Reklama

Statuetka „Bogu i Ojczyźnie” dla „Niedzieli”

Adam Łazar
Niedziela Ogólnopolska 29/2012, str. 26

W dniach 30 czerwca - 1 lipca w Lubaczowie odbył się po raz 12. Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”. Od 2010 r. nosi on imię śp. kard. Władysława Rubina.

Statuetka z rodowodem

- Ten wybitny Polak, kapłan, biskup i kardynał, wielce zasłużony dla Kościoła, zmarł 28 listopada 1990 r. w Rzymie. Jego wolą, wyrażoną w testamencie, było spocząć jak najbliżej Lwowa. Pochowany został w krypcie lubaczowskiej prokatedry. To wielki zaszczyt dla naszego Kościoła i miasta. Chcemy światu przypomnieć ten fakt i tę wybitną postać Kościoła, służącą u boku Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie, dlatego ustanowiliśmy statuetkę „Bogu i Ojczyźnie” im. kard. Władysława Rubina, którą podczas patriotycznego festiwalu od 2010 r. wręczamy zasłużonym osobom, organizacjom i instytucjom „za wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury polskiej, działalność narodowo-patriotyczną oraz miłość do narodu polskiego i wartości chrześcijańskich”. Miło mi poinformować, że Kapituła jednomyślnie przyznała w tym roku tę statuetkę Tygodnikowi Katolickiemu „Niedziela” - powiedział przewodniczący Zarządu Kapituły, dziekan lubaczowski ks. kan. Andrzej Stopyra.
W skład Kapituły wchodzą m.in.: abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski, arcybiskup senior Szczepan Wesoły, abp Sławoj Leszek Głódź - metropolita gdański, abp Wacław Depo - metropolita częstochowski, bp Wojciech Polak - biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, ks. kan. Andrzej Stopyra - dziekan lubaczowski, s. Genowefa Kądziela - sekretarka śp. kard. Władysława Rubina, która pracowała z nim przez 11 lat w Ośrodku Polonijnym w Rzymie.
Po odbiór statuetki, przy dźwiękach fanfar, wszedł na scenę redaktor naczelny tygodnika „Niedziela” ks. inf. Ireneusz Skubiś w asyście swego zastępcy ks. dr. Jacka Molki. Członek Zarządu Kapituły Władysław Terlecki, muzykolog z Warszawy, przypomniał historię tygodnika „Niedziela” i wkład jej redaktorów w rozwój polskiej kultury. Nawiązując do treści wcześniej wykonywanego na festiwalu przez aktorów lubaczowskiego teatru „Arka Lwowska” spektaklu pt. „Ks. Piotr Skarga” w reżyserii ks. kan. Józefa Dudka, określił ks. inf. Ireneusza Skubisia mianem „współczesnego księdza Skargi”. Członkowie Kapituły wręczyli statuetkę, której projektantem jest znany w Polsce i na świecie artysta malarz z Lubaczowa - Janusz Szpyt.
Statuetka przedstawia wzbijającego się w górę orła, trzymającego w szponach obraz Matki Bożej Łaskawej, Pani Lwowskiej, przed którym król Jan Kazimierz składał pamiętne śluby w katedrze lwowskiej w 1656 r., podczas potopu szwedzkiego. Obraz ten czczony jest obecnie w lubaczowskiej konkatedrze.

Reklama

Głosić Ewangelię przez media

W imieniu zespołu redakcyjnego „Niedzieli” ks. inf. Ireneusz Skubiś podziękował za to wyróżnienie. Przypomniał, że co tydzień redakcja przygotowuje ponad 220 stron (wliczając edycje diecezjalne) tygodnika religijnego, który jest ważnym punktem kultury polskiej. Jest on wszędzie tam, gdzie są Polacy rozsiani po świecie. - Nie da się pomyśleć o Lwowie, Wilnie, Jerozolimie bez polskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem i przeżywam ogromne wzruszenie, kiedy oglądam to, co robicie dla patriotyzmu i polskiej kultury. Europejska kultura jest zagrożona, a stoi ona na chrześcijaństwie, na prawie naturalnym, prawie Bożym, Ewangelii. Ważnym naszym zadaniem jest głosić Ewangelię w Polsce i nieść ją innym krajom, ale przede wszystkim adorować oblicze Jezusa Chrystusa, o co prosił nas bł. Jan Paweł II - powiedział gość z Częstochowy. Przekazał również pozdrowienia od metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo.
Dziewczęcy duet gimnazjalistek wykonał dla ks. Ireneusza trzy piosenki, a publiczność na stojąco odśpiewała: „Życzymy, życzymy…”. Był też specjalny cygański taniec.
Goście przed odjazdem do Częstochowy modlili się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Nawiedzili kryptę, by pomodlić się przy sarkofagach: śp. kard. Władysława Rubina, i biskupów lubaczowskich - bp. Jana Nowickiego (który był wykładowcą ks. inf. Ireneusza Skubisia na KUL-u) i bp. Mariana Rechowicza (wieloletniego rektora KUL-u, reformatora tej katolickiej uczelni).

Papieskie ślady w Lubaczowie

Odbyli zatem pielgrzymkę śladami bł. Jana Pawła II, który podczas 4. pielgrzymki do Ojczyzny w dniach 2-3 czerwca 1991 r. odwiedził Lubaczów. W wygłoszonej homilii w lubaczowskiej prokatedrze powiedział: „Tak. Ogromna jest wymowa tej lubaczowskiej prokatedry. Znaczenie jej jeszcze powiększył fakt, że w ostatnich miesiącach roku ubiegłego zostały tutaj złożone doczesne szczątki śp. kard. Władysława Rubina. To inny jeszcze wymiar symbolu, który kryje w sobie ta świątynia. Zmarły w Rzymie po długiej i uciążliwej chorobie, kardynał wrócił na miejsce, z którego rozpoczęła się jego życiowa wędrówka w czasie drugiej wojny światowej. Rozpoczął ją jako jeden z tych rodaków deportowanych w głąb Związku Radzieckiego, by z kolei wraz z armią gen. Andersa wyruszyć na Zachód. Droga powołania kapłańskiego, zapoczątkowana we Lwowie, dojrzała w Libanie, aby przygotować przyszłego biskupa Polaków na emigracji, a z kolei pierwszego sekretarza generalnego Synodu Biskupów - i w pewnym sensie organizatora tej doniosłej instytucji Kościoła po Soborze Watykańskim II. Oto inny wymiar symbolu, który tutaj musi się zarysować. I dobrze, że ten człowiek - symbol Polski walczącej i cierpiącej, Polski rozproszonej po świecie, a równocześnie symbol wkładu i uczestnictwa Polski w dziele współczesnej odnowy Kościoła i chrześcijaństwa - dobrze, że ten symbol związał się z lubaczowską prokatedrą”. Potem Ojciec Święty nawiedził kryptę śp. kard. Władysława Rubina.
Warto przypomnieć, że statuetka „Bogu i Ojczyźnie im. kard. Władysława Rubina” z numerem pierwszym została przyznana kard. Marianowi Jaworskiemu. Statuetkę otrzymali także wcześniej: Radio Maryja z Torunia, Caritas Polska, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy, Maksymilian Biskupski - rzeźbiarz pomników, m.in. Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, a w tym roku - Jan Pietrzak, znakomity, nie tylko kabaretowy artysta.

Wezwani do zbawienia

2019-08-21 11:24

Ks. Jan Koclęga
Niedziela Ogólnopolska 34/2019, str. 25

Romolo Tavani – stock.adobe.com

Każdy człowiek – bez względu na miejsce zamieszkania na ziemi, swój status społeczny czy zawodowy – potrzebuje najbardziej podstawowych rzeczy do tego, aby żyć, takich jak tlen, woda czy pokarm. Nic nie ma większego znaczenia dla życia ludzkiego niż te podstawowe dobra – bez nich ciało umiera. Podobnie jest z wymiarem duchowym człowieka, który powołany do wieczności w Jezusie Chrystusie, jedynym Odkupicielu, jest wezwany do szczęścia w królestwie Bożym. Wezwani do zbawienia są wszyscy ludzie. Prorok Izajasz wyraźnie mówi w pierwszym czytaniu o powszechnej woli zbawczej Boga, który pragnie szczęścia każdego człowieka. Dlatego wezwanie dzisiejszego Psalmu odnosi się do nas, abyśmy całemu światu głosili Ewangelię – dobrą nowinę o zbawieniu.

Autor Listu do Hebrajczyków czyni nam wyrzut: „(...) zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: «Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje»”. Tak więc problemy i trudne doświadczenia tego świata nie mogą przesłaniać nam perspektywy wiecznego zbawienia. Pan Jezus uczy nas w dzisiejszej Ewangelii, abyśmy byli wierni Bożemu Prawu, by nie iść na skróty, przez szeroką bramę „wszystko mi wolno”. Mówi: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”. Im ktoś więcej otrzymał łask i możliwości uświęcenia i dawania świadectwa prawdy Ewangelii, od tego więcej będzie wymagane.

My, którzy przez chrzest święty jesteśmy już synami królestwa Bożego, mamy obowiązek wobec Boga i ludzi wydania wielkich owoców wiary i miłości, bo w przeciwnym razie przestrzega nas Chrystus: „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Bóg w swoim Miłosierdziu pragnie zbawienia wszystkich ludzi, w Synu Bożym jest odkupienie każdego człowieka, ale zbawienie zależy od osobistego przyjęcia odkupienia w Jezusie Chrystusie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pielgrzymi z archidiecezji częstochowskiej u celu

2019-08-24 22:23

Beata Pieczykura

Na Uroczystość Matki Bożej Częstochowa na Jasną Górę wędrują także pielgrzymi z archidiecezji częstochowskiej. 24 sierpnia Czarnej Madonnie pokłonili się pątnicy m.in. z Wielunia, Działoszyna, Pajęczna, Panek, Sygontki i parafii św. Rocha w Radomsku oraz częstochowskich parafii: św. Jana Sarkandra, św. Floriana, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Jakuba, św. Melchiora Grodzieckiego i św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Bożena Sztajner/Niedziela
Zobacz zdjęcia: Archidiecezja częstochowska przybyła na Jasną Górę

Wieluń

– Pielgrzymuję i modlę się o pokój i uczciwość w naszej ojczyźnie; modlę się za nauczycieli, aby byli przykładem dla młodych, których wychowują; modlę się też w intencji zmarłych, mojej mamy, męża, całej rodziny, sąsiadów – powiedziała p. Urszula z parafii św. Stanisława w Wieluniu. I dodała: – Pielgrzymuję ponad 40. raz Dziękuję Bogu za tyle lat życia, dzieciństwo było trudne, ale mama nas na Jasną Górę woziła i ja pielgrzymuję od 3 klasy szkoły podstawowej.

Wśród pątników byli nowożeńcy – państwo Michał i Joanna, którzy tydzień temu zawarli sakrament małżeństwa i wybrali się na pielgrzymkę z Wielunia. U celu zgodnie stwierdzili: – Mamy za co dziękować i prosić o dalsze łaski dla nas i najbliższych. Na Jasnej Górze pozostali prośbę: – Niech Maryja pokieruje, co dalej, może nam da pomysł, gdzie mamy się osiedlić, co mamy robić – mówi szczęśliwa p. Joanna.

Na szlaku wyróżniali się harcerze. Jak wszyscy pątnicy mieli swoje intencje, a ponadto szli jako harcerze, „aby zaznaczyć nasze wartości harcerskie, czyli: Bóg – Honor – Ojczyzna, harcerstwo nie jest tylko na pokaz, nie jest tylko bieganiem po lesie, a faktycznie chodzi o te wartości – oświadczyła Ola z parafii św. Barbary w Wieluniu.

Z Wieluniem pielgrzymował również p. Mariusz z Wrocławia: – To jest piękne: jeden drugiemu pomaga, nie jak w codziennym życiu, człowiek człowieka nie widzi.

Pątnicy z Wielunia (z parafii: Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, św. Stanisława Biskupa Męczennika, św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny) oraz Opatowa – jak tak kard. Stefan Wyszyński – wszystko postawili na Maryję. Pod takim hasłem bowiem wędrowali w 156. Pieszej Pielgrzymce z Wielunia Jasną Górę. Na szlak pątnicy wyruszyło ok. 600 osób, w tym 7 kapłanów i 2 siostry zakonne, a od Białej dołączył bp Andrzej Przybylski. 156. Piesza Pielgrzymka z Wielunia na Jasną Górę dotarła 24 sierpnia. Rozpoczęła się 23 sierpnia Mszą św. w kolegiacie, a zakończyła się 28 sierpnia

Działoszyn

– Pielgrzymkę polecam w każdej sytuacji, czy to trudne wybory, czy zakręty życiowe, czy choroby, na pielgrzymce można polecać wszystko i zawsze – p. Kamil z parafii św. Marka Ewangelisty w Kolonii Lisowicach, wędrował z 8. Dekanalną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę. Jak powiedział: – Pielgrzymka to przymnożenie wiary, coraz mocniejsze trwanie w wierze, to modlitwa, radość i oczyszczenie, taki odpoczynek duchowy, napełnienie duchowe, doświadczenie ku dobremu, co trwa też po zakończeniu pielgrzymi.

8. Dekanalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpoczęła Msza św. w kościele św. Marii Magdaleny w Działoszynie, cel osiągnęła 24 sierpnia. W Eucharystii swoje sprawy przez ręce Maryi przedstawili Bogu pątnicy z parafii: św. Marii Magdaleny i bł. Michała Kozala BM Działoszynie, św. Marka Ewangelisty w Kolonii Lisowicach, św. Zofii Wdowy w Krzeczowie, św. Andrzeja Boboli w Lipniku, św. Jana Apostoła w Raciszynie, św. Marcina BW w Siemkowicach, Wszystkich Świętych w Szczytach i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trębaczewie.

Pajęczno

– Krzyż nas prowadzi – mówi p. Lucyna z sanktuarium Matki Bożej Pajęczańskiej. Duży krzyż idzie z pątnikami od pierwszej pielgrzymki z Pajęczna na Jasną Górę, czyli od 107 lat. Była to bowiem 107. Piesza Pielgrzymka z Pajęczna do Częstochowy i zjednoczyła na modlitwie, w trudzie i w radości 400 pątników z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Narodzenia Pańskiego oraz 2 kapłanów. Z Pajęczna pielgrzymowała p. Agnieszka z Częstochowy, która chciała odwdzięczyć się Matce Bożej za to, co doznała w tym roku, i podziękować. Pielgrzymka rozpoczęła się 24 sierpnia wspólną Mszą św. Tego dnia dotarła na Jasną Górę. Idącym do Matki towarzyszyła modlitwa duchowych pielgrzymów w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Sygontka

Trud drogi zawierzyło Maryi 50 pielgrzymów z parafii Świętych Piotra i Pawła w Sygontce, którzy wędrowali wraz z kapłanem.

Panki

Kocha Matkę Bożą i dlatego pielgrzymuje z Panek oraz z diecezją kaliską na Jasną Górę. – Zmęczenie i wszystkie moje cierpienia ofiaruję Maryi i Jezusowi. I widzę, że Matka Boża dużo mi pomogła – powiedziała p. Helena z Panek. Piesza pielgrzymka z Panek liczyła 120 osób, opiekunem grupy był wikariusz.

Parafia św. Rocha w Radomsku

O zdrowie, aby rodzina miała dobrze w życiu modliła się jedna z pątniczek ze Stobiecka Miejskiego. 71. Piesza Pielgrzymka Parafii św. Rocha z Radomska osiągnęła cel 24 sierpnia i była zwiastunem pielgrzymki z Radomka na Jasną Górę. W tym roku wyjątkowo radomszczanie pielgrzymują 2 dni z powodu zwiększenia natężenia ruchu na DK 91, w związku z budową autostrady A1. Po noclegu w Skrzydlowie pątnicy 25 sierpnia pokłonią się Matce Bożej Częstochowskiej.

Częstochowskie parafie

24 sierpnia w nowennie przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej uczestniczyły częstochowskie parafie: św. Jana Sarkandra, św. Floriana, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Jakuba, św. Melchiora Grodzieckiego i św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Wśród pątników był p. Adrian z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie; wraz z synem nieśli intencje w sercu i prosili Maryję o wysłuchanie. Modlą się nie tylko na pielgrzymce. Dlatego p. Adrian powiedział: – Jesteśmy rodziną katolicką i staramy się codziennie z żoną Anną i dziećmi Nadią, Robertem i Dominikiem odmawiać Różaniec. W ten sposób chcemy konstytuować tradycję rodzinną i chrześcijańską.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem