Reklama

Obrońcy życia bronią Telewizji TRWAM

Telewizja Trwam musi uzyskać miejsce na platformie cyfrowej! Oburzająca, sprzeczna z zasadami konstytucyjnej wolności słowa i niedyskryminowania wierzących, decyzja KRRiT, kierowanej przez Jana Dworaka, wywołała liczne obywatelskie protesty i żądania szybkiego przydzielenia Telewizji Trwam przysługującego jej miejsca na platformie cyfrowej. W katolickim kraju zabrakło miejsca dla jedynej telewizji katolickiej! Każdy katolik winien aktywnie włączyć się w obronę Telewizji Trwam. Jako obrońca życia człowieka wymienię „tylko” 12 ważnych faktów podanych w Telewizji Trwam, a przemilczanych lub wręcz zafałszowanych w innych telewizjach.

1. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia

Ten medyczny, naukowy fakt był w Telewizji Trwam wiele razy przywoływany, uzasadniany wypowiedziami sław polskiej i światowej medycyny. W której telewizji publicznej czy komercyjnej przedstawiano go bardziej jasno i precyzyjnie przez ponad 20 lat „debaty” wokół prawa do życia dzieci poczętych?

2. Aborcja

To zniszczenie różnymi metodami życia człowieka w okresie od poczęcia do ukazania się główki rodzącego się dziecka. W której telewizji - poza Telewizją Trwam - podano definicję aborcji? W której telewizji podano tę wstrząsającą informację, że nienarodzone dzieci, które odczuwają ból (już w 2.-3. miesiącu życia), nie otrzymują żadnych środków znieczulających w czasie ich zabijania w łonie matki? W której telewizji umożliwiono obrońcom życia ukazanie straszliwego paradoksu: zwierzęta domowe „usypiamy” bezboleśnie u weterynarza, a poczęte dzieci są okrutnie zabijane bez żadnego znieczulenia... W której telewizji - poza Telewizją Trwam - umożliwiono obrońcom życia kierowanie apeli do władz państwowych o zaprzestanie bezczeszczenia zwłok dzieci nienarodzonych - z poronień naturalnych i sztucznych - i zapewnienia im godnego człowieka pochówku na cmentarzach...

Reklama

3. Antykoncepcja prowadzi do wzrostu liczby zabójstw poczętych dzieci

W Telewizji Trwam wielokrotnie przestrzegano: promowanie, reklamowanie, darmowe rozdawanie środków antykoncepcyjnych młodzieży nie powoduje spadku liczby aborcji, lecz jej wzrost. W której innej telewizji dopuszczono do głosu uczciwych ekspertów, którzy podaliby tę prawdę i uzasadnili ją naukowo?

4. Promocja i dystrybucja prezerwatyw nie ograniczy śmiertelnej epidemii AIDS

W której telewizji podano wyniki amerykańskich badań National Survey of Family Growth (1995 r.), z których wynika, że w grupie kobiet do 20. roku życia, mieszkających razem z „partnerem”, o niskim statusie socjoekonomicznym, 71,7 proc.(!) zaszło w ciążę przy stosowaniu prezerwatyw? Kobieta może zajść w ciążę podczas 3-4 dni w cyklu, natomiast zarazić się śmiertelną chorobą AIDS może każdego dnia. Czy w programie którejś stacji telewizyjnej - poza Telewizją Trwam - podano tę informację i przekazano oczywiste zalecenie: tylko czystość przedmałżeńska i wierność małżeńska stanowią pewną drogę eliminacji tej straszliwej choroby... A przyniosło to zdecydowany spadek zachorowań w Ugandzie i na Filipinach (bez promocji i dystrybucji prezerwatyw).

5. W Europie XX wieku pierwsi zbrodnię aborcji zalegalizowali ludobójcy: Włodzimierz I. Lenin i Adolf Hitler

Od 1989 r. nie ma w Polsce oficjalnej cenzury, trwa natomiast pseudodyskusja wokół prawa do życia, w której eliminuje się obrońców życia. Pytam: kiedy, w jakim programie i której telewizji przypominano poniższe fakty historyczne?
Pierwszym krajem Europy XX wieku, który zalegalizował zabijanie nienarodzonych dzieci, był Związek Sowiecki. W listopadzie 1920 r. Lenin w warunkach terroru zrealizował swą własną dyrektywę: „(…) domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” (W. I. Lenin, „Dzieła”, Warszawa, t. XIX, s. 321).
Drugą legalizację w Europie zrealizował Hitler w III Rzeszy, wprowadzając „ograniczoną” legalizację zbrodni aborcji - możliwość bezkarnego zabijania chorych, z wadami wrodzonymi niemieckich nienarodzonych dzieci.
W której telewizji, poza Telewizją Trwam, przypomniano, że anulowaną 7 stycznia 1993 r. ustawę aborcyjną narzucono Polsce w warunkach ostrego terroru komunistycznego 27 kwietnia 1956 r.? Wówczas to komuniści polscy wprowadzili w życie cytowaną dyrektywę zbrodniarza Lenina.
W której telewizji, poza Telewizją Trwam, obrońcy życia mogą wypowiedzieć swój apel pod adresem postkomunistów dzisiaj domagających się przywrócenia legalizacji zbrodni aborcji?

6. Aborcja to swoista kara śmierci dla nienarodzonego jeszcze dziecka

Tę prawdę wielokrotnie podawano w różnych programach Telewizji Trwam, wykazując nie tylko barbarzyństwo kierowniczych gremiów UE, domagających się od Polski przywrócenia swobody aborcji w naszym kraju, ale także ich kompletną niekonsekwencję i brak elementarnej logiki: UE zniosła karę śmierci - w imię szacunku dla ludzkiego życia - nawet dla największych zbrodniarzy, a domaga się powszechnej, arbitralnie stosowanej aborcji, czyli kary śmierci, dla niewinnego i bezbronnego poczętego, ale nienarodzonego jeszcze dziecka...

7. Nieprawdą jest, jakoby ustawa chroniąca życie była restrykcyjna

W ustawie chroniącej życie poczętych dzieci nie przewidziano żadnych sankcji dla kobiet dopuszczających się aborcji. Przewidziano - i słusznie - kary kilkuletniego więzienia dla „lekarzy” dokonujących zabójstwa nienarodzonego człowieka. Nierzetelni dziennikarze straszą nasze społeczeństwo „surowością”, „restrykcyjnością” ustawy chroniącej życie. W której telewizji, poza Telewizją Trwam, wykazano zupełną bezzasadność takich opinii?

8. W tzw. podziemiu aborcyjnym ginie w Polsce ok. 10 tys. nienarodzonych dzieci

Podana liczba wynika z rzetelnie udokumentowanej analizy ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka www.pro-life.pl. Jakże często media podają za feministkami całkowicie fałszywą liczbę aborcji w tzw. podziemiu: od 100 do 200 tys. W której telewizji, poza Telewizją Trwam, wykazano kompletną bezzasadność szacunków feministek, przywołując zarejestrowaną w 1997 r. całkowitą liczbę aborcji: 3047; w tym to roku bowiem postkomuniści i skrajna lewica ponownie wprowadzili „aborcję na żądanie”, można więc było „legalnie”, „za darmo”, przy poparciu większości mediów, dokonywać bez żadnych ograniczeń zabójstw nienarodzonych. Czy dziennikarz jakiejś innej telewizji wykazał kompletną nierzetelność szacunków feministek?

9. Nie jest prawdą, że nastąpił wzrost śmiertelności kobiet z powodu aborcji dokonywanych w „podziemiu”

W której telewizji podano, że prawny zakaz aborcji nie skutkuje wzrostem śmiertelności kobiet z powodu aborcji dokonywanych w „podziemiu”, że od 1993 r. do 2011 r., według danych instytucji rządowych, wskutek „nielegalnej” aborcji zmarła w Polsce tylko jedna kobieta... W której telewizji podano, że w krajach, gdzie obowiązuje zakaz aborcji, występuje niska śmiertelność kobiet w ciąży, w czasie porodu i połogu?

10. Polacy są za prawną ochroną życia poczętych dzieci

W programach telewizji publicznej, stacjach komercyjnych próbuje się przemilczeć fakt, że ogromna większość Polaków jest za ochroną życia. Kiedy i w jakiej telewizji podano, że:
- w 1991 r. na apel Sejmu RP o wyrażenie opinii, czy ma obowiązywać „stare aborcyjne prawo” z 27 kwietnia 1956 r., czy należy wprowadzić prawo chroniące życie, w formie pisemnej odpowiedziało 1 710 976 Polaków, z tego 89 proc. za życiem...
- w 2007 r., kiedy Sejm miał rozpatrywać wzmocnienie prawnej ochrony życia w naszej konstytucji przez dopisanie do art. 38 słów: „od poczęcia do naturalnej śmierci”, pod adresem Kancelarii Sejmu wpłynęły 508 683 podpisy Polaków za tą zmianą - przeciw było 1987 osób.
- 14 grudnia 2010 r. na stronie internetowej „Gazety Wyborczej” na ok. 52 995 uczestniczących w sondażu nt. procedury in vitro 65 proc. internautów opowiedziało się przeciw tej metodzie.
Widzowie Telewizji Trwam znają te dane. Czy widzowie innych stacji telewizyjnych je poznali?

11. Prawda o in vitro i naprotechnologii

Telewizja Trwam wielokrotnie przekazywała informacje nt. procedury in vitro, m.in. dane z brytyjskich ośrodków, z których wynika, że ok. 90 proc. dzieci poczętych metodą in vitro nigdy się nie urodzi.
Dlaczego w telewizji publicznej i telewizjach komercyjnych kompletnie przemilczano dramatyczną wypowiedź prof. med. Aleksandra Baranowa, naczelnego pediatry Rosji, który twierdzi, że ok. 70 proc. dzieci rodzących się w wyniku metody in vitro jest obciążonych wadami wrodzonymi… W której telewizji, poza Telewizją Trwam, poinformowano o apelu 290 polskich naukowców do parlamentarzystów, w którym uczeni postulują wprowadzenie całkowitego prawnego zakazu in vitro oraz finansowanie naprotechnologii - etycznej, skutecznej i tańszej metody leczenia niepłodności?

12. Rząd kierowany przez Donalda Tuska nie prowadzi polityki prorodzinnej, lecz antyrodzinną

W Telewizji Trwam eksperci wielokrotnie wskazywali na konkretne, wręcz antyrodzinne działania rządu PO-PSL, np. próby ograniczenia skromnego (1 tys. zł) „becikowego” czy podwyższenie podatku VAT na ubranka dziecięce - z 8 proc. do 23 proc. W której telewizji, poza Telewizją Trwam, dwa lata temu podano przykładowo trzy informacje nt. prorodzinnej polityki sąsiadujących z nami państw: „becikowe” w Niemczech wynosi 100 tys. zł (rozłożone w czasie, warunkowane właściwą opieką nad dzieckiem), „becikowe” w Rosji - 30 tys. zł (warunkowane podobnie jak w Niemczech), a w Czechach comiesięczny zasiłek na każde dziecko to ok. 1 tys. zł?

Niech to skromne, jakże niepełne, zestawienie działań Telewizji Trwam w budowaniu cywilizacji życia będzie zachętą dla każdego obrońcy życia do aktywnego włączenia się w obywatelskie działania na rzecz niezwłocznego przyznania Telewizji Trwam należnego jej miejsca na platformie cyfrowej.

Autor jest współorganizatorem Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła w Polsce

2020-01-22 13:53

[ TEMATY ]

episkopat

Episkopat.pl

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Abp Jan Paweł Lenga nie reprezentuje Kościoła katolickiego w Polsce – poinformował rzecznik Episkopatu, ks. Paweł Rytel-Andrianik. Zaznaczył też, że abp Lenga nie jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Rytel-Andrianik w komunikacie wydanym w środę podkreślił: „W związku z dyskusją nt. wypowiedzi abp. Jana Pawła Lengi, przypominam, że abp Lenga nigdy nie był i nie jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski. Informowałem o tym w kwartalniku "Więź" (Jesień 2019, 3 [677]). Wypowiedzi abp. Lengi nie można więc w żaden sposób utożsamiać z Konferencją Episkopatu Polski. Nie można ich też traktować jako stanowiska polskich biskupów”.

Rzecznik Episkopatu wyraził ubolewanie, że abp Lenga „występuje w środkach społecznego przekazu i wprowadza wiernych w błąd”.

Abp Lenga, biskup senior diecezji Karaganda wziął udział w programie TVP "Warto rozmawiać", w którym w rozmowie z Janem Pospieszalskim próbował odpowiedzieć na pytanie: gdzie szukać nadziei w czasach zamętu w Kościele?

Jego wypowiedzi wzbudziły bardzo dużo kontrowersji. Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Indie: profanacja Najświętszego Sakramentu

2020-01-22 20:42

[ TEMATY ]

profanacja

Najświętszy Sakrement

Indie

davideucaristia/pixabay.com

W kościele św. Franciszka z Asyżu w Bengaluru – stolicy stanu Karnataka w południowo-zachodnich Indich, doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu. Konsekrowane hostie zostały rozrzucone po posadzce. „Jestem zaszokowany i przepełniony bólem” – powiedział metropolita tamtejszej archidiecezji abp Peter Machado na wieść o tym wydarzeniu.

Sprawcy tego czynu nie ukradli nic z kościoła, stąd przypuszcza się, że chodziło im o zniszczenie świątyni i jej profanację. Arcybiskup wezwał wszystkich wiernych do zadośćuczynienia i najbliższy piątek 24 stycznia wyznaczył w archidiecezji dniem szczególnej adoracji, uwielbienia i przepraszania Jezusa eucharystycznego za popełniony czyn.

„Proszę wszystkich proboszczów i kapelanów, aby przez cały dzień w kościołach był wystawiony Najświętszy Sakrament, aby wszyscy wierni mogli się przed Nim pomodlić” – zaapelował hierarcha.

Zachęcił także do modlitwy w intencji sprawców tego haniebnego czynu, który obraża uczucia religijne wszystkich katolików.

Jedna z organizacji indyjskich zajmujących się obroną praw chrześcijan w tym kraju (United Christian Forum Human Rights – UCFHR) podała przy okazji, że w pierwszych dziewiętnastu dniach stycznia tego roku doszło już do 17 przypadków przemocy wobec chrześcijan. M.in. aresztowano jednego pastora, doszło do kilku aktów przemocy fizycznej oraz w kilku przypadkach zabroniono chrześcijanom spełniania funkcji religijnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję