Reklama

X Wrześniowe Kresowiana

2012-09-24 13:31

Ks. dr Krzysztof Bojko, Diecezjalny Duszpasterz Kresowian i Sybiraków
Edycja legnicka 38/2012

Od ponad dwudziestu lat na Dolnym Śląsku działają różne Stowarzyszenia Kresowe, które pragną propagować historię i kulturę Kresów.

Kresowiana w Białej

Od 10 lat staramy się to czynić także w Białej, małej wiosce leżącej 2 km od Chojnowa, której mieszkańcy w ogromnej swej większości mają swoje korzenie na Kresach. Gdy nastał tu nowy proboszcz, który jest jednocześnie diecezjalnym duszpasterzem Kresowian i Sybiraków, podjęto inicjatywę organizowania „Wrześniowych Kresowian”, które propagowałyby kulturę, historię, duchowość, ale i zwyczaje, kuchnię czy tradycje kresowe. Przez trzy lata odbywały się te spotkania w Studnicy (2003-2005). Kiedy jednak zainteresowanie tą inicjatywą zaczęło wzrastać, przenieśliśmy je do Białej, gdzie w miejscowym parku organizujemy je w tym roku już po raz dziesiąty. Każdy rok to okazja do przybliżenia postaci i jej twórczości, która miała szczególny wpływ na polską kulturę. W tym roku będziemy przypominać twórczość Stanisława Moniuszki i Gabrieli Zapolskiej. Czynimy to poprzez inscenizację ich utworów, wystawy, tworzenie szczególnego charakteru tego spotkania.
Każdego roku zapraszamy też szczególnych gości na nasze spotkania. W tym roku przybędzie do nas bp Aleksander Kaszkiewicz z Grodna. Tak jak co roku przewodniczyć będzie uroczystej Mszy św. polowej w intencji Kresowian i wygłosi Słowo Boże.

Reklama

Organizatorzy i sponsorzy

Nie byłoby tego spotkania gdyby nie organizatorzy, którymi w głównej mierze są sami mieszkańcy Białej. To zadziwiające, że na 600 mieszkańców wioski blisko stu zaangażowanych jest aktywnie w organizowanie Kresowian. Ponad 50 osób w grupie kuchennej zajmuje się przygotowaniem pierogów (12 tys.) i kołdunów (7 tys.) oraz innych potraw. Blisko 20 osób należy do grupy technicznej przygotowującej zaplecze logistyczne całej imprezy. 15 osób przygotowuje inscenizacje i oprawę liturgiczną, 10 osób przygotowuje dekoracje i wystawy. Nie byłoby możliwe zorganizowanie tak wielkiej imprezy, której uczestnicy choćby w ubiegłym roku obecni byli w liczbie ponad 4 tys. z całego Dolnego Śląska a nawet z innych regionów Polski, gdyby nie wielka pomoc Wójta i Urzędu Gminy Chojnów, Burmistrza i Urzędu Miasta Chojnów, Starosty Legnickiego i wielu, wielu osób.
Na szczególne słowa wdzięczności zasługują tu dwie fundacje, dzięki którym mogliśmy zaprosić grupy Polaków z Kresów - Fundacji Polska Miedź - w latach 2007, 2008 i 2012, oraz Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie - w latach 2010 i 2011. To dzięki nim mogliśmy zaprosić i godnie ugościć naszych Rodaków, którzy z pewnością przeżyli chwile w Białej wyjątkowo. Radość spotkania z nimi była i dla nas wielkim przeżyciem, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to dla nich duże umocnienie w trwaniu przy polskości na Kresach. Wspieraliśmy ich także finansowo, gdyż taca z Mszy św. polowej przekazywana jest rokrocznie właśnie dla Polaków na Kresach a szczególnie dla polskiego Kościoła na Kresach.

Sympozja Kresowe

Kolejne lata uświadamiały także, iż nasza działalność potrzebuje rozwoju. Początkowo organizatorami Wrześniowych Kresowian były Stowarzyszenia Kresowe. Gdy jednak okazało się, że główną siłą są mieszkańcy Białej, wśród nich pojawiła się inicjatywa by powołać Bielskie Stowarzyszenie Promocji Kultury, które od strony formalnej stało się głównym organizatorem Kresowian i tak jest do dzisiaj. Kolejnym krokiem, uświadamiającym znaczenie naszej inicjatywy stało się zorganizowanie rok temu w Legnicy I Sympozjum Kresowego, także pod patronatem ks. Biskupa Legnickiego, w Centrum Spotkań im. Bł. Jana Pawła II, które zgromadziło naukowców zajmujących się problematyką Kresową. Cykl wykładów szczególnie poświęconych Lwowowi pokazał, że warto kontynuować tę inicjatywę. Organizatorem tego Sympozjum stało się powołane rok temu Stowarzyszenie Kresy Przeszłość i Przyszłość, które w swoich zamierzeniach ma na celu stworzenie Domu Pamięci Kresów i Kaplicy Ostrobramskiej w Legnicy, które będą centrum myśli kresowej, gromadzącej dokumenty, archiwalia, pamiątki kresowe a zarazem będzie miejscem spotkań Kresowian w ciągu całego roku. Będzie prowadzić działalność naukową i popularyzatorską.
W tym roku odbędzie się zatem II Sympozjum Kresowe w Legnicy w siedzibie Diecezjalnego Seminarium Duchownego w dniu 22 września w godz. od 15.00 do 19.00 i poświęcone „Wielokulturowości Kresów”. Zapraszamy wykładowców. Będzie też okazja obejrzenia ciekawych filmów poświęconych tej tematyce. 23 września 2012 r. zapraszamy wszystkich na spotkanie do Białej, które rozpocznie się o godz. 11.00 polową Mszą św. Po niej będzie okazja do skosztowania kuchni kresowej. Następnie proponujemy bogaty program artystyczny, w tym występ polskiej młodzieży z Solecznik, inscenizację „Moralności Pani Dulskiej” przygotowaną przez młodzież z Białej oraz występ licznych zespołów kresowych z terenu całego Dolnego Śląska. Będzie okazja do spotkania a może też i odkrycia swoich korzeni, ludzi, którzy pochodzą z tego samego miejsca. Służyć temu będą tzw. tablice kontaktów, na których będzie można wieszać informacje o sobie. A może ktoś się znajdzie, kto będzie chciał nawiązać z wami kontakt. Zapewniamy także transport z Legnicy i Chojnowa.

Ks. Ptasznik dla KAI: potrzeba mobilizacji w przygotowaniach do obchodów 100-lecia urodzin Jana Pawła II

2019-10-23 17:18

azr / Rzym (KAI)

Potrzeba mobilizacji na poziomie ogólnopolskim, aby jak najlepiej przygotować obchody stulecia urodzin Jana Pawła II i aby dać całemu Kościołowi i światu świadectwo o naszym przywiązaniu do jego osoby i dziedzictwa tu, w Rzymie - mówi w rozmowie z KAI ks. prałat Paweł Ptasznik, kierownik Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Margita Kotas

KAI: W tym roku już po raz 6 Kościół katolicki wspominał w liturgii św. Jana Pawła II w rocznicę rozpoczęcia jego pontyfikatu. Do czego zaprasza nas to wspomnienie? Jakie wyzwania widzi Ksiądz dziś w związku z upamiętnianiem nauczania papieża-Polaka?

Ks. prał. Paweł Ptasznik: Przede wszystkim należy dostrzec to, że w różnych regionach świata Jan Paweł II rzeczywiście jest wspominany i pozostaje żywy w pamięci ludzi. Sam często jestem tego świadkiem, m.in. w ubiegłą niedzielę, kiedy odwiedzałem parafię pod jego wezwaniem na Sycylii – jedyną na całej wyspie. Nie tylko osoby, które pamiętają go osobiście, ale też ludzie młodzi chętnie o nim słuchają. Liturgiczne wspomnienie jest i powinno być okazją do tego, by wracać do jego postaci i nauczania.
Myślę, że dziś trzeba to nauczanie przypominać. To zadanie przede wszystkim dla nas, którzy mieliśmy okazję poznać go osobiście, albo słuchać go „na żywo”. Ważne są także filmy, książki, artykuły w prasie, zarówno te, dotyczące jego nauczania, jak mówiące po prostu o nim, jako człowieku. Nawet przysłowiowe opowiadania o kremówkach są ważne, bo pokazują jego prostotę, szczerość, człowieczeństwo. Choć oczywiście należy też wracać do tych ważnych wydarzeń, które miały miejsce w Kościele i na świecie w czasie jego pontyfikatu, a z których młodzi ludzie coraz mniej zdają sobie sprawę.

- Czy według Księdza są tematy papieskiego nauczania, które w szczególny sposób należy dziś przypominać, które być może zostały najbardziej zapomniane?

- Myślę, że jednym z tematów, któremu należałoby poświęcić uwagę odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, jest ewangelizacja. Mówiąc o ewangelizowaniu, musimy wracać w naszym nauczaniu do centralnej roli Chrystusa i Jego zbawczego dzieła, żeby nie ograniczać się jedynie do oczekiwań i pragnień współczesnego człowieka, nie dostosowywać do nich przesłania Ewangelii, ale w prawdzie prowadzić do spotkania ze Zbawicielem. To nauczanie zawarte jest w encyklice „Redemptor hominis”.
Trzeba też na nowo odczytać nauczanie Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu, aby nie ulegać pokusie spłycania go do sentymentalnej czułości, która wszystko wybacza i toleruje pogrążanie się człowieka w złu. Jan Paweł II, zwłaszcza w encyklice „Dives in misericordia”, uczył, że Bóg jest miłosierny, nie dlatego, że toleruje zło, ale dlatego, że odpowiada z miłością na pragnienie dobra, które jest w grzesznym człowieku, na jego prośbę o przebaczenie, i odpowiada z mocą wymagającej miłości, która wyprowadza ze zła, otwiera na działanie łaski, daje nadzieję, zbawia…
Z kolei w kwestiach społecznych dobrze byłoby powracać do tego, co Jan Paweł II mówił - choćby w siedzibie ONZ - na temat praw narodów. Musimy być czujni, by nie ulec pokusie globalizacji, która często stawia ekonomię i technikę ponad prawa osoby i konkretnego społeczeństwa. Jeśli w imię globalizacji rezygnuje się z solidarności i pomocniczości wobec słabszych, czy też w oparciu o ideologię niczym nieskrępowanej wolności wszystko ujednolica, zatracając bogactwo i odrębność poszczególnych nacji, to grozi to degradacją podstawowych wartości jak życie, rodzina, godność osoby ludzkiej, czy też dziedzictwo kulturowe narodu.
Podobnie, jeśli chodzi o jedność Europy. Jan Paweł II mówił bardzo stanowczo, że Europa wyrasta na fundamentach chrześcijańskich, że te fundamenty należy pielęgnować, a wartości chrześcijańskie przekazywać kolejnym pokoleniom. To jest zadanie dla nas, którzy mieliśmy okazję słuchać tych przemówień. Musimy przypominać sobie nawzajem, że te słowa wciąż są aktualne.

- A wezwanie do Polaków?

- Myślę, że w aktualnej sytuacji powinniśmy wracać do papieskich wezwań do jedności, do wspólnego budowania przyszłości ojczyzny, z całym poszanowaniem wielkiej, wspaniałej tradycji, kultury i duchowości polskiej. Zdaje się, że dziś za mało doceniamy fakt, że Opatrzność Boża dała Kościołowi Piotra z polskiej ziemi, który przygotował nas do obecnych przemian w świecie i w naszym kraju; za mało wracamy do jego encyklik, przemówień, choćby tych, które papież wygłosił w Polsce. Gdybyśmy do nich powracali, to może sytuacja społeczna i nastroje polityczne byłyby u nas inne.

- Okazją do przypomnienia papieskiego nauczania może być też jubileusz 100-lecia urodzin Karola Wojtyły. Jak w Rzymie wyglądają przygotowania do tego wydarzenia?

- Czas przygotowań do tego jubileuszu powinniśmy wykorzystywać jak najlepiej, aby przypomnieć postać św. Jana Pawła II, jego dzieło, i na nowo odkryć jego nauczanie. Jednak, jeśli chodzi o konkretne przygotowania, to tu, w Rzymie i w Watykanie nie dostrzegam na razie żadnych szczególnych wysiłków w celu przypomnienia i uczczenia tej rocznicy. My, jako środowisko polskie, staramy się włączać w inicjatywy Kościoła w Polsce, dlatego oczekujemy na impuls ze strony Episkopatu Polski i innych środowisk, które z pewnością podejmą różne działania w związku ze stuleciem.
Nie brak natomiast sygnałów z różnych stron Włoch, gdzie trwają już przygotowania do tego wydarzenia. Docierają do mnie takie zapowiedzi np. z regionów Mediolanu, z Wenecji, czy Bari. Te regiony wydają się być bardziej zaangażowane, niż Rzym.
Wiem, że Ojciec Święty został poproszony o odprawienie Mszy świętej w dniu 18 maja, ale jego obecność w bazylice watykańskiej czy też na Placu Św. Piotra z pewnością będzie zależała od liczebności przybyłych wiernych, zwłaszcza z Polski. Na tę chwilę zapowiadają swoją obecność grupy polskie: parafialne oraz organizowane przez ruchy i stowarzyszenia. Pielgrzymkę przygotowuje także archidiecezja krakowska, choć - jak się zdaje - odbędzie się ona w nieco wcześniejszym terminie. Potrzeba jednak większej mobilizacji na poziomie ogólnopolskim, aby jak najlepiej przygotować obchody stulecia urodzin Jana Pawła II i aby dać całemu Kościołowi i światu świadectwo o naszym przywiązaniu do jego osoby i dziedzictwa tu, w Rzymie.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Dorota Abdelmoula

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katowice: koncert papieski w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

2019-10-23 20:01

ks. sk / Katowice (KAI)

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II oraz 41. rocznicy inauguracji pontyfikatu miał miejsce w Akademii Muzycznej w Katowicach koncert galowy „Wstańcie, chodźmy”.

Biały Kruk/Adam Bujak, Arturo Mari

W imieniu metropolity katowickiego przemówił bp Marek Szkudło przekazujący pozdrowienia od abp Wiktora Skworca. Opowiedział również, że gdy studiował w seminarium w Krakowie, to ówczesnym metropolitą krakowskim był kard. Karol Wojtyła. – Dzisiaj nasuwają mi się na usta dwa słowa: „czuwajcie” oraz „otwórzcie się” (…). Mamy być przygotowani, bo Pan codziennie przychodzi. I mamy się otwierać na Jego obecność – powiedział bp Szkudło.

Do słów „Wstańcie, chodźmy” odniósł się natomiast obecny na sali wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. Zauważył, że jest to zachęta Chrystusa, który w ten sposób zwraca się do swoich przyjaciół. Przywołał również wspomnienie z końca lat 90-tych, gdy Jan Paweł II zgodził się przyjąć tytuł Honorowego Obywatela miasta Katowice. – Dzisiaj mogę o tym mówić z wielką radością i dumą, że wśród honorowych obywateli naszego miasta jest święty – powiedział.

– Jan Paweł II tak wiele uczynił również dla młodych, a przecież gromadzimy się tutaj z ich powodu. To właśnie Fundacja ich wspiera: ich rozwój, ich kształcenie, pozwalając na stanie się w pełni dojrzałymi ludźmi, korzystającymi w pełni ze swoich talentów – mówił prof. Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach.

Podczas koncertu również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podzielili się swoim świadectwem. – Wobec wszystkich tutaj obecnych chciałbym podziękować za to, że obdarzacie nas swoim wsparciem. Zarówno tym materialnym, jak i tym duchowym, które niejednokrotnie jest o wiele ważniejsze – powiedział Paweł Grzybek, który studiuje inżynierię chemiczną, a stypendystą jest od 6 lat.

– Wielkim zwycięstwem w dziejach świata jest św. Jan Paweł II, Wielki – mówił ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji. – Dzień Papieski jest po to, abyśmy nie zapomnieli o wielkich dobrodziejstwach, które dał nam Pan w osobie św. Jana Pawła II – dodał.

Zebrani w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach wysłuchali koncertu Akademickiej Orkiestry Dętej działającej przy uczelni. Zabrzmiały utwory Kilara, Moniuszki, Lutosławskiego czy Paderewskiego. Orkiestrą dętą dyrygował natomiast Grzegorz Mielimąka.

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. i przypada w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W archidiecezji katowickiej wydarzenia Dnia Papieskiego trwają cały miesiąc. Jednym z nich jest koncert galowy w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem