Reklama

38. Szczecińskie Dni Katechetyczne

2012-09-24 13:31

S. dr M. Bernadetta Lewicka
Edycja szczecińsko-kamieńska 38/2012

Tegoroczne 38. Szczecińskie Dni Katechetyczne odbyły się pod hasłem: „Słuchać, towarzyszyć, świadczyć - priorytety katechety w Roku Wiary”. Patronat nad tym spotkaniem objął arcybiskup metropolita Andrzej Dzięga oraz Wydział Wychowania Katolickiego Kurii w Szczecinie

Na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i katechetycznego księża proboszczowie oraz katecheci wysłuchali wystąpień przedstawicieli szczecińskiej oświaty, wykładów ks. dr. Tomasza Stroynowskiego i ks. dr. Pawła Płaczka oraz przemówienia abp. prof. Andrzeja Dzięgi. Komunikaty i informacje praktyczne zostały przekazane przez dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. kan. Piotra Superlaka oraz zaproszonych gości.
Ks. dr Tomasz Stroynowski wygłosił pierwszy wykład pt.: „Dynamizm katechezy w świetle Roku Wiary”. Prelegent podzielił swoje wystąpienie na cztery części. W pierwszej przedstawił biblijne tło terminu „dynamizm”, wskazując, że pochodzi on od greckiego słowa dynamis, które w Nowym Testamencie oznacza moc Ducha Świętego. Występuje on bardzo często w opisach nauczania Chrystusa i Apostołów, służąc do opisów cudów. Ewangeliczne opisy Jezusa-Nauczyciela są streszczane zazwyczaj przez zwrot: nauczał i czynił znaki. Mówca wskazał, że dynamizm dla chrześcijan powinien znaczyć także otwarcie się na nowe działanie Ducha Świętego, a nawet prośbę o Jego nowe przyjście do posługi katechetycznej.
W drugiej części ks. Stroynowski omówił znaczenie terminu katecheza. Przywołał nauczanie bł. Jan Paweł II o katechezie i wskazał na potrzebę dostrzegania obiektywnych czynników utrudniających dzisiejszemu człowiekowi odpowiedź na Boże wezwania. Szczególną uwagę zwrócił na brak prawidłowego wychowania religijnego, negatywną opinię środowiska oraz zjawisko antyewangelizacji.
W trzeciej części prelegent przedstawił wybrane fragmenty Listu Apostolskiego Benedykta XVI „Porta fidei”, ogłaszającego Rok Wiary. W ich świetle słuchacze mogli dostrzec, że szansą dla Kościoła jest dziś otwarcie się na moc Ducha Świętego, by swoim życiem i słowem głosić wiarę.
W ostatniej części zostały zaprezentowane wnioski. Ks. Stroynowski wskazał, że: - Najważniejsze jest ponowne otwarcie się na działanie Ducha Świętego i odwaga do pójścia za Jego wskazaniami; - Potrzebny jest dialog katechizujących z Duchem Świętym i refleksja nad katechetyczną posługą; - Niezbędne jest większe związanie katechizowania z osobistą modlitwą, a nawet z postem w intencji katechizowanych; - Równie ważna jest dyskusja i wymiana doświadczeń między katechizującymi; - Dni Katechetyczne są szansę do doskonalenia warsztatu metodycznego katechetów; - Wykładowca prosił kapłanów o piękne, pełne czci sprawowanie Eucharystii oraz o homilie i kazania, które będą wyjaśnianiem prawd wiary i ukazywaniem związku dogmatów z codziennym życiem. Zachęcał ich też do dzielenia się własnym doświadczeniem wiary z wiernymi.
W drugim wykładzie ks. dr Paweł Płaczek nakreślił obraz ucznia Chrystusa - katechety w świetle listu apostolskiego „Porta fidei” papieża Benedykta XVI. Mówił m.in., że wartość katechety nie mierzy się ilością posiadanych przez niego kwalifikacji czy stopniem awansu zawodowego, ale przede wszystkim jakością jego osobowości i bogactwem jego duchowości. Wizerunek wewnętrzny nauczyciela religii powinien odznaczać się dojrzałością ludzką, duchową, intelektualną i w końcu dojrzałością apostolską. Wskazując na nauczanie Papieża podkreślił, że obecne czasy są wezwaniem, aby uczeń Chrystusa był człowiekiem zasłuchanym w Słowo Boże i odkrył smak karmienia się Słowem i Ciałem Pana, stając się świadkiem Słowa. Człowiek taki został powołany, aby rozjaśniać Słowo prawdy i wzmacniać świadectwo miłosierdzia oraz głosić z entuzjazmem Ewangelię na drogach świata. Przywołane przez Papieża postawy: słuchać, towarzyszyć, świadczyć i ewangelizować są obrazem ucznia Chrystusa, przypomnianym w nauczaniu pierwszego Katechety.
Ks. Paweł zaznaczył, że te wszystkie postawy są ze sobą ściśle i nierozerwalnie związane. Tworzą one jednolity i całościowy obraz ucznia Chrystusa - katechety. W życiu katechety należy zatem dbać o harmonijne połączenie wspomnianych postaw, co wpływa na jedność życia w wierze.
Omawiając pierwszą postawę katechety jako słuchacza Słowa Bożego, prelegent mówił: „Osoba katechety jest «żywym znakiem Słowa». Trudno wyobrazić sobie owocną posługę katechetyczną, jeśli sam katecheta nie jest słuchaczem Słowa. Bez «światła» Słowa katecheta może być targany różnymi wizjami. Będzie też żył w potrzasku różnych wyobrażeń. Będzie ciągle zagubiony. Owocne katechezy rozpoczynają się od słuchania przez katechetę Słowa Bożego”.
Podkreślał, że początkiem katechezy jest chęć poznania drugiego człowieka. Na co dzień oznacza to nie tylko pokorne słuchanie, co dzieci i młodzież mówią. Bycie katechetą wymaga od nas, byśmy znali i rozumieli świat dzieci i młodzieży. Bycie towarzyszem jest nieocenioną cechą dobrego i skutecznego katechety.
Przedstawiając obraz katechety jako towarzysza w drodze, ks. Paweł przywołał słowa brata Johna - członka ekumenicznej wspólnoty z z Taize: „Jeśli dziś Kościołowi nie udaje się przyciągnąć młodego pokolenia, może wynika to po części z faktu, że my jako Kościół nie sprawiamy już wrażenia «ludu w drodze», a także z naszej tendencji do zapominania o tym, że jeśli Chrystus jest Prawdą, to jest On również Życiem i Drogą”. Być w drodze - to iść i towarzyszyć człowiekowi - mówił.
Ostatnią omówioną postawą w wystąpieniu był obraz katechety jako świadka i ewangelizatora. Prelegent przypomniał, że Bóg jest autorem ewangelizacji, a posłannictwem Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny światu. Kościół istnieje po to, aby ewangelizować. Katecheta, który ma być ewangelizatorem, musi zrozumieć i pokochać Kościół. Katecheta jako ewangelizator ma nieść światu Boga, stałe i niezmienne wartości i powinien być w to dzieło zaangażowany. Na końcu prelegent dopowiedział: - ma być również odważny.
Abp prof. Andrzej Dzięga przemawiając do Księży Proboszczów, podkreślił całościowe postrzeganie wspólnoty parafialnej. Duszpasterską troską księża i katecheci powinni otoczyć wszystkich parafian, szczególnie szukać dróg do tych, którzy żyją z dala od Kościoła. Podkreślił pilną potrzebę nowej ewangelizacji, jako szansy dla rozwoju wiary i budowania wspólnoty. Zwracając się do katechetów, przypomniał o ich odpowiedzialności w kształtowaniu sumień młodego pokolenia. Wskazał, że to jest nasz obszar posługi, a ci, którzy zniekształcają obraz sumienia, są na tym polu intruzami. Katecheta ma odważnie mówić o kwestiach spornych między nauką Kościoła a nauką świata. Chodzi przede wszystkim o tematykę życia - podkreślał.
Warto również zaznaczyć, że Szczecińskim Dniom Katechetycznym towarzyszyła modlitwa i życzenia skierowane do tych wszystkich, którzy uczą w szkołach, by ten nowy rok szkolny i katechetyczny był owocny oraz zaowocował chrześcijańskim wychowaniem młodego pokolenia.

Generał Salezjanów w Łodzi

2019-10-20 22:05

Piotr Drzewiecki

- Wszystko w życiu zależy od miłości z jaką się żyje i z jaką się wszystko czyni – mówił następca księdza Jana Bosko ks. Ángel Fernández Artime SDB, dziesiąty Przełożony Generalny Zakonu Salezjanów. Odwiedził on Łódź, z racji 100-lecia istnienia Inspektorii Warszawskiej Salezjanów w Polsce, gdzie spotkał się z uczniami, pracownikami, wolontariuszami Oratorium oraz kapłanami i siostrami salezjankami.

Piotr Drzewiecki

Podczas jubileuszowej Mszy świętej Ksiądz Generał modlił się za całą wspólnotę salezjańską w Polsce. - Możemy dziękować Bogu za bardzo wiele. Wielka rodzina salezjańska przez te 100 lat ofiarowała Bogu bardzo wiele i dziś dziękujemy Bogu, że to wszystko stało sie możliwe. Musimy kontynuować to dzieło dla młodych i marzyć jakie będą te kolejne lata. Bo wszystko w życiu zależy od miłości z jaką się żyje i z jaką się wszystko czyni. Nasi współbracia czasem ofiarowali bardzo wiele, ofiarowali siebie ,by kochać. Co zrobił Jezus? - kochał! Ksiądz Bosko chciał, by w życiu jego młodzieży działo sie dobro! Dla ich dobra był w stanie znieść wszystkie poświęcenia. Nasza przyszłość zależy od miłości z jaką będziemy stawać pośród naszej młodzieży(…). Jeśli ktoś jest prawdziwym salezjaninem, będzie szukał tylko waszego dobra, widząc was szczęśliwymi tutaj, a potem w Niebie. Jedyne co potrzebujemy to mieć was pośród siebie! Pragniemy waszego dobra, zależy nam na was. Razem możemy żyć życiem Boga – mówił ks. Artime.

Zobacz zdjęcia: Generał Salezjanów w Łodzi

Następnie wszyscy goście i uczniowie uczestniczyli w agapie, po której w auli szkolnej Ksiądz Generał wraz z najmłodszymi uczniami pokroił jubileuszowy 100-kilogramowy tort. Wcześniej ks. Generał spotkał się z uczniami i nauczycielami Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. W radosnej atmosferze, wypełnionej występami i rozmowami, najmłodsi jeszcze bliżej poznali charyzmat wspólnoty salezjańskiej.

Na zakończenie pobytu w Łodzi, ks. Ángel Fernández Artime wręczył różance uczniom klas trzecich Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, którzy w 2020 roku przystąpią do I Komunii Świętej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży pracuje nad nowym programem formacyjnym młodych

2019-10-21 18:47

mag / Warszawa (KAI)

Nowy program formacyjny dla młodzieży w Polsce, XVII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży oraz ŚDM w Lizbonie - to główne tematy spotkania Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP, która odbyła się na stołecznej Pradze. Obradom przewodniczył bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady. W dyskusji wzięli m.in. udział prymas Polski, abp Wojciech Polak oraz przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Marek Mendyk.

Ks. Paweł Borowski
Wspólna zabawa

Wraz z pierwszą niedzielę Adwentu w Polsce rozpocznie się realizacja nowego trzyletniego program formacyjnego dla młodzieży pt. „Masz wiadomość”. Będzie on oparty o ogłoszone przez papieża Franciszka tematy kolejnych Światowych Dni Młodzieży przeżywanych na poziomie diecezji „Młodzieńcze, tobie mówię wstań”, „Wstań. Ustanowiłem cię świadkiem tego co zobaczyłeś” oraz „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” – temat ŚDM w Lizbonie, które odbędą się w 2022 r.

- Nie sposób nie zauważyć pewnej dynamiki, która przebija z tych haseł. Dynamiki, która zachęca młodych do wejścia w żywą relację z Chrystusem, dawcą życia, poprzez doświadczenie Jego miłości oraz dzielenia się tym z innymi, a więc pójścia z misją w świat, jak uczyniła to Najświętsza Maryja Panna – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

Pierwszy rok trzyletniego programu „Masz Wiadomość” będzie nosił nazwę „Bóg Cię kocha”. W czasie obrad zastanawiano się, w jaki sposób przedstawić te treści tak, by mogły stać się dla młodych ludzi pomocą w przeżywaniu ich wiary. - Każdy miesiąc będzie rozwinięciem głównej myśli. Poprzez konkretne fragmenty z Pisma Świętego młodzi będą mieli szansę odpowiedzieć sobie na tak fundamentalne pytania jak: Kim jestem? Kim jest dla mnie Bóg? Jak Jezus Chrystus patrzy na człowieka? Kim jestem w Jego oczach? Jak Bóg wyraża swoja miłości w moim życiu? – powiedział przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Dodał, że nowy program formacyjny będzie nawiązywał również do posynodalnej adhortacji papieża Franciszka „Christus Vivit”.

W czasie posiedzenia omówiono również program XVII Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które w tym roku odbędzie się w diecezji radomskiej w dniach 8-10 listopada. – W czasie zjazdu obok dyskusji nad nowym programem formacyjnym podejmiemy również kwestie przygotowań do ŚDM w Lizbonie. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić przedstawicieli ambasady Portugalii, która zapozna nas z możliwościami pobytu w tym kraju oraz ofertą czysto turystyczną – powiedział bp Solarczyk.

W czasie posiedzenia poruszono również temat Spotkania Młodych na Taize, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu oraz Spotkania Młodych na Lednicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem