała, ucałował ręce kapłana i poprosił go o błogosławieństwo prymicyjne. O błogosławieństwo poprosili neoprezbitera księża orioniści oraz jego rodzina. W prezencie prymicyjnym biskup ofiarował ks. Michałowi swój ornat, w którym odprawiał Mszę św. Posłania na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w 2019 r. – Jest trochę używany – zażartował.

Książa orioniści na całym świecie modlą się o łaskę zdrowia dla ks. Michała. Dziękują wszystkim, którzy towarzyszyli w tej wzruszającej uroczystości za pośrednictwem transmisji w mediach społecznościowych. Śmiertelnie chory neoprezbiter pokazał, że kapłaństwo jest darem i wielkim cudem. – On jest dla nas wszystkich świadkiem wiary. Jest też ważnym symbolem dla polskiego Kościoła w trudnych czasach, gdy nie wszyscy księża z należytym szacunkiem podchodzą do swojego kapłaństwa – podkreślił ks. Szczypek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wręczono medale zasłużonym dla Archidiecezji Warszawskiej

2019-06-24 22:33

Łukasz Krzysztofka

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej", które w archikatedrze warszawskiej, w jej święto patronalne św. Jana Chrzciciela, wręczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Uhonorowanie medalami odbyło się przed uroczystą Mszą św. odpustową, którą z metropolitą warszawskim koncelebrowali proboszczowie parafii nagrodzonych osób.

- Najbardziej cenię sobie to, że wszyscy odznaczeni w sposób szczególny potrafią praktykować swoje powołanie na mocy powołania chrzcielnego, które jest u podstaw wszystkich powołań – powiedział w homilii podczas Mszy św. metropolita warszawski. Kard. Nycz przywołał słowa papieża Franciszka, który uczy, że u podstaw wszystkich szczegółowych powołań stoi miłość. - Jeśli nie ma miłości u podstaw, będzie się tylko krążyć wokół spraw własnych – nawiązywał do słów Ojca św. metropolita warszawski.

Pasterz Kościoła warszawskiego podkreślił również, że przyznane dzisiaj odznaczenia, do których kandydatów zgłaszali proboszczowie ich parafii, są dowodem na mocną współpracę duchownych ze świeckimi i ich odpowiedzialność za Kościół lokalny. – Za tę współpracę bardzo wam dziękuję i proszę Boga, żeby nigdy nie zabrakło takich katolików świeckich, przez których Słowo Chrystusa jest obecne wszędzie tam, gdzie są posłani ludzie – powiedział na zakończenie homilii kard. Nycz.

Wśród uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” znalazł się m.in. prof. Włodzimierz Kluciński – wieloletni rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, należący od lat do Komitetu Promocyjnego Budowy Świątyni Opatrzności Bożej oraz jego małżonka Jadwiga Klucińska, z zawodu ekonomistka, zaangażowana m.in. w budowę kościoła oraz wolontariat Caritas w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Jedyna w gronie odznaczonych siostra zakonna – s. Leonia Maria Kalandyk ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej od 20 lat pracuje w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Była katechetką w szkole podstawowej i gimnazjum. Założyła wspólnotę Kręgu Biblijnego RUAH, ponadto pracuje jako kancelistka, przygotowuje młodzież i dorosłych do przyjęcia sakramentów.

Z sylwetkami wszystkich nagrodzonych osób można zapoznać się na stronie archidiecezji warszawskiej:

http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem