Reklama

38. Szczecińskie Dni Katechetyczne

2012-09-24 13:31

S. dr M. Bernadetta Lewicka
Edycja szczecińsko-kamieńska 38/2012

Tegoroczne 38. Szczecińskie Dni Katechetyczne odbyły się pod hasłem: „Słuchać, towarzyszyć, świadczyć - priorytety katechety w Roku Wiary”. Patronat nad tym spotkaniem objął arcybiskup metropolita Andrzej Dzięga oraz Wydział Wychowania Katolickiego Kurii w Szczecinie

Na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i katechetycznego księża proboszczowie oraz katecheci wysłuchali wystąpień przedstawicieli szczecińskiej oświaty, wykładów ks. dr. Tomasza Stroynowskiego i ks. dr. Pawła Płaczka oraz przemówienia abp. prof. Andrzeja Dzięgi. Komunikaty i informacje praktyczne zostały przekazane przez dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. kan. Piotra Superlaka oraz zaproszonych gości.
Ks. dr Tomasz Stroynowski wygłosił pierwszy wykład pt.: „Dynamizm katechezy w świetle Roku Wiary”. Prelegent podzielił swoje wystąpienie na cztery części. W pierwszej przedstawił biblijne tło terminu „dynamizm”, wskazując, że pochodzi on od greckiego słowa dynamis, które w Nowym Testamencie oznacza moc Ducha Świętego. Występuje on bardzo często w opisach nauczania Chrystusa i Apostołów, służąc do opisów cudów. Ewangeliczne opisy Jezusa-Nauczyciela są streszczane zazwyczaj przez zwrot: nauczał i czynił znaki. Mówca wskazał, że dynamizm dla chrześcijan powinien znaczyć także otwarcie się na nowe działanie Ducha Świętego, a nawet prośbę o Jego nowe przyjście do posługi katechetycznej.
W drugiej części ks. Stroynowski omówił znaczenie terminu katecheza. Przywołał nauczanie bł. Jan Paweł II o katechezie i wskazał na potrzebę dostrzegania obiektywnych czynników utrudniających dzisiejszemu człowiekowi odpowiedź na Boże wezwania. Szczególną uwagę zwrócił na brak prawidłowego wychowania religijnego, negatywną opinię środowiska oraz zjawisko antyewangelizacji.
W trzeciej części prelegent przedstawił wybrane fragmenty Listu Apostolskiego Benedykta XVI „Porta fidei”, ogłaszającego Rok Wiary. W ich świetle słuchacze mogli dostrzec, że szansą dla Kościoła jest dziś otwarcie się na moc Ducha Świętego, by swoim życiem i słowem głosić wiarę.
W ostatniej części zostały zaprezentowane wnioski. Ks. Stroynowski wskazał, że: - Najważniejsze jest ponowne otwarcie się na działanie Ducha Świętego i odwaga do pójścia za Jego wskazaniami; - Potrzebny jest dialog katechizujących z Duchem Świętym i refleksja nad katechetyczną posługą; - Niezbędne jest większe związanie katechizowania z osobistą modlitwą, a nawet z postem w intencji katechizowanych; - Równie ważna jest dyskusja i wymiana doświadczeń między katechizującymi; - Dni Katechetyczne są szansę do doskonalenia warsztatu metodycznego katechetów; - Wykładowca prosił kapłanów o piękne, pełne czci sprawowanie Eucharystii oraz o homilie i kazania, które będą wyjaśnianiem prawd wiary i ukazywaniem związku dogmatów z codziennym życiem. Zachęcał ich też do dzielenia się własnym doświadczeniem wiary z wiernymi.
W drugim wykładzie ks. dr Paweł Płaczek nakreślił obraz ucznia Chrystusa - katechety w świetle listu apostolskiego „Porta fidei” papieża Benedykta XVI. Mówił m.in., że wartość katechety nie mierzy się ilością posiadanych przez niego kwalifikacji czy stopniem awansu zawodowego, ale przede wszystkim jakością jego osobowości i bogactwem jego duchowości. Wizerunek wewnętrzny nauczyciela religii powinien odznaczać się dojrzałością ludzką, duchową, intelektualną i w końcu dojrzałością apostolską. Wskazując na nauczanie Papieża podkreślił, że obecne czasy są wezwaniem, aby uczeń Chrystusa był człowiekiem zasłuchanym w Słowo Boże i odkrył smak karmienia się Słowem i Ciałem Pana, stając się świadkiem Słowa. Człowiek taki został powołany, aby rozjaśniać Słowo prawdy i wzmacniać świadectwo miłosierdzia oraz głosić z entuzjazmem Ewangelię na drogach świata. Przywołane przez Papieża postawy: słuchać, towarzyszyć, świadczyć i ewangelizować są obrazem ucznia Chrystusa, przypomnianym w nauczaniu pierwszego Katechety.
Ks. Paweł zaznaczył, że te wszystkie postawy są ze sobą ściśle i nierozerwalnie związane. Tworzą one jednolity i całościowy obraz ucznia Chrystusa - katechety. W życiu katechety należy zatem dbać o harmonijne połączenie wspomnianych postaw, co wpływa na jedność życia w wierze.
Omawiając pierwszą postawę katechety jako słuchacza Słowa Bożego, prelegent mówił: „Osoba katechety jest «żywym znakiem Słowa». Trudno wyobrazić sobie owocną posługę katechetyczną, jeśli sam katecheta nie jest słuchaczem Słowa. Bez «światła» Słowa katecheta może być targany różnymi wizjami. Będzie też żył w potrzasku różnych wyobrażeń. Będzie ciągle zagubiony. Owocne katechezy rozpoczynają się od słuchania przez katechetę Słowa Bożego”.
Podkreślał, że początkiem katechezy jest chęć poznania drugiego człowieka. Na co dzień oznacza to nie tylko pokorne słuchanie, co dzieci i młodzież mówią. Bycie katechetą wymaga od nas, byśmy znali i rozumieli świat dzieci i młodzieży. Bycie towarzyszem jest nieocenioną cechą dobrego i skutecznego katechety.
Przedstawiając obraz katechety jako towarzysza w drodze, ks. Paweł przywołał słowa brata Johna - członka ekumenicznej wspólnoty z z Taize: „Jeśli dziś Kościołowi nie udaje się przyciągnąć młodego pokolenia, może wynika to po części z faktu, że my jako Kościół nie sprawiamy już wrażenia «ludu w drodze», a także z naszej tendencji do zapominania o tym, że jeśli Chrystus jest Prawdą, to jest On również Życiem i Drogą”. Być w drodze - to iść i towarzyszyć człowiekowi - mówił.
Ostatnią omówioną postawą w wystąpieniu był obraz katechety jako świadka i ewangelizatora. Prelegent przypomniał, że Bóg jest autorem ewangelizacji, a posłannictwem Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny światu. Kościół istnieje po to, aby ewangelizować. Katecheta, który ma być ewangelizatorem, musi zrozumieć i pokochać Kościół. Katecheta jako ewangelizator ma nieść światu Boga, stałe i niezmienne wartości i powinien być w to dzieło zaangażowany. Na końcu prelegent dopowiedział: - ma być również odważny.
Abp prof. Andrzej Dzięga przemawiając do Księży Proboszczów, podkreślił całościowe postrzeganie wspólnoty parafialnej. Duszpasterską troską księża i katecheci powinni otoczyć wszystkich parafian, szczególnie szukać dróg do tych, którzy żyją z dala od Kościoła. Podkreślił pilną potrzebę nowej ewangelizacji, jako szansy dla rozwoju wiary i budowania wspólnoty. Zwracając się do katechetów, przypomniał o ich odpowiedzialności w kształtowaniu sumień młodego pokolenia. Wskazał, że to jest nasz obszar posługi, a ci, którzy zniekształcają obraz sumienia, są na tym polu intruzami. Katecheta ma odważnie mówić o kwestiach spornych między nauką Kościoła a nauką świata. Chodzi przede wszystkim o tematykę życia - podkreślał.
Warto również zaznaczyć, że Szczecińskim Dniom Katechetycznym towarzyszyła modlitwa i życzenia skierowane do tych wszystkich, którzy uczą w szkołach, by ten nowy rok szkolny i katechetyczny był owocny oraz zaowocował chrześcijańskim wychowaniem młodego pokolenia.

Tau: Jezus nie jest miłym wujkiem i grzecznym koleżką

2019-11-10 14:35

fb.com/tau.bozon

Zdarza się, że ktoś mówi ,,Jezusek załatwi sprawę''. Blesik i po sprawie. W naszym Kościele panuje bardzo niebezpieczne rozluźnienie. Takie ,,łorszipowe peace&love''. Trzeba to zmienić, zanim to zmieni nas - pisze na swoim profilu FB raper Tau

fb.com/tau.bozon

Prezentujemy całość treści wpisu kieleckiego rapera:

"Problem wiąże się ściśle z Obrazem Boga jaki nosimy w sercach i umysłach. Wmówiono nam, że Jezus, to taki zawsze ,,miły Bóg i człowiek'', który w każdej sytuacji jest delikatny i nie ważne co by się działo pogłaszcze po główce i powie: nic się nie stało, to nie Twoja wina. Wszystkich przyjmie, każdego wysłucha i nie ma granic Jego ,,uprzejmości''.

Tymczasem naśladowanie Jezusa oznacza, że czasami trzeba wpaść z biczem i powywracać stoły. Należy huknąć, powiedzieć coś ostro i upomnieć. To jest obraz prawdziwej Miłości, która nie jest pobłażliwa, a wymagająca. Bóg jest dobrym i kochającym Ojcem. Jego Miłosierdzie jest nieskończone, ale należy to poprawnie interpretować.

W Psalmie 145 czytamy: Pan jest łagodny i miłosierny, * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. ... ale to oznacza również, że bywa surowy. Czasami nawet bardzo.

św. Faustyna Kowalska mówiła, że ,,jednym okiem widzi Boże Miłosierdzie, a drugim Sprawiedliwość''. Jak to można przenieść na realia naszego życia ? Gdy grzeszymy, Pan nas upomina i przypomina, że Jego Miłosierdzie jest zawsze dostępne w Sakramencie Pokuty i Pojednania. On zostawia 99 sprawiedliwych i szuka tego jednego, zagubionego. Nawołuje, prosi i zachęca. Przez wydarzenia, ludzi. Przez Kościół. Ale przychodzi taki moment, że serce człowieka jest tak zatwardziałe, że odrzuca tę Bożą Miłość. Wtedy Boży gniew rozpala się nad grzesznikiem i pojawia się konkret. ,,Naród, który zabija swoje dzieci jest Narodem bez przyszłości'' - św. Jan Paweł 2.

Może pojawić się też taka sentencja - nawróć się grzeszniku, bo złamałeś 7 przykazanie, a to prowadzi do WIECZNEGO POTĘPIENIA. Otwórz uszy na te słowa: ,,Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.'' Mt 24, 46-51

Każde go ćwiartować ? Płacz i zgrzytanie zębów ? Obudźmy się, bo piekło istnieje. Jeśli ludzie nie przestaną mordować dzieci w łonach matek (42 miliony rocznie wg oficjalnych danych) to krew tych dzieci, która głośno woła z ziemi o pomstę do Nieba, wywoła w końcu sprawiedliwość. I to dotyczy NAS WSZYSTKICH (mężczyzn, którzy zachęcają kobiety do aborcji, kobiet, które te aborcje popełniają, aborterów, którzy je wykonują, prawodawców, którzy do tego dopuszczają i nas świadomych i wierzących, którzy milczymy na ten temat!) : Albo spalimy te winy w ogniu pokuty albo w ogniu jakiegoś strasznego kataklizmu. Nie daj Boże."

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Paśnik we Wrocławiu

2019-11-15 08:19

Agnieszka Bugała

Spotkanie z ks. Arkadiuszem Paśnikiem odbędzie się dziś, 15 listopada, o godz. 18.30 w kościele p.w. Chrystusa Króla (Księża Salezjanie) przy ul. Młodych Techników 17 we Wrocławiu (wejście od ul. Inowrocławskiej – sala teatralna).

Arch. prywatne ks. Paśnika

Ks. Arkadiusz będzie promował swoją najnowszą książkę pt. „Życie”. - Ludzkie historie uchwycone mistrzowsko przez autora i zatrzymane w kadrze, to zarazem zaproszenie czytelnika w niezwykłą podróż. Wymagającą, pełną wybojów i zakrętów, ale niezwykle prawdziwą, szczerą i zachwycającą wielobarwnością odczuć i emocji. Pełną znaków zapytania, a zarazem nasuwających się wprost odpowiedzi, chociaż zagubionych w pędzie codzienności. Pokazującą, na czym polega istota życia, jak żyć, kim jest człowiek. Książka ta to doskonała lektura dla wszystkich stawiających pytania i poszukujących Prawdy - zapowiada Edycja Świętego Pawła, wydawca książek ks. Paśnika.

W trakcie spotkania będzie możliwość wysłuchania opowieści ks. Arkadiusza, fragmentów jego najnowszej książki, zadania pytań, a także osobistej rozmowy, jak również zakupu dzieł i uzyskania autografu.

ks. Arkadiusz Paśnik to proboszcz lubelskiej parafii p.w. św. Michała Archanioła, niezwykły kapłan i utalentowany pisarz. W twórczości bazuje na prawdziwych doświadczeniach swojej rodziny oraz ludzi, których spotyka w trakcie posługi. I to właśnie w prawdzie z nich płynącej, szczerości, nieukrywaniu niewygodnych, najbardziej intymnych faktów tkwi sukces tytułów firmowanych jego nazwiskiem. Co ważne w jego publikacjach – mimo przemycania elementów duchowych – nie ma niepotrzebnego taniego moralizatorstwa i kaznodziejstwa. Za to są uniwersalizm i prawda oraz hołd złożony Panu Bogu, który rysuje ścieżki naszego życia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem