Reklama

Niedziela Podlaska

Stwórzmy atmosferę do właściwego przeżycia Roku Wiary

Niedziela podlaska 43/2012, str. 6-7

[ TEMATY ]

Rok Wiary

M. SZTAJNER/NIEDZIELA

EDYTA HARTMAN: - Ksiądz Biskup powierzył Księdzu prowadzenie Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Jakie w związku z tym stoją przed Księdzem zadania?

KS. DR ANDRZEJ LUBOWICKI: - Myślę, że to nowe wyzwanie, które płynie z „Redemptoris missio” i „Christifideles laici” do podjęcia nowej ewangelizacji, jest głównym zadaniem powołanego wydziału. W odniesieniu do życia duszpasterskiego zadaniem będzie upowszechnianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją; pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji; promowanie i popieranie w ścisłej współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji i Biskupem diecezjalnym studium oraz szerzenie i wprowadzanie w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tematów związanych z nową ewangelizacją

- 11 października zainaugurowany został w Kościele powszechnym Rok Wiary, ogłoszony przez Benedykta XVI listem apostolskim w formie motu proprio „Porta fidei”. Szczególną okazją do tego były dwie rocznice: 50. rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz 20 lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. W obchody włączyła się również nasza diecezja: 12 października ceremonię otwarcia Roku Wiary zainaugurowała w katedrze drohiczyńskiej uroczysta Msza św., której przewodniczył bp Antoni Dydycz. Także w poszczególnych parafiach w niedzielę 14 października zostały odprawione specjalne Msze św. inicjujące Rok Wiary. To dopiero początek. Co zaplanowano w następnych miesiącach i jaki będzie przebieg tego czasu w Kościele drohiczyńskim, który zakończy się w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 r.?

- Rok Wiary to wyzwanie. Wymienione przez Panią wydarzenia i podane dokumenty to rzeczywiście tylko początek Roku Wiary, natomiast w naszej diecezji powstało Kalendarium Roku Wiary - program, w którym to wszystkie wydarzenia zaplanowane w tym czasie mają pomóc wiernym odkryć na nowo sens wypowiadanych w Credo słów. Ojciec Święty Benedykt XVI, zapraszając do przeżycia Roku Wiary, pragnie, abyśmy wszyscy, opierając się na Katechizmie Kościoła Katolickiego i dokumentach soborowych, z nową mocą i nową siłą głosili Chrystusa w naszym życiu. Nie chodzi tu o mnożenie inicjatyw, ale o poszukiwanie odważnych, mądrych i wiernych względem treści ewangelicznych sposobów na niesienie Dobrej Nowiny. Rozpoczęty w Rzymie Synod Biskupów o Nowej Ewangelizacji, w którym bierze również udział przedstawiciel naszej diecezji ks. dr Krzysztof Mielnicki, powinien stać się w każdej diecezji, każdej parafii i każdej wspólnocie okazją do studiowania dokumentów Kościoła i poszukiwania sposobów na skuteczne życie i głoszenie Ewangelii.
Z tej też racji w naszej diecezji Ksiądz Biskup powołał do istnienia Nadbużański Ośrodek Ewangelizacji (NOE) przy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, w którym to w ciągu najbliższego roku będziemy tworzyć środowisko Szkoły Nowej Ewangelizacji. Do udziału w tworzeniu tego środowiska zapraszam księży, siostry zakonne, katechetów, liderów grup, takich jak: KSM, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Akcja Katolicka, Caritas, Rodziny Nazaretańskie i inne wspólnoty, które podejmują dzieło ewangelizacji. Poprzez serię kursów, takich jak: „Nowe Życie”, „Emaus”, „Biblijna Historia Zbawienia”, „Animacja modlitwy charyzmatycznej”, „Paweł” i inne będziemy się uczyć strategii i metodologii ewangelizacji.
Bieżące informacje na ten temat będą podawane na stronie internetowej www.ksm-drohiczyn.pl. Nadbużański Osrodek Ewangelizacji w Drohiczynie to miejsce, do którego zapraszam. Planujemy również przed kolejną rocznicą wizyty Ojca Świętego w Drohiczynie zorganizować Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji, który będzie okazją do wypracowania postulatów duszpasterskich na kolejne lata.
Podczas spotkania duszpasterzy młodzieży zrodził się pomysł na organizowanie Wieczorów Wiary, które to mają być okazją do spotkania w 16. dzień miesiąca na poziomie parafii, dekanatu dla istniejących grup parafialnych. Na tych spotkaniach ewangelizacyjnych będą wykorzystane materiały przygotowane przez Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży. Między innymi dlatego Rok Wiary staje się wyzwaniem.

Reklama

- Rok Wiary jest dobrą okazją, by pogłębić nasze relacje z Panem Bogiem oraz zastanowić się nad naszą wewnętrzną kondycją. To indywidualna, trudna droga, którą każdy z nas musi przejść sam. Czy istnieje jakiś przepis na dobre, owocne przeżycie tego wyjątkowego czasu danego nam przez Kościół?

- W naszym diecezjalnym programie duszpasterskim na Rok Wiary podane są propozycje, których zastosowanie może stać się dobrym przepisem na owocne przeżycie tego czasu. Można tam znaleźć metodologiczne opracowanie na każdy miesiąc: prawdę wiary, tekst biblijny, zadanie apostolskie, świadka wiary. Te propozycje można wprowadzać w życie poprzez katechezę parafialną, celebracje liturgiczne oraz stosowanie tych przyswojonych prawd w swoim życiu, na wzór świadków wiary, pierwszych chrześcijan. Do tego potrzeba jest indywidualnej drogi, ale też ważne jest głoszenie kerygmatu. Są to: 1. miłość Boga, 2. rzeczywistość grzechu, 3. odkupienie w Chrystusie ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym, 4. konieczność przyjęcia przez wiarę Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, 5. posłannictwo Ducha Świętego, 6. tajemnica Kościoła - wspólnoty zbawionych. Głoszenie tych prawd przez wszystkich powołanych i działalność apostolska - to jest ten przepis.

- W założeniu Ojca Świętego Rok Wiary ma być zaproszeniem do autentycznego, ponownego nawrócenia, spotkania się z Chrystusem, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji, a także stanowić okazję do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Inicjatywę tę już podejmują stowarzyszenia i ruchy działające w naszej diecezji, a więc ludzie świadomi swej wiary, służący Kościołowi. Potrzeba też, a może przede wszystkim, dotrzeć do tych bardziej letnich katolików. W jaki sposób trafić do takich właśnie ludzi?

- Właśnie tu chodzi o zastosowanie nowej ewangelizacji, czyli udział osób, grup, ruchów i stowarzyszeń w głoszeniu Ewangelii. Na Ogólnopolskim Kongresie o Nowej Ewangelizacji, który odbył się na początku sierpnia w Kostrzynie, abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, powiedział: „Szczególna rola przypada ludziom ochrzczonym, którzy żyją doświadczeniem wiary w parafiach, stowarzyszeniach, ruchach i tej całej niewiarygodnej «galaktyce» danej nam przez Ducha, który bezustannie działa dla misji Kościoła Chrystusowego i nie daje się niczym ograniczać”. Chodzi tu o ludzi świeckich, którym należy się odpowiednie wsparcie duszpasterskie do tego, aby wdrażali w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, czyli m.in. realizowali misję apostolską. Rok Wiary to okazja do wcielania w życie nowej ewangelizacji, czyli innego sposobu realizowania tego samego, identycznego i niezmiennego przykazania Jezusa dla Kościoła, aby ten niósł do wszystkich Jego Ewangelię.

- Zewnętrznymi znakami Roku Wiary są obok księgi Pisma Świętego także teksty dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Te księgi mają nam towarzyszyć nie tylko jako zewnętrzne ozdoby Roku Wiary, ale jako stałe zaproszenie do pogłębiania własnej wiary i wiedzy religijnej. Co trzeba zrobić, aby rzeczywiście tak było?

- Ojciec Święty Benedykt XVI, ogłaszając Rok Wiary, zaprasza nas do pogłębionego studium Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II po to, aby nasza wiara była bardziej świadoma, żebyśmy mieli więcej argumentów do dawania świadectwa. Po 50 latach od Soboru Watykańskiego II i 20 latach od publikacji KKK trzeba nam sięgnąć na nowo po te dokumenty. Wskazana jest w tym temacie systematyczna katecheza parafialna oraz uruchomienie grup parafialnych do propagowania myśli zawartych w tych dokumentach. Oczywiście, wskazania duszpasterskie Stolicy Apostolskiej, aby mogły przynieść owoce, muszą spotkać się z odbiorem i zostać urzeczywistnione. Mimo że sobór odbył się pół wieku temu, to jego postanowienia nie weszły w życie. Nadal potrzeba wysiłku i motywacji.

- Jest Ksiądz również diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zarazem dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży i młodzież zna jak mało kto. Jak najlepiej wykorzystać ten czas, by dotrzeć z orędziem Chrystusa do tych środowisk młodych, gdzie przyznawanie się do wiary jest - kolokwialnie mówiąc - obciachem?

- Obciachem to może być zaniedbanie duszpasterskie młodzieży przez tych, którzy odpowiadają za wychowanie: rodziców, nauczycieli, katechetów, księży. To prawda, że od lat pracuję w środowisku młodzieży, mimo tego nie mogę powiedzieć że wystarczająco znam dzisiejszą młodzież. Wielokrotnie młodzież mnie zaskakiwała świadectwem swego życia, entuzjazmem, pomysłami i raczej mogę powiedzieć, że taka praca pozwala owocniej realizować kapłaństwo. Po swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, że młodzież nas, kapłanów, potrzebuje. Takich autentycznych, z ludzi wziętych, walczących ze słabościami, ale i takich, którzy są zdolni do poświęceń, wyzwań. Ważne jest w pracy z młodzieżą to, co powtarza ciągle do nas, kapłanów, bp Antoni Dydycz - duszpasterstwo obecności. Jeśli chcemy mieć w kościele młodzież, to powinniśmy z nimi być: w szkole, na boisku, na wakacjach i prowadzić ich do Kościoła. Młodzież może realizować nową ewangelizację, trzeba ją tylko do tego zaprosić i poprowadzić. Droga Młodzieży, zapraszam Was do tworzenia nowego oblicza tej ziemi, Drodzy Księża, Katecheci Nauczyciele, Wychowawcy i Rodzice - podejmijmy trud stworzenia atmosfery do właściwego przeżycia Roku Wiary.

W następnym numerze opublikujemy w „Niedzieli Podlaskiej” Kalendarium Roku Wiary.

2012-10-22 10:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sympozjum o Nowej Ewangelizacji

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 43/2012, str. 1

[ TEMATY ]

Rok Wiary

Ks. Adrian Put

Rokitniańskie sympozjum. W środku gość sympozjum ks. prof. Denis Biju-Duval z Rzymu

Rokitniańskie sympozjum. W środku gość sympozjum ks. prof. Denis Biju-Duval z Rzymu

11 października papież Benedykt XVI rozpoczął w Kościele Rok Wiary. Tego samego dnia zainaugurowano w naszej diecezji Kongres Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot dla Nowej Ewangelizacji. Pierwszą częścią kongresu było sympozjum poświęcone zagadnieniu nowej ewangelizacji, które odbyło się w dniach 11-12 października w sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie

Sympozjum rozpoczęło się w czwartek 11 października. Na początku zebrani mogli wysłuchać bardzo ciekawego referatu ks. dr. Grzegorza Cyrana pt. „Diecezjalne źródła ewangelizacji”. - Piotr naszych czasów wskazał nam przykład Pięciu Braci z Międzyrzecza jako naszą duchową spuściznę. To jest źródło naszej duchowości. Z tego źródła mamy czerpać inspirację dla naszych działań - powiedział ks. Cyran. W dalszej części swego wystąpienia przekonywał o potrzebie zatrzymania się przed Bogiem i oddania się Jemu. - Ewangelizacja nie jest uświadamianiem ludzi, ale zaproszeniem ich do spotkania z Jezusem, do modlitwy i kontemplacji - dodał.
Gościem sympozjum był ks. prof. Denis Biju-Duval z Rzymu, konsulor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Ksiądz Biju-Duval podzielił się z uczestnikami sympozjum referatami na temat istoty nowej ewangelizacji oraz szukał odpowiedzi na pytanie, kto powinien ewangelizować. - W nowych pokoleniach można zauważyć opory przed przyjęciem wiary ojców. W takich sytuacjach rodzi się chęć, by narzucić wiarę nowym pokoleniom w sposób autorytatywny. Ale to tak nie działa. Przekazywanie wiary jest przekazywaniem życia. Nie polega tylko na przekazywaniu pojęć doktrynalnych czy moralnych, ale na żywym spotkaniu osoby z Chrystusem.
Centralnym punktem rokitniańskiego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył bp Tadeusz Lityński. Na program sympozjum złożyły się jeszcze dyskusje panelowe, prezentacje oraz modlitwa za dzieło nowej ewangelizacji. Z uczestnikami sympozjum spotkał się także biskup diecezjalny Stefan Regmunt.
Uczestnicząc w sympozjum, każdy mógł znaleźć odpowiedź, czym jest nowa ewangelizacja i jak dziś głosić żyjącego Jezusa w Kościele. Dla Stefanii Zielonki z Żar nowa ewangelizacja „to po prostu ewangelizowanie. Jest ona ożywianiem tego, co już jest w Kościele. Nie chodzi o to, by wymyślać coraz to nowe rzeczy czy szokować spektakularnymi akcjami. Trzeba za to na nowo pobudzać ludzi, którzy deklarują, że jakoś wierzą, ale religia stała się dla nich rutyną i tylko kolejnym z wielu przyzwyczajeń” - wyjaśnia.

CZYTAJ DALEJ

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Redakcja "Niedzieli" serdecznie zaprasza wszystkich Czcicieli Matki Bożej na nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. "Dozwól nam chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj nam moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim". Spraw, byśmy pełni miłości i ufności biegli "do stóp Twoich kornie błagając" w różnych potrzebach.

CZYTAJ DALEJ

Niepokalana. Wynalazek Boga

2021-12-07 20:05

[ TEMATY ]

Niepokalane Poczęcie

Niepokalana

Matka Boża Niepokalana

Karol Porwich/Niedziela

Z prawdami wiary dzieje się tak: najpierw są fakty, czyli to, co czyni Bóg; to my potem szukamy słów, aby opisać to, co się stało. Niepokalane Poczęcie Maryi jest tego przykładem. Co to pojęcie oznacza?

Zanim przejdę dalej, dwie uwagi wstępne. Po pierwsze – prawda o Niepokalanym Poczęciu nie może być mylona z dziewiczym narodzeniem Jezusa z Maryi. Niestety, często tak bywa. Niepokalane poczęcie stoi bliżej prawdy o grzechu pierworodnym niż prawdy o czystości seksualnej. Po drugie – gdy szukam dziś obrazów ze współczesnego świata, znajduję kilka, którymi chcę się podzielić. Zaznaczam jednak: to obrazy, jakieś modele, a nie rzeczywistość. Rzeczywistość zostanie tajemnicą wiary – nie zgłębimy jej do końca, ale możemy ją przyjąć.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję