Reklama

Z kraju

2012-09-20 07:28


Niedziela Ogólnopolska 38/2012, str. 7

Ingres w Łodzi

Abp Marek Jędraszewski objął rządy w archidiecezji łódzkiej

8 września br. abp Marek Jędraszewski - nowy metropolita łódzki objął kanonicznie władzę w archidiecezji. W drzwiach archikatedry łódzkiej pw. św. Stanisława Kostki został powitany przez dziekana Kapituły Archikatedralnej bp. Adama Lepę i proboszcza parafii katedralnej ks. Ireneusza Kuleszę. Pierwszym znakiem objęcia władzy było odczytanie przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore pisma nominacyjnego Ojca Świętego Benedykta XVI. Następnie nowy metropolita łódzki otrzymał pastorał i zajął miejsce na katedrze biskupiej. Zakończeniem kanonicznego obrzędu objęcia urzędu metropolity łódzkiego było homagium.
Nowy arcybiskup metropolita łódzki przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Mówił m.in., że choć nie zrozumie się Polski bez chrześcijaństwa, a człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa, to kultura Zachodnia, zwłaszcza europejska, staje się coraz bardziej chrystofobiczna. - Nurt tzw. życia świeckiego zaczyna otwarcie, niekiedy wręcz agresywnie, zwracać się przeciwko nurtowi życia duchowego, usiłując sprowadzić go do wstydliwie skrywanej prywatności. Dozwolone jest propagowanie każdego światopoglądu, natomiast chrześcijaństwo usiłuje się za wszelką cenę wyprzeć z przestrzeni publicznej - mówił abp Jędraszewski. Zapewnił, że mimo tych tendencji wraz ze wszystkimi wiernymi Kościoła łódzkiego będzie chciał jeszcze bardziej poznać Chrystusa, angażując się w budowanie Jego Królestwa.
Obok nuncjusza apostolskiego w ingresie abp. Jędraszewskiego uczestniczyli m.in: kard. Zenon Grocholewski - prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, kard. Józef Glemp - emerytowany prymas Polski, abp Wacław Depo - metropolita częstochowski, abp Stanisław Gądecki - metropolita poznański, abp Andrzej Dzięga - metropolita szczecińsko-kamieński, abp Wojciech Ziemba - metropolita warmiński, abp Marian Gołębiewski - metropolita wrocławski. Na uroczystość przybyło kilkudziesięciu biskupów diecezjalnych i pomocniczych, kilkuset księży, byli przedstawiciele życia konsekrowanego, duchowni innych Kościołów chrześcijańskich, europosłowie i parlamentarzyści, delegaci władz państwowych i samorządowych oraz wyższych uczelni.
Abp Józef Kowalczyk - prymas Polski przesłał na ręce abp. Marka Jędraszewskiego list z gratulacjami i życzeniami, w którym jednocześnie podziękował abp. Władysławowi Ziółkowi za dotychczasowe pasterzowanie. Nowy metropolita przejął archidiecezję łódzką po abp. Ziółku, który kierował nią od 1986 r.

(Red.)

Myśli na progu nowego roku szkolnego

Coraz więcej rodzin ucieka za granicę

W Bazylice Jasnogórskiej 3 września abp Wacław Depo przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zwracając się do uczniów, Metropolita Częstochowski przypomniał, że życie każdego człowieka rozpoczyna się w rodzinie. Zaznaczył jednocześnie, że rodowód człowieka sięga dużo dalej niż nasi rodzice. - To jest rodowód nadprzyrodzony, pochodzący od samego Boga - powiedział, odnosząc się do uczestnictwa młodych ludzi w życiu sakramentalnym we wspólnocie Kościoła.
Zdaniem Metropolity Częstochowskiego, polskiej rodzinie nie stwarza się warunków, które pozwalałyby jej rozwijać się w sposób harmonijny. - Efektem tego jest szalejący niż demograficzny, który z roku na rok objawia się mniejszą liczbą dzieci w przedszkolach i szkołach. Nie mając godziwej pracy i płacy, wydajnego systemu opieki i wsparcia dla matek czy rodzin wielodzietnych, całe rodziny uciekają za granicę. To zjawisko przyjęło zatrważającą skalę - zauważył abp Depo.

Reklama

Cudzysłów

Wiara bywa doświadczana milczeniem Boga.
*
Bóg i wtedy nas miłuje, gdy cierpieniem uświęca.
*
Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości.
*
Jedno życzliwe słowo, jeden przyjazny uśmiech, jeden znak braterskiej dobroci więcej zrobi niż cały militaryzm świata, który jak rak zżera organizmy narodów i państw.
*
Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi.
Stefan kardynał Wyszyński

Krótko

Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku, ratyfikował prezydent Bronisław Komorowski. Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych.

Policja wkroczyła do siedziby NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Funkcjonariusze odebrali odpiłowany ze Stoczni Gdańskiej przez związkowców napis: „im. Lenina”.

Na wojnę z prasą poszedł Michał Tusk, syn premiera. Wynajął kancelarię adwokacką Romana Giertycha i złożył pozew do sądu przeciw „Faktowi”, „Super Expressowi” i „Wprost”.

W Polsce od początku roku już 623 firmy ogłosiły upadłość. To jedna czwarta więcej niż w ubiegłym roku.

Na wydatki Kancelarii Premiera przewidziano w projekcie przyszłorocznego budżetu 126 mln zł. Jest to ok. 9 mln zł więcej niż w 2012 r.

Ludzie nauki zwrócili się do parlamentarzystów z apelem o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury in vitro jako „drastycznie niehumanitarnej” oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej pełnej refundacji przez NFZ. Pod petycją podpisało się 300 osób.

W Warszawie przy Papieskim Wydziale Teologicznym - Sekcji św. Jana Chrzciciela rusza od października Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji. W ciągu 10 spotkań do czerwca 2013 r. przyszli liderzy będą przygotowywać się do prowadzenia grup ewangelizacyjnych w parafiach.

Centrum Zdrowia Dziecka jest zadłużone na ok. 200 mln zł. Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie wysłał list do premiera, ministra zdrowia i prezesa NFZ, w którym apeluje o pomoc finansową dla Instytutu.

Rozpoczął się proces Roberta Frycza, administratora strony AntyKomor.pl, krytycznej wobec prezydenta Bronisława Komorowskiego. Proces został utajniony przez sąd.

Resort sportu zapłaci 75 tys. zł za badanie naszej aktywności fizycznej. Ankieterzy zapytają 2 tys. Polaków m.in. o to, jak często zamiatają, zmywają podłogę czy myją okna.

Reklama

Żywy Bóg na Dworcu Głównym

2019-11-13 11:47

Agnieszka Bugała
Edycja wrocławska 46/2019, str. 1

Delikatna, szklana monstrancja z wizerunkiem Maryi tulącej i całującej Syna – w otwartych ramionach Matki kustodium z białą Hostią: Jezus eucharystyczny – to będzie centrum kaplicy na Dworcu Głównym we Wrocławiu, której otwarcie zaplanowano na koniec roku

Archiwum
Projekt kaplicy na wrocławskim Dworcu Głównym

Kaplica zostanie wpisana do prowadzonej przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” modlitwy o pokój na świecie.

Autorem projektu kaplicy św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest biuro projektowe inż. Andrzeja Gacka. Monstrancję wymyślił i wykona gdański artysta Mariusz Drapikowski – znany na całym świecie autor „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Dworcowa kaplica funkcjonowała do stycznia 2010 r., wtedy odprawiono w niej ostatnią Mszę św. Po rewitalizacji dworca, w miejscu po niej urządzono komisariat policji. Starania o powrót kaplicy na dworzec trwały od 2012 r. Ks. Jan Kleszcz, proboszcz parafii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu-Brochowie i duszpasterz kolejarzy archidiecezji wrocławskiej, od siedmiu lat, krok po kroku, nie ustaje w zbudowaniu na dworcu miejsca modlitwy – dla kolejarzy i podróżnych. Dzięki porozumieniu zawartemu w 2016 r. między PKP SA a Kurią Metropolitalną Wrocławską prace na dworcu wreszcie mogły się rozpocząć. – Pomysł jest prosty: wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w nowej kaplicy i konfesjonał z dyżurującymi kapłanami – mówi ks. Jan Kleszcz.

Prace w miejscu przeznaczonym na kaplicę już trwają, a w pozyskiwanie środków na realizację przedsięwzięcia włączyło się wiele osób. Aktywnie kwestują młodzi z brochowskiej parafii pod opieką ks. Arkadiusza Krzeszowca.

Chętni do włączenia się w budowę kaplicy mogą kupić cegiełki albo dokonywać wpłat na konto. Inicjatywa jest tak ważna, że warto mieć w niej swój udział, nawet, gdybyśmy swoją wpłatą przyczynili się do sfinansowania choćby kawałka podłogi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Eucharystia tematem rekolekcji biskupów

2019-11-15 08:28

BP KEP / episkopat.pl

„Eucharystia radosnym udziałem w ofierze Chrystusa” – to temat najbliższych rekolekcji Episkopatu Polski. Odbędą się one na Jasnej Górze od 18 do 21 listopada. Tegorocznym rekolekcjonistą będzie o. dr Wojciech Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego, profesor teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie.

BP JG

Rekolekcje biskupów rozpoczną się w poniedziałek 18 listopada. Wieczorem biskupi odśpiewają hymn do Ducha Świętego „Veni Creator”. W ciągu czterech dni wysłuchają ośmiu konferencji poświęconych Eucharystii. W programie zaplanowano codzienną Mszę Świętą, wspólną modlitwę brewiarzową oraz Adorację Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski. Środa będzie dla biskupów tradycyjnie dniem sakramentu pokuty i pojednania.

„Na kilka miesięcy przez beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego chcę przypomnieć, że to pragnieniem Prymasa Tysiąclecia było, by biskupi odprawiali rekolekcje właśnie tu, gdzie bije duchowe serce Polski, u naszej Matki, na Jasnej Górze. Rekolekcje biskupów są więc spotkaniem z Jezusem, do którego prowadzi Jego Matka” – podkreślił Sekretarz Generalny Episkopatu bp Artur Miziński. Dodał też: „Codzienne obowiązki biskupów to w dużej mierze mówienie i głoszenie Bożego Słowa. Każdy człowiek, aby się rozwijać duchowo i dążyć do świętości, potrzebuje też czasu przeznaczonego na słuchanie. Rekolekcje są takim czasem skupienia, wyciszenia i otwierania serca na to, co Jezus ma nam do przekazania”.

Rekolekcje dla biskupów poprowadzi w tym roku o. dr Wojciech Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego, Konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Cykl nauk rekolekcyjnych zatytułowanych „Eucharystia radosnym udziałem w ofierze Chrystusa” zamknie wygłoszona ostatniego dnia konferencja na temat „Pater noster” („Ojcze nasz”). Oprócz konferencji rekolekcjonista wygłosi również homilie podczas Mszy Świętych.

Tradycyjnie podczas rekolekcji, uczestniczący w nich biskupi oglądają film. Tym razem będzie to projekcja filmu „Nieplanowane”. Biskupi obejrzą go 19 listopada przed Apelem Jasnogórskim.

Rekolekcje biskupów po raz pierwszy odbyły się na Jasnej Górze w 1946 roku. Zwyczaj regularnie odbywających się dorocznych rekolekcji wprowadził na stałe do kalendarze Episkopatu Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński w roku 1950.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem