Reklama

Jubileusze i nagrody

Statuetka „Bogu i Ojczyźnie” dla „Niedzieli”

W dniach 30 czerwca - 1 lipca w Lubaczowie odbył się po raz 12. Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”. Od 2010 r. nosi on imię śp. kard. Władysława Rubina.

Statuetka z rodowodem

- Ten wybitny Polak, kapłan, biskup i kardynał, wielce zasłużony dla Kościoła, zmarł 28 listopada 1990 r. w Rzymie. Jego wolą, wyrażoną w testamencie, było spocząć jak najbliżej Lwowa. Pochowany został w krypcie lubaczowskiej prokatedry. To wielki zaszczyt dla naszego Kościoła i miasta. Chcemy światu przypomnieć ten fakt i tę wybitną postać Kościoła, służącą u boku Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie, dlatego ustanowiliśmy statuetkę „Bogu i Ojczyźnie” im. kard. Władysława Rubina, którą podczas patriotycznego festiwalu od 2010 r. wręczamy zasłużonym osobom, organizacjom i instytucjom „za wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury polskiej, działalność narodowo-patriotyczną oraz miłość do narodu polskiego i wartości chrześcijańskich”. Miło mi poinformować, że Kapituła jednomyślnie przyznała w tym roku tę statuetkę Tygodnikowi Katolickiemu „Niedziela” - powiedział przewodniczący Zarządu Kapituły, dziekan lubaczowski ks. kan. Andrzej Stopyra.
W skład Kapituły wchodzą m.in.: abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski, arcybiskup senior Szczepan Wesoły, abp Sławoj Leszek Głódź - metropolita gdański, abp Wacław Depo - metropolita częstochowski, bp Wojciech Polak - biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, ks. kan. Andrzej Stopyra - dziekan lubaczowski, s. Genowefa Kądziela - sekretarka śp. kard. Władysława Rubina, która pracowała z nim przez 11 lat w Ośrodku Polonijnym w Rzymie.
Po odbiór statuetki, przy dźwiękach fanfar, wszedł na scenę redaktor naczelny tygodnika „Niedziela” ks. inf. Ireneusz Skubiś w asyście swego zastępcy ks. dr. Jacka Molki. Członek Zarządu Kapituły Władysław Terlecki, muzykolog z Warszawy, przypomniał historię tygodnika „Niedziela” i wkład jej redaktorów w rozwój polskiej kultury. Nawiązując do treści wcześniej wykonywanego na festiwalu przez aktorów lubaczowskiego teatru „Arka Lwowska” spektaklu pt. „Ks. Piotr Skarga” w reżyserii ks. kan. Józefa Dudka, określił ks. inf. Ireneusza Skubisia mianem „współczesnego księdza Skargi”. Członkowie Kapituły wręczyli statuetkę, której projektantem jest znany w Polsce i na świecie artysta malarz z Lubaczowa - Janusz Szpyt.
Statuetka przedstawia wzbijającego się w górę orła, trzymającego w szponach obraz Matki Bożej Łaskawej, Pani Lwowskiej, przed którym król Jan Kazimierz składał pamiętne śluby w katedrze lwowskiej w 1656 r., podczas potopu szwedzkiego. Obraz ten czczony jest obecnie w lubaczowskiej konkatedrze.

Reklama

Głosić Ewangelię przez media

W imieniu zespołu redakcyjnego „Niedzieli” ks. inf. Ireneusz Skubiś podziękował za to wyróżnienie. Przypomniał, że co tydzień redakcja przygotowuje ponad 220 stron (wliczając edycje diecezjalne) tygodnika religijnego, który jest ważnym punktem kultury polskiej. Jest on wszędzie tam, gdzie są Polacy rozsiani po świecie. - Nie da się pomyśleć o Lwowie, Wilnie, Jerozolimie bez polskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem i przeżywam ogromne wzruszenie, kiedy oglądam to, co robicie dla patriotyzmu i polskiej kultury. Europejska kultura jest zagrożona, a stoi ona na chrześcijaństwie, na prawie naturalnym, prawie Bożym, Ewangelii. Ważnym naszym zadaniem jest głosić Ewangelię w Polsce i nieść ją innym krajom, ale przede wszystkim adorować oblicze Jezusa Chrystusa, o co prosił nas bł. Jan Paweł II - powiedział gość z Częstochowy. Przekazał również pozdrowienia od metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo.
Dziewczęcy duet gimnazjalistek wykonał dla ks. Ireneusza trzy piosenki, a publiczność na stojąco odśpiewała: „Życzymy, życzymy…”. Był też specjalny cygański taniec.
Goście przed odjazdem do Częstochowy modlili się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Nawiedzili kryptę, by pomodlić się przy sarkofagach: śp. kard. Władysława Rubina, i biskupów lubaczowskich - bp. Jana Nowickiego (który był wykładowcą ks. inf. Ireneusza Skubisia na KUL-u) i bp. Mariana Rechowicza (wieloletniego rektora KUL-u, reformatora tej katolickiej uczelni).

Papieskie ślady w Lubaczowie

Odbyli zatem pielgrzymkę śladami bł. Jana Pawła II, który podczas 4. pielgrzymki do Ojczyzny w dniach 2-3 czerwca 1991 r. odwiedził Lubaczów. W wygłoszonej homilii w lubaczowskiej prokatedrze powiedział: „Tak. Ogromna jest wymowa tej lubaczowskiej prokatedry. Znaczenie jej jeszcze powiększył fakt, że w ostatnich miesiącach roku ubiegłego zostały tutaj złożone doczesne szczątki śp. kard. Władysława Rubina. To inny jeszcze wymiar symbolu, który kryje w sobie ta świątynia. Zmarły w Rzymie po długiej i uciążliwej chorobie, kardynał wrócił na miejsce, z którego rozpoczęła się jego życiowa wędrówka w czasie drugiej wojny światowej. Rozpoczął ją jako jeden z tych rodaków deportowanych w głąb Związku Radzieckiego, by z kolei wraz z armią gen. Andersa wyruszyć na Zachód. Droga powołania kapłańskiego, zapoczątkowana we Lwowie, dojrzała w Libanie, aby przygotować przyszłego biskupa Polaków na emigracji, a z kolei pierwszego sekretarza generalnego Synodu Biskupów - i w pewnym sensie organizatora tej doniosłej instytucji Kościoła po Soborze Watykańskim II. Oto inny wymiar symbolu, który tutaj musi się zarysować. I dobrze, że ten człowiek - symbol Polski walczącej i cierpiącej, Polski rozproszonej po świecie, a równocześnie symbol wkładu i uczestnictwa Polski w dziele współczesnej odnowy Kościoła i chrześcijaństwa - dobrze, że ten symbol związał się z lubaczowską prokatedrą”. Potem Ojciec Święty nawiedził kryptę śp. kard. Władysława Rubina.
Warto przypomnieć, że statuetka „Bogu i Ojczyźnie im. kard. Władysława Rubina” z numerem pierwszym została przyznana kard. Marianowi Jaworskiemu. Statuetkę otrzymali także wcześniej: Radio Maryja z Torunia, Caritas Polska, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy, Maksymilian Biskupski - rzeźbiarz pomników, m.in. Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, a w tym roku - Jan Pietrzak, znakomity, nie tylko kabaretowy artysta.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Hoser o Medjugorje: po 40 latach kontrowersji sytuacja się poprawiła

2020-08-03 15:48

[ TEMATY ]

abp Henryk Hoser

Medjugorie

Po 40 latach kontrowersji wokół Medziugoria sytuacja się poprawiła. Opinię taką wyraził wizytator apostolski tamtejszej parafii abp Henryk Hoser.

Zaznaczył on, że od 40 lat trwają kontrowersje na temat Medziugoria, związane zarówno z kwestią objawień, jak i działalności duszpasterskiej. Jedni są żarliwymi zwolennikami Medziugoria, inni zaś przeciwnikami. - Mówię im: przyjedźcie i zobaczcie, a będziecie mogli dać świadectwo – wskazał polski hierarcha.

Przypomniał, że od czasu, gdy w maju 2019 roku Stolica Apostolska zniosła zakaz organizowania pielgrzymek do Medziugoria przez księży i biskupów, przyjechało tu wielu kardynałów i biskupów, ale „pandemia przerwała wszystko”. – Nie wiemy, ile osób będzie mogło teraz przyjeżdżać, ile będzie mogło przekroczyć granicę [Bośni i Hercegowiny – KAI] z testem na koronawirusa, który potwierdza dobry stan zdrowia – zaznaczył abp Hoser.

Według niego „podejście Stolicy Apostolskiej wobec Medziugoria jest bardzo dobre i pozytywne, ale Kościół działa spokojnie i powoli”.

Wizytator apostolski zwrócił uwagę, że „Medziugorie faktycznie jest międzynarodowym sanktuarium, choć prawnie jesteśmy tylko parafią i nie mamy tytułu sanktuarium, ani narodowego, ani międzynarodowego”. Jego zdaniem „sytuacja się wciąż poprawia”, co ma także związek z nominacją nowego biskupa diecezji Mostar-Duvno, na której terenie leży Medziugorie.

Medziugorie, położone 20 km od Mostaru w Bośni i Hercegowinie, to – według grupy wizjonerów – miejsce trwających od 1981 r. objawień Matki Bożej. Ich autentyczność nie została, jak na razie, uznana przez Kościół. Negatywie o nich wypowiadali się kolejni biskupi diecezji Mostar-Duvno: Pavao Žanić (1980-1993) i Ratko Perić (1993-2020).

Papież Benedykt XVI utworzył w 2010 roku specjalną komisję ds. zbadania objawień, złożoną z kardynałów, biskupów i teologów, której przewodniczył kard. Camillo Ruini. Prace komisji obejmowały m.in. spotkania z poszczególnymi wizjonerami, którzy, jak twierdzą, od 1981 roku odbierają przesłania Matki Bożej. Poddano ich także badaniom lekarskim. W 2014 roku komisja zakończyła swoje prace. Jej raport papież Franciszek przekazał Kongregacji Nauki Wiary, która ma wydać ostateczne orzeczenie.

W 2017 roku abp Henryk Hoser został mianowany specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka w Medziugoriu. Jego misja miała na celu dokładniejsze poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej. Po zakończeniu misji abp Hoser został w 2018 roku wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym parafii w Medziugoriu. Jego zadaniem jest wdrożenie rozwiązań duszpasterskich służących temu, by Kościół mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających do tego miejsca pielgrzymów z całego świata. Nie ma on natomiast rozstrzygać o autentyczności domniemanych objawień.

CZYTAJ DALEJ

Święty proboszcz z Ars w Mzykach

2020-08-04 12:44

[ TEMATY ]

św. Jan Maria Vianney

archidiecezja częstochowska

Mzyki

Beata Pieczykura/Niedziela

Kapłan „nie żyje dla siebie; żyje dla was” – powtarzał swym parafianom św. Jan Maria Vianney. Święty proboszcz patronuje sanktuarium w Mzykach. Charyzmatem tego miejsca jest modlitwa za kapłanów.

Święty św. Jan był bezkompromisowy. Ukazywał wielkość Bożego Miłosierdzia, piękno życia zgodnego z wolą Bożą oraz niewypowiedziane szczęście, które nam Bóg przygotował w niebie. Jego serce biło rytmem adoracji, konfesjonału, głoszenia Słowa Bożego i umartwienia, miłością do Najświętszego Serca Pana Jezusa i kapłaństwa.

W tym rytmie żyje sanktuarium św. Jana Marii Vianneya w Mzykach. I tak w każdy 1. czwartek miesiąca odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu. W 3. czwartek miesiąca modlą się księża. O godz. 18 jest celebrowana Msza św., a potem o godz. 19.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlitwę najczęściej prowadzi bp Andrzej Przybylski. W każdy czwartek jest sprawowana Msza św. w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a po niej jest odmawiana koronka za kapłanów. Każdą Mszę św., także w dni poprzednie, kończy modlitwa za kapłanów.

Dlaczego wierni modlą się kapłanów? Chcą bowiem świętych kapłanów i stąd modlą się za nich.

W tym roku odpust w sanktuarium w Mzykach odbędzie się 9 sierpnia, Sumie o godz. 12 będzie przewodniczył ks. Michał Biedak z Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Zainteresowani mogą zgłaszać grupy pielgrzymkowe u kustosza: nr tel. 606-923-451, e-mail: wtorchalski@wp.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję